ISSN 2228-1975
Search

Kirik & Teoloogia 2011.–2021. aasta sisukord

Nr 1/ 18.12.2011 Kirik & Teoloogia alustab

Thomas-Andreas Põder, Kirik ja teoloogia: dogmaatiline arutlus (1. osa).

Urmas Nõmmik, Eesti piiblitõlkimise olevikust ja tulevikust.

Toomas Jürgenstein, Usundiõpetus ja kirik.

Ergo Naab, Inimeseksolemise raske koorem.

Mare Palgi, Üksindusest.

Johann-Christian Põder, Eksimus ja uus elu (Mt 3:1-2).

Urmas Nõmmik, Üks uus Iisraeli usundiloo käsitlus.


Nr 2/ 23.12.2011 Jeesus tuleb maailma

Wilfried Härle, Õigeksmõist täna (1. osa).

Thomas-Andreas Põder, Kirik ja teoloogia: dogmaatiline arutlus (2. osa).

Jaan Lahe, Mis on jõulude sõnum?

Marko Tiitus, Jõuluõhtu (Jh 1:12; Rm 8:14-17).

Thomas-Andreas Põder, Jõulusaladuse avalikkus – Jumala armastuse valgus (Lk 2:1-20).


Nr 3/ 30.12.2011 Saadame vana aasta ära ja võtame vastu uue

Wilfried Härle, Õigeksmõist täna (2. osa).

Johann-Christian Põder, Võõrapärasuse eetikast.

Jaan Lahe, Konfessionaalsus – pakendisilt või emakeel?

Annika Laats, Jutlus vana-aastaõhtuks (Rm 8:31b-39).


Nr 4/ 6.1.2012 Taevane saladus on saanud avalikuks

Vallo Ehasalu, Antiookia Ignatiuse kirjade ja Rooma Clemensi kirja koht suktsessiooniõpetuse kujunemisel (1. osa).

Thomas-Andreas Põder, Liturgiakomisjoni uus eelnõu – milles probleem?

Peeter Paenurm, Piiskoplik nõukogu menetleb “Jumalateenistuste ja talituste juhendit”.

EELK liturgiakomisjoni esimehe arvamus.

Eve Kruus, Jutlus kolmekuningapäevaks (Ef 3:3a, 5–6).


Nr 5/ 13.1.2012 Usaldust ja järjekindlust

Vallo Ehasalu, Antiookia Ignatiuse kirjade ja Rooma Clemensi kirja koht suktsessiooniõpetuse kujunemisel (2. osa).

Thomas-Andreas Põder, Tabernaakel ja säilituskapijumal ehk „Tule taevas appi!“.

Tiina Klement, Jumala armastus on saanud ilmsiks kõikidele inimestele! (Mk 9:38–41).


Nr 6/ 20.1.2012 Surm ja igaviku tõotus

Otto Kaiser, Vana Testamendi tähendus kristlikule usule (1. osa).

Surmast: intervjuu Marju Kõivupuuga.

Allan Praats, Jutlus lootusest (2Kr 4:16-18).

Tiina Klement, Vend Roger’ kirjutiste raamat.


Nr 7/ 27.1.2012 Ärgem varjakem sõna!

Otto Kaiser, Vana Testamendi tähendus kristlikule usule (2. osa).

Kadri Ugur, Kirik ja meedia – kes vajab keda?

Margit Lail, Valik on sinu! (Mt 10:32-33)


Nr 8/3.2.2012 Hoidkem uks avatuna!

Alar Laats, Eesti teoloogiline mõte 20. sajandil (1. osa).

Michael Bünker, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) – Leuenbergi kirikuosadus. Asutamine – Tänapäev  – Tulevikuväljavaated.

Oleme uksehoidjad. Intervjuu aasta vaimulik Annika Laatsiga.

Mida ootab koguduseliige kirikult? Intervjuu Jaak Ausiga.

Lea Jants-Ylönen, Sära meie südametes (2Kr 4:6-10).


Nr 9/ 10.2.2012 Dünaamiline Jumala riik

Alar Laats, Eesti teoloogiline mõte 20. sajandil (2. osa).

Einike Pilli, Jätkusuutlikkusest koguduses.

Michael Bünker, Jumala vaba arm (1Sm 16:1–13).


Nr 10/ 17.2.2012 Kiriklik ja teoloogiline võidujooks

Alar Laats, Eesti teoloogiline mõte 20. sajandil (3. osa).

Riho Altnurme, Kirik ja usuteaduskond.

Tõnu Lehtsaar, Religiooni ja teoloogia valdkonna õppekavade evalveerimisest Lätis.

Imbi Arro, Taotlege elupärga (1Kr 9:24-27).

Liina Kilemit, Raamat Eesti elanikkonna vaimulaadist.


Nr 11/ 24.2.2012 Kannatus- ja paastuaeg

Aira Võsa, Varauusaegne teosoof Johann Georg Gichtel.

Tiit Pädam, Milline peaks olema vaimulike haridus ja ettevalmistus EELK-s.

Allan Kährik, Millist haridust vajab EELK?

Thomas-Andreas Põder, Iseseisvus üheskoos (Gl 3:28).

Kirikuvalitsus valis usuteaduse instituudile uue rektori.

Rektorikandidaadi tegevuskavast.


Nr 12/ 2.3.2012 Kahanev ja kasvav kirik

Mare Palgi, Missa ordinaariumi vormelite taustast ja tähendusest.

Meelis-Lauri Erikson, Miks on kirik?

Jaan Lahe, Kas kirik on püha?

Thomas-Andreas Põder, Rahvusülikooli usuteaduse õppekavadega seotud müütidest.

Tiina Janno, Taevariigi kasvamine (Mt 13:31–33).


Nr 13/ 9.3.2012 Taevasse hargnev palve

Christine Svinth-Værge Põder, Palve tähendus Karl Barthi teoloogias.

Tauno Kibur, Sinu tahtmine sündigu!

Tiiu Hermat, Mäelt tuleb alla tulla… (Lk 9:32–35).


Nr 14/ 16.3.2012 Avatuse aeg

Olga Schihalejev, Millist usundiõpetust vajaks Eesti kool tänapäeval?

Ergo Naab, Progressiivsest ilmavaatest.

Joel Siim, Jutlus paastuaja neljandaks pühapäevaks (Js 6:24–35).

Jaan Lahe, Kristlus kui antiikreligioon. Marju Lepajõe raamat „Roomlaste taltsutamine“.


Nr 15/ 23.3.2012 Piiripealses pingeväljas

Ain Riistan, Jeesus ajaloo ja usu pingeväljas, 1. osa.

Toomas Jürgenstein, Usundiõpetuse olümpiaadist.

Maria Roberta Org, Olümpiaadi essee: Milleks rituaalid: usundimaailmas, ilmalikus elus, loomariigis?

Lea Heinaste, Jaakobi võitlus (1Ms 32:23–32).


Nr 16/ 30.3.2012 Ime ootus

Ain Riistan, Jeesus ajaloo ja usu pingeväljas, 2. osa.

Hele-Maria Taimla, Olümpiaadi essee: Miks ei saa toimida virtuaalne kogudus?

Marin Loorits, Olümpiaadi essee: Milleks rituaalid: usundimaailmas, ilmalikus elus, loomariigis?

Randar Tasmuth, Taevane leib – paasapüha jutlus (Jh 6,30–35).


Nr 17/ 6.4.2012 Minu Lunastaja elab!

Karin Teder, Ristisündmuse interpretatsioonid Paulusel.

Kadri Lääs, Kus on ülestõusmispühade „õngekonks“?

Alar Laats, Patriarh ja kassid.

Thomas-Andreas Põder, Kristuse ohver: elu lepituses ja lootuses (Hb 9:15, 26b–28).

Hedi Vilumaa, Jutlus ülestõusmispühade hommikul (Jh 20:1–2).


Nr 18/ 13.4.2012 Üks isemoodi muutumine

Wilfried Härle, Vabadus – kas ainult illusioon? Evangeelne teoloogia dialoogis tänapäeva aju-uuringutega.

Toomas Paul, Kas kirik muutub?

Patrik Göransson, Koguduse vaimulik kui perearst ilma haiglata.

Anne Burghardt, Jumala saladus (1Kr 2:7–10).


Nr 19/ 20.04.2012 Uskuda ja mõista

Roland Karo, Genoom ja Genesis: kaks aitioloogilist teksti.

Matthias Burghardt, Sektantlus ja usk.

Merike Kütt, Miks karta seda, kes annab andeks ja halastab? (Mi 7:14-20).


Nr 20/ 27.4.2012 Kevadisi üksolemisi

Jaan Lahe, Saalomoni oodide mõttemaailmast.

Kerstin Kask, Kadri Lääs, Vajame visiooni, mis vaimustaks

Mihkel Kukk, Üksolemise õnnistus – jutlus (Jh 17:18–23).

Toomas Paul, Paabeli torni püstitamine.


Nr 21/ 4.5.2012 Kiriku ja teoloogia teel

Heikki Silvet, Liikumine teoloogilisel polaarsusteljel: peatused teel.

Algur Kaerma, Mehed-vennad, mida meie peame tegema?

Ants Tooming, Ususeemne puhkemine (Mk 16:11–14).

Urmas Nõmmik, Ühe abessiinia mamhöri elu ja mõtted.


Nr 22/ 11.5.2012 Usku loov Sõna

Alar Laats, Sissejuhatus sakramenditeoloogiasse ja armulaud, 1. osa.

Vallo Ehasalu, Preesterlusest.

Anu Konks, Usaldav usk viib läbi raskuste võidule (Lk 11: 5-13).

Oluline samm ajakirja Kirik & Teoloogia arengus.


Nr 23/ 18.5.2012 Kelleks tahab Jumal meid teha?

Alar Laats, Sissejuhatus sakramenditeoloogiasse ja armulaud, 2. osa.

Meelis Friedenthal, Vabadusest ja valikutest.

Vallo Ehasalu, Rahvad ja keeled (1Ms 10:1-11:9).

Urmas Nõmmik, Hulk inimesepilti erinevates religioonides käsitlevaid artikleid uues FARG-i kogumikus.


Nr 24/ 25.5.2012 Püha Vaim ja Püha Kiri

Urmas Nõmmik, Tants Vana Testamendi algteksti ümber.

Anne Burghardt, Härrastekirikust rahvuskirikuks?

Tiina Klement, Kristlik elu – elu Vaimus (Ap 2:1-13).

Urmas Petti, Püha Vaim: usu ja rahu allikas (Jh 14:23-27).

Tartu Ülikooli usuteaduskonna üliõpilaste lõputööde ja doktoritööde kaitsmised.


Nr 25/ 1.6.2012 Avalik Jumal

Aare Luup, Miks on maailmas nii palju kurja? Mõtisklusi Carl Gustav Jungi põhjal.

Marko Tiitus, Eesti luterliku liturgia kroonlinna nullist.

Katrin-Helena Melder, Jumala poole pöördudes (Js 6:1-13).

Thomas-Andreas Põder, Kristlik elu: Kolmainu Jumala kiitus (Ef 1:3-14).


Nr 26/ 8.6.2012 Eksistents kesk rohelist rahu

Ergo Naab, Piiblilugude eksistentsialistlik tõlgendamine.

Johann-Christian Põder, Mida vannutakse? Vaimuliku ametivandest.

Mare Palgi, Rahulik roheline aeg (Õp 30:7-9).


Nr 27/ 15.6.2012 Surm ja igavene elu

Marju Kõivupuu, Surnuaiapüha.

Heli Künnapas, Kuhu lähevad mittekristlaste surnud?

Katrin Keso-Vares, Surm ja igavene elu (Ii 14:1-6).

Otto Kaiser, Tunnistame surelikkust – käime valguses (1Jh 1:5-10).

Johann-Christian Põder, Jumal elu piiril, surmas – ja ülestõusmises!


Nr 28/ 22.6.2012 Kristlaste teed

Atko Remmel, Religioonivastane võitlus Nõukogude Eestis.

Kristel Engman, Palverännak kui ajastuülene fenomen.

Algur Kaerma, Leppimise ränk panus (2Kr 5:19–21).


Nr 29/ 29.6.2012 Midagi uut päikese all

Jaan Lahe, Sissejuhatus Rudolf Bultmanni teoloogiasse (1. osa).

Elmar Salumaa, Kiriklikest päevamuredest.

Maarja Sokk, Viis leiba, kaks kalakest (Fl 2:1-5).


Nr 30/ 6.7.2012 Igas päevas on midagi kiiduväärt

Jaan Lahe, Sissejuhatus Rudolf Bultmanni teoloogiasse (2. osa).

Anne Kull, Teoloogilisest haridusest 21. sajandil.

Kristel Neitsov-Mauer, Kriisiaja kiituslaul (Ps 119:27).


Nr 31/ 13.7.2012 Positiivne poolikus

Priit Rohtmets, Teoloogilised voolud luteri kirikus Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil (1. osa).

Allan Kährik, Poolik lugu.

Allan Praats, Jutlus armastusest (1Kr 13:12–13).


Nr 32/ 20.7.2012 Usu paradoksid

Priit Rohtmets, Teoloogilised voolud luteri kirikus Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil (2. osa).

Mare Palgi, Halli helge.

Kadri Lääs, Jumala „lihtsus“ (5Ms 32:36-39).


Nr 33/ 27.7.2012 Usk, lootus ja armastus

Kari Latvus, Karitatiivse diakoonia mõiste sünd (1. osa).

Tiina Klement, Kuidas me saame oma eluga anda lootust?

Jaan Lahe, Usk on risk (1Ms 12:1–4a).


Nr 34/ 3.8.2012 Lõikuskuu esimesi mõtteid

Kari Latvus, Karitatiivse diakoonia mõiste sünd (2. osa).

Toivo Kaasik, Mida Piibel ütleb?

Tarmo Kulmar, Kasvatagem oma usku (Lk 17:5–6).

Thomas-Andreas Põder, Surma- ja õigeksmõistmine – kes on Jumal ja kes on inimene (Jh 8:3–11).


Nr 35/ 10.8.2012 Usaldada ennast viljalõikuse lumma

Urmas Nõmmik, Vana Testamendi prohvetlusest kaasaegse uurimise taustal.

Janek Mäggi, Usuterve Eesti kirik.

Kaisa Kirikal, Kaduvad ja kadumatud aarded (Mt 16:24–27).


Nr 36/ 17.8.2012 Mõnel kirikul on kaks torni

Randar Tasmuth, Hermeneutika varjatud võimust.

Tiina Janno, Silmaring ja hing.

Nelli Vahter, Mina olen eluleib (Jh 6:35, 41–51).


Nr 37/ 24.8.2012 Meid on palju väljal

Lucinda Coleman, Ülista Jumalat tantsus.

Ursula Vent, Kas kirikul on veel lootust? Ajalooline mõtisklus.

Johann-Christian Põder, Demokraatia hoidmisest.

Marko Tiitus, Kõige tähtsam elu kestel kõigi jaoks on inimlikkus (Rm 12:2, Mt 3:1–2).


Nr 38/ 31.8.2012 Minevikust tulevikku

Anne Kull, Teoloogia biokultuurilise paradigma võtmes.

Toivo Pilli, Vabakirikud ja mäletamine: historiograafilisi mõttekilde.

Anti Toplaan, Ligimese teenimine (Mt 25:40).

Töö jätkub. Intervjuu Jaak Ausiga.


Nr 39 / 7.9.2012 Tüdimus, küsimus ja tänu

Marju Lepajõe, Tüdimusest ehk akeediast varases munkluses.

Toomas Jürgenstein, Küsivad usuinimesed.

Urmas Nõmmik, Sallivuse või sallimatuse diktatuur?

Jüri Vallsalu, Kiida, mu hing, Issandat! (Ps 103:2).


Nr 40/ 14.9.2012 Jumala juhtides

Ingolf U. Dalferth, Kriitiliselt uurida, mõtlevalt aru anda. Evangeelne vaade usule ja teadusele.

Thomas-Andreas Põder, Kas võib Jumala tänamine olla eksitav? Mõtisklus EELK hariduselu näitel.

Naatan Haamer, Lihtne lugu vaigistamisest ja vaikimisest (2Ms 14:14).


Nr 41/ 21.9.2012 Istume ja mõtleme!

Alar Laats, Vene vanausulised.

Rein Veidemann, Kirikust eesti kirjanduskultuuris.

Tiit Kuusemaa, „Olematu“ sündmus AD 1987.

Kätlin Liimets, Miks sa küsid mu nime? See on ju imeline! (Km 13:18).


Nr 42/ 28.9.2012 Õhus on tunda elektrit

Christoph Elsas, Polüteism, monoteism ja ateism usundiloolisest vaatenurgast.

Jaan Lahe, Kirikuga pole veel kõik läbi.

Valdo Lust, Ma ei tulnud kutsuma õigeid … (Lk 5:27–32).


Nr 43/ 5.10.2012 Elu on kui meri

Christoph Elsas, Polüteism, monoteism ja ateism usundiloolisest vaatenurgast, 2. osa.

Hedi Vilumaa, Aasta meresõitjad ja kiriku vastutus.

Uwe-Karsten Plisch, Kas Jeesus oli abielus? Kära väikese papüüruse ümber.

Einike Pilli, Käsu needusest vabaduse avaruseni (4:21-5:1).


Nr 44/ 12.10.2012 Ecclesia semper reformanda

Michael Beintker, Vabad tuleviku jaoks. Evangeelsed kirikud reformi ja reformatsiooni vahel (1. osa).

II Vatikani kirikukogu alguse 50. aastapäev: vestlus isa Vello Saloga.

Arho Tuhkru, Omakultuuri pärandi ehtsast rikkusest.

Eve Kruus, Vali nüüd elu! (5Ms 30:19–20).


Nr 45/ 19.10.2012 Mõtestatud muutumine

Michael Beintker, Vabad tuleviku jaoks. Evangeelsed kirikud reformi ja reformatsiooni vahel (2. osa).

Taavi Laanepere, Mõõgameelevallast.

Riho Altnurme, Kõrgharidusreform ja usuteaduskond.

Mare Palgi, Metsviigipuude vääristaja (Am 7:10-15).


Nr 46/26.10.2012 Usupuhastus

Lutheri dekaad, Perspektiivid 2017. aasta reformatsiooni juubeliks.

Urmas Petti, Reformatsiooni tähendus tänapäeva kirikule.

Vallo Ehasalu, Reformatsiooni jääv väärtus.

Annika Laats, Jutlus usupühastuspühal 2012 (Rm 3:28–29).

Otto Kaiser, Usupuhastuspühajutlus (Ps 31:15–16).


Nr 47/ 2.11.2012 Tühi pink?

Andres Vesper, Inimese suhtest loodusega.

Meeli Tankler, Teoloogiline haridus – kellele, kus, kuidas?

Urmas Nõmmik, Teoloogiline kõrgharidus: mitu alternatiivi meil on?

Andres Põder, Noorpõlvemälestusi Illar Hallastest.

Kadri Lääs, Ma olen tulnud otsima ja päästma kadunut (Lk 19:1-10).


Nr 48/ 9.11.2012 Usuline kirjaoskus

Olga Schihalejev, Usulisest kirjaoskusest.

Einike Pilli, Kuidas saab usku õpetada?

Aleksandra Sooniste, Usundiõpetusest ja selle õpetamisest.

Triin Käpp, Usuõpetus, usundiõpetus ja religiooniõpetus.

Tauno Kibur, Mida me ehitame ja otsime? (Tn 2:44).


Nr 49/ 16.11.2012 See meie haridus

Anu Põldsam, Minu, meie, nende Jeruusalemm. Pilguheit tänapäevase Iisraeli mõningatele valupunktidele.

Margus Kask, Teoloogiline (era)kõrgharidus – milleks?

Ove Sander, Mõned read õppijatest ja õpetajatest.

Anne Burghardt, Taas teoloogilisest kõrgharidusest – kus ja kellele?

Siimon Haamer, Eesmärk on kasvatata Jumala Sõna jagajaid.

Thomas-Andreas Põder, Kiriku erakõrgkool – ülejõukäiv, tarbetu, kontraproduktiivne.

Eha Kraft, Õnnistav karistus (Ps 94:12).


Nr 50/ 23.11.2012 Lõpp ja algus

Roland Karo, Viimastest asjadest. Maiad ja 21. detsember 2012 – maailma lõpuni on jäänud 29 päeva.

Kaspar Näf, Igavik ja surm.

Thomas-Andreas Põder, Mis tuleb? (Mt 25:31–46)


Nr 51/ 30.11.2012 Tulemise mõtteid

Ain Riistan, 400 aastat Thomas Helwyse „Ülekohtu saladusest“, 1. osa.

Kadri Ugur, Meedia ja kirik samas lauses, väikese vihjega ajalukku.

Toomas Paul, Kuningas ja eesel (Mt 21:1–9).

Allan Kährik, Miks nad ikkagi läksid temaga kaasa? (Mt 4:18–22).


Nr 52/ 7.12.2012 Pimeduse valgus

Ain Riistan, 400 aastat Thomas Helwyse „Ülekohtu saladusest“, 2. osa.

Kristel Engman, Tähelepanekuid muutuvast matusekultuurist.

Merike Kütt, Mina olen tulnud valguseks maailma (Jh 12:44-50).


Nr 53/ 14.12.2012 Aeg ja ruum

Siiri Mikk, Otsides varjatud tarkust. Oxfordi haridusega Eesti usuteadlane Kaide Rätsep, 1. osa.

Helle Liht, Integratsioonist Rio+20 tulemuste kontekstis.

Kaido Metsoja, Õnnis on, kes iganes minust ei pahandu! (Mt 11:2–6).

Aasta koos Kirik & Teoloogiaga – ajakirja sünnipäev.


Nr 54/ 21.12.2012 Valguse algus

Siiri Mikk, Otsides varjatud tarkust. Oxfordi haridusega Eesti usuteadlane Kaide Rätsep, 2. osa (koos bibliograafiaga).

Meelis Friedenthal, Atko Remmel, Järjekordseid lisandusi religiooni ja ateismi ajaloole Eestis.

Jaan Lahe, Miks me süütame küünlad? Kõne pühaks jõuluõhtuks.

Martin Hein, Ta tuleb meie juurde ja meie keskele (Js 40:1–10).


Nr 55/ 28.12.2012 Sünnipäevahõnguline vana aasta lõpp

Jaan Lahe, Mandalaste loomismüüt ja selle paralleelid gnostilistes süsteemides.

Vestlus Kalle Kasemaaga, saateks tema õpilaste impressioone.

Johann-Christian Põder, Prohvetid ei armasta hobuseid. Laudatio Kalle Kasemaale.

Kerstin Kask, Vana-aastaõhtu jutlus (Lk 13:6–9).


Nr 56/ 4.1.2013 Ilmumine

Jonas Jakobson, Jeesus Siiraki Tarkuseraamat ehk Ben Sira tarkus: sissejuhatuseks.

Matthias Burghardt, Kuidas saab Neitsi Maarja Eestit aidata?

Mare Palgi, Hetk enne päikesetõusu (Js 60:1–6).


Nr 57/ 11.1.2013 Perspektiivi vahetus

Erki Lind, Perspektivismist Lõuna-Ameerikas ja Hiinas.

Johann-Christian Põder, Mis on haigus? – Mõiste ja mõte.

Vallo Ehasalu, Ja me nägime Tema au… (Mt 3:13–17).


Nr 58/ 18.1.2013 Misjon, vaimuannid ja tõde

Wilfried Härle, Regionaalne misjon. Koostöö regionaalsel tasandil toob kasu mitmes mõttes.

Urmas Nõmmik, Zeitgeist – tõe kunst?

Marko Tiitus, Kasuta oma armuande teenimiseks (Rm 12:6–16).


Nr 59/ 25.1.2013 Jaanuarivalgus

Külliki Kuusk, Ühe luuletuse lugu. Uku Masingu „Manda d’Hajje“.

Kerstin Kask, Missugune peaks olema diakooniatöö EELK-s?

Anna-Liisa Vaher, Olgem tänulikud! (1Ts 5:14–24).


Nr 60/ 1.2.2013 Elu ja surma küsimus

Annika Laats, Misjon – elu ja surma küsimus.

Joona Toivanen, Misjonitöö Eestis.

Raz Kletter, Uutest leidudest Motzas Iisraelis.

Taavi Laanepere, Valitud sugu (1Pt 2:9-10).


Nr 61/ 8.2.2013 Vaata, Issand, ma külvasin

Randar Tasmuth, Algkristliku misjoni mõistatus: mõtlemise, väe ja osaduse otsingul.

Aastavaimulik 2012: vestlus Urmas Viilmaga.

Tuuliki Jürjo, Uus lauluraamat – kas ja kuidas?

Urmas Nõmmik, Jumalalt inimesele, Vana Testamendi kaudu mõeldes.


Nr 62/ 15.2.2013 Vägi ülevalt

Alar Laats, Vene sektid, 1. osa (hlõstid ja skopetsid)

Ergo Naab, Utilitarismist konfessionaalses võtmes

Meelis-Lauri Erikson, Alus ülevalt (Jh 12:25)


Nr 63/ 22.2.2013 Vabaduse riik

Alar Laats, Vene sektid, 2. osa (duhhoboorid ja molokaanid).

Aastavaimulik 2012: vestlus Lea Jants-Ylöneniga.

Meelis-Lauri Erikson, Ajalooline võimalus.

Thomas-Andreas Põder, Vabadus seotuses (Gl 5:1). Kõne Eesti Vabariigi aastapäevaks.

Jaanus Klaas, Palve ja usk (Mt 15:21-28).


Nr 64/ 1.3.2013 Me ei ole üksi

Kristel Engman, Surmast ja koiduvalgusest.

Riho Alla, Religioonidevahelise dialoogi lahutatus evangelisatsioonist.

Thomas-Andreas Põder, Kuhu me läheme? (1Kn 19:1–13a).


Nr 65/ 8.3.2013 Jumala ees võrdsed hinged ja nende hoidmine

Lea Altnurme, Religioossete otsijate vajadused ja väljakutsed kirikule.

Tiit Pädam, Hing ja selle hoidjad.

Ilvi Jõe-Cannon, Naise Piibel.

Thomas-Andreas Põder, Vabamüürluse hukkamõistmise ettepanekust.

Thomas Vaga, Eesti Vabariigi 95. aastapäeva jutlus, paastuajal 2013.


Nr 66/ 15.3.2013 Lunastus tervemõistuslikkusest

Lennart Käämer, Uku Masingu lunastus tervemõistuslikkusest.

Algur Kaerma, Pro fundamentals ja ilmalikustumise kasust.

Jaan Lahe, Kristlik vabamüürlus – kas uusaegne kristlik gnoosis?

Elve Bender, Kogumisaeg (Jh 11:47-53).

„Kutse asjalikkusele“ – Leuenbergi Konkordia 40


Nr 67/ 22.3.2013 Lepituse vaikuse eel

Urmas Nõmmik, Kiituse ja kaebuse vahel.

Naatan Haamer, Hingehoiust praktiku pilgu läbi.

Urmas Karileet, „Isand, me tahame Jeesust näha“. Jutlus palmipuudepühaks (Jh 12:12–24).


Nr 68/ 29.3.2013 Jah, Ta tõuseb üles!

Wilfried Härle, Meie eest surnud!? Jeesuse Kristuse ristisurma päästetähendus.

Moonika King, Mõtisklus hingehoiust.

Urmas Nõmmik, Üks avaldus.

Matthias Burghardt, Suure Reede jutlus (Js 53).

Mihkel Kukk, Nägu kivide taga (Lk 24: 1-12).

Riho Saard, Põlevate meditatsioonide sarjast: „Kui ma näen teid jälle“.


Nr 69/ 5.4.2013 Meie kõik

Meeli Tankler, Osadusgrupp kui hingehoiu vorm metodistlikus traditsioonis.

Allan Kährik, Kollektiivist, kultuurist ja pisut Kristuse kuulutamisestki.

Linda Eensaar, Olümpiaadiessee: Kui me räägime Jumalast.

Anu Konks, Ristilöödu elab! (Lk 24: 2-3).


Nr 70/ 12.4.2013 Kauge aeg ja lähedane inimene

Vladimir Sazonov, Elami ja Ahhemeniidide-aegse Iraani aja- ja usundiloost, 1. osa.

Hedi Vilumaa, Kodune varandus – oma inimesed.

Mari-Anne Leškina, Olümpiaadiessee: Üheksa eluga narrid.

Tiina Janno, Hea Karjane (Jh 10:11–16).


Nr 71/ 19.4.2013 Vabadus!

Vladimir Sazonov, Elami ja Ahhemeniidide-aegse Iraani aja- ja usundiloost, 2. osa.

Toomas Paul, Luther ja meie.

Thomas-Andreas Põder, Meenutades Eesti suurt õpetajat – 100 aastat Rudolf Kallase surmast.

Eeva Liisa Bender, Olümpiaadiessee: Religioonikäsitlus filmis „Viimne reliikvia“.

Jaan Lahe, Tähendamissõna sünnitavast naisest (Jh 16:16–23a).


Nr 72/ 26.4.2013 Palju lugusid

Riho Saard, Katoliiklik vagadusvool Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Janek Mäggi, Kuidas uskuda?

Beatrice Rahlin, Olümpiaadiessee: „Kõik, mida ma kuulen või näen, on õpetaja“.

Urmas Petti, Jeesuse lugu (Mt 11:25–30).

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühisavaldus „Euharistia ja jumalateenistus“


Nr 73/ 3.5.2013 Eksistents, Piibel ja teoloogia

Rein Veidemann,  Piibli tähenduslikkusest eesti kirjanduses.

Kaspar Näf, Milleks õppida teoloogiat?

Katrin-Helena Melder, Palve on võti Jumala südamesse (Mt 6:7-13).


Nr 74/ 10.5.2013 Kevadised pered ja mured

Jaan Pärnamäe, “Öelda öeldamatut, kuni see on lõpuks öeldud”.

Toomas Paul, Üheliikmeline leibkond.

Liina Kilemit, Mida näitavad viimase rahvaloenduse andmed eestimaalaste usust?

Tiina Janno, Otsides julgust.

Allan Praats, Issand ei ole meid hüljanud (Jh 14:15-29).


Nr 75/ 17.5.2013 Paljususe ühtsus

Jaan Lahe, Võitlus õige piiblitõlgenduse pärast. Kristlike piiblitõgenduste ajalugu, 1: varane kristlus.

Einike Pilli, Jumalaga unistustes ja reaalsuses.

Kerstin Kask, Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! (Jh 14:23-29)


Nr 76/ 24.5.2013 Valgus paistab

Jaan Lahe, Võitlus õige piiblitõlgenduse pärast. Kristlike piiblitõlgenduste ajalugu, 2: keskaeg.

Toomas Jürgenstein, Vestlus kolleegiga, mis algas 75 aastat tagasi.

Jüri Bärg, Jutlus kolmainupühal (Jh 3:1–8).


Nr 77/ 31.5.2013 Lootuseta ja lootusega

Jaan Lahe, Võitlus õige piiblitõlgenduse pärast. Kristlike piiblitõlgenduste ajalugu, 3: uusaeg.

Aare Luup, Minu elu Andrei Hvostoviga.

Vallo Ehasalu, Lootuseta ja lootusega (Lk 16:19–31).


Nr 78/ 7.6.2013 Kirik ja inimesed

Orenti Mägi, Eesti ristiusustamine – vabatahtlik ning sunniviisiline.

Ergo Naab, Julge algus on pool võitu.

Mart Salumäe, Praost Esra Rahula mälestusele mõeldes.

Hedi Vilumaa, Jumala läbi oleme üksteise osad (Rm 8:18–24).


Nr 79/ 14.6.2013 Mitu alandlikku vaadet

Urmas Nõmmik, “Aga mina olen vilets ja vaene”: Psalmi 40 eksegees.

Mariia Viia, Sümpoosion Mainzis: Bingeni Hildegaard – teadlane ja pühak.

Tauno Kibur, Sundimise ime (Lk 14:23).

Euroopa ja perepoliitika. Euroopa Kirikute Konverentsi Kiriku ja Ühiskonna komisjoni poliitikadokument “Armastus, solidaarsus ja kasvatus meie ühiskondade keskmes”.


Nr 80/ 21.6.2013 Inimesed pole müügiks

Marek Tamm, Liivimaa sakraliseerimine: Maarjamma sünd ristisõja rüpest.

Anne Burghardt, Luterliku reformatsiooni 500. aastapäev ja Luterlik Maailmaliit.

Mart Salumäe, Tõeline usk on argine asi (Ps 15).


Nr 81/ 28.6.2013 Pilk maailma

Alar Laats, Vene vanausuliste harud, 1. osa.

Hedi Vilumaa, Segane kuulutus.

Kadri Lääs, Nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.


Nr 82/ 5.7.2013 Kristlane ja riik

Alar Laats, Vene vanausuliste harud, 2. osa.

Heli Künnapas, Kristlastena maises poliitikas.

Eve Kruus, Eluvõitlused (2Kn 6:8-23).


Nr 83/ 12.7.2013 Uued aknad

Anne Kull, Üks tont käib mööda ilma – ääremärkustest hüperlingini.

Peeter Kaldur, Ülevaade Euroopa Kirikute Nõukogu 14. assambleest.

Enn Salveste, Jumal on ajaloo Issand (Ps 78).


Nr 84/ 19.7.2013 Romantikast usalduseni

Roland Karo, Jumalast ja … romantikast.

Triin Käpp, Eklesioloogiline oikumeenia.

Tiina Janno, Vaimu viljadest prohvetlusevaesel ajal (Mt 7:15-17).


Nr 85/ 26.7.2013 Armastus on sild

Peeter Espak, Vladimis Sazanov, Orientalistikast Tartus ja Eestis üldisemalt.

Thomas-Andreas Põder, Märksõna “armastus” – entsüklopeediline lühiselgitus teoloogilisest perspektiivist.

Marko Tiitus, Palve Jeesuse nimel (Jh 16:23-33).


Nr 86/ 2.8.2013 Mõned muutumised

Clairvaux’ Bernard,  Raamat templirüütlitele: Uue sõdalaskonna kiituseks, 1. osa.

Toomas Paul, Paatoseta prohvet.

Kalju Kukk, Kui Jeesus tuleks täna meie teenistusele? (Lk 19:41-48).


Nr 87/ 9.8.2013 Elu Jumala ja kaasinimestega

Clairvaux’ Bernard, Raamat templirüütlitele: Uue sõdalaskonna kiituseks, 2. osa.

Lennart Käämer, Ärkvelolemise eraklus.

Saima Sellak-Martinson, Kristlase kahetine elu (Mt 17:24-27).


Nr 88/ 16.8.2013 Ristisõda ja evangeelium

Clairvaux’ Bernard, Raamat templirüütlitele: Uue sõdalaskonna kiituseks, 3. osa.

Urmas Nõmmik, Mida küll väidab Piibli esimene loomislugu?

Meelis Rosma, Raamist väljas (Lk 15:1-10).


Nr 89/ 23.8.2013 Sõna, kirik ja meie

Toomas Paul, Alguses oli sõna.

Kadri Lääs, Häda liikmete pärast.

Mare Palgi, Rahulik minek (Lk 10:25-37).


Nr 90/ 30.8.2013 Armastus ja haridus muudavad maailma

Johann-Christian Põder, Kierkegaardi armastus.

Tauno Toompuu, Kirik pluralistlikul tehnoajastul.

Thomas-Andreas Põder, Kus on tõotuse Jumal? (1Ms 28:10-19a).


Nr 91/ 6.9.2013 Kuulutus meile ja kuulutus neile

Liina Kilemit, Valmis uuring EELK koguduste kokkupuudetest muukeelsete ja teiseusulistega.

Indrek Luide, Misjoni väljakutseid tänases Eestis.

Üllar Salumets, Ärge siis muretsege homse pärast! (Mt 6:25–34).


Nr 92/ 13.9.2013 Mineviku ja tuleviku asjad

Ave Timberg, Kinneret Regional Project – arheoloogilised väljakaevamised Galilea järve ääres.

Thomas-Andreas Põder, Peapiiskopi ametiaja pikkus: olulisest faktorist lähenevate valimiste eel.

Vallo Ehasalu, Peetruse viletsus (Ap 12:1–11).


Nr 93/ 20.9.2013 Ühtsuse andi taotledes

Martin Junge, Taotledes ühtsuse andi killustatud maailmas.

Luterliku Maailmaliidu Nõukogu sõnum.

Toivo Pilli, Jumala Sõna kiriku elus. Baptistid ja katoliiklased dialoogis.

Urmas Petti, Parim, mida teha saame (Ii 35:1–8).


Nr 94/ 27.9.2013 Kontrastide aeg

Ursula Haava, Kristliku poliitika õnnelik aasta.

Ergo Naab, Mida on ühist valgusel pimedusega?

Anti Toplaan, Kes küll on suurim taevariigis? (Mt 18:1–6, 10).


Nr 95/ 4.10.2013 Meist igaüks

Kerstin Kask, Kadri Lääs, Diakooniatööst Soomes. Ülevaade uuest uuringust.

Janek Mäggi, Kas Jumal jääb?

Kristi Sääsk, Taeva avanemine (Mk 2:1-12).


Nr 96/ 11.10.2013 Tänu rikkuse eest

Urmas Nõmmik, Hermann Gunkeli Genesise kommentaar (1910) ja vormiloo sünd.

Pia Ruotsala, EELK peretöö.

Tauno Toompuu, Rikas Jumalas (Lk 12:15-21).


Nr 97/ 18.10.2013 Teoloogia, kirik, ühiskond

Thomas-Andreas Põder, Evangeelne teoloogia ja selle põhitekstid.

Kirik, teoloogia ja religioon muutuvas Euroopas. Intervjuu õpetaja Rosemarie Elsasi ja õpetaja professor Christoph Elsasiga

Jaanus Klaas, Usust õigeks (Rm 1:16–17).


Nr 98/ 25.10.2013 Kingitud vabadus

Ulrich H. J. Körtner, Eksklusiivne usk. Reformatoorse teoloogia neljakordne „ainult“.

Matthias Burghardt, Usupuhastuspüha: vabastatud selleks, et Kristusest rõõmu tunda!

Jaan Lahe, Evangeelium on vabadus (Gl 5:1–6).


Nr 99/ 1.11.2013 Muutustega käsikäes

Indrek Peedu, Distsiplinaarsest jaotumisest, teoloogiast ja meditsiinist.

Jaan Lahe, Teoloogia ja religiooniteadus – sõbrad või vaenlased?

Marko Uibu, Religiooni muutumine – väljakutse religiooniuurijatele: Tartus toimunud seminaridest.

Kalle Kadakas, Otsustav võimalus (Lk 16:1–9).


Nr 100/ 8.11.2013 Tõde, spirituaalsus ja inimväärikus

Christoph Wrembek SJ, Kuidas saab kirik inimesi nende spirituaalsuse otsinguil aidata?

Anne Kull, Grazi protsessist ja inimväärikusest.

Toomas Paul, Mis on tõde? (Jh 18:37–38).


Nr 101/ 15.11.2013 Inimene imestab

Rudolf Bultmann, Küsimus imest, 1. osa.

Gordon W. Lathrop, Kaasaegne luterlik lähenemine jumalateenistusele ja kultuurile: kriitiliste printsiipide väljaselgitamine.

Annika Laats, Tema pääste on kohal (Lk 18:1–8).


Nr 102/ 22.11.2013 Uskuda imet

Rudolf Bultmann, Küsimus imest, 2. osa.

Meelis-Lauri Eriksson, Luther kui hoiatus.

Johann-Christian Põder, Ja mina annan teile hingamise! Kolm vanglajutlust.


Nr 103/ 29.11.2013 Ja Ta tuleb

Toomas Paul, Imeline ime.

Katri Aaslav-Tepandi,  Mea culpa ehk minu süü. Mõtisklusi seoses Sirbiga.

Jaan Lahe, Teie lunastus läheneb. Jutlus 1. advendipühapäevaks (Lk 21:25–28).


Nr 104/ 6.12.2013 Oodates

Kari Ruotsalainen, Hingehoidja muutuvad rollid.

Thomas-Andreas Põder, Jõuluettevalmistus – mõtteid advendiaja alguseks.

Katrin Viires, Jumala tahtmine (Mt 7:15–23).


Nr 105/ 13.12.2013 Sünnipäevanumber

Angela Aljas, Apostlike isade kirjutised ning tee, tõde ja elu.

Matthias Burghardt, Viha talitsemisest.

Katri Aaslav-Tepandi, Jõulud ja vabadus (Fl 4:4).


Nr 106/ 20.12.2013 Tõotatud jõulurahu

Johann-Christian Põder, „Palimplastid“ ja teodiike.

Anne Burghardt, Tublidusest jõulude eel.

Patrik Göransson, Maarja külastab Eliisabetti. Jutlus 4. advendipühapäevaks (Lk 1:39–45).

Urmas Nõmmik, Meile sünnib kuningas. Jutlus jõuluõhtuks (Js 11:1–9).


Nr 107/ 27.12.2013 Veel vana-aastalõpu eel

Falk Wagner, Religioon.

Rita Niineste, Andestamise and.

Taavi Laanepere, Meil on aega veel. Jutlus vana-aasta õhtuks (Nl 3:22-23).

Thomas-Andreas Põder, Sissejuhatus Falk Wagneri artiklile “Religioon”.


Nr 108/ 3.1.2014 Algus ja keskpunkt

Alar Laats, Oikumeenilised kirikukogud ja ristiusu kontseptualiseerumine, 1. osa.

Ain Riistan, Apokatastasis. Christoph Wrembeki apoloogia Jumala armastusele.

Ergo Naab, Lihtsuse rikkuses (Kl 1:24-27).


Nr 109/ 10.1.2014 Imeline ilmumisaeg

Alar Laats, Oikumeenilised kirikukogud ja ristiusu kontseptualiseerumine, 2.osa.

Aare Luup, Mõtteid haldusreformist EELK-s: Kasutame oma talenti või kaotame selle?

Orenti Mägi, Kristlane elab Taabori mäel (Mt 4: 12–17).


Nr 110/ 17.1.2014 Usust ja maailmavaatest

Toomas Jürgenstein, Kümme aastat tähelepanekuid religiooni ja teaduse seostamisest koolis.

Heikki Silvet, Maailmavaateõpetuse kursus gümnaasiumis.

Katrin-Helena Melder, Usutav usk.

Kristiina Vaiksalu, Kõigepealt kuulake (Ii 33:14–18).


Nr 111/ 24.1.2014 Rõõm evangeeliumist

Martin Junge, Elu evangeeliumi rõõmus.

Intervjuu EELK 2013. aasta vaimuliku Tauno Toompuuga.

Diina Tuulik, Usust ja uskujatest (Hb 11:1-10).

Martin Junge, Kutse elu allikale (Ilm 22:16-17).


Nr 112/ 31.1.2014 Quo vadis, inimene?

Anne Kull, Usust usku.

Katri Aaslav-Tepandi, Tõnu Tepandi, Tartu rahu sõnum.

Kalle Kõiv, Reisile sinuga (Jh 16:20).


Nr 113/ 7.2.2014 Üksnes armust

Arne Hiob,  Usk muutuvas maailmas luterliku vaate kohaselt.

Orenti Mägi, Ristiti nimesse Stalin / Jeesusega palvetab taevariigis.

Tuuli Raamat, Teenimatu arm.


Nr 114/ 14.2.2014 Jumala vägi igas olevikus

Matthias Burghardt, Kristlus igapäevases elus. Luterliku traditsiooni vaimne tugi.

Urmas Nõmmik, Kas tõesti ajaloolis-kriitiline reduktsioon?

Kristjan Luhamets, Sinu tahtmine sündigu (Fl 3:7–14).


Nr 115/ 21.2.2014 Vabariigi aastapäeva lävepakul

Riho Saard, Eesti elanike religioossusest ning tervest ja ebatervest religioonis.

Eestist, õigusest ja õiglusest. Dialoog õiguskantsleriga.

Arne Hiob, Jah, tõesti ajaloolis-kriitiline reduktsioon.

Gustav Kutsar, Eesti riigi iseseisvuspäeva jutlus (Jh 15:13).


Nr 116/ 28.2.2014 Valgus valgusest

Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Lühike sissejuhatus ajaloolis-kriitilisse meetodisse.

Tõnu Lehtsaar, Usust ja toimetulekust.

Liina Kilemit, Uue vaimsuse seminarist Usuteaduse Instituudis.

Triin Käpp, Meie pimedus pole pime ja öö on sama valge kui päev (1Tm 6:13–16).


Nr 117/ 7.3.2014 Ülesminekutrepist alla

Madis Kolk, Eesti teatri religioossusest.

Meelis-Lauri Erikson, Huqqim Jaakobi juures.

Jaanus Noormägi, Väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaim (2Tm 1:7–10).

Lugejakiri: Vastandlikud komponendid suuremast maailmapildist? (Tiina-Helje Veisserik)


Nr 118/ 14.3.2014 Läbi tunneli valgus

Priit Rohtmets, Piiskopivalimistest ja piiskopiameti tähendusest EELKs Jakob Kuke ja Hugo Bernhard Rahamäe piiskopiks valimise ajal.

Vallo Ehasalu, Piiskopiametist Uues Testamendis ja algkristluses.

Nelli Vahter, Ristimise vägi (Jh 3:1-17).


Nr 119/ 21.3.2014 Üle piiri

Ergo Naab: Keisrikultus ja Kristuse kultus: Kas uurimislooliste eeldustega ajaloolise tõeni?

Peeter Olesk: Kas Tartu rahu on sõda?

Anna-Liisa Vaher: Paastu algus (Mk 1: 12–13).


Nr 120/ 28.3.2014 Kasvamine Kristuse sisse

Priit Rohtmets, 1939. aasta ärev sügis – kirikukriis ja EELK kolmanda piiskopi valimine.

Einike Pilli, Suhted ja teenimine kui õpikeskkond. Ühe Eesti EKB Liidu küsitluse tulemustest.

Siimon Haamer, Elukell tiksub, kuid Jumal ei ole kaugel (1Pt 2:1-3).


Nr 121/ 4.4.2014 Ööpimedusest ja päevavalgusest teoloogiliselt

Anne Vandenhoeck, Hingehoiu teoloogiline alus.

Allan Kährik, Peapiiskopi ametist ja selle ameti rollist.

Miina Piir, Alati koidab hommik ja algab päev (Lk 13:31-33).


Nr 122/ 11.4.2014 Su üle Jumal valvaku

Riho Altnurme, Kirikujuhi valimine nõukogude moodi 1949. aastal.

Kadri Org, Olümpiaadiessee. Papa Jannseni „jumal“ tänapäeval.

Tiina Ool, Usust ja armastusest ilma matemaatikata.


Nr 123/ 18.4.2014 Hinge ankur lepituses ja ülestõusmises

Annika Laats, Et hing oleks hoitud.

Katrin Viires, Hingamise leidmisest – mõtteid Suurel Nädalal.

Maria Johanna Keedus, Olümpiaadiessee: Probleemid Jumalaga Eesti Vabariigi hümni kolmandas salmis.

Elmar Salumaa, Jumalaga lepitatud (2Kr 5:19-20).

Kadri Lääs, Suure Reede jutlus (Mt 27:33-50).

Toomas Paul, Üles tõusnud surnuist (Jh 20:29).


Nr 124/ 25.4.2014 Puhkemise jõud

Kirsti Aalto, Hingehoid erinevates kontekstides, hingehoidja roll haiglas.

Eeva Liisa Bender, Õigeusu tõus Eestis ja selle põhjused.

Jaan Bärenson, Piibel – põlvkondade pärand.


Nr 125/ 2.5.2014 Elu küsimused

Urmas Nõmmik, Lühike sissejuhatus Iiobi raamatusse.

Matthias Burghardt, „Maarjamaa 800“ – kas juubel ja põhjus juubeldamiseks?

Joona Toivanen, Koduigatsus (Jh 16:16-23).


Nr 126/ 9.5.2014 Sõna vägi

Katri Aaslav-Tepandi, Ravimine, müüt ja sõna.

Toomas Paul, Henrik ja Hvostov.

Arho Tuhkru, Kadumatu pärand (1Pt 1:3-9).


Nr 127/ 16.5.2014 Jumala juhtimine

Vladimir Sazonov, Jumala või jumalate asehaldur. Assüüria kuninga rollist Assüüria ametlikus religioonis ning ideoloogias.

Hedi Vilumaa, Kirikliku mõtlemise inimlikust kantsist.

Allan Taruste, Tema ootab meid kaldal (Jh 21:1–14).


Nr 128/ 23.5.2014 Paluge, siis antakse teile!

Toomas Schvak, Kirikust klassituppa: õigeusu kirik ja koolid Eesti ajaloos.

Janek Mäggi, Võtku töö koju kaasa!

Aivo Prükk, Palve (2Ms 32:7–14).


Nr 129/ 30.5.2014 Vaim ühendab, elu mõistatuslikkuses

Alar Laats, Orientaalsed kirikud, nestoriaanid, 1. osa.

Johann-Christian Põder, Mõista-mõista, mis see on? Elu mõistatuse ambivalentsuses.

Urmas Oras, Palvetame lootuses (Rm 8:24–28).


Nr 130/ 6.6.2014 Vaimuga täidetud aeg

Alar Laats, Orientaalsed kirikud, nestoriaanid, 2. osa.

Elli Marie Tragel, Mis on aeg?

Jaan Tammsalu, Täidetud Tema Vaimuga (4Ms 11:11–30).

Urmas Nõmmik, Vaimustumine (Ap 2:1–13).


Nr 131/ 13.6.2014 Kolmainu Jumal, misjon ja kirik

Alar Laats, Orientaalsed kirikud, nestoriaanid, 3. osa.

Michael Jatsa, Mis on misjon?

Lea Kärson, Ühtaegu varjatud ja lähedane.


Nr 132/ 20.6.2014 Aja jäljed

Toomas Paul, Kasutu Kristus.

Riho Altnurme, Õppida tundma oma identiteeti – usuteadus Tartu Ülikoolis.

Sirje Endre, Gunnari raamatukapp.


Nr 133/ 27.6.2014 Pärimuse jõud

Jaan Lahe, Kohanemisvõimeline kristlus, 1.osa

Laulupeost, eestlusest ja vaimustusest. Intervjuu Riina Roosega

Katri  Aaslav-Tepandi, Julgus usus (2Kr 1:3–10)


Nr 134/ 4.7.2014 Eripalgeline kristlus

Jaan Lahe, Kohanemisvõimeline kristlus, 2.osa.

Orenti Mägi, Kasutu kristlus. Kasutu kirik.

Thomas-Andreas Põder, Käimine armastuses. Laulatus ja abielu (Ef 5:1–2).


Nr 135/ 11.7.2014 Meres on Sinu tee

Randar Tasmuth, Aabrahamile viitavate uskude võimalikust ühisosast.

Kristiina Vaiksalu, Prohvet Jeremija pärand.

Meelis-Lauri Erikson, Salajane Jumal (Mk 8:22-26).


Nr 136/ 18.7.2014 Dialoogis kõikide võimaluste ühiskonnas

Tarmo Kulmar, Jumala mõistest religioonifenomenoloogia vaatenurgast.

Johann-Christian Põder, Pluralism ja dialoog.

Titta Hämäläinen, Issanda teenistuses. Jutlus apostlite pühapäevaks (Mt 16:13–16).


Nr 137/ 25.7.2014 Valgustatud kristlus

Aira Võsa, Baltisaksa valgustusteoloogiast.

Urmas Viilma, Kirikute Maailmanõukogu ühendab protestantlikud ja õigeusu kirikud.

Ahti Bachblum, Armastusekäsk. Jutlus 7. nelipühajärgseks pühapäevaks (Jk 2:8–13).


Nr 138/ 1.8.2014 Terviklikkuse poole

Christoph Wrembek, Mis on fundamentalism?

Ergo Naab, Tagasi loodusesse!

Merle Prass-Siim, Elumuutev palve.


Nr 139/ 8.8.2014 Ja mu Jumala kumeralt kämblalt

Jaan Lahe, Uku Masingu nägemus algkristlusest.

Uku Masing, Valik avaldamata luuletusi.

Mikk Leedjärv, Kartkem ja kuulakem sõna! (Hb 4:1-2, 9-13).


Nr 140/ 15.8.2014 Sinu Sõna on tõde

Angela Aljas, Tõest sünoptilistes evangeeliumites ja Apostlite tegude raamatus, 1. osa.

Karolin Mägi, Thomas-Andreas Põder, Kõnelus dogmadest.

Ulvi Uutar, Tõeline Jumala teenimine – müüdid ja tegelikkus (Rm 12:11).


Nr 141/ 22.8.2014 Jumal on Jumal

Angela Aljas, Tõest sünoptilistes evangeeliumites ja Apostlite tegude raamatus, 2. osa.

Kadri Lääs, Tõe ja armastuse relatiivsus.

Thomas-Andreas Põder, Iisrael, evangeelium ja ajalugu (Rm 11:25-32).


Nr 142/ 29.8.2014 Kirik ja teoloogia muutuste keerises

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, „Amet – ordinatsioon – episkope (1. osa)“.

Riho Altnurme, „Uus aasta teoloogidele“.

Orenti Mägi, „Si vis pacem, para bellum“.

Ove Sander, „Teokast usust (1Ts 1:2–3)“.


Nr 143/ 5.9.2014 Tõelise taipamine

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, „Amet – ordinatsioon – episkope“ (2. osa).

Jaan Lahe, Religioon ja luule.

Peeter Roosimaa, Et tunneksime ära tõelise (1Jh 5:20).


Nr 144/ 12.9.2014 Elava valguse peegeldus

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, „Amet – ordinatsioon – episkope“ (3. osa).

Muusikast ja ajast. Intervjuu Helena Tulvega.

Urmas Nõmmik, Kahest mängufilmist Arvo Pärdi muusikaga, teoloogi pilgu läbi.

Katrin-Helena Melder, Keele kahesus ja pääste (Jk 3:2-12).


Nr 145/ 19.9.2014 Osadus ja erisus

Mareile Lasogga, Orienteerumistähised eetilis-teoloogilise otsuse kujundamiseks,  lähtudes näitena erimeelsustest, kuidas hinnata kristlikust vaatepunktist homoseksuaalsust.

Thomas-Andreas Põder, Quo vadis, EELK? Küsimusi, selgitusi ja ettepanekuid ühenduses kirikukogu hiljutise avaldusega.

Jaan Lahe, Kas homoseksuaalse partnerluse hukkamõistmine Piibli alusel on põhjendatud?

Urmas Nõmmik, Kirikust, teoloogiast, peremudelitest ja kooseluseadusest.

Urmas Petti, Kuidas armastada venda, kes polegi mu vend? (1 Jh 3:11-18)


Nr 146/ 26.9.2014 Amet ja haridus

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Väljaõpe ordinatsiooniga seotud ametiks Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas (1. osa).

Kaido Soom, Praktiline usuteadus kiriku uuendajana.

Urmas Petti, Tänamise kunst (2Kr 9:6-15).


Nr 147/ 3.10.2014 Vaimuruum ja -vabadus

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Väljaõpe ordinatsiooniga seotud ametiks Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas (2.0sa).

Katri Aaslav-Tepandi, Vaimuruumist. Vestlus Anne Türnpuga.

Jaan Tooming, Vaimuvabadus.

Einike Pilli, Endast välja teistsuguse juurde.


Nr 148/ 10.10.2014 EELK peapiiskopi valimiste eel

Vestlus EELK peapiiskopikandidaatidega (1. osa).

Vestlus EELK peapiiskopikandidaatidega (2. osa).

Vestlus EELK peapiiskopikandidaatidega (3. osa).


Nr 149/ 17.10.2014 Külvates ühes Jumalaga

Riho Altnurme, Parim kirikujuht on endine sõjamees.

Karmo Talts, Dialoog usust.

Jaan Lahe, Külvates ühes Jumalaga (Lk 8:4–15).


Nr 150/ 24.10.2014 Endast välja – igaviku poole

Jaan Lahe, Põgus sissejuhatus Uue Testamendi tekstikriitikasse.

Eve Kruus, Toomas Paul – „rikutud parktikandi“ silme läbi.

Jaan Lahe, Sa äratasid minus igatsuse lennata: Laudatio Toomas Paulile tema 75. sünnipäevaks.

Imbi Arro, Halastamatuse lõpp (Jk 2:8–13).


Nr 151/ 31.10.2014 Usupuhastuse rõõmusõnum

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Pühakiri – usutunnistus – kirik (1. osa).

Thomas-Andreas Põder, Reformatsioon – subjektiivsus ja sotsiaalsus.

Intervjuu: Juubeliaasta: Vastab Hugo Lepnurm. 1994.

Mart Jaanson, Võitlus armastades. Usupuhastuspühajutlus (1Tm 6:10–16).

Orenti Kampus, Pecca fortiter.


Nr 152/ 7.11.2014 Pärinemise ja pärimuse sidemed

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Pühakiri – usutunnistus – kirik (2.osa).

Lembitu Twerdianski, Kalmistud kui koduloo ja inimsaatuste ammendamatud allikad.

Arnek Grubnik, Järelehüüe Marele.

Tauno Toompuu, Isa käsi. Jutlus isadepäevaks (1Ms 43:28).

Orenti Kampus, Pühakute päevaks.


Nr 153/ 14.11.2014 Meenutades tulevikku

Priit Rohtmets, „Praegusel ajal oleks võimalik ka mitu kandidaati“ – peapiiskopi valimistest 1987. aastal.

Jaan Tooming, „Kiriku rõõmud ja vaevad“.

Kristel Neitsov-Mauer, „Usaldus – meie sotsiaalne kapital (Ps 55)“.


Nr 154/ 21.11.2014 Avaramale horisondile

Priit Rohtmets, Piiskopkonnad ja kiriku tulevik – Jaan Kiiviti valimine kirikupeaks 1994. aastal.

Helle Aan, Mõningad reflekteeringud meie kirikuelust Eesti meediamaastikul.

Pille Heckmann-Talvar, Lootuse ja ootuse horisondil (Ilm 21,1-5).


Nr 155/ 28.11.2014 Tõeline valgus

Lazar Gulkowitsch, Ajalugu kui ideede lugu, Vana Testamendi ja juutluse ajaloo näitel, 1. osa.

Karin Kallas, (Juudi) teoloogia õppimisest.

Kaisa Kirikal, Tõeline valgus (Jh 1:9-14).

Anne Burghardt, Nüüd tehke kõrgeks väravad (Ps 24:7-10).

Urmas Nõmmik, Otto Kaiser 90 – laudatio.


Nr 156/ 5.12.2014 Headus, valgus ja tõde

Lazar Gulkowitsch, Ajalugu kui ideede lugu, Vana Testamendi ja juutluse ajaloo näitel, 2. osa.

Tõnu Tepandi, Jänes auto valgusvihus.

Ergo Naab, Issanda juures on heldus (Ps 130:5-8).

Thomas-Andreas Põder, Eberhard Jüngel 80 – laudatio dogmaatika suurmeistrile.


Nr 157/ 12.12.2014 Ristilöödus tulev Jumal

Toomas Paul, Nähtav heategevus ja heategevus näitamiseks.

Jaan Tooming, Marcionist mõtiskledes.

Randar Tasmuth, Issanda tee valmistajad (Jh 3:25–30).


Nr 158/ 19.12.2014 Ja pimeduses paistab valgus

Randar Tasmuth, Kristlikud väärtused väärtuste turul: arutlus inimlikust eristusvõimest.

Indrek Peedu, Peatükk religiooniuuringute klassikast: Wilfred Cantwell Smith.

Eenok Haamer, Usun, kuigi ma veel ei näe (Lk 1:49).


Nr 159/ 26.12.2014 Jõulud on jõudnud, Kristus on sündinud

Jaan Lahe, Verbum caro factum est: Hümn Kristusele, inimeseks sündinud jumalikule Sõnale (Jh 1:1–14).

Evely Timuska, Andrea di Bartulo „Kristuse sünni” triptühhonist: Bütsantsi ikoonimaali mõjusid läänekiriku maalikunstis.

Mihkel Kukk, Ilm oli hukas, Kristus on sündind. Ristirahvas, ristirahvas, rõõmusta! (Lk 2:1-14).

Kerstin Kask, Jõulumõtisklus (Jh 1:14).


Nr 160/ 2.1.2015 Aeg täis tõde ja armastust

Alar Laats, Monofüsiidid, 1. osa (sissejuhatus ja koptid).

Orenti Kampus, Verega ja vereta ehk võimalikust patustamisest Püha Vaimu vastu ehk ühest võimalikust vaatenurgast.

Urmas Viilma, Aeg täis tõde ja armastust (Jh 7:14-18).


Nr 161/ 9.1.2015 Elu lugu

Alar Laats, Monofüsiidid 2. osa.

Anne Burghardt, Tõelisest klassivabadusest.

Thomas-Andreas Põder, Sõnast lähtuv elu (Mt 7:24–27).


Nr 162/  16.1.2015 Valimise vajalikkus

Alar Laats, Monofüsiidid, 3. osa (Armeenia, toomakristlased jt).

Indrek Peedu, Religiooni kui üldmõiste rakendatavuse problemaatika: Jason Ānanda Josephson.

Kristiina Vaiksalu, Milline varakristlik eksiõpetus sa oled?


Nr 163/ 23.1.2015 Aegade ebakindlusest

Vladimir Sazonov, Ääremärkusi Mesopotaamia kalendrite kohta: rituaalid ja religioossed pidustused.

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Ühiselu kujundamine mitmekesisuses ja religioonidevahelise dialoogi tugevdamine.

Urmas Nagel, Jumalas olemine (Mt 5:1-10).


Nr 164/ 30.1.2015 Uusi inimesi ja paiku

Bård Eirik Hallesby Norheim, Ristimise praktiseerimine – „mina“ konstrueerimine kristlike praktikate kaudu.

Peeter Olesk, Vaikiv ajastu ümber Tartu rahu.

Intervjuu EELK 2014. aasta vaimuliku Marek Rootsiga.

Urmas Nõmmik, Jeesusest uue loomiseni, Uue Testamendi kaudu mõeldes, 1. osa.


Nr 165/ 6.2.2015 Voolav kirik

Kadri Ugur, Vaimulik ilmalikus kultuurikontekstis: meediasuhtluse mõõtmed vaimuliku ametis.

Jaan Lahe, Gnoosis kui eksistentsiaalne allegooria. Kurt Rudolphi raamat „Gnoosis. Ühe hilisantiikaegse usundi olemus ja ajalugu“.

Urmas Nõmmik, Jeesusest uue loomiseni, Uue Testamendi kaudu mõeldes, 2. osa.


Nr 166/ 13.2.2015 Taevane ja maine tarkus

Marko Tiitus, Vaimulikuks valmistumisest.

Lennart Mängli, Robert Kannukene – armastades muusikat!

Kadri Lääs, Jumal meie keskel (1Kr 2:1-10).


Nr 167/ 20.2.2015 Vaba riigi sünnipäev

Rein Veidemann, Kristliku väärtusõpetuse peegeldusi Eesti (kirjandus)kultuuris.

Katri Aaslav-Tepandi, Minu maa ja minu riik. Vestlus Marika Vaarikuga.

Kätlin Liimets, Kasvamine teoloogina. Intervjuu teoloogiadoktor Thomas-Andreas Põderiga.

Mart Salumäe, Sõna jõud. Jutlus vabariigi aastapäevaks (Mk 19:32–45).

Anna-Liisa Vaher, Täiuslikkus armastuses. Jutlus vabariigi aastapäevaks (2Kr 13:11).


Nr 168/ 27.2.2015 Vabadus valida

Katri Aaslav-Tepandi, Vabadussõja monument versus kirik.

Matthias Burghardt, Valimised, valitsused ja valikud – kas Jumala riik on demokraatia?

Jaan, Lahe, Peetruse apoloogia. Jutlus Kristuse kannatusaja 1. pühapäeval (Invocavit) (Lk 22:31-34).


Nr 169/ 6.3.2015 Uus pilk

Ergo Naab, Paulus ja impeerium: sissejuhatus postkolonialistlikku piiblikriitikasse.

Tauno Toompuu, Kuidas avaldada armastust.

Thomas-Andreas Põder, Inimene Jumala ees. Nädala hommikupalvused, 1. osa.


Nr 170/ 13.3.2015Inimene Jumala ees

Toomas Erikson, Diakonissid: kõrvale heidetud traditsioon õigeusu kirikus.

Jaan Tooming, Natike Euroopast ja Kes on surma väärt? Kaks mõtisklust.

Thomas-Andreas Põder, Inimene Jumala ees. Nädala hommikupalvused, 2. osa.


Nr 171/ 20.3.2015 Minevik, olevik ja tulevik

Ain Riistan, Ukraina konflikti teopoliitikast: Moskva patriarhaadi perspektiiv.

Indrek Peedu, Algusaja ja neutraalsuse problemaatika religiooniuuringutes.

Toivo Kaasik, Maarja kiituslaul (Lk 1:46-56).


Nr 172/ 27.3.2015 Teater, inimene ja Jumal

Vladimir Sazonov, Islamistlikud puhangud Lähis-Idas: Iraagi masendav näide.

Peeter Raudsepp, Arvamus teatrist. Märts 2015.

Katri Aaslav-Tepandi, Teatripäeva intervjuu Madis Kolgiga.

Hedi Vilumaa, Jutlus palmipuudepühaks (Jh 17:1.6-8).


Nr 173/ 3.4.2015 Hil dig, frelser og forsoner

Jaan Lahe, „Expolians principatus et potestates…“ Jeesuse ristisurma tähendusest Kl 2:13–15 valguses.

Johann-Christian Põder, „Päästja, öö kui päeva toonib“ – Grundtvigi Suure reede kirikulaul.

Matthias Burghardt, Suure reede jutlus.

Orenti Kampus, Jumal on liblikas.


Nr 174/ 10.4.2015 Jumal maailmas, maailm Jumalas

Peeter Serafim Veltson, Põgus pilguheit ühe neljanda sajandi kõrbehereetiku ellu: Evagrios Pontosest.

Jaan Tooming, Kooliõpetaja ja kirikuõpetaja.

Katri Aaslav-Tepandi, Valimistejärgne mõtisklus. Riigi kestmisest (Jr 22:3-5).


Nr 175/ 17.4.2015 Killud tõotuse tervikus

Toomas Paul, Piiblitõlkimise problemaatika.

Ergo Naab, Tiine tühjus.

Leevi Reinaru, Hea Karjane (Jh 10,1-10).


Nr 176/ 24.4.2015 Võlu uurimine – uurimise võlu

Aimar Ventsel, Religioonist ja usust Jakuutias.

Urmas Nõmmik, Helsingi Ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi tippkeskus – maailmatasemel uurimisinstitutsioon.

Tiina Ool, Julge kahelda ja küsida (Jh 20:24–29).


Nr 177/ 1.5.2015 Jumala ja inimese plaanid

Kalle Rebane, Damaskuse kiri, 1. osa.

Karin Kallas, Ettemääratus ja vabadus antiikjuutlikus mõttemaailmas.

Kadri Lääs, Jumala riik on meie keskel (Lk 17:20-21).


Nr 178/ 8.5.2015 Mis hoiab koos maailma?

Kalle Rebane, Damaskuse kiri, 2. osa.

Katri Aaslav-Tepandi, Kadri Lääs, Paadipõgenikud – mis meil neist?

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, 8. mai 1945: mäletades minevikku – kujundades tulevikku teisiti.

Margit Lail, Jutlus emadepäevaks.


Nr 179/ 15.5.2015 Lähemal kui särk ihule

Alar Kilp, Eestluspõhise rahvusluse suhe religiooniga.

Toomas Jürgenstein, Mida teadsid usust vanemad ja vanavanemad.

Üllar Salumets, Läkitatud maailma (Jh 17:18-23).

Vallo Ehasalu, In memoriam Jukka Taneli Thurén (30.6.1930–10.5.2015).


Nr 180/ 22.5.2015 Jahmatav nelipüha

Ergo Naab, Et repleti sunt omnes Spiritu Sancto: Nelipüha jahmatus (Ap 2:1–13).

Mari Paenurm, Mina mitu külge.

Annika Laats, Nelipühajutlus (4Ms 11:11, 12, 14–17, 24–25).


Nr 181/ 29.5.2015 Jumalast ja inimestest

Algur Kaerma, Vancouveri eestlaste luteriusu koguduse asutamine. Killud mosaiigis 1949–1964.

Kristiina Vaiksalu, Meie sünged kaasreisijad.

Jaan Lahe, Uskuda ja mõista. Laudatio Randar Tasmuthile 60. sünnipäevaks.

Tauno Toompuu, Kolmainupüha jutlus. Üks (Ef 4:5j).


Nr 182/ 5.6.2015 Vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse

Mart Jaanson, Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistuse ladinakeelse normteksti liigendamisest.

Heikki Silvet, Providentsist.

Kerstin Kask, Taevauks (Lk 18:9–14).


Nr 183/ 12.6.2015 Rohkem kui inimene

Amar Annus, Religioon ja savantism – mida uskus Heimar Ilves?

Indrek Peedu, Religiooniuuringutest uues teoloogiasissejuhatuses.

Katri Aaslav-Tepandi, Mõtisklus vaimust (1Kr 3:16).


Nr 184/ 19.6.2015 Ristteedel

Indrek Jääts, Rahvusliku õigeusu võimalikkusest komide näitel.

Aare Luup, Immigrantidest pragmaatiliselt ja teoloogiliselt – kas sisserändaja või põgeniku poeg?

Karin Kallas, Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetaja sõnavõtt.

Jaan Lahe, Sinus elavad meie lahkunud. Jutlus surnuaiapühaks (Jh 14:1–4).


Nr 185/ 26.6.2015 Kutsutud laulukaare alla

Taisto Raudalainen, Ingerisoomlaste enesekuvandeid läbi aja: etnokonfessionaalsest enesekuvandist moodsa rahvusloomeni (1. osa).

Urmas Viilma, Laulupidu – meie rituaal, meie religioon, meie usk.

Johann-Christian Põder,  Aga kas kõiki võõraid ka? Pagulaste aitamisest.

Arvo Lasting, Ristimise meenutamisel (Fl 2:12–16).


Nr 186/ 3.7.2015 Teise vastuvõtmine

Taisto Raudalainen, Ingerisoomlaste enesekuvandeid läbi aja: etnokonfessionaalsest enesekuvandist moodsa rahvusloomeni (2. osa).

Jaan Tooming, Kalliskivi.

Alo Martinson, Kes oskab head teha, aga ei tee, sellele on see patt (Jk 4:17).


Nr 187/ 10.7.2015 Vabastatud vabadus

Karin Kallas, Ettemääratud vabadus – ühe rabi pretensioon tunda ära Jumala tahe (1. osa).

Urmas Nõmmik, Kristlik pagulaspoliitika Eestis?

Jaan Lahe, Sergei Stadnikovi meenutades.

Urmas Viilma, Jutlus kirikupäeva avajumalateenistusel (Lk 1:39-56).


Nr 188/ 17.7.2015 Jumala vabaduse kirkus ja inimese muutumine

Karin Kallas, Ettemääratud vabadus – ühe rabi pretensioon tunda ära Jumala tahe (2. osa).

Birgit Käärik, Religioon ja uskumused teoses „Elu pühitsus“.

Eve Kruus, Jumala kirkus meis (Lk 9:28-36).


Nr 189/ 24.7.2015 Kogumise aeg

Martin Luther, Magnificat – tõlge ja seletus, 1. osa.

Anu Põldsam, Silmast silma.

Lembit Tammsalu, Jumala armastuse ohvritee (Mt 20:20-28).


Nr 190/ 31.7.2015 Olla ajatu ja vaba

Martin Luther, Magnificat – tõlge ja seletus, 2. osa.

Kristina Kallas, Pagulaste kohanemisest Eestis.

Orenti Kampus, Reaalsust ei eksisteeri enne selle mõõtmist.


Nr 191/ 7.8.2015 Kes meid hoidis kogu sellel teel, mida me käisime

Martin Luther, Magnificat – tõlge ja seletus, 3. osa.

Kadri Lääs, Kristlik sõnum ja religioossed otsingud.

Toivo Pilli, Jüngri elu tänapäeval (Mk 6:1–13).


Nr 192/ 14.8.2015 Varjulohest valgusesse

Vladimir Sazonov, Lohe ja tormijumala vastandamisest hetiidi mütoloogias.

Katri Aaslav-Tepandi, Üheskoos valguse poole liikudes: vestlus vaimuliku ja hingehoidja Annika Laatsiga.

Tiina Janno, Alandlikkus on üllas valik (Mt 23:1–12).


Nr 193/ 21.8.2015 Kogu aeg on…

Toomas Erikson, Religioon popmuusikas – popmuusika religioonis.

Orenti Kampus, Siin ma seisan.

Meelis-Lauri Erikson, Kivi kukkumine (Mt 23:1–2).


Nr 194/ 28.8.2015 Mis on inimese osa?

Argo Buinevitš, Keskkonnaeetika põhimõtted Piiblis.

John Hull, Kas Jeesusel oleks võinud olla pime jünger?

Olga Schihalejev, In memoriam John Hull.

Anne Burghardt, ”Sinu surnud ärkavad ellu” (Js 26:12-14, 19).


Nr 195/ 4.9.2015 Sisemise valgusega tikkude vastu

Olga Schihalejev, Elatud usust ja õpiku usust.

Anne Kull, Sõdu võidetakse relvadega, aga rahu ideedega.

Orenti Kampus, Mida vähem olulisem on Jumal, seda olulisemad on Tema tööriistad.

Matthias Burghardt, Püsige Kristuse vabaduses (Gl 5:1-6).


Nr 196/ 11.9.2015 Kõneledes Jumalaga ja Jumalast

Johann-Christian Põder, Kierkegaard – aktuaalne ka täna.

Meelis-Lauri Erikson, Eestipärasest ristiusust.

Thomas-Andreas Põder, Kõnelemine Jumalast ja Jumalaga. Jutlus EELK Usuteaduse Instituudi õppeaasta avajumalateenistusel.


Nr 197/ 18.9.2015 Jumalikkuse inimlik puudutus

Ulla Siirto, Reformides diakooniat – avades konviviaalsuse võimalusi.

Jaan Tooming, Kas on liiga hilja?!

Urmas Viilma, Jutlus Tartu Pauluse kiriku pühitsemisel (Mt 17:1-8).


Nr 198/ 25.9.2015 Kuu ja vabadus

Simone Sinn, Religioosse ruumi eristamine politiilisest – globaalne väljakutse (1. osa).

Leevi Lillemäe, Dogmadevaba kristluse võimalikkusest.

Jaak Aus, Kristlase vabadus (Gl 5:1-6; Lk 14:1-6).


Nr 199/ 2.10.2015 Püha päev

Simone Sinn, Religioosse ruumi eristamine politiilisest – globaalne väljakutse (2. osa).

Anu Põldsam, Pühapäev on tore päev.

Merike Kütt, Jumala armastuse seadus (2 Ms 20: 1-17).


Nr 200/ 9.10.2015 Sõna, mis viitab ääre taha

Katri Aaslav-Tepandi, Logos Johannese evangeeliumi algushümnis (Jh 1:1-18) (1. osa).

Kirik & Teoloogia toimetus, Miks ma seda teen? Kolmteist vastust Kirik & Teoloogia toimetajatelt.

Arho Tuhkru, Märkamise pühapäev (1Ms 8:22).


Nr 201/ 16.10.2015 Hariduseusust ja olemise alusest

Katri Aaslav-Tepandi, Logos Johannese evangeeliumi algushümnis (Jh 1:1-18) (2. osa).

Triin Käpp, Miks on kooli vaja?

Joel Siim, Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju.


Nr 202/ 23.10.2015 Maa sool

Kerttu Männiste, Enam kui esemed. Religioonidega seotud pärandi eksponeerimine ja kasutamine muuseumides.

David Vseviov, Usk ja hirm.

Jaan Tooming, Teised.

Kristel Engman, „Olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel!“ (Mk 9:50) (Mt 5:13–16).


Nr 203/ 30.10.2015 Reformatsioon ja haritus

Martin Luther, Väike õpetus sellest, mida evangeeliumites otsida ja oodata.

Marju Lepajõe, Lihtsatest võimalustest.

Vallo Ehasalu, Jutlus usupuhastuspühaks (Js 62, 6-7, 10-12).


Nr 204/ 6.11.2015 Kes on Jumal, kes on inimene?

Jaan Lahe, Nag Hammadi „raamatukogu varase kristluse kontekstis.

Karin Kallas, Kristuse-tsentriline: theos ja anthropos.

Orenti Kampus, Ainult Jumal.


Nr 205/ 13.11.2015 Sihid silmapiirist kõrgemal

Margit Nirgi, Katkeid Johan Kõpu märkmetest.

Jaan Tooming, Ühele geniaalsele hulkurile mõeldes.

Kristiina Jõgi, Kas on kasulik valida elu?


Nr 206/ 20.11.2015 Mälu, sümbol ja sõnum

Piret Pintman-Hellaste, Kirikumeened kristliku sõnumi kandjatena.

Jukka Huusko, Maailmalõpuootusest on saanud ISIS-e kinnisidee.

Gustav Piir, Õndsad ja õnnelikud on kes?


Nr 207/ 27.11.2015 Alandlikkuse valguses

Peeter Roosimaa, Sajandeid püsinud küsitav tõlge (Mt 10:38; Lk 14:27).

Ain Riistan, Konverentsi „Maarjamaa – ajaloo teadmusega eilsest homsesse“ tagasivaade.

Taavi Laanepere, Alandlikkuse aulisus (Sk 9:9).

Katri Aaslav-Tepandi, Vaata, su pääste tuleb! (Js 62:10–12).


Nr 208/ 4.12.2015 Eesminejale

Katri Aaslav-Tepandi, Tõnu Tepandi, Rääkimine Vello Salumiga Pilistveres.

Eenok Haamer, Vello Salum 3.07.1933 – 30.11.2015.

Vladimir Sazonov, Vägivald Jumala nimel: Allahi sõdalaste džihaad Õhtumaade vastu.

Joel Luhamets, Lunastus läheneb! (Ho 2:20–22).


Nr 209/ 12.12.2015 Kristus teel omade ja võõraste juurde

Urmas Nõmmik, Pagulaspiibel – raamat omadele ja võõrastele.

Thomas-Andreas Põder, Süstemaatiline teoloog suur algustähega – Eilert Herms 75.

Thomas-Andreas Põder, Eilert Hermsi valitud bibliograafia.

Jaan Tammsalu, Issanda teevalmistajad (Lk 3:4b-6, 10).


Nr 210/ 18.12.2015 Kui aga saabus aja täius

Jaan Lahe, At ubi venit plenitudo temporis… Gl 4:4–5 eksegeetiline analüüs.

Matthias Burghardt, Toomapäeva mõtisklus.

Thomas-Andreas Põder, Jumalast lähtuva inimkonna sünnipäev.

Mari-Liis Nummert, Heidi Maiberg ja Karin Kallas, In memoriam Heikki Silvet.


Nr 211/ 25.12.2015 Pimeduse alistumine

Anne Burghardt, Jõuluaegse pühaderingi ajalooline taust.

Kristi Lomp, Selveri jõulud.

Jaan Lahe, Asenduskristlus – kas väljakutse või kiusatus?

Tiit Salumäe, Jutlus jõulupühal (Js 11:1-9).

Ülo Liivamägi, Jutlus Kristuse sündimise pühal (Js 52:7-10).

Algur Kaerma, Ajutised jõulud on kindel garantii (Mt 2:1).


Nr 212/ 1.1.2016 Juhitud ja hoitud

Urmas Nõmmik, Pauluse kirjad ja (homo)seksuaalsus – tagasivaade Eesti diskussioonis kasutatud hermeneutilistele argumentidele, 1. osa.

Kerstin Kask, Misjonist ja kristlikust kasvatusest. Intervjuu EELK assessor Tauno Toompuuga.

Grace, Jumalast juhitud elu (1Ms 50:19–21).


Nr 213/ 8.1.2016 Meie meeled on ikka keset minekut üle mäe

Urmas Nõmmik, Pauluse kirjad ja (homo)seksuaalsus – tagasivaade Eesti diskussioonis kasutatud hermeneutilistele argumentidele, 2. osa.

Algur Kaerma, Nii ajaratas ringi käib.

Einar Soone, Kolmekuningapäeva jutlus (Mt 2:1–12).

Gustav Kutsar, Kaitseväe peakaplani ametisseseadmise jutlus (Jn 1:1–2:1).


Nr 214/ 15.1.2016 Püütud inimeseksolemisse

Jaan Lahe, Kristlased, ketserid, paganad ja teised ehk võitlus õige ristiusu pärast.

Mihhail Lotman, Piibel kultuuris.

Aare Luup, Ühe mündi teine külg.

Ergo Naab, Mis värvi on armastus?


Nr 215/ 22.1.2016 Kaks maailma

Madis Kolk, Vaimulikud Eesti aja- ja kultuuriloolises näitekirjanduses.

Toomas Paul, Kole kurb.

Urmas Karileet, Teenimatu arm (Jr 9:22–23).


Nr 216/ 29.1.2016 Meid ühendav elu puu

Urmas Viilma, EELK missioon – võimalused ja tegelikkus.

Karin Kallas, Elu, mida edasi ei kanta ehk surma võit.

Liina Eek, Sarjas „Mitut usku Eesti” ilmus õigeusule pühendatud kogumik.

Joel Siim, EELK vaimulike konverentsi jutlus (Mt 13:53–56).


Nr 217/ 5.2.2016 Urmasele

Martin Luther, Õpetus, kuidas kristlased Moosest peaks käsitlema, 1. osa.

Naatan Haamer, Urmasele.

Marju Lepajõe, Urmasele.

Urmas Klaas, Urmasele.

Kalev Tarkpea, Urmasele.

Urmas Petti, Kristuslik jumalakujutlus (Mt 3:13–17).

Urmas Petti, Usk ülestõusmisse (Lk 24:1–12).


Nr 218/ 12.2.2016 Olles osakesed Jumalast

Martin Luther, Õpetus, kuidas kristlased Moosest peaks käsitlema, 2. osa.

Joona Toivanen, Postkolonialism ja Missio Dei.

Mari Vahermägi, Julgus juurduda (Ps 1:1–3).


Nr 219/ 19.2.2016 Merepõhja värvid

Elo Süld, Islam ja islamid.

Janek Mäggi, Virtuaalne tolmulapp tegi pildi selgeks.

Ülo Liivamägi, Armastuses meie kõrval (Js 58:1–9).


Nr 220/ 26.2.2016 Rõõmus koosolemine

Liina Kilemit, Kirikute ja kogudusega liitumise põhjustest kahe küsitluse alusel.

Katri Aaslav-Tepandi, Jaanus Rohumaa: õnn on see, kui tunned, et sinu kogukond hoiab sind.

Patrik Göransson, Võitlus kurjusega.


Nr 221/ 4.3.2016 Jumalik ja inimlik

Ursula Haava, Luterlikule kirikule olulised vaidlused esimese perekonnaseisuseaduse ümber 1920. aastate esimesel poolel.

Ahto Lobjakas, Jumal usu vastu.

Avo Üprus, Palve ja usk (Mt 15, Ps 25).


Nr 222/ 11.3.2016 Võimaluste aeg

Inon Asayag, Sabati saladus.

Jaanus Noormägi, Elu õilistamine.

Jaan Tooming, Kristlik kirjanik Charles Williams.

Orenti Kampus, Jeesuse maal on õhuks Püha Vaim.


Nr 223/ 18.3.2016 Täiesti surnud, täiesti ülestõusnud

Ergo Naab, Ülestõusmisuskumus N. T. Wrighti pilgu läbi.

Toomas Jürgenstein, Konservatiivide pärast kirikus ma ei muretse.

Urmas Nõmmik, Täiesti surnud (Js 53).

Tiit Pädam, Ülestõusmispüha (Jh 20:1–2, 11–18).


Nr 224/ 25.3.2016 Suur Halastaja, aitäh Sulle!


Nr 225/ 1.4.2016 Tähenduse horisont

Tauno Toompuu, Ülestõusmisuskumus Marcus Borgi pilgu läbi.

Enn Kasak, Religioonihirmust vaevatud vaimuvaesus.

Toomas Paul, Palve kool.

Einike Pilli, Vürstidest, rohutirtsudest ning tõelisest julgusest.


Nr 226/ 8.4.2016 Jätkuv ülestõusmise aeg ja ajalooline Jeesus

Jaan Lahe, Kaks ja pool sajandit ajaloolise Jeesuse uuringuid.

Tiina Janno, Mis jääb meelde?

Ergo Naab, Andestuse kuningriik (Jh 18:36).


Nr 227/ 15.4.2016 Usk, julgus ja usaldus

Toivo Pilli, Varane anabaptism ja jüngerlus. Mõtteid tänapäevaks.

Katri Aaslav-Tepandi, Tõnu Tepandi, Mõnikord on vaja väga suurt julgust.

Ülo Liivamägi, Uskumise vajalikkus (1Ms 22:1–13).


Nr 228/ 22.4.2016 Aeg küsida

Randar Tasmuth, Rahvastiku protsessid teoloogi pilguga.

Meeli Tankler, Arvan, et usun … Jumalat.

Priit Tamm, Innustav ja teeniv armastus.


Nr 229/ 29.4.2016 Alaline pingeväli

Alar Laats, Konstantinoopoli patriarhaadi lugu.

Ain Riistan, Usuteaduskond loob religioonide kompetentsikeskuse ning uuendatud magistriõppekavad toetavad innovatsiooni.

Ülo Liivamägi, Tulge, paluge, ja ma kuulen teid (Jr 19:11–13): palvepühapäevaks.


Nr 230/ 6.5.2016 Taeva ja maa vahel

Alar Laats, Vanad patriarhaadid: Aleksandria ja Antiookia patriarhaatide lugu.

Riina Kionka, Euroopa päeval kriiside keskel.

Merike Schümers-Paas, Oodates valget laeva.


Nr 231/ 13.5.2016 Mõistmise ja kommunikatsiooni püha

Alar Laats, Vanad patriarhaadid: Jeruusalemma ja Siinai Mäe Ortodoksne Kirik.

Allan Kährik, Edukas vaimulik ja kaheksa surmapattu.

Meelis-Lauri Erikson, Ma saan sinust aru! (Ap 2:9-11). Nelipühajutlus.


Nr 232/ 20.5.2016 Tänu ja palve

Mart Jaanson, Tobiase kerügma ja Pärdi logos.

Tänu ja palve Kirik & Teoloogia lugejale

Thomas-Andreas Põder, Elavad sõnad. Päevapalve kolmainupühaks.

Merike Kütt, Mõista ja aru saada (Jh 3:1-15).


Nr 233/ 27.5.2016 Kristuse kirik

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest, 1. osa.

Johann-Christian Põder, Mis on kaalul, kui räägime ülekaalulisusest?

Kalle Rebane, Jumala armus lepitatud elutöö (Mt 25:31–46).


Nr 234/ 3.6.2016 Kes teab, mis võib olla peas

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest, 2. osa.

Thomas-Andreas Põder, „Vabaduse teetähised 2017–2018“ saamisloost.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Vabaduse teetähised 2017–2018.

Grace, Ängistatud tiigri karjes olen mina.


Nr 235/ 10.6.2016 Olla või mitte olla

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest, 3. osa.

Carsten Pallesen, Luterlik reformatsioon peegeldatuna Shakespeare’i „Hamletis”.

Katri Aaslav-Tepandi, Mõttepudemed Hamletist ja Lutherist.

Mart Jaanson, Issanda aujärje ees (Js 6:1–10). Kolmainupüha jutlus.


Nr 236/ 17.6.2016 Kuidas edasi?

Thomas-Andreas Põder, Süstemaatiline teoloogia ja selle roll teoloogilise pädevuse omandamisel. Venia legendi loeng.

Jaan Tooming, Mõtteid rohelisest mõtteviisist.

Karmo Talts, Veel üks kangelane.

Urmas Viilma, Kaljule rajatud elu. Jutlus võidupühaks (Mt 7:24-27).

Martin Booth, Baltimaade küüditamise 75. aastapäeva mälestusjutlus (2Sm 7:4-17; Hb 6:9-20; Lk 19:11-24).


Nr 237/ 24.6.2016 Mis mind ei tapa…


Nr 238/ 1.7.2016 Jumala moosipurkidest

Vladimir Sazonov, Kui jumalad ja kangelased jõid õlut – õlle rollist Sumeri ja Akadi usundis ja mütoloogias.

Ariel Süvari, Mis on maatriks?

Katrin Viires, Mõõdud ja sildid (Jn 3:1–5, 10; 4:1–11).


Nr 239/ 8.7.2016 Aeg ja ruum palveks

Martin Luther, Lihtne viis palvetada, heale sõbrale (1535), 1. osa.

Toomas Erikson, Lahusus ühtsuses: konkurents koostöös.

Kalle Kõiv, Ka kõik ilmalik on jumalik! (Jh1:3).


Nr 240/ 15.7.2016 Hingekosutuseks

Martin Luther, Lihtne viis palvetada, heale sõbrale (1535), 2. osa.

Mikko Lagerspetz, Usund ja inimese evolutsioon.

Urmas Karileet, Kalmistupüha kõne Käsmus.


Nr 241/ 22.7.2016 Rännakud ajas, ruumis ja ajatuses

Vladimir Sazonov, Kaks juubelit: Sergei Stadnikov 60 ja „Sinuhe jutustus” 20.

Randar Tasmuth, Usuteaduse Instituut kui kiriku mõttemootor.

Orenti Kampus, Kordumatu reaalsus.


Nr 242/ 29.7.2016 Et teil oleks rahu minus

Urmas Nõmmik, Sumeri Bilgamesist Piibli Iisakini ehk konflikti lahendamisest Vana Iisraeli ja Lähis-Ida moodi, 1. osa.

Jaan Tooming, Maailma laadamelu.

Kerstin Kask, Kristuse armastuse puudutus (5Ms 13:1–5).


Nr 243/ 5.8.2016 Rahu

Urmas Nõmmik, Sumeri Bilgamesist Piibli Iisakini ehk konflikti lahendamisest Vana Iisraeli ja Lähis-Ida moodi, 2. osa.

Heidy Prükk, Surm haiglas.

Kadri Lääs, See peab olema minu usk.


Nr 244/ 12.8.2016 Igaviku hetked

Ergo Naab, Ajataju ja tõde: lühike sissejuhatus fenomenoloogiasse.

Karmo Talts, Hüvetöö ja inimlikkus.

Tauno Toompuu, Igavikust (Jh 3:16, 1Kr 15:42–44).


Nr 245/ 19.8.2016 Iseseisva Eesti kohal

Kaire Puumets-Sõber, Tubli naine Rutt: Ruti raamatu lühieksegees.

Ariel Süvari, Latet armastav kristlane?

Meego Remmel, Milleks meile iseseisvus?


Nr 246/ 26.8.2016 Tarkuse puu

Siimon Haamer, Mentorlus ja vaimulik juhendamine EELK vaimulikkonnas.

Tõnu Lehtsaar, Usuteaduskond astub uude aastasse.

Anu Põldsam, Mis puust oled sa tehtud?


Nr 247/ 2.9.2016 Korduva tee alguses

Riho Saard, Kristlus on imedest kokku pandud elu.

Kadri Ugur, Argiäng ja kirik – selges keeles.

Mattias Palli, Kõik on uus septembrikuus.

Ettepanekute kogumine EELK põhikirja ning kirikuseadustiku kaasajastamiseks.


Nr 248/ 9.9.2016 Kuidas leida üksmeel?

Orenti Kampus, Ühest Uku Masingu jutlusest.

Aare Luup, Kas ligimesearmastus nõuab ohvreid?

Toomas Paul, Hoia end puhtana. (1Tm 5:22)

Ettepanekute kogumine EELK põhikirja ning kirikuseadustiku kaasajastamiseks.


Nr 249/ 16.9.2016 Kadunud ja leitud

Jaan Lahe, Mithras – ühe antiikse kultuse olemus ja ajalugu, 1. osa.

Jaan Kullama, Wittgensteini tõlgendamise väljakutsed.

Ülo Liivamägi, Kadunud ja jälle leitud (Js 57:15; Lk 15:1j).

Ettepanekute kogumine EELK põhikirja ning kirikuseadustiku kaasajastamiseks.


Nr 250/ 23.9.2016 Piskust piisab

Jaan Lahe, Mithras – ühe antiikse kultuse olemus ja ajalugu, 2. osa.

Elo Süld, Tartu Ülikoolis asutati Aasia keskus.

Kadri Lääs, Piisab õige vähesest (Lk 8:5–8).

Ettepanekute kogumine EELK põhikirja ning kirikuseadustiku kaasajastamiseks.


Nr 251/ 30.9.2016 Pikkade teoloogiliste mõtiskluste rikkus

Urmas Arumäe, Kas reformitav kirikuõigus on mineviku, oleviku või tuleviku jaoks?

Jaan Lahe, Mithras – ühe antiikse kultuse olemus ja ajalugu, 3. osa.

Kristiina Vaiksalu, Pikad teoloogilised arutlused.

Ergo Naab, Tervenemine lootuses.

Ettepanekute kogumine EELK põhikirja ning kirikuseadustiku kaasajastamiseks.


Nr 252/ 7.10.2016 Panta rhei

Agu Karelsohn, Latgale, latgalite rahvuslik ärkamine ja katoliikluse roll enesemääratlemisel.

Toomas Paul, Praod portaalil.

Meelis-Lauri Erikson, Olla tänulik!


Nr 253/ 14.10.2016 Kuidas elada kirikuna

Merle Piho, Liina Kilemit, Diakooniatöö – kiriku probleem või võimalus?

Thomas-Andreas Põder, Milline on kristluse sotsiaalkuju homses Eestis? Ärgem raisakem haruldast võimalust!  Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku õigusreformist.

Eha Kraft, Vaimu vili on pikk meel (Gl 5:22).

Läheneb registreerimise tähtaeg kongressile „Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid”.


Nr 254/ 21.10.2016 Kristluse kese

Lea Altnurme, Magnus Mõttus, Milleks kristlus?

Urmas Nõmmik, Üteldes Piiblit: Christopher Bryan usukohasest interpreteerimisest.

Ülo Liivamägi, Jeesuse saadikud (Jr 1:4–10).


Nr 255/ 28.10.2016 Mis on usupuhastuse suurim tähendus?

Thomas-Andreas Põder, Kristlus keerukas maailmas.

Jaan Lahe, Reformatsiooni aegumatu tähendus.

Urmas Nõmmik, Väravast väljas teed puhastamas – usupuhastuspüha jutlus (Js 62:6–7, 10–12).

Urmas Viilma, Karjasekiri usupuhastuspühal ehk reformatsiooni aastapäeval, 31. oktoobril 2016.


Nr 256/ 4.11.2016 Taevase peegeldus maal

Joel Siim, Martin Lutheri missareformi eelloost.

Rain Soosaar, Kristlasi ühendagu ustavus evangeeliumile.

Triin Käpp, Usuteadus kui sidumiskunst (1Ms 1:1-5, 2:2-3). Jutlus Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise 25. aastapäevaks.

Ühisavaldus katoliiklaste ja luterlaste ühisel reformatsiooni meenutamisel Lundis, 31. oktoobril 2016.


Nr 257/ 11.11.2016 Üheskoos lootuses

Tauno Toompuu, Väikese (maa)koguduse suured (arengu)võimalused.

Jaan Tooming, Kus on ahnuse juur?

Orenti Kampus, “Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama” (Jh 4:24).

DOKUMENT: „Üheskoos lootuses“. Caritas Internationalise ja Luterliku Maailmaliidu maailmateenistuse osakonna ühiste kavatsuste deklaratsioon.


Nr 258/ 18.11.2016 Enne koitu

Aira Võsa, Uusaja religioonifilosoofilised ja teoloogilised impulsid: valgustusest Schleiermacherini.

Katri Aaslav-Tepandi, Psühholoog elu ja surma vahel. Intervjuu psühholoog Inna Mölderiga.

Tiiu Hermat, Sinu igavik on Sinu enese valida.


Nr 259/ 25.11.2016 Hariduseks valitud

Martin Luther, Sermon või jutlus sellest, et lapsi kooli tuleb saata, 1. osa.

Elo Süld, Intervjuu religiooniloo ja judaistika professori Stefan Schreineriga.

Hedi Vilumaa, Jutlus I advendiks (1 Pt 1: 10-12).

Martin Junge, Reformatsiooni ühise meenutamise jutlus.


Nr 260/ 2.12.2016 Tõde on kusagil olemas

Martin Luther, Sermon või jutlus sellest, et lapsi kooli tuleb saata, 2. osa.

Roland Karo, Tõejärgne maailm, tõejärgne kristlus?

Kristel Neitsov-Mauer,  Jutlus II advendiks (Lk 12:35–40).


Nr 261/ 9.12.2016 Ühtsus erinevuses

Luterlik Maailmaliit, Luterliku osaduse enesemõistmine. Uurimusdokument, 1. osa.

Mari Paenurm, Mis meist saab? Praktiku mõtteid sirvides kogumikku „Kuhu lähed, Maarjamaa?“

Urmas Nõmmik, Omadega mäel (Js 33:20–22).


Nr 262/ 16.12.2016 Kingitus

Luterlik Maailmaliit, Luterliku osaduse enesemõistmine. Uurimusdokument, 2. osa.

Liina Kilemit, Sotsioloogi pilguga raamatust „Kuhu lähed, Maarjamaa?”.

Andres Põder, Olgem osa lihaks saanud Sõnast! Jõulujutlus (Jh 1:14).

Ergo Naab, Taevariik on lähedal!


Nr 263/ 23.12.2016 Jõulurahu


Nr 264/ 30.12.2016 Vaikusehetk

Karin Kallas, Kuidas mõista ilmutust? Ilmutus kui üldlevinud nähtus ning eriomaselt teoloogiline nähtus.

Jaan Lahe, Heidelbergist Cataniasse. Reisikiri.

Anna-Liisa Vaher, Kanda head vilja (Lk 13:6-9).


Nr 265/ 6.1.2017 Sünnist inspireeritud

Agu Karelsohn, Latgalite rahvapärimus ning Kristuse sündimise püha selles, 1. osa.

Urmas Petti, Praktilise teoloogia suurkuju.

Joel Siim, Mis on jõuludest jäänud sinuga? Jutlus Kristuse ilmumise pühal (Mi 4:1-4).

Kirikute Maailmanõukogu uudistetoimetuse intervjuu oikumeenilise patriarhi Bartholomeusega.

1. jaanuarist juhatab Tartu Ülikooli usuteaduskonda Urmas Nõmmik.


Nr 266/ 13.1.2017 Teadmise allikas

Agu Karelsohn, Latgalite rahvapärimus ning Kristuse sündimise püha selles, 2. osa.

Elad Lapidot, Kuidas juudid teavad? Tartu Ülikooli juudi teaduse õppetooli 80. aastapäeva tähistamiseks.

Tauno Kibur, Igavesse ellu voolav allikas (Jh 4:9–15).


Nr 267/ 20.1.2017 Inimest puudutav arm

Thomas-Andreas Põder, Märksõna „arm“ – entsüklopeediline lühiselgitus teoloogilisest perspektiivist.

Leevi Lillemäe, Mina ja Jumal.

Silja Härm, Harri Rein raamatukoguhoidjana.

Kristjan Luhamets, Usu alguses (Jh 4:39–42).

„Püha Maa luterlik kirik valis uueks piiskopiks Ibrahim Azari“


Nr 268/ 27.1.2017 Sul on varjupaik

Annely Neame, Jumala kuningriigi evangeelium, 1. osa

Peeter Koppel, Kapitalismi teine tulemine.

Mikk Leedjärv, Isa, Poeg ja Püha Vaim – jää, vesi ja udu!

Kirikute Maailmanõukogu delegatsioon külastas Iraaki.


Nr 269/ 3.2.2017 Õigustamine või õigeksmõist?

Annely Neame, Jumala kuningriigi evangeelium, 2. osa.

Meelis Süld, Kuidas mõista õigeksmõistmist?

Liina Sander, Siimeoni õnnistussõnad.

Toimus Luterliku Maailmaliidu Euroopa eelassamblee Rootsis.


Nr 270/ 10.2.2017 Muut(u)ja

Jaan Lahe, Igaviku ajalugu.

Margus Ott, Armastus ja Muu.

Anne Kull, Samaaria naise õppetund (Jh 4:5–26).

Kalle Kasemaa pälvis riikliku kultuuri elutööpreemia.


Nr 271/ 17.2.2017 Ühise tegutsemise kunst

Tarmo Kulmar, Riitusest laiemalt ja initsiatsioonist lähemalt religioonifenomenoloogias.

Kirik & Teoloogia toimetus, K&T toimetuse vastus lugejaküsitlusele.

Enno Tanilas, Kutsutud Jumala töö tegijaiks (1Kr 3:10–20).

Humboldti ülikooli teoloogiaprofessor ja endine president Christoph Markschies toetab teoloogia tugevdamist Berliinis.


Nr 272/ 24.2.2017 Kandku meid usk ja tarkus

Martin Luther, Usutunnistus (1528).

Lugejaintervjuu Marju Lepajõega.

Annika Laats, Mis värvi on Jumala Silmad? (Ps 32:8).


Nr 273/ 3.3.2017 Õpetus usust usku

Jaan Lahe, Athanasius – kompromissitu pühak.

Thomas-Andreas Põder, Kuidas erineb ja kuidas sarnaneb erinevas eas ja erinevast kontekstist pärit inimeste usuline õpetus.

Grace, Maailmataltsutaja.

Roomas toimus rahvusvaheline oikumeeniline konverents “Luther ja sakramendid”.

Üleskutse: Lugejate küsimused Toomas Paulile.


Nr 274/ 10.3.2017 Usust uskmatusse

Anu Põldsam, Teoloogiahariduse raskuspunkte Tartu Ülikooli usuteaduskonnas läbi aegade, 1. osa.

Aare Pilv, Agnostilisest riigist.

Kaisa Kirikal, Palve, et Jumal end inimesele meelde tuletaks. Jutlus paastuaja teiseks pühapäevaks (Mk 9:17–29).

Ilmus luterlaste ja katoliiklaste ühisuurimus „Jumal ja inimväärikus“.

Teade: kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Üleskutse: Lugejate küsimused Toomas Paulile.


Nr 275/ 17.3.2017 Aja kulgu jälgides

Anu Põldsam, Teoloogiahariduse raskuspunkte Tartu Ülikooli usuteaduskonnas läbi aegade, 2. osa.

Tauno Teder, Leedust Eestini – avastusi luterlikust liturgiaajaloost.

Orenti Kampus, Kurtmine.

Rooma-katoliku piiskopid Saksamaal arutasid tundlikke poliitilisi ja kiriklikke teemasid.


Nr 276/ 24.3.2017 Usaldan ja näen

Vladimir Sazonov, Siidonlaste küüditamine Artaxerxes III poliitika taustal.

Lugejaintervjuu Toomas Pauliga.

Pia Ruotsala, Mu silmad on alati Issanda poole (Jh. 12:37-43).

Kirikute Maailmanõukogu kvartalikirja värske number käsitleb paavst Franciscuse panust oikumeenilisse dialoogi.


Nr 277/ 31.3.2017 Võim ja vaim

Tanel Kalmet, Riigikirikut ei ole. Aga mis on? 1. osa.

Ergo Naab, Arutlus meetodist: võimuproblemaatika kui universaalne ajalooline enesestmõistetavus.

Roland Karo, Taibates Jumalat (Jh 12:37–43).

Thomas-Andreas Põder, In memoriam: silmapaistev oikumeenilise liikumise edendaja ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna külalisprofessor õp dr Günther Gassmann (1931–2017).

Teade: 8. aprillil avatud uste päev EELK Usuteaduse Instituudis.


Nr 278/ 7.4.2017 Uus kevad ja uus elu

Tanel Kalmet, Riigikirikut ei ole. Aga mis on? 2. osa.

Allan Kährik, Optimismi põhjenduseks.

Orenti Kampus, On ainult üks Suur Reede.

Marko Tiitus, Jutlus ülestõusmispühaks (Ho 6:1–3).

Kardinal Kurt Koch ja Saksamaa Evangeelse Kiriku president Heinrich Bedford-Strohm: Eesmärk on ühine armulaud.


Nr 279/ 14.4.2017 Suur lugu surmast ja elust


Nr 280/ 21.4.2017 Nimeime

Jaan Lahe, Mithra kultus Rooma keisririigis – iidse päritoluga importkultus või keisririigi ajajärgu uususund?

Marta-Liisa Talvet, Olümpiaadiessee: Ime – kadunud või kadumatu?

Ülo Liivamägi, Vägi Kristuse nimes (Js 43:1; Jh 14:14).

Kirikute Maailmanõukogu panus lastekaitsesse ja laste heaolusse.

Istuta õunapuu ja võid võita kultuurireisi.


Nr 281/ 28.4.2017 Kus on Jumal?

Joona Toivanen, Jumala mõtlemisest ja üteldavusest.

Robert Bunder, Olümpiaadiessee: Jeesuse isik kui aabrahamlike religioonide tüliküsimus.

Urmas Nõmmik, Järgne mulle! (Jh 21:15–19).

Surnumere käsikirjad internetis: IMA laiendas digitaalset raamatukogu.

Luterlike kirikute üleilmse osaduse 12. täiskogu algab 12. päeva pärast.

Usundiloo Seltsi ettekandepäev „Surm ja sealpoolsus religioonides” Tallinna Ülikoolis 4. mail.


Nr 282/ 5.5.2017 Igapäev Jumalas – iga päev Jumalas

Indrek Pekko, Endiste Ida-Saksamaa evangeelsete kirikute lähiajaloost.

Rahel Toomik, Olümpiaadiessee: Imest, inimesest ja väikesest rebasest.

Thomas-Andreas Põder, Eesti vaba rahvakiriku 100. sünnipäeva eel ilmus esmakordselt eesti keeles Ado Grenzsteini „Härraskirik või rahvakirik“.

Kadri Lääs, Mul ei ole teist plaani.

„Ühiselt käies, tegutsedes ja palvetades”: Kirikute Maailmanõukogu avaldas 2016. aasta ülevaate.


Nr 283/ 12.5.2017 Topeltkodakondsus

Kristiina Vaiksalu, Aardeleid Surnumere ääres. Põgus sissejuhatus Qumrani käsikirjadesse.

Ain Riistan, Islamifundamentalismist.

Jaak Aus, Kahe riigi kodanik.

Luterliku Maailmaliidu president Younan julgustas luterlasti jätkama Lutheri reformipüüdlusi.


Nr 284/ 19.5.2017 Püüdes tabada imet

Sirli Ellermäe, Qumrani kiidulaul 1QH(a) 9:1–41 ehk nn Loomishümn.

Eerik Sven Puudist, Olümpiaadiessee: Ennäe imet! Teel imedejärgsesse maailma.

Merle Prass-Siim, Kui Sa võid, aita meid! (Mk 9:17–29).

„Luterliku Maailmaliidu assamblee keskkonnateemaline peaettekanne: mõtestage ümber majandus, et päästa surev planeet.”

Peapiiskop Urmas Viilma valiti üheks Luterliku Maailmaliidu asepresidendiks.

Teade: 20. mail avatakse Harjumaa muuseumis näitus „Kirik keset küla“.


Nr 285/ 26.5.2017 Ühendus ajalooga

Karl Gustav Girgensohn, Kristjan Luhamets, Karl Girgensohni kiri Tartust. Allikapublikatsioon.

Johan Kõpp, Kiriku ja riigi vahekord.

Katri Aaslav-Tepandi, Eesti koguduste saadikute I Kirikukongress 31. mail ja 1. juunil 1917. Suurte sündmuste hoovuses.

Ants Tooming, Kõne Tartu Pauluse kirikus EELK 100 kongressi avajumalateenistusel 26.5.2017.

Ungaris toimub antiikreligioonile pühendatud sümpoosium.


Nr 286/ 2.6.2017 Kiriku sõnum

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – vaba rahvakirik 100 (Kirikukongressi avaldus).

Thomas-Andreas Põder, Luterluse hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest Eesti näitel.

Üllas Tankler, Elamus ja seletus (Ap 2:14–41).

Luterliku Maailmaliidu 12. assamblee sõnum.


Nr 287/ 9.6.2017 Elame Kolmainu tõelisuses

Agu Karelsohn, Insula sanctorum et salvatio Europae, 1. osa.

Karin Kallas, Loodu pole müügiks – loodu heaolu kaitseks.

Meelis Süld, Taevase ja maise maailma vahel (Jh 17:11–17).

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid. Tänavused lõpetajad.

Liina Eek kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö.

Avatud registreerimine konverentsile „Reformatsiooni viljad ja väljakutsed”.


Nr 288/ 16.6.2017 Elujooni katsudes

Agu Karelsohn, Insula sanctorum et salvatio Europae, 2. osa.

Tõnis Timmelmann, Intervjuu Eesti Kaitseväe peakaplan  emeeritus dr Tõnis Nõmmikuga.

Gordon Oliver, Palves elamine ja õppimine. Jutlus Usuteaduse Instituudi 70. aastapäevaks.


Nr 289/ 23.6.2017 Öö oleks nagu päev


Nr 290/ 30.6.2017 Igaviku ja argipäeva müsteerium

Jaan Lahe, Surmajärgne elu antiiksetes müsteeriumikultustes.

Randar Tasmuth, Edasi viib meid see, mis tõi meid siia. Kõne Usuteaduse Instituudi 70. aastapäeva- ja õppeaasta lõpuaktusel.

Meelis Friedenthal, Igapäevane – kas argine või üleloomulik? (Mt 6:5-13).

Kirikute sõnum Euroopa Liidule: meie tulevik sõltub ühistest väärtustest.

EELK Usuteaduse Instituudi 70. aastapäev ja 2016./2017. õa lõpujumalateenistus-aktus (lisatud fotodega).


Nr 291/ 7.7.2017 Ka minevikust võib õppida

Vladimir Sazonov, Mõningad märkused teispoolsusest muistses Mesopotaamias ja sumerikeelne tekst „Kirves Nergalile”.

Kristjan Luhamets, Piitsahoobid palvetunni pidamise eest.

Laine Villenthal, Telkhoonest igavesse eluasemesse – võtad sa vastu või lükkad tagasi? (2Kr 5:1–10).

Reformeeritud Kirikute Maailmaliit liitus ühisavaldusega õigeksmõistuõpetusest.


Nr 292/ 14.7.2017 Jumala viljad meie kätes

Martin Luther, Sermon headest tegudest (1520), 1. osa.

Ulvar Kullerkupp, Intervjuu Eesti Kaitseväe peakaplan major Gustav Kutsariga.

Tuomas Palola, Kuidas Jumal on end meile andnud (Jh 15:1–8).

Luterliku Maailmaliidu ja Kirikute Maailmanõukogu sõnum: soopõhine vägivald on kogu inimkonna probleem.

Konverents „Konfliktist osaduseni” 27. septembril Rahvusraamatukogus.


Nr 293/ 21.7.2017 Varjust valguse kirkusse

Martin Luther, Sermon headest tegudest (1520) 2. osa.

Peeter Roosimaa, Pilguheit Johannese Ilmutusse.

Kerstin Kask, Sellele kaljule ma ehitan oma koguduse (Mt 16:13–19).

Ilmus Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas reproduktiivmeditsiinieetika abimaterjal


Nr 294/ 28.7.2017 Jumala tõotuse kindluses

Martin Luther, Sermon headest tegudest (1520), 3. osa.

Elena Bondarenko, On aeg taastada paigad, mis laastati kaua aega tagasi. (Js 61:1–4).

Poolas tähistati luterlaste-katoliiklaste dialoogi 50. aastapäeva.

Soome luterlikust kirikust statistika keeles.


Nr 295/ 4.8.2017 Rõõm varjatud kujul

Amar Annus, Saalomoni oodid, 1. osa.

Jaan Lahe, Pilguheit 2. sajandi kristluse vaimuilma. Saatesõna Saalomoni oodide internetiväljaandele.

Ülo Liivamägi, Imelik ja imeline ilmutusraamat (Ilm 1:9–20).

Porajmos: mäletagem roma holokausti.


Nr 296/ 11.8.2017 Armastus ja igapäevane maagia

Amar Annus, Saalomoni oodid, 2. osa.

Kristiina Vaiksalu, Kus on maagia?

Anna-Liisa Vaher, Lahutada viha Jumala armastuses (1Jh 3:11–18).

Kirikute Maailmanõukogu: religioonid peavad ühiselt töötama tuumarelvade elimineerimise nimel.


Nr 297/ 18.8.2017 Maastik täis mõtteradu

Luterlik Maailmaliit, Soolise õigluse põhimõtted, 1. osa.

Karin Kallas, Kuidas kõneleda kristlusest avalikus ruumis? Fookus: ilmalik kooliharidus.

Urmas Nõmmik, Seisatage teedel! (Jr 6:16).

„Luterliku Maailmaliidu peasekretär Junget tunnustati 2017. a Augsburgi rahupreemiaga”


Nr 298/ 25.8.2017 Mälu

Luterlik Maailmaliit, Soolise õigluse põhimõtted, 2. osa.

Jaan Lattik, Sina. 1944.

Mare Palgi, Hommikupalvused.


Nr 299/ 1.9.2017 Mõtteid uueks õppeaastaks

Liina Eek, Minu õigeusk.

Urmas Nõmmik, Algava akadeemilise aasta kiituseks!

Hindrek Taavet Taimla, Pane tähele! (Ps  119:100)

1.-8. septembril tähistatakse konverentsiga naiste ordinatsiooni 50. aastapäeva EELK-s.


Nr 300/ 8.9.2017 Ei ole siin meest ega naist

Anne Burghardt, Naiste ordinatsioon oikumeeniliste kõneluste kontekstis.

Randar Tasmuth, Teoloogiat õppijate võimalused sügisel 2017.

Urmas Viilma, 50 aastat naisvaimulike ordinatsiooni algusest.

Kutse konverentsile: Konfliktist osaduseni


Nr 301/ 15.9.2017 Päise päeva ajal laternaga Jumalat otsides

Erki Lind, Surematuse ideest ja selle arengust taoismis.

Kinga Marjatta Pap, Kas naisvaimulik tohib abielluda?

Kerstin Kask, Oleme kutsutud Jumalat oma andidega teenima (Mt 24:14–29).

Alustati Kirikute Maailmanõukogu „Usu ja kirikukorra dokumentide“ sarja digitaliseerimist.

Kutse konverentsile: Konfliktist osaduseni. Registreerumise tähtaeg 18. september.


Nr 302/ 22.9.2017 Kas julgeme?

Alver Aria, Religioonihoiakute avaldamine.

Katri Aaslav-Tepandi. Koostöö, usaldus, austus – kõige olulisemad asjad. Vestlus juhtimisteadlase Ruth Alasega.

Támas Fabin, Targa kuninga pärandus (Lk 18:9-14).


Nr 303/ 29.9.2017 Südamega tehtu väärtus

Thomas-Andreas Põder, “Konfliktist osaduseni” luterlikust perspektiivist.

Hedi Vilumaa, Ühine vastutus kuulutuses.

Denis Caminade, Ligimesearmastus.

Kardinal Marx: kirikutevahelised suhted on arenenud.


Nr 304/ 6.10.2017 Mõtteteravus

Martin Luther, Saksamaa kõigi linnade raehärradele, et nad peaksid kristlikke koole asutama ja ülal pidama (1524), 1. osa

Tanel Kalmet, Juubeliaasta vaated religioonipoliitikale Eestis

Orenti Kampus, Homoseksuaalsus ei ole patt

Tiina-Eerika Friedenthal, Küsimata terveks (Jh 5:1-15)

Moraal ilma usutunnistuseta? Arutelu kiriku kui tsiviilreligioosse moraaliagentuuri üle


Nr 305/ 13.10.2017 Ajaliku ja igavese vahel

Martin Luther, Saksamaa kõigi linnade raehärradele, et nad peaksid kristlikke koole asutama ja ülal pidama (1524), 2. osa.

David Vseviov, Kirik ja 1917. aasta oktoober.

Mattias Palli, Patt meis kõigis.

Jaan Lahe, Miks saurused välja surid?

Hõimurahvaste palvepäeva oikumeeniline palvus.


Nr 306/ 20.10.2017 Uurides Piiblit

Arthur Võõbus, Uue Testamendi tekstikriitikast.

Aare Luup, Kuidas elada maailmas, kus vastus on „ei tea“?

Meelis Süld, Kristlik halastamatus.

Urmas Nõmmik, Sa ei ole kaugel Jumala riigist (Mk 28:28–34)

KUTSE: LML teeb usupuhastuspühal otseülekande jumalateenistustelt üle maailma.


Nr 307/ 27.10.2017 Reformatsiooni kaja

Jaan Lahe, Reformatsiooni viljad ja väljakutsed: luterliku reformatsiooni tähendusest piibliteadustele.

Katri Aaslav-Tepandi, Kristluse ja soome-ugri vahel. Vestlus keeleteadlase ja tõlkija Kristiina Rossiga.

Hugo Bernhard Rahamägi, Usupuhastuse juubeli puhul, 1924.

Kirik & Teoloogias ilmunud Martin Lutheri tekstide tõlked.

VAATA: Tübingeni ülikooli loengusari Martin Lutheri tähendusest tänapäeval.

Washingtonis avatakse piiblimuuseum.

Euroopa evangeelsete kirikute suunised elu lõpuga seotud küsimustes tõlgiti eesti keelde.

KUTSE: 10.-11. novembril 2017 Tallinnas konverents „Reformatsioon- tõlgendused ja tõlked”.


Nr 308/ 3.11.2017 Kas kõik on Jumala tahe?

Luterlik Maailmaliit, „Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus. Luterliku hermeneutika uurimisdokument, 1. osa.

Roland Karo, Homoseksuaalsusest – mitte porno, vaid romantiliste filmide tasandil.

Merike  Kütt, Sakraalne ja profaanne.

Mikk Leedjärv, Saladuslik loodu.

Anglikaani osadus kinnitas õigeksmõistuõpetuse ühisavaldust 31. oktoobril toimunud pidulikul jumalateenistusel.

ILMUNUD: „Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid“. Kõne raamatu esitlusel Tallinna toomkirikus usupuhastuspühal, 31.10.2017.


Nr 309/ 10.11.2017 Jumal tabab alati märki

Luterlik Maailmaliit, „Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus. Luterliku hermeneutika uurimisdokument, 2. osa.

Kreet Aun, Bibliodraama kui viis jõuda Piiblile lähemale.

Jaan Lahe, Uue olemise vägi (Jh 4:39–42).

Brüsselis toimus kõrgetasemeline Euroopa usujuhtide kohtumine Euroopa Liidu esindajatega.


Nr 310/ 17.11.2017 Tõlgendamise võlu ja valu

Philip Goyret, Lutheri 95 teesi: katoliiklik lähenemine.

Anne Burghardt, Üleskiskumisest (The Rapture) ja selle idee mõjudest

Kerstin Kask, Jumala riik on lähedal (Lk 10:1–12).

Ergo Naab kaitses doktoritöö.

Rahvusraamatukogus toimus konverents „Religioon. Ühiskond. Riik”.


Nr 311/ 24.11.2017 Valvates ja oodates

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Perikoopide abimaterjal 1: esimene advent (Ilm 3:20–22).

Patrik Göransson, UFV või ISV ehk mõtteid paljukasutatud väljenditest.

Ain Riistan, Valvamise valu ja võlu.

Ilmus piibliteksti uuringuid tutvustav väljaanne.

Ilmus Genesise ja Exoduse uue eestikeelse tõlke proovitrükk.


Nr 312/ 1.12.2017 Inimeseks jääda, inimeseks saada

Jaan Lahe, Pauluse Rooma. Rooma linn Juliuste-Claudiuste dünastia valitsusajal.

Ergo Naab, Jaan Lahe, Elu mõte on jääda inimeseks. Vestlus doktor Ergo Naabiga.

Peeter Roosimaa, Pilliroona murduda või lootust leida? Esimese advendipüha jutlus.

Luterlaste ja õigeusklike ametliku rahvusvahelise ühiskomisjoni avaldus ordineeritud teenimisest/preesterlusest.

ILMUNUD: Martin Lutheri “Lauakõned” Loomingu Raamatukogus.


Nr 313/ 8.12.2017 Lastes Jumalal kõnelda

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Armulauaõpetusest ja -praktikast, 1. osa.

Kirsti Aalto, Mu hing nutab. Hospiitsravist.

Anna-Liisa Vaher, Ava uks Jumalale. Jutlus teiseks advendipühaks (Ilm 3:7–13).

Luterliku Maailmaliidu Euroopa kirikud pööravad uues programmis tähelepanu „hirmu õhustikule“.


Nr 314/ 15.12.2017 Issandale tee rajamine

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Armulauaõpetusest ja -praktikast, 2. osa.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Perikoopide abimaterjal 2: jõuluõhtu (Tt 2:11–14).

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Perikoopide abimaterjal 3: jõulupüha (Hb 1:1–3, 4–12).

Tauno Toompuu, Vaimulikud teemehed.

Luterliku Maailmaliidu president Musa kohtus paavst Franciscusega.


Nr 315/ 22.12.2017 Võtke mõtted kaasa!

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Perikoopide abimaterjal 4: vana-aastaõhtu (Ilm 2:1–5).

Katri Aaslav-Tepandi, Jõuluaeg haiglas.

Thomas-Andreas Põder, Jumal on meiega (Mt 1:18–25). Neljanda advendi jutlus.

Toomas Paul, Õige aja ootuses (Gl 4: 3–5). Jutlus jõuluõhtul.

Urmas Nõmmik, In memoriam: suur teoloog, filosoof, õpetaja ja Eesti sõber Otto Kaiser (30.11.1924–14.12.2017).

Ilmus Luterliku Maailmaliidu uus väljaanne „Pühakirja transformatiivne lugemine: kristlased ja moslemid dialoogis”.

Ilmus koguteos “Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100”.


Nr 316/ 29.12.2017 Nähtav ja nähtamatu

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Perikoopide abimaterjal 4: vana-aastaõhtu (Ilm 2:1–5).

Katri Aaslav-Tepandi, Jõuluaeg haiglas.

Thomas-Andreas Põder, Jumal on meiega (Mt 1:18–25). Neljanda advendi jutlus.

Toomas Paul, Õige aja ootuses (Gl 4: 3–5). Jutlus jõuluõhtul.


Nr 317/ 5.1.2018 So isamaa, so usk, so rahvas

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 5: Kristuse ristimispüha (Gl 3:23–29).

Katri Aaslav-Tepandi, Tõnu Tepandi, 5. jaanuar 1918. Hingekarjase uusaasta läkitus eesti rahvale.

Kalle Kasemaa, Jumala ainulisuse saladus (Rm 16:25–27).

Vesi ilma hinnata: Luterliku Maailmaliidu peasekretäri uusaasta pöördumine.


Nr 318/ 12.1.2018 Elu viisid

Luterlik Maailmaliit, Kirik avalikus ruumis, 1. osa.

Kreet Aun, Mõtteid koguduste juhtimise eripäradest.

Triin Käpp, Hoiatus ebajumalateenistuse eest (5Ms 13:1–5).

Ruum, kus õppimine ja usk saavad kohtuda – Paulinium Leipzigis.


Nr 319/ 19.1.2018 Kust leiame sõbralikku pilku, avali käsi?

Luterlik Maailmaliit, Kirik avalikus ruumis, 2. osa.

Reet Eru, Seksuaalvähemused ja kirik.

Grace, Orienteerumismängud eluväljadel.

Lundi rist paigutati Kirikute Maailmanõukogu oikumeenilise keskuse kabelisse.


Nr 320/ 26.1.2018 Valeuudised

Tauri Tölpt, Kirik kui pühalik ilmaruum.

Jaan Lahe, Gnostikute seksuaalriitused – ketseritevastase poleemika stereotüüp või ajalooline tegelikkus?

Mart Jaanson, Jeesuse jumalik vägi (Tt 1:1-3)

Tšehhi protestandid kogusid 18 000 eurot Kongo Demokraatliku Vabariigi vägistamisohvrite toetuseks.

Prantsusmaa kirikud innustavad ökoloogilisele pöördele.


Nr 321/ 2.2.2018 Magna carta

Ants Piip, Tartu rahu vaim. Kõne 2. veebruaril 1936.

Amar Annus, Usk nõidusesse ja tänapäeva maailm.

Riina Ruut, Bingeni Hildegardi sõnum.

Soome Oikumeeniline Nõukogu algatas arutelu vihakõne üle ühiskonnas.


Nr 322/ 9.2.2018 Meeleparanduse vajalikkusest

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 6: tuhkapäev ja palvepäev (2Pt 1:1–11).

Imbi Arro, Jumal armastab sind, aga…

Urmas Karileet, Jeesus ilmutab oma jumalikku väge.


Nr 323/ 16.2.2018 Ma näen sind

Atle Sommerfeldt, Diakoonia – teenimine tõrjutute keskel ja ühes tõrjututega.

Ergo Naab, Piibli tõlkimisest ja tõlkedünaamikast.

Matthias Burghardt, Jumalariik kasvab meie kaudu. Jutlus Invocavit pühapäevaks (2 Kr 6:1–10).

Dublini programm „Viis tähist uskudevahelises mõistmises“.


Nr 324/ 23.2.2018 Rahvuse loomine sada ja tuhat aastat tagasi

Madis Kanarbik, Eesti rahvuse ja riigi sünd kajastatuna Martin Lipu mälestustes.

Johann-Christian Põder, Mikita ja Anti-Mikita: ussiauk unistuste Eestisse.

Anu Põldsam, Kiusatuse võitmine ja loobumise läbi leidmine (Hb 2:17–18).

Kristlaste vastu suunatud Boko Harami terrorism Kamerunis ning rahulootus.


Nr 325/ 2.3.2018 Käänulisel rajal

Guillermo Hansen, Majandus ja arm: luterlik lähenemine rahale, religioonile ja võlale, 1. osa.

Hanno Padar, Elusamusest isiklikul ja kollektiivsel tasandil.

Mart Salumäe, Kolm jumalikku valikut ehk inimene mõtleb, aga jumal juhib (Rm 9:11-23).

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uueks peasekretäriks valiti õp dr Mario Fischer.

Soome Evangeelne-Luterlik Kirik valis uue peapiiskopi.


Nr 326/ 9.3.2018 Fookus

Guillermo Hansen, Majandus ja arm: luterlik lähenemine rahale, religioonile ja võlale, 2. osa.

Urmas Nõmmik, „Prohvet Jesaja pitsat“ ehk kuidas postitada Facebookis.

Meelis Holsting, Kohtudes Tõelisega.

Geeni muutmised: inimesed mängivad Jumalat?


Nr 327/ 16.3.2018 Kannatusaeg

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 7: paastumaarjapäev (Rm 8:1–4).

Jaanus Kangur, Räägime konfliktidest kiriku sõnavaraga.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 8: Suur Reede (Hb 5:7–10).

In memoriam: lahkus suur Göttingeni filosoof Günther Patzig (1926–2018).

Usuteaduskonda Tallinnas juhib dekaanina jätkuvalt professor Randar Tasmuth.

Marju Lepajõe kaitseb doktoritöö.


Nr 328/ 23.3.2018 Osalemisest ja mõistmisest

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 9: palmipuudepüha (Fl 2:5–11).

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 11: Esimene ülestõusmispüha (1Kr 5:6–8).

Riho Altnurme, Elagem Jumala valitud rahvana (1Pt 2:4–10).

Saksamaa luterliku piiskoppidekonverentsi kevadkohtumine keskendus teoloogilisele dialoogile islamiga.


Nr 329/ 30.3.2018 Ta on ülestõusnud!

Tauno Toompuu, Kristuse ülestõusmispüha (Jh 20:1-10).


Nr 330/ 6.4.2018 Astudes inimeste ligi

Katri Aaslav-Tepandi, Rääkides surmast ja igavikust. Kogemusest vähihaigete inimeste hingehoidlikul toetamisel.

Rain Soosaar, Mineviku taak.

Philippe Jourdan, Pimedusest valgusesse.

Kirikute Maailmanõukogu dokument: Arusha üleskutse elada Jeesuse jüngrina.

Ecumenical Review tähistab Kirikute Maailmanõukogu 70. aastapäeva.


Nr 331/ 13.4.2018 Usust ja ajaloost ülestõusmise valguses

Christine Svinth-Værge Põder, Üks täiesti teistsugune reformatsioonijuubel: I maailmasõda kui katalüsaator teoloogilisele uuenemisele.

Lisette Sivard, Olümpiaadiessee: Kas meile on vaja religioonipolitseid?

Susanna Mett, Olümpiaadiessee: Missugune kirik kõnetaks kaasaegset inimest?

Jaak Aus, Ülestõusnud Issand annab elu (Sk 8:12–13, Ap 13:23–33, Lk 24:36–49).

Toimus Uue Testamendi konverents “Varajane kristlus antiigi kontekstis”.


Nr 332/ 20.4.2018 Vaata ‒ uus on sündinud!

Jaan Lahe, Üks peatükk Uue Testamendi ajastuloost: sissejuhatavaid märkusi Augustuse ajastu ideoloogia ja keiser Augustuse kultuse kohta.

Eerik Sven Puudist, Olümpiaadiessee: Alguses oli lugu. Müüt kui kultuuri alustala.

Ergo Naab, Radikaalne eitus (Mt 21:12-22).

Avatud Eesti Fond omistas Annika Laatsile Koosmeele auhinna.

„Aeg elada ja aeg surra”. EELK Usuteaduse Instituut kutsub koolitustele bioeetika teemadel.


Nr 333/ 27.4.2018 Pikameelset kuulamist

Alver Aria, Religioossete sõnumite kodeerimine ja dekodeerimine kaubanduslikes lepingutes.

Lea Altnurme, Religioon, soolisus ja seksuaalsus.

Mart Salumäe, Kas homoseksuaalne vahekord on patt?

Siimon Haamer, Kannatlikkuse vaev ja võit (Jk 5:7–11).

In memoriam: lahkus E.E.L.K. peapiiskop emeeritus dr Andres Taul (11.08.1936–24.04.2018).


Nr 334/ 4.5.2018 Kelle poolel meie oleme?

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 12: taevaminemispüha (Rm 8:31–39).

Tiina Janno, Seotud tuvist ja vaimujõust.

Einike Pilli, Lesknaisest kahes vaates: saada või anda? (Mk 12:38–44).

Võimalus jälgida Euroopa Kristlikku Interneti Konverentsi 7.-10. mail interneti vahendusel.


Nr 335/ 11.5.2018 Vaimu tulekuks valmistudes

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 13: Nelipüha (Ap 2:1–13).

Toomas Jürgenstein, Religioon ja poliitika praktikas.

Eve Kruus, Jutlus Rogate pühapäevaks (Jr 29:11–14).

Kirikute Maailmanõukogu tähistab 70. aastapäeva.


Nr 336/ 18.5.2018 Arvamuse kuulamine

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 14: kolmainupüha Ef 1:3–6(7–10)11–14.

Meeli Tankler, Arvamisest ja arvamustest.

Marko Tiitus, Ta julgustab meid üksteist kuulama (Ap 2:1-41).

Kirikute Maailmanõukogu nelipühatervitus


Nr 337/ 25.5.2018 Trinitatis

Randar Tasmuth, Mäletatud Jeesus ja austatud Jeesus.

Tõnu Lehtsaar, Lahtilaskmisest.

Vallo Ehasalu, Köiega taevast ja maad ühendades. Kolmainupüha (Ef 1:3-6, 11-14).

Lõputööde avalikud kaitsmised Tartu ja Tallinna usuteaduskondades.


Nr 338/ 1.6.2018 Kaduvad ja kadumatud aarded

Külli Tõniste, Tunnistav kirik Johannese ilmutuse raamatus: sõnum Pergamoni kogudusele ja nägemus kahest tunnistajast, 1. osa.

Karmo Talts, Ontoloogiline teism.

Anni Varjo: Olümpiaadiessee: Missugune kirik kõnetaks kaasaegset inimest?

Pia Ruotsala, Jutlus lastekaitsepäevaks.

Novi Sadis toimub Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu. Otseülekanded oikumeeniliselt suursündmuselt internetis.

Usuteaduse Instituudis asutati hingehoiu toetusfond.


Nr 339/ 8.6.2018 Vireleme edasi! Jumala auks ja kiituseks

Külli Tõniste, Tunnistav kirik Johannese ilmutuse raamatus: sõnum Pergamoni kogudusele ja nägemus kahest tunnistajast, 2. osa.

Katri Aaslav-Tepandi, „Ja sa tõesti usudki Jumalasse?“

Tuuli Raamat, Kutse Jumala riiki. 3. pühapäev pärast nelipüha (Mt 11:28).

Soome peapiiskopina seati ametisse Tapio Luoma.

Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu avaldus Euroopa kirikutele ja rahvastele.


Nr 340/ 15.6.2018 Südame ja usuga

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 15: jaanipäev Ap 19:1–16.

Joona Toivanen, Kirik ja õiglus ühiskonnas populismi vastu.

Ülle Reimann, Kutsun teid südamega vaatama (Ef 1:16-23).

Lahkunud on emeriitõpetaja Kalju Kukk (02.08.1943-13.06.2018).


Nr 341/ 22.6.2018 Valguse aeg


Nr 342/ 29.6.2018 Armastuse töö

Ergo Naab, Pauluse apokalüptiline loogika ja crux interpretatum Rm 13:1-7.

Anne Kull, Armastuse töö. Vítor Westhelle in memoriam.

Thomas-Andreas Põder, In memoriam: ristiteoloog Vítor Westhelle (25.01.1952–13.05.2018).

Tauri Tölpt, Püha Vaimu suunav ja juhtiv vägi (Ap 2:1–13). Nelipühajutlus.

Kirikud õigluse eest seisjate ja populismi vastastena – rahvusvahelise suurkonverentsi ametlik kokkuvõte ja avaldus.


Nr 343/ 6.7.2018 Näen ja taipan

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 16: kirgastamispüha 2Kr 3:7–18.

Liidia Meel, Kui ma suren kohe praegu.

Aare Luup, Armastus ei ole kohustus (Hb 12:25-29).

Luterliku Maailmaliidu nõukogu kohtus Genfis.


Nr 344/ 13.7.2018 Loodus, inimene ja äng

Volli Nugis, Usk üle usu. Usu mõiste Søren Kierkegaardi ja Paul Tillichi tekstides (1. osa).

Meelis Süld, Loodu pole müügiks.

Ülo Liivamägi, Armastada vaenlast (Lk 6:27-36).

Euroopa sotsiaalõiguste sammas läheb kaugemale poliitikast ja majandusest.


Nr 345/ 20.7.2018 Jumal üle Jumala, ja inimene üle oma väikluse

Volli Nugis, Usk üle usu. Usu mõiste Søren Kierkegaardi ja Paul Tillichi tekstides (2. osa).

Orenti Kampus, Feminism on patriarhaalne.

Joel Siim, Kas sa oled kindel? Jutlus apostlite pühapäeval (2Tm 3:14–17).

Luterliku Maailmaliidu peasekretär Junge õnnitleb Etioopia ja Eritrea rahulepingu puhul.

Evangeelne Kirik Saksamaal avaldas teemavihiku „Kirikupühad kui kultuuripärand“.


Nr 346/ 27.7.2018 „Mina kõnelen tema armastuses.”

Anne Burghardt, Episkope’st luterlikes kirikutes, 1. osa.

Riho Altnurme, Tartu Ülikooli usuteaduskonnast humanitaarvaldkonnas.

Kaisa Kirikal, Ustava Jumala ande kasutades (Lk 12:42–48).

Kirikute Maailmanõukogu ajakirja uus number nelipühilaste misjoniteoloogiast on tasuta kättesaadav.


Nr 347/ 3.8.2018 Olete kutsutud!

Anne Burghardt, Episkope’st luterlikes kirikutes, 2. osa.

Annely Neame, Tahan jõuluajal kirikus kontserdil käia ehk mis seos on taburetil luterlusega.

Kerstin Kask, Otsustamise vabadus. Palume kutsele vastust (Lk 9:57–62).

Kirik & Teoloogia toimetus, Hakka meie püsiannetajaks!


Nr 348/ 10.8.2018 Ons inimene maailma mõõt

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 17: 12. pühapäev pärast nelipüha 1Jh 1:8–2:2.

Meelis Süld, Lunastuse kõrge hind.

Arvo Lasting, Lihtsate katsumuste kartusest.

Uudiste rubriigis: Oikumeenilise Naiste Dekaadi mälestusüritus hindab edusamme ja kaardistab tulevikku.


Nr 349/ 17.8.2018 Leida kergus ja rahu

Alver Aria, Tehinguusalduse religioossed aspektid.

Liina Sander, Jumala valik ja kutse – vastuvõtust pastoraalseminari.

Annika Laats, Õigest elamisest ja õigeksmõistmisest (Gl 2:16‒21; Lk 18:9‒14).

Kirikute Maailmanõukogu ja kohalikud kirikud väljendavad sügavat muret juudi rahvusriigi seaduse üle.


Nr 350/ 24.8.2018 Tähekaart arvamuste mere kohal

Vallo Ehasalu, Kui küüniline on algkristlus?

Toimetus, Dialoog – Kirik & Teoloogia 350.

Kalle Kõiv, Elu mõttest (Fl 1:21–26).

Hageri palvemajas mängitakse lavastust Elokäuk.


Nr 351/ 31.8.2018 Ora et labora

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 18: 16. pühapäev pärast nelipüha Ap 20:32–35.

Immanuel Volkonski, Kirega õppima.

Anna-Liisa Vaher, Õiged teed, mis ometi ei ristu (Lk 10:38–42).

Amsterdamis meenutati 70 aasta möödumist Kirikute Maailmanõukogu asutamisest.


Nr 352/ 7.9.2018 Tuntud või tundmatu, avatud või …?

Liina Kilemit, Eestlaste ja mitte-eestlaste ootused kirikute sotsiaalsele rollile Eestis – kas kaks erinevat nägemust?

Kreet Aun, Mis on Johari aknal ühist kristlusega?

Jaan Lahe, Lunastus hirmust (1.Tm 1:7–10).

Loodu eest hoolt kandmine on osa kristlikust teoloogiast


Nr 353/ 14.9.2018 Inimesed on nii ilusad ja head

Ester Jürmann, Võrdlevalt Piibli Juuditi raamatust ja A. H. Tammsaare „Juuditist”.

Kadri Kesküla, Intellektipuudega inimeste tähenduslik töö kogukonnas.

Orenti Kampus, Ristiülendamise püha.

Kristlased ühinevad kutses keskkonnaõiglusele: loodu hooaja deklaratsioon 2018.


Nr 354/ 21.9.2018 Terad ja sõklad

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 19: üheksateistkümnes pühapäev pärast nelipüha (Rm 10:1–13).

Toivo Kaasik, Tegija ja lugeja vahel. „Õige“ piiblitõlke otsingul.

Anne Burghardt, Vabaks hirmust ja muretsemisest (Ap 12:1-11).

Paavst Franciscus kõneles kristlike juhtidega rassismivastasest võitlusest


Nr 355/ 28.9.2018 Lähenemised ja lõhenemised

Johann-Christian Põder, Religioon ja populistlik taevariik.

Andres Põder, Paavsti visiit oikumeenilises perspektiivis.

Urmas Nõmmik, Evangeeliumitonti ei ole tegelikult olemas (Gl 5:22-26).

Esmakordne dialoog Vatikani ja Euroopa evangeelsete kirikute osaduse vahel.

Kajastusi ja mõtisklusi seoses paavsti visiidiga.


Nr 356/ 5.10.2018 Evangeelium ja epistel, jutlus ja laul

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 20: lõikustänupüha (Fl 4:4–9).

Eerik Jõks, Küsimused ja valikud EELK uue lauluraamatu koostamisel.

Hedi Vilumaa, „Sa ei ole kaugel Jumala riigist!“ (Mk 12:28–34).

Teel majandusliku ja ökoloogilise õigluse poole, et anda meile tulevik ja lootus.


Nr 357/ 12.10.2018 Kui teadmised hakkavad elama

Petra Bahr, Reformatsiooni tulevik: kas reformatsioon võib aidata kaasa Euroopa identiteedi kujundamisele?

Priit Kelder, Kannatuskultuurist.

Kreet Aun, Maarja Kaana pulmas (Jh 2:1–10).

Saksamaa Põhjakirik valis uue juhtiva piiskopi.

„Sügavaim inimlikkus” – 80 aasta eest suri kunstnik Ernst Barlach.


Nr 358/ 19.10.2018 Isiklikust ja universaalsest

Roland Sinirahu, Eestlaslikust maailmatunnetusest Uku Masingu 1930. aastate tekstide põhjal.

Urmas Viilma, Elus kinni.

Simon Burton-Jones, Lambethi kokkulepe – jutlus lõikustänupühal, 14. oktoobril 2018 Tallinna toomkirikus.

Prof dr Jaan Lahe esitati Eesti Teaduste Akadeemia kandidaatiks.

Saksamaa luterlike kirikute tippdelegatsioon külastab 18.–22.10.2018 luterlikke kirikuid Soomes ja Eestis.


Nr 359/ 26.10.2018 Ristiteoloogia

Robert Kolb, Lutheri ristiteoloogia tänapäeval (tlk Kadri Lääs).

Tiit Salumäe, Mina kui eurooplane.

Meelis Friedenthal, Ülikoolid ja usupuhastus.

Ariel Süvari, Risti(vastupidine)teoloogia.

Orenti Kampus, Litaania.

Usupuhastuspüha mitmel pool Saksamaal uus riigipüha.

Thomas-Andreas Põder, Reformatsiooni juubeliga seotud tekstid ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik 2010-2017.


Nr 360/ 02.11.2018 Memento mori

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 21: 25. pühapäev pärast nelipüha (2Tm 4:6–8).

Jutta Jokiranta, Kas väidetav Qumrani tekstifragmentide võltsing on nüüd kinnitust leidnud?

Anne Kull, Liimiks on alati armastus (Rm 10:12–18).

Espoo uus piiskop on Kaisamari Hintikka.


Nr 361/ 9.11.2018 „Laul on usu hingamine“

Mart Jaanson, Luterlikest tuumiklauludest.

Katrin-Helena Melder, Koguduse ülesehitus ajalike muutuste ja ajatu evangeeliumi keskel.

Gerhard Ulrich, Lauldes rõõmusõnumit lootusest ja rahust (Ps 104:24).

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas täiskogu rahusõnum: ÜHESKOOS EUROOPA POOLT. 100 aastat Esimese maailmasõja lõpust: ühine meenutamine tuleviku pärast.

Eestpalve Esimese maailmasõja lõpu 100. aastapäeva meenutamisel (EKOE liturgiline abimaterjal).


Nr 362/ 16.11.2018 Jumalik ja maine

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 22: Ilm 20:11-21:1 (igavikupühapäev).

Thomas-Andreas Põder, Kiriku lauluraamatu olemus ja kavandatava lauluraamatu proovikivid dogmaatika vaatenurgast.

Johann-Christian Põder, Kirikulaul, atmosfäär ja võimutahe.

Ergo Naab, Evangeeliumi partnerid (Fl 1:5-11).


Nr 363/ 23.11.2018 Kristlikust haridusest

Urmas Viilma, “Kristlike koolide asutamine iseseisvuse taastanud Eestis” (1.osa).

Tarvo Siilaberg, “Kasvav Eesti Kristlike Erakoolide Liit seisab oma koolide jätkusuutliku arengu eest”.

Triin Käpp, “Kristlike koolide roll ühiskonnas”.

Jaan Tammsalu, “Lootuse pärijad” (Mt 25:34).


Nr 364/ 30.11.2018 Nüüd tehke kõrgeks väravad

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 2/1: teine advent (Lk 21:25–33[34–36]).

Urmas Viilma, “Kristlike koolide asutamine iseseisvuse taastanud Eestis” (2.osa).

Egle Viilma ja Heiki Haljasorg, “Kristliku hariduse roll Eesti haridusmaastikul Tallinna Toomkooli näitel”.

Kaarli kooli autorite kollektiiv, “Kooli roll väärtuste edastajana Kaarli Kooli näitel”.

Mart Salumäe, “Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses” (Mt 21:1–9).

Euroopa Kirikute Konverentsi uue juhatuse esimene töökoosolek.


Nr 365/ 7.12.2018 Jumal on armastus

Christine Svinth-Værge Põder, „Karl Barthi kiriklik dogmaatika“.

Meelis Süld, „Luterlik ristiteoloogia ja kiriku kuulutusülesanne tänapäeva Eestis“.

Allan Kährik, „Ootamisest ja pilve sees tulijale silma vaatamisest“ (Lk 21:25–36).

Euroopa kirikute juhtide jõulupöördumine.

Saabuvate jõulude ajal ühendavad Euroopa kirikute liidrid jõud pagulaste ja migrantide nimel.


Nr 366/ 14.12.2018 Hea sõna aeg

Alver Aria, Religioossuse mõju tehinguläbirääkimiste stiilile.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 2/2: jõuluõhtu (Lk 2:1–20).

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 2/3: esimene jõulupüha (Jh 1:1–14).

Tiina Janno, Ära lase mul oodata kedagi teist! (Mt 11:2-6).


Nr 367/ 21.12.2018 Maitske ja vaadake!

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 2/4: vana-aastaõhtu (Lk 13:6–9).

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 2/5: uusaastapäev (Lk 2:21).

Toomas Paul, Inkarnatsiooni tähendusest.

Randar Tasmuth, Jumala andide pärijad (Hb 1:1-4).

Grace, Pimeduse vajadus.

Kutse Tartus toimuvale üle-Euroopalisele religiooniuuringute 17. aastakonverentsile ja religioonisemiootika paneelile.


Nr 368/ 28.12.2018 Issanda aasta 2018


Nr 369/ 4.1.2019 Valgustatud uut aastat!

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal Kristuse ristimise pühaks (Mt 3:13-17).

Priit Kelder, Haridus kui seisund.

Kristi Sääsk, Uusaasta mõtisklus. 525600 minutit.

Uue raamatu esitlus: Thomas-Andreas Põderi „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“.

Paavst Franciscus,  Rahupalvepäeva läkitus „Hea poliitika on rahu teenistuses”.


Nr 370/ 11.1.2019 Uks paotub teise maailma

Indrek Ojam, Mõtlemine ja Teine maailm. Jalutuskäik Uku Masingu ja Martin Heideggeriga.

Tauno Toompuu, Matthias Burghardt, Rakvere ja Tartu märtrid.

Jaan Lahe, Teisel pool piire (Gl 3:23-29).

Kirikute Maailmanõukogu kinnitas järgmise täiskogu juhtlauseks “Kristuse armastus juhib maailma lepitusele ja ühtsusele”.

Dr Thomas-Andreas Põder esitati riikliku teaduspreemia kandidaadiks.

Kirik & Teoloogia tänab püsiannetajaid.


Nr 371/ 18.1.2019 Ühise palve vägi

Rita Belõševa, Martin Lutheri pühakirjamõistmise kesksed põhimõtted ja nende kujunemine.

Katri Aaslav-Tepandi, Lootust üles ehitades. Vestlus onkoloog Mari Lõhmusega.

Oikumeenilise palvenädala kaheksa mõtisklust ja palvet.

Kristliku ühtsuse palvenädal 18.-25. jaanuarini 2019.


Nr 372/ 25.1.2019 Aeg on

Urmas Viilma, Tallinna Toomkooli taasasutamine XXI sajandil, 1. osa.

Kreet Aun, Aeg bibliodraamas.

Ergo Naab, Raamitud pilt raamideta armastusest (Jh 2:1–11).

Luterliku Maailmaliidu uus liige: Ühendatud Evangeelse Kiriku Luterlik Sinod Kuubas.


Nr 373/ 1.2.2019 Vaimustunud

Urmas Viilma, Tallinna Toomkooli taasasutamine XXI sajandil, 2. osa.

Tiina Veisserik, Vastukaja paavst Franciscuse Eestimaal 25.09.2018 peetud kõnedele.

Triin Käpp, Vaimust kantud ja andeid rakendades.

Kirikute ja Euroopa Liidu dialoog: kohtumine seoses Rumeenia Euroopa Liidu eesistumisega.

Kutse raamatuesitlusele: „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis”.


Nr 374/ 8.2.2019 Erinevate elude kütkes

Elisha Salivon, Isaac Mayer Wise ja uued ideed juutluses 19. sajandi Ameerikas, 1. osa.

Anu Põldsam, Amos Oz – inimene nagu raamat.

Kerstin Kask, Usaldus ja tormi vaigistamine (Mt 8:23–27).

Toimus religioonidevaheline dialoog kliimaõigluse ja majandusliku õigluse teemadel.


Nr 375/ 15.2.2019 Hästi või halvasti?

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 2/7: 2. pühapäev enne paastuaega / vabariigi aastapäev (Lk 8:4-15).

Elisha Salivon, Isaac Mayer Wise ja uued ideed juutluses 19. sajandi Ameerikas, 2. osa.

Joona Toivanen, Usaldus ja tormi vaigistamine (Mt 8:23–27).

Paavst Franciscuse palverännak Araabia Ühendemiraatidesse on uus lehekülg kristluse ja islami dialoogis.


Nr 376 / 22.2.2019 Keset heitlusi, arutust ja arutlust

Carsten Pallesen, Mida ütleb ristiteoloogia, kui ta ütleb, mis asi on?

Marge-Marie Paas, Peapiiskop Eduard Profittlichi elust ja märterlusest.

Margit Nirgi, Elu enne elu (Hb 13,5b–6; 15–16).

Ergo Naabi doktoritöö pälvis tunnustuse.

Ilmus raamat Mithrase kultusest.


Nr 377 / 1.3.2019 Kuidas on?

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 2/8: tuhkapäev ja palvepäev (Mt 6:16–21).

Priit Kelder, Juhendavaid juhumõtteid juhtimisest.

Timo Švedko, Õppida armastama (1Kr 12:31–13:13).

National Geographicu telesaade „The Story of God” Morgan Freemaniga.


Nr 378 / 8.3.2019 Sõnade kokkukudumine

Vítor Westhelle, Efektiivset konteksti uurides – Lutheri kontekstuaalne hermeneutika, 1. osa.

Tiina Ool, Kadri Kesküla, Teekaaslased.

Kristo Hüdsi, Jumala armastuse ohvritee (Lk 18:31-43).


Nr 379 / 15.3.2019 Vaatenurga küsimus

Vítor Westhelle, Efektiivset konteksti uurides – Lutheri kontekstuaalne hermeneutika, 2. osa.

Karmo Talts, Mõistusega võtmine.

Ain Riistan, Teenimatu arm (Mt 20:1–16).

Soome luterlike piiskoppide paastuaja alguse läkitus „Et meil kõigil oleks lootust“.

Teade. EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema koolitustel „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“.


Nr 380 / 23.3.2019 Tõde, õigus, võitlus, usk, arm …

Hanno Padar, Mõtteid Koguja raamatu 1:1–3:15 eestikeelsete tõlgete kohta.

Vítor Westhelle, Efektiivset konteksti uurides – Lutheri kontekstuaalne hermeneutika, 3. osa.

Liisi Tooming, Olümpiaadiessee: Kirikute soovid, kas erakondadele juhiseks, teetähiseks, komistuskiviks või tüliõunaks?

Marko Tiitus, Nõudkem jumala armu (Lk 18:31–43).

Tartu Ülikooli usuteaduskonna töötajate pöördumine: mõistame hukka inimvaenulikud loosungid.

Teade: toimub meedia-alane täiendkoolitus usuliste ühenduste esindajatele.


Nr 381 / 29.3.2019 Rohkem kui tahame kuulda

Helena Leena Tölpt, Meeleparandus ja püha Johannes Kuldsuu meeleparandusjutlused.

Jaan Tooming, Natuke tõtt.

Susanna Mett, Olümpiaadiessee: Kas religioon avab mõtteid või tapab need?

Einike Pilli, Õppimise mõõt on elamine ja olemine.

Kirikute Maailmanõukogu ajakiri kajastab kristluse dialoogi džainismi ja budismiga.


Nr 382 / 5.4.2019 Kevadpühitsus

EELK perikoopide abimaterjal 2/9 Palmipuudepüha (Jh 12:12-24).

EELK perikoopide abimaterial 2/10 Suur Neljapäev (Lk 22:14–22).

Aare Luup, Demütologiseerides “Tõe ja õiguse” esimest osa.

Ago Lilleorg, Kiusatuse tunnused (Lk 4:1-11).

Euroopa kristliku meedia esindajad kogunevad arutlema vihakõne ja väärinfo leviku teemadel.


Nr 383 / 12.4.2019 Ta kõnetab sind isiklikult

EELK perikoopide abimaterjal 2/11: suur reede (Lk 23:32–46).

EELK perikoopide abimaterjal 2/12: ülestõusmispüha (Lk 24:1–12).

Kadri Lääs, Jumala tee inimese juurde viib Jumala juurde tagasi.

Annika Laats, Jumal pöördub sinu poole. Ülestõusmispühade jutlus (Jh 20:11–18).

Kiriku tegevus ja 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised.


Nr 384/ 19.4.2019 Suure Reede rõõmusõnum


Nr 385 / 26.4.2019 Mõtisklused elamise üle

Aabraham Tölpt, Häbi ja piht ning lepituse leidmine Jumalaga.

Liina Raudvassar, Usundiõpetuse olümpiaad toimus kümnendat korda.

Orenti Kampus, Laulge Issandale uus laul.

Kirikute Maailmanõukogu öko-õigluse juhtnöörid kirikutele ja kogudustele.


Nr 386 / 3.5.2019 Jumalast mõeldes

Roomet Jakapi, Sissevaade Alvin Plantinga religioonifilosoofiasse.

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas nõukogu avaldus: Euroopa valimised – viis kujundada ühtsust mitmekesisuses.

Thomas-Andreas Põder, Usk on elu – usutunnistus on elutunnistus (Jh 20:19-31).

Uurimus: Saksamaa kirikute liikmeskond võib väheneda poole võrra.


Nr 387 / 10.5.2019 Me kuulume kokku

Kinga Marjatta Pap, Elame Jumala riigis, ehk kontekstuaalne piiblitõlgendus Ungari näitel.

Alar Laats, Ristiusk ongi humanism.

Meeli Tankler, Vestlused teed käies (Lk 24:13-15). Emadepäeva jutlus.

Euroopa päev: Euroopa tulevikku kujundavad ühised väärtused


Nr 388 / 17.5.2019 „Need sõnad jätan teile“

Elisha Salivon, Primo Levi holokausti mälestamise kontekstis, 1. osa.

Mikko Lagerspetz, Üks islami kogudus, mitu kogukonda.

Tiina Janno, Lahkumine, mis tõi lohutuse ja selguse (Jh 16:5–15).

Euroopa – see on meie tulevik. Abimaterjal Euroopa Liidu valimisteks aastal 2019.

Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik sai uue piiskopi.


Nr 389 / 24.5.2019 Evangeelium heliseb kui lapsenaer

EELK perikoopide abimaterjal 2/13: taevaminemispüha (Mk 16:14–20)

Elisha Salivon, Primo Levi holokausti mälestamise kontekstis, 2. osa.

Liisa-Maria Komissarov, Olümpiaadiessee: Kas religioon avab mõtteid või tapab neid?

Roland Karo, Helisev lapsenaer (Jh 16:5–15).

ÜHISAVALDUS ÕIGEKSMÕISTUÕPETUSEST 20. Avaldus Notre Dame’i kohtumiselt: Nähtav ühtsus ja ühine tunnistamine.


Nr 390 / 31.5.2019 Taevas on seal, kus on Jumal

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 2/14: esimene nelipüha (Jh 14:23–29).

Luterlik Maailmaliit, Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine (1. osa).

Arho Tuhkru, Meie kätte usaldatud aja mõte.

Orenti Kampus, Ja olla nagu puu.


Nr 391 / 7.6.2019 Vaimustatud ja vahva

Luterlik Maailmaliit, Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine (2. osa).

Jane Vain, Mis on evangeelne eetika?

Jaan Lahe, Vaim, kes vaimustab ja vahvastab (Jh 14:15-20.25-27). Jutlus esimesel nelipühal.

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas rahastab „euro-orbude“ projekte.


Nr 392/ 14.6.2019 Uks Jumala südamesse

Luterlik Maailmaliit, Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine (3. osa).

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 2/15: kolmainupüha Jh 3:1–15.

Aivo Prükk, Jumala armastus on meile antud. Jutlus kolmainupühaks (Js 6:1–4).

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid.


Nr 393 / 21.6.2019 Kelle hääl? Kelle võit?

Ege Lepa, Mida räägib endast ja oma kogukonnast Eesti moslem?

Jaanus Kangur, Kultuuriülese eksistentsi võimalikkusest (võimatusest) ehk kas „uus evangeelium“ teeb õndsamaks?

Aleksander Sarapik, Kas peame muretsema, kuidas saabub meile võit maailma üle?

Noored luterlased toovad esile 2019. aasta nõukogul murekohti


Nr 394 / 28.6.2019 Usu uurimine


Nr 395/ 5.7.2019 Stereotüübid lähevad ja tulevad, usk jääb

Jaan Lahe, Kreeka-rooma usundi kujutamine Apostlite tegude raamatus kahe teksti (Ap 14:8–18; 28:1–6) näitel.

Palju õnne, Anne!

Urmas Viilma, Jutlus ESTO 2019 avajumalateenistusel (Mt 7:24–27).

Eelteade: EKOE suveakadeemia „Kirik maapiirkonnas“.

Marju Lepajõe (28. oktoober 1962 – 4. juuli 2019).


Nr 396 / 12.7.2019 Kui ka maailm on palavikus, ärge kartke!

EELK perikoopide abimaterjal 2/16: apostlite püha Lk 5:1–11.

Helle Liht, Usust ja kliimamuutusest.

Juhan Rumm, Koos Jeesusega (Jh 16:23-33).

30 aastat naiste ordinatsiooni Tansaania luterlikus kirikus.


Nr 397 / 19.7.2019 Orjus on vabadus

Ergo Naab, Saada “kõigile kõigeks”. Pauluse isikuprofiili ambivalentsus ja hübriidsus (1Kr 9:19–22).

Priit Rohtmets, Olgu ikka õnnistatud need välja minemised ja sisse tulemised – mälestades Marju Lepajõed.

Jaan Lahe, Jumal on aednik (Js 5,1-7).

Luterlik Maailmaliit kuulutab välja uue stipendiumite taotlusvooru.


Nr 398 / 26.7.2019 Üksi ja koos

Alver Aria, Vaimuliku dilemmad pihtimisel.

Liina Kilemit, Konverentsist „Uus Testament: kirik ja misjon“ sotsioloogi pilgu läbi.

Orenti Kampus, Armuline Jumal (Mt 9:1-8).

Luterliku Maailmaliidu 3. rahvusvaheline seminar ilmikjuhtidele.


Nr 399/ 2.8.2019 Antiiksed ususümbolid ja kristlus 21. sajandi maailmas

Arthur Võõbus, Sümboolika, 1. osa (I–IV).

Sander-Ingemar Kasak, Kristlus 21. sajandil – konformism või lindpriius?

Merike Kütt, Leppimine armastusega (Mt 5:20–30).

Ilmus Jaan Lahe monograafia Mithrase kultusest.


Nr 400/ 9.8.2019 Usutunnistus ja vääriskivi

Arthur Võõbus, Sümboolika, 2. osa (V– IX).

Sander-Ingemar Kasak, Põgus sissevaade religioonita religiooni olemusse.

Kerstin Kask, Hinnaline vääriskivi (Lk 6:36–42).

Evangeelne Luterlik Kirik Ameerikas valis Elizabeth Eatoni’i tagasi juhtivaks piiskopiks


Nr 401/ 16.8.2019 Usu tunnistamine suu ja südamega

Arthur Võõbus, Sümboolika 3. osa (X-XIV).

Jaan Lahe, Usutunnistus kui katse väljendada väljendamatut. Saatesõna Arthur Võõbuse loengutele sümboolikast.

Aabraham Tölpt, Taabori mäe valgus.

Luterlik Maailmaliit tähistab ülemaailmset humanitaarpäeva.


Nr 402/ 23.8.2019 Jumal kutsub inimesi

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik: EELK perikoopide abimaterjal 2/17: kaheteistkümnes pühapäev pärast nelipüha Lk 18:9–14.

Katri Aaslav-Tepandi: Missio Dei. Kiriku vabadus ja kristlase vastutus.

Jane Vain: Ustavus Jumala andide kasutamisel (Lk 16:1-9).

Maailma usundite rahu dialoogi 10. assamblee.

Ilmusid Bultmanni valitud teosed.


Nr 403/ 30.8.2019 Kirikust, misjonist ja ühiskondlikust lepitusest uue õppeaasta alguses

Randar Tasmuth, Theōsis’e ja maailma minemise dialektikast Johannese evangeeliumis.

Kenneth Mtata, Ulatuslik ja laiapõhjaline siseriiklik lepitusdialoog: kiriku roll Zimbabwes.

Ove Sander, Kui mõtlen õppimisele.

Kiriklik kampaania andestust kujutava emoji leidmiseks.


Nr 404/ 6.9.2019 Haridus on alus

Katri Aaslav-Tepandi, Munklus varakristlusest keskajani.

Marko Tiitus, Mõtteid haridusest ja kasvatusest.

Tauno Toompuu, Küsimus tõe järele (Mt 7:15-23).

Utsjoel tähistati uue põhjasaamikeelse piiblitõlke ilmumist.


Nr 405/ 13.9.2019 Eristus ja eraldus

Bernd Oberdorfer, Käsk ja evangeelium ning kaks riiki: luterlikud eristused uues valguses, 1. osa

Toomas Jürgenstein, Kui kaugele mõistus ulatub?

Jaan Lahe, Üks lugu tänulikkusest (1Ts 5:18).

EELK Usuteaduse Instituut kutsub avalikule külalisloengule kristlikust teoloogiast kui teadusest


Nr 406/ 20.9.2019 Armastades vaenlast

EELK perikoopide abimaterjal 2/18: Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha (Mt 18:1–6[7–9]10).

Bernd Oberdorfer, Käsk ja evangeelium ning kaks riiki: luterlikud eristused uues valguses, 2. osa.

Urmas Nõmmik, Samaarlane – minu vaenlane (Lk 10:25–37).

Kirikute Maailmanõukogu ja Ühinenud Piibliseltside viljakas tippkohtumine Genfis.


Nr 407/ 27.9.2019 Igatsus rahu ja lepituse järele

Roland Karo, Inimese evolutsioon – mateeria kergeima vastupanu tee?

Anne Kull, Kas Jeesus mõtles seda, mida ta ütles?

Kristjan Luhamets, Kandke üksteise eest hoolt (1Ts 5,16-24).

Kurhessen-Waldecki maakirikus seatakse ametisse uus piiskop.


Nr 408/ 4.10.2019 Maa ja selle annid

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 2/19: lõikustänupüha Lk 12:13–21

Tauri Tölpt, Kristlik ökoloogia

Naatan Haamer, Tõuse üles (Lk 7:11-16)

10. oktoobril toimub Karen Armstrongi raamatu “Piibel. Biograafia” eestikeelse tõlke esitlus


Nr 409/ 11.10.2019 Elage hirmuta, armastage täna ja ärge unustage Jumalat

Jaan Lahe, Teoloogia ja filosoofia dialoog – Rudolf Bultmann ja Martin Heidegger.

Urmas Nõmmik, Aeg rääkida seksuaalelu ja -tervise küsimustest.

Jaan Tammsalu, Tänulikkuse tähtsus (5Ms 8:7–18).

Kirikute Maailmanõukogu mõistab hukka lepituspäeval toimunud sünagoogi rünnaku Saksamaal.

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“.


Nr 410/ 18.10.2019 Elu ja Piibli värvid

Ain Riistan, Seksuaalsus ja seksuaalvähemused pühakirjas.

Tiina Veisserik, Meil on lootust üheskoos. Milline elumudel aitab antropotseenis ellu jääda?

Hedi Vilumaa, “Armastuse käsk” (Mt 22:36-40).

Akadeemiline Teoloogia Selts on nüüd Eesti Teaduste Akadeemia assotsieerunud liige.


Nr 411/ 25.10.2019 Uuenemine

Sven Grosse, Luterlik teoloogia ja teadusteooria.

EELK perikoopide abimaterjal 2/20: 21. pühapäev pärast nelipüha Mt 22:1–14.

Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia presidendi tervituskõne Akadeemilise Teoloogia Seltsi assotsieerumise puhul akadeemiaga.

Orenti Kampus, Üks kindel linn ja varjupaik on meie Jumal taevas.

EKOE nõukogu avaldus: Kirikuosadus lõhenemiste aegadel.


Nr 412/ 1.11.2019 Teekäijad

Katri Aaslav-Tepandi, „Elu“ ζωή ja „igavene elu“ ζωὴ αἰώνιος Johannese evangeeliumis, 1. osa.

Jaan Lahe, Teekäija meel mul olgu. Laudatio Toomas Paulile 80. sünnipäevaks.

Mikk Leedjärv, Asjad, mis jäävad silma.

Kirikud tähistasid usupuhastuspühal õigeksmõistuõpetuse ühisdeklaratsiooni aastapäeva.


Nr 413/ 8.11.2019 Ligimene igas inimeses

Katri Aaslav-Tepandi, „Elu“ ζωή ja „igavene elu“ ζωὴ αἰώνιος Johannese evangeeliumis, 2. osa.

Tauno Toompuu, ÜRO säästva arengu eesmärgid ja kiriku misjonitöö.

Timoteos Vassel, Armastuse eksam (Lk 10:25–37; Gl 2:16–20).

Luterlik Maailmaliit osaleb ÜRO kliimakonverentsil COP25.


Nr 414/ 15.11.2019 Halastust ja armastust

EELK perikoopide abimaterjal 2/21: igavikupühapäev Mt 25:31–46.

Eerik Sven Puudist, Kogudus kui komplekssüsteem.

Anne Kull, Armasta kogu oma mõistusega (Mt 22:34–40).

Luterlik Maailmaliit korraldas Tallinnas rahvusvahelise lepituse ja rahuloome teemalise koolituse.


Nr 415/ 22.11.2019 Kirik ja maailm

Bianca Mikovitš, Ajalehes oli kirikuga seotud artikkel. Aga miks nad just nii kirjutasid?

Ray Pritz, Kõne Eesti Piibli ilmumise 280. aastapäeva puhul.

Tiit Salumäe, Tähendamissõna kümnest neitsist. Jutlus Valvamise pühapäevaks (Mt 25:1-13).

Tähistatakse Berliini müüri langemist.


Nr 416/ 29.11.2019 On aeg sündida ja aeg surra

Helen Haas, „Teise“ mõistmise võimalikkusest ehk insider-outsider probleem.

Thomas-Andreas Põder, „Viljatusravi ja suremisabi eetika. Evangeelste Kirikute Osaduse Euroopas suunised“. Saateks eestikeelsele väljaandele.

Katrin-Helena Melder, Teekonna algus. Jutlus advendiaja 1. pühapäevaks AD 2019 (Sk 9:9–10).


Nr 417/ 6.12.2019 Kristlik usk ja religioonide paljusus

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimus, 1. osa.

Roland Karo, Peenistest paradiisis: enesekriitiline pilguheit peeglisse. Ettekanne konverentsil „Seksuaalsus ja religioon“.

Tiina Klement, Lootuse, armastuse ja rõõmuga rahu poole (Sk 9:9–10).

EELK Usuteaduse Instituudi täiendusõppe kursus „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“ 18.12.2019. Uued liitujad teretulnud!


Nr 418/ 13.12.2019 Reede ja 13 ja täiskuu

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimus, 2. osa.

Orenti Kampus, Kas nii me jõuamegi lõpule?

Jaan Lahe, Avatud taevas (Jh 1:35–39.43– 51).

Kirikute Maailmanõukogu pöördumine COP25 raames.


Nr 419/ 20.12.2019 Arm, armastus ja andeksandmine

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas. Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimus, 3. osa.

Olga Schihalejev, Inglid kaasa.

Orenti Kampus, Jeesuse sõim.


Nr 420/ 27.12.2019 Jõulud – jumalik armastuslugu


Nr 421/ 3.1.2020 Anno Domini 2020

Andreas Johandi, Jumal Asar/Asalluḫi varajases Mesopotaamia panteonis.

Raivo Linnas, Mõtteid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise protsessi kohta.

Triin Käpp, Aasta pildid Jumala ajas (Nl 3:22-26).

“Välistava populismi aegadel ei ole vaikimine kunagi valikuvariant”.


Nr 422/ 10.1.2020 Loota on parem kui meelt heita

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 3/1: teine pühapäev pärast ilmumispüha 2Ms 17:1–6.

Mart Salumäe, EELK põhikirja muudatuse vajadusest ehk il carnevale è finito.

Urmas Nõmmik, Jalajälg.

12.-14. veebruaril toimub klimaatilist jätkusuutlikkust käsitlev interdistsiplinaarne konverents Norras.


Nr 423/ 17.1.2020 Traditsiooni tõlgendamine

Eleni Kasselouri-Hatzivassiliadi, Piibel õigeusu kirikus ja teoloogias.

Vallo Ehasalu, Piiskopiametist ja piiskopkondadest.

Tiit Kuusemaa, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – kes me oleme?

Marjaana Toiviainen, Kaastunne.

Tšehhoslovakkia Hussiidi Kirik tähistab tänavu oma sajandat aastapäeva.


Nr 424/ 24.1.2020 Valgus ja selgus

EELK perikoopide abimaterjal 3/2: Issanda templisse toomise püha 2Ms 33:18–23.

Küllike Valk, Õigusreformist Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Ain Riistan, Kivist ja veest (2Ms 17:1-6).

KMN-i Usu ja kirikukorra komisjon kaardistab ühiseid aluseid nõukogu liikmeskirikutele.


Nr 425/ 31.1.2020 Kes on ristiinimene?

Agu Karelsohn, Reformatsioon Ungaris. Lühiülevaade, 1. osa.

Peeter Roosimaa, Piibel ja misjon.

Meelis-Lauri Erikson, Kaks päeva Jeesusega. Jutlus EELK vaimulike konverentsil 2020.


Nr 426/ 7.2.2020 Välja valitud

Agu Karelsohn, Reformatsioon Ungaris. Lühiülevaade, 2. osa.

Urmas Nõmmik, Algab suur Iiobi raamatu uurimise projekt Tartus

Anne Burghardt, Ma olen ristitud (5Ms 7:6-8)

Luterlik Maailmaliit: õppimise ja ühise mõtestamise ülemaailmse võrgustiku loomine on lõppjärgus

Kutse konverentsile “EELK identiteet?”


Nr 427/ 14.2.2020 Pühadus

Alver Aria, Religioossuse mõju tarbimislepingute keerukusele.

Anne Burghardt, Muljeid Luterliku Maailmaliidu konsultatsioonilt „Me usume Pühasse Vaimusse: üleilmseid vaateid luterlikule identiteedile.“

Katri Aaslav-Tepandi, Teenimatu arm (5Ms 7:6–8).

Kirikute Maailmanõukogu peasekretär kõneles kliimaõiglusest: „Armastus avab tee muutusteks.“

Kutse konverentsile “EELK identiteet?”


Nr 428/ 21.2.2020 Vabaduse tee

EELK perikoopide abimaterjal 3/3: paastuaja 1. pühapäev 1Ms 4:3–10.

Thomas-Andreas Põder, Õigusreformist ja piiskopkondadest evangeelse luterliku dogmaatika vaatevinklist.

Tõnu Tepandi, Et me ei tüdineks.

President Tarja Halonen valib sadade laekunud ettepanekute seast andestamise emoji.


Nr 429/ 28.2.2020 Otsides ma pean su jälle leidma

Alexander M. Schweitzer, Piibel katoliiklikus traditsioonis.

Urmas Arumäe, Kas oleme ennast nurka värvimas?

Elo Süld, Tõsta silmad sõnnikult roosidele (Ho 10:12–13).

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas kutse noortele teoloogidele ühist tööprotsessi käivitavale konverentsile Cambridge’is (14.–18.10.2020)

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas kutse naiste võrgustiku konverentsile „Juhtimisrõõm“ (1.–2.10.2020, Viin)

VAATA-KUULA: Konverents “EELK identiteet?” on järelvaadatav ja -kuulatav


Nr 430/ 6.3.2020 Emmause teel

Luterlik Maailmaliit, „Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine“. 1. osa.

Anti Toplaan, Kirik kui perekond.

Ergo Naab, “Eks langenu taha üles tõusta? (Jr 8:4-7).

Liina Kilemit kaitses doktoritöö

In memoriam: lahkus Greifswaldi Ülikooli süstemaatiline teoloog Bernd Hildebrandt (1940–2020)

VAATA-KUULA: Konverents “EELK identiteet?” on järelvaadatav ja -kuulatav


Nr 431/ 13.3.2020 Rõõmusõnum loodule

Luterlik Maailmaliit, „Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine“. 2. osa.

Matthias Burghardt, EELK põhikirjareform.

Jaan, Lahe, Loodu igatseb lunastuse järele (Rm 8:18-25).

Tiina-Erika Friedenthal kaitses doktoritöö

Võimalus osaleda klassikaliste ja idamaiste keelte suvekoolis 2020

VAATA-KUULA: Konverents “EELK identiteet?” on järelvaadatav ja -kuulatav


Nr 432/ 20.3.2020 Uuenemine ja lepitamine

Luterlik Maailmaliit, Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine (3. osa)

Tauno Teder, Kiriku seadus ja kiriku kogu – mida veel öelda oleks?

Kristiina Jõgi, Arvesta Jumalaga (Jr 26:12–16)

Kuidas olla koroonaviiruse ajal tõeliselt kirik


Nr 433/ 27.3.2020 Tähenduste avamine

Mart Jaanson, EELK identiteedist.

Madli Kaljo, Olümpiaadiessee: Kuidas me kõik lõpuks otsa saame.

Ergo Naab, Võimu ja vaimu konflikt (Jr 26:12–16).

Aeg hingehoidliku, ettepoole vaatava ja praktilise kristluse jaoks: Kirikute Maailmanõukogu ja regionaalsete oikumeeniliste organisatsioonide ühine avaldus


Nr 434/ 3.4.2020 Ootus, lootus, mäetipud ja loodu hoidmine

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 3/4: Suur Reede Js 53.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 3/5: Kristuse ülestõusmise püha Ho 6:1–3.

Liisa-Maria Komissarov, Olümpiaadiessee: Maailmalõpu-stsenaariumid religioonides ja loodushoius.

Anna-Liisa Vaher, Mäetippu jõudmine (Fl 2:5−11).

„Jäägem ühtseks” – kirikud kutsuvad üles pühenduma ühistele euroopalikele väärtustele ka COVID-19 ajal.


Nr 435/ 10.4.2020 Kui ei saa minna väljapoole, mingem sissepoole!


Nr 436/ 17.4.2020 Millest ma elan ja hingan

Joseph Liechty, Rahuloome mennoniidi perspektiivist: õppetunde Põhja-Iirimaalt 1.

Margit Lail, Minu kirikust. Meie kirikust.

Jaan Lahe, Otsides jäävat rõõmu (Jh 20:19-20).

USA kirikujuhid ja Kirikute Maailmanõukogu avaldavad nördimust Trumpi otsuse üle peatada WHO rahastamine.


Nr 437/ 24.4.2020 Aga kui mu ligimene mind vajab …

Martin Luther, Kas surma eest tohib põgeneda.

Joseph Liechty, Rahuloome mennoniidi perspektiivist: õppetunde Põhja-Iirimaalt, 2. osa.

Tauno Toompuu, Ülestõusmisaja 3. pühapäeva videopalvus „Hea karjase pühapäev“.

Ülemaailmsed usupõhised organisatsioonid kutsuvad üles soolisele õiglusele koroonakriisi ajal.


Nr 438/ 1.5.2020 Kirkas kevadises valguses

EKOE , Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus, 1. osa.

Hanna Simona Allas, Laternaga uude maailma. Ekraanimaailm ja religioon.

Jaan Tooming, Vaimuvalgus.

Luterliku Maailmaliidu võõraviha ja vägivalla vastane üleskutse.


Nr 439/ 8.5.2020 Siiras tänulikkus

EKOE,  Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus, 2. osa.

Amar Annus, Kohtumised Heltzeri ja Stadnikoviga Tallinna vanalinnas.

Thomas-Andreas Põder, Astudes välja õigluse eest.

Luterliku Maailmaliidu andmetel on kirikute toetusvajadus suur


Nr 440/ 15.5.2020 Palveta, palveta, palveta

EKOE,  Kirikuosadus – Church Communion – Communion Ecclésiale, 3. osa.

Tauno Toompuu, Eenok – mees, kes käib koos Jumalaga.

Marek Roots, Sinu suure halastuse pärast (Tn 9:17–19).

Maailma kiriklike ühenduste ühispöördumine “Pandeemia on prohvetlik hetk”.


Nr 441/ 22.5.2020 Südame kõne

EELK perikoopide abimaterjal 3/6: Nelipüha Jr 31:31–34.

Orenti Kampus, Masingut lugedes – vennad, läheme, sureme koos.

Jaan Lahe, Muinasjutt päriselust – Kurt Rudolphit meenutades.

Ülo Liivamägi, Südame kõne Jumalaga (Mt 6:5–15; Rm 8:24–28; Tn 9:17–20).

Teavitus ametist taandumisest aastal 2021: Luterliku Maailmaliidu peasekretäri avaldus.

Suri teoloog ja religiooniloolane Kurt Rudolph.


Nr 442/ 29.5.2020 Hermeneutika kaasaegsus

Randar Tasmuth, Hermeneutika varjatud võimust.

Peeter Roosimaa, Randar Tasmuth 65.

Toomas Paul, Mõttefragmendid nelipühaks (Ap 2:1–8).

Nelipühade loo jagamine 21 keeles.


Nr 443/ 5.6.2020 Kolmainsusest koroona kriisi valguses

Clare Amos, Piibel anglikaani kiriku traditsioonides

Merike Schümers-Paas, Koroona-ajastu Landefeldis

Tauno Toompuu, Kolmainupüha

Society of Biblical Literature mõistis hukka Piibli kuritarvitamise Ameerika Ühendriikide presidendi poolt

Martti Kalda kaitses doktoritöö


Nr 444/ 12.6.2020 Näita avatud ust

EELK perikoopide abimaterjal 3/7: kolmas pühapäev pärast nelipüha Sk 1:3–6.

Triin Käpp, Ühe koguduse koroonalugu.

Urmas Nõmmik, Meil on lootust.


Nr 445/ 19.6.2020 Identiteedist

Alver Aria, Ülim reaalsus ilma jumalata

Sander-Ingemar Kasak, Reformatsioonist enesekolonisatsioonini

Orenti Kampus, Jutlus Eestimaa pühade pühapäeval

Kirikujuhid üle maailma väljendavad sügavat muret Iisraeli valitsuse plaani üle annekteerida okupeeritud Läänekalda osi


Nr 446/ 26.6.2020 Uus päikese tee


Nr 447/ 3.7.2020 Kaduvad ja kadumatud aarded

Munib Younan, Piibel luterlikus traditsioonis.

Vallo Ehasalu, Ain Kaalepit meenutades.

Katri Aaslav-Tepandi, „Me oleme teel Taevariigi poole“ (Am 8:4–8; Mt 13:44–46).

Veebiseminar uurib kristlaste vastutust ja ressursse tõrjuvale retoorikale vastu seismiseks.


Nr 448/ 10.7.2020 Kirjutatud sõna

EELK perikoopide abimaterjal 3/8: seitsmes pühapäev pärast nelipüha 1Sm 15:22–26.

Ergo Naab, Mis läheb seistes pahaks? Teater, kirjaoskus ja empaatia.

Meelis-Lauri Erikson, Kolm mõtisklust.

Hagia Sophia katedraali Istanbulis ähvardab uuesti mošeeks muutmine.


Nr 449/ 17.7.2020 Kombed ja sõnumid

Aldar Nõmmik, Kas naisele on kohane Jumala poole palvetada katmata? Lühiülevaade probleemidest, teooriatest, suundadest 1Kr 11:2–16 eksegeesis.

Nelli Vassila, Kodukülastused ja eaka toetamine koguduses.

Jaan Lahe, Kas pagan võib õndsaks saada? (Mt 8:5–13).

Euroopa Kirikute Nõukogu töörühm vastas Euroopa Komisjoni tehisintellekti teemalisele valgele raamatule.


Nr 450/ 24.7.2020 Vaatenurga muutmine

Tiina-Erika Friedenthal, Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses.

Sander-Ingemar Kasak, Tule ja mõõga simulaakrum.

Titta Hämäläinen, Armastuse käsk (Mk 10:17–27).

In memoriam: lahkus Freiburgi Ülikooli moraaliteoloog Eberhard Schockenhoff (1953–2020).


Nr 451/ 31.7.2020 Kirkuse kiired

Kristina Viin, Neitsi Maarja ja uskmatu Salome.

Jaan Lahe, Algkristluse linnad II: Efesos.

Triin Käpp, Igaühe jaoks olemas olev Jumal (2Ms 3:9-15).

Tartu Jaani kirikus jätkuvalt võimalik vaadata stendinäitust “Taanlasest maailmamees Søren Kierkegaard. Teoloog, filosoof, kirjanik”.

Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama.


Nr 452/ 7.8.2020 Julgeda ja loobuda

EELK perikoopide abimaterjal 3/9: üheteistkümnes pühapäev pärast nelipüha Jr 6:16–19.

Orenti Kampus, Õppida, õppida, õppida, õppida, õppida.

Katri Aaslav-Tepandi, „Vii meid välja meie hirmudest ja kahtlustest!“ (2Ms 3:9–15).

Luterliku Maailmaliidu järgmise täiskogu logo ja visuaalse identiteedi konkurss.


Nr 453/ 14.8.2020 Otsingutest ja teedest

Liina Kilemit, Kristlike kogudustega liitumise põhjusi käsitlevast doktoritööst.

Arho Tuhkru, Professor Tarmo Kulmar – vivat!

Signe Salumets, Armastuse juurde (1Sm 15:22–26).

Evangeelsest luterlikust kirikust Islandil saab Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas liikmeskirik.


Nr 454/ 21.8.2020 Jälle kooli!

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Täiendusõpe ordinatsiooniga seotud ametis Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas, 1. osa.

Tapio Luoma, Teoloogia ja loodusteadus on andnud üksteisele palju.

Orenti Kampus, Häda! (Ii 38:1–2, 3–7; 42:1, 3).

Ladina-Ameerika kirikud teevad jõupingutusi naistevastase vägivalla tõkestamiseks.

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Pühakirja mõistmine ja usutunnistuste tähendus kirikus“ 21. oktoobril 2020.


Nr 455/ 28.8.2020 Otsiva vaimu õnnistused

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Täiendusõpe ordinatsiooniga seotud ametis Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas, 2. osa.

Urmas Nõmmik, Head taipamist!

Jane Vain, Enese läbikatsumine (Ii 42:1–6).

Luterliku Maailmaliidu liikmete statistika 2019.


Nr 456/ 4.9.2020 Väärtustame õpetajaid

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 3/10: viieteistkümnes pühapäev pärast nelipüha Js 24:14–16.

Marko Tiitus, Ärgem jätkem end ilma õpetajast.

Ergo Naab, Õpeta meid palvetama (Mt 6:5–10).

Usuteaduse Instituudis esitletakse uusi raamatuid.


Nr 457/ 11.9.2020 Riid ja rahu

Priit Rohtmets, Sammas Jumala templis: Mõeldes vaba rahvakiriku esimesele piiskopile Jakob Kukele.

Helen Loit, Tartu Ülikooli usuteaduskonnast budistliku tankamaalini.

Jaan Lahe, Varjatud valgus (2Ms 3:9–15).

Läkitus Loomise Hooaja puhul.


Nr 458/ 18.9.2020 Amo, ergo sum

Indrek Peedu, Religiooniuurija positsioonist evolutsioonilises religiooniuurimises.

Jürgen Hein, Mõtisklus kristlikest väärtustest.

Kerstin Kask, Julgus rääkida, julgus teha, julgus armastada (1Jh 3: 11-18).

KML: Veebiseminar uurib COVID-19 mõju ja vajadust hingehoidliku toe järele.


Nr 459/ 25.9.2020 Ma kujutan ette, et …

David F. Watson, Piibel wesleylikus/metodistlikus traditsioonis.

Karin Kallas-Põder, Esimesest ülesoomelisest teoloogia ja religiooniuuringute konverentsist.

Tauno Toompuu, Päike õpetab armastuse hoiakut (1Sm 24:9–12, 17–21).

Luterliku Maailmaliidu Euroopa kirikute juhtide konsultatsioonil kõneldi suurte muutuste aegadest.


Nr 460/ 2.10.2020 Millal saabub vabadus?

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 3/11: lõikustänupüha Jl 2:21–27.

Joona Toivanen, Teoloogia edendamine Myanmaris.

Eve Kruus, Tõlgendamise vabadus ja vajalikkus (Lk 14:1–6).

Ühtsus sisserändajate kiriklikus kaitsmises aitab kaasa ELi rändepaktile.


Nr 461/ 9.10.2020 Kus su aare on, seal on ka su süda

Alver Aria, Ahnus ja kiriku suhtumine ahnusesse.

Katri Aaslav-Tepandi, Aeg antud elada. Ettekanne Dementsuse Kompetentsikeskuse teabepäeval.

Annika Laats, Ma tänan Jumalat keset puudust. Jutlus lõikustänupühaks (Mk 8:1–9).
Porvoo osaduskond pidas teoloogilist konverentsi.


Nr 462/ 16.10.2020 Kirik, teadus, ajalugu

Alar Laats, Idakatoliku kirikud, 1. osa.

Rope Kojonen, Kas stsientism on ennastkummutav?

Jaan Lahe, Olemine on ime. Jutlus lõikustänupühaks (1Ms 17:7–8).

Toimus prof Randar Tasmuthile pühendatud raamatu „Verbum Domini manet in aeternum” esitlus.


Nr 463/ 23.10.2020 Tõsiseid küsimusi, kuni vandenõuni välja

Alar Laats, Idakatoliku kirikud, 2. osa.

Orenti Kampus, Abort ei ole patt.

Urmas Nõmmik, Jumala vandenõu (Js 8:11–15).

Digitaalsele vaenukõnele regeerimiseks on vaja kriitilist mõtlemist ja kriitilist klikkimist.


Nr 464/ 30.10.2020 Julgus muutuda ja muuta

Alar Laats, Idakatoliku kirikud. 3. osa.

Kadri Lääs, Kommunikatsioonihäire ja koostöö – arutelu EELK põhikirja ja kirikuseadustiku reformist.

Orenti Kampus, Amo, ergo sum. Avalik kiri peapiiskop Urmas Viilmale.

Anne Kull,Usust ja uuenemisest (Ne 8:1–12).

Postmark kui austusavaldus reformatsiooni sündmustes osalenud naistele.


Nr 465/ 6.11.2020 Jätkuvalt uuenev kirik

Eesti Evangeeline Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 3/12: valvamispühapäev Ml 3:13–18.

Jaan Lahe ja Ergo Naab, Kas kirik peaks ühiskonnas sõna võtma? Intervjuu teoloog Jaan Lahega.

Katri Aaslav-Tepandi, Jutlus ordinatsioonipäevaks Usupuhastuspühal (Ne 8:1-12).

Norra kirik: kristlik sionism on teoloogiliselt vastuvõetamatu.


Nr 466/ 13.11.2020 “Mina olen meetod”

Alar Laats, Idakatoliku kirikud, 4. osa.

Rahel Toomik, Kõige alguses on A, alef ja alfa.

Ariel Süvari, Tule! Jutlus Valvamispühapäevaks (Ml 3:13–18).

Evangeelne Kirik Saksamaal võttis vastu tulevikustrateegia.


Nr 467/ 20.11.2020 Ole valvas ja hoia

Alar Laats, Idakatoliku kirikud, 5. osa.

Nele Mikk, Lapseusk usuteaduskonnas ehk sild üle vaevavete.

Riho Altnurme, Ole valmis! Jutlus valvamispühapäevaks (Ml 3:13–18).

Kirikute Maailmanõukogu kutsub tungivalt üles tagama õiglusele ja Mägi-Karabahhi elanike inimõigustele tuginevat püsivat rahu.


Nr 468/ 27.11.2020 Milline oled sina?

Kaili Särg, Ülekandest pastoraalses kontekstis.

Kristina Viin, Milline Maarja Sa oled?

Kristi Sääsk, Teelisele.


Nr 469/ 4.12.2020 Vaata, ma teen kõik uueks!

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Diasporaateoloogia. EKOE uurimus evangeelsete kirikute kohast pluralistlikus Euroopas (1. osa).

Allan Kährik, Mõtiskledes EELK vaimuliku pädevusmudelist.

Matthias Burghardt, Vaadake üles, sest lunastus läheneb. Jutlus 2. advendiks (Lk 21:25–31).

Kirikute Maailmanõukogu ajutine peasekretär tervitab tõe-rääkimist kliimamuutuste kohta.

Jätkuvad Jaan Lahe uue raamatu esitlused.


Nr 470/ 11.12.2020 Issanda ligiolu tõotus

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/1: advendiaja neljas pühapäev Mt 1:18–24.

Annabel Parts, Roosade prillidega usumetsas.

Tauno Toompuu, Kuidas me ootame? Jutlus 3. advendipühapäevaks.

Luterliku Maailmaliidu muusikaline advendikalender.

Turu peapiiskopkonna piiskopiks valiti Mari Leppänen.


Nr 471/ 18.12.2020 Varjatud ja ilmutatud Jumal

Diasporaateoloogia. EKOE uurimusdokument evangeelsete kirikute kohast pluralistlikus Euroopas (2. osa).

Alver Aria, Mõtisklusi via negativa rakendamisest pühakirja mõistmisel.

Gustav Piir, Neil karjastel väljal.

Üllatavad jõulud – ootamatu rõõm. Luterliku Maailmaliidu jõulusõnum 


Nr 472/ 25.12.2020 Jõulusaladus

Jõululuule 2020: “Märgilise aasta viimsed päevad”


 Nr 473/ 1.1.2021 Aja ülistus

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/2: Kristuse ristimise püha Lk 3:15–18, 21–22.

Ergo Naab ja Katri Aaslav-Tepandi, Elu armastuse poolel. Intervjuu Katri Aaslav-Tepandiga.

Liisa Maria Murdvee, Asjade evangeelium.

Kirikute Maailmanõukogu mõistab hukka Jeemeni plahvatuse ning palvetab Horvaatia maavärinas ja Norra maalihkes kannatanute eest.


Nr 474/ 8.1.2021 Kirik õpib

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Diasporaateoloogia. EKOE uurimusdokument evangeelsete kirikute kohast pluralistlikus Euroopas (3. osa)

Helen Haas, Veel kord religiooniteadlikkuse poolt

Urmas Nõmmik, Loomist (Kaljo Põllule mõeldes)

Luterlik Maailmaliit avaldab Ameerika Evangeelsele Luterlikule Kirikule toetust pärast USA kapitooliumil toimunud vägivalda

Kirikute Maailmanõukogu mõistab hukka USA-d ähvardava vägivalla

Stipendiumikonkurss Eesti teoloogiaüliõpilastele õpinguteks Heidelbergi ülikoolis õppeaastal 2021/2022


Nr 475/ 15.1.2021 Valguse rahu

EELK perikoopide abimaterjal 4/3: kolmas pühapäev pärast ilmumispüha Mk 1:29–39.

Timo Lige, Paarisuhtest ja riigist.

Meelis-Lauri Erikson, Imede ime (Lk 4:16–21).

Põhiseaduse artikli 110 muutmine. Läti teoloogide ja usutegelaste pöördumine rahvaesindajate poole.

Palvenädal kristlaste ühtsuse eest 18.-25.01.2021.

Valgevene: pastor tänulik solidaarsuse ja palvete eest. Intervjuu Vladimir Tatarnikoviga.


Nr 476/ 22.1.2021 Kas meist saavad viha või armastuse, ebaõigluse kaitsmise või õigluse levitamise äärmuslased? (M. L. King)

Jaan Lahe, Kuidas mõjutab evangeelium inimese eksistentsimõistmist? Religioonifilosoofiline käsitlus Paul Tillichi ja Rudolf Bultmanni ideede põhjal.

Martin Luther King Jr., Kiri ühest Birminghami vanglast.

Kirikute Maailmanõukogu, Jumal kutsub meid palvesse ja ligimest vastu võtmavesse ja ligimest vastu võtma.


Nr 477/ 29.1.2021 Kontrastsuste pöördepunktil

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/4: teine pühapäev enne paastuaega Mt 13:31–33.

Kristina Viin, Vasturevolutsiooni vaimust „Teenijanna looni“.

Einike Pilli, Tule ja mine ehk jüngriks olemise kaks suunda.

Euroopa Kirikute Konverents väljendab muret õigusaktide pärast, mis käsitlevad jutluste taani keelde tõlkimist.


Nr 478/ 5.2.2021 Mis ühendab üksteist välistavas maailmas?

Zoltán Ádám ja András Bozóki, Radikaalne parempoolne populism ja natsionaliseeritud religioon Ungaris, 1. osa.

Anne Kull, Lugedes Annika Laatsi esseede kogumikku „Valgus läbi mõrade“.

Margit Lail, Tervenemise puudutus (Mt 8:1-4).

Euroopa Kirikute Konverentsi uute tehnoloogiate ja kristliku eetika töörühm korraldab vaktsineerimise teemalise veebiseminari.


Nr 479/ 12.2.2021 Suletud ja avatud silmad

Zoltán Ádám ja András Bozóki, Radikaalne parempoolne populism ja natsionaliseeritud religioon Ungaris, 2. osa.

Marge-Marie Paas, ÜRO inimeste vendluse päev. Rooma paavsti ja suurimaami kohtumine videosilla vahendusel.

Margus Suvi, Silmavalgus almuse asemel (Mt 20:29–34).

Kirikute Maailmanõukogu assamblee teema rõhutab „südame oikumeeniat“.


Nr 480/ 19.2.2021 Aeg sügavuses

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/4: paastuaja esimene pühapäev Mk 1:12–13.

Toomas Jürgenstein, Esimese peatüki lugu!

Lea Jants, Seal saab ilmsiks Jumala armastus (Lk 9:57-62).

Oikumeenilisel konverentsil mõtiskleti ökoteoloogiast.


Nr 481/ 26.2.2021 Lootuse ootuses

Alver Aria, Tahte kujunemisest kristlikus ettevõtluses.

Urmas Nõmmik, Suur loobumine.

Elo Süld, Kõrbeaja kohtumised (Mk 1:12–13).

Dr Beate Gilles valiti Saksa Piiskoppide Konverentsi peasekretäriks.


Nr 482/ 5.3.2021 Kohus

Urmas Nõmmik, Psalmi 90 eksegees.

Meelis-Lauri Erikson, Kas Jumal on vandenõulane?

Ergo Naab, Au ja häbi kadalipus (Lk 7:36–50).

Ilmus Kirikute Maailmanõukogu religioonidevaheliste suhete ajakirja uus number.


Nr 483/ 12.3.2021 Vaimset nälga tabades

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/6: paastuaja neljas pühapäev Jh 6:48–58.

Bianca Mikovitš, Veel üks kokaraamat või paradigmamuutus?

Triin Käpp, Päris lunastus (Lk 7:36–50).

Euroopa Kirikute Konverents avaldas Covid-19 vastu vaktsineerimise teemal aruteludokumendi.


Nr 484/ 19.3.2021 Eluvee allikad

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/7: palmipuudepüha Mt 21:12–17(18–22).

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/8: Suur neljapäev Mt 26:17–30.

Rando-Kristen Kangro, Vaimse tervise küsimused.

Kerstin Kask, Paastuaja palvus.

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas juhised „Üheskoos kirik pandeemia ajal – mõtisklused evangeelsest vaatevinklist“.


Nr 485/ 26.3.2021 Ülestõusmise poole

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/9: Suur Reede Mt 27:32–54.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/10: Esimene ülestõusmispüha Mt 28:1–8.

Mari Saffre, Kas minustki võib saada indiaanlane?

Ago Lilleorg, Tee ruumi Jumala pojale – Jeesusele (Mk 12:1–12).

Ilmub Iiobi-teemaline Usuteadusliku Ajakirja erinumber.


Nr 486/ 2.4.2021 Lepituse märgid


Nr 487/ 9.4.2021 Vaadates usalduses tulevikku

Randar Tasmuth, Kiriku ja kõrghariduse seostest: minevikust tulevikku vaadates.

Timoteos Pilli, Usaldus usaldamatuses.

Jaan Lahe, Keset hirmu on antud julgus. Jutlus pühapäeval pärast Kristuse ülestõusmispüha (Jh 20:19–20).

Johann-Christian Põder, In memoriam: lahkus suur teoloog Hans Küng (1928-2021).

„Õndsad on rahutegijad“. Vahendamise ja lepituse oskused kirikule.

Teade: Oodatakse ettekandeid religioonisemiootika teemalisse paneeli rahvusvahelisel kongressil „Juri Lotmani semiosfäär“.


Nr 488/ 16.4.2021 Tee, tõde ja elu

EELK perikoopide abimaterjal 4/10: ülestõusmisaja 4. pühapäev Jh 14:1–7.

Mia Marta Ruus, Mängime midagi muud, mitte indiaanlasi.

Ergo Naab, Uks Jumala armastusse (Jh 10:1–10).

Euroopa Kirikute Konverentsi ja Euroopa Piiskoppide Konverentside Nõukogu ühisavaldus „Charta Oecumenica” 20. aastapäevaks.


Nr 489/ 23.4.2021 Kuidas me käitume ja mida me tahame

Amar Annus, Teaduslikud läbimurded inimloomuse ja loovuse uuringutel.

Toimetus, Meenutus arhiivist: „Kommunikatsioonihäire ja koostöö – arutelu EELK põhikirja ja kirikuseadustiku reformist“ (Kadri Lääs).

Joel Siim, Jutlus hea karja pühapäevaks (Jh 10:1–10).

Kirikute Maailmanõukogu tähistab ülemaailmset immuniseerimisnädalat julgustades vaktsineerima.


Nr 490/ 30.4.2021 Vabastatud Jumala armust

Christine Svinth-Værge Põder, Ohvriterminoloogia ja armulaud.

Külli Suurevälja, Kuidas näitlikustada ja selgitada õigeksmõistuõpetust ehk dialoogid hooldekodu argipäevas.

Roland Karo, Misericordia Domini (Jh 10,1-10).

Teoloogiadoktor Urmas Nõmmik valiti Tartu Ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika professoriks.

Luterliku identiteedi alus: vabadus, armastus, teenimine.


Nr 491/ 7.5.2021 Uskuda ja kuulutada

EELK perikoopide abimaterjal 4/11: taevaminemispüha Lk 24:44–53.

Katri Aaslav-Tepandi, Uskumine teeb inimese õnnelikuks ja tänulikuks, rõõmsaks.

Kristel Engman, Teeniv armastus (Jh 17:6–10).

Euroopa päev: Kirikud kiidavad üheskoos Euroopa Tuleviku konverentsi käivitamist.

TEADE: EELK Usuteaduse Instituudi rahvaülikool alustab veebikursustega.


Nr 492/ 14.5.2021 See juba tärkab, kas te ei märka?

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/12: nelipüha Jh 3:16–21.

Orenti Kampus, Peetrus, kas sa armastad mind?

Meeli Tankler, Hämmastusest usuni (Ap 4:1–12).

Kolumbia luterlik kirik tegi avalduse vägivalla vastu.


Nr 493/ 21.5.2021 Kristluse summa ja põhiline osa

Agnes von Zahn-Harnack, Põgenemine veeuputuse eest lihtsa ja suure kalju peale – Adolf von Harnack kristliku usu alusest.

Jaan Lahe, Adolf von Harnack ja kristluse põhisõnum.

Tiina-Erika Friedenthal, Kuidas hoida usku? (Jh 17:18–23).

Vahetus Akadeemilise Teoloogia Seltsi juhatus: uus esimees on Anne Burghardt.


Nr 494/ 28.5.2021 Korraks ka tagasi vaadata

Andres Põder, EELK Usuteaduse Instituudi missioon ENSV päevil

Urmas Nõmmik, Läksin kirikusse, ja jäingi käima. Intervjuu Jaan Lahega

Liisa Maria Murdvee, Asjade evangeelium. II osa

EELK vaimulike konverents toimus sel aastal veebikeskkonnas


Nr 495/ 4.6.2021 Kuidas elad Sina?

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Perikoopide abimaterjal 4/13: kolmas pühapäev pärast nelipüha (Lk 9:57–62).

Orenti Kampus, Sama osa silmakirjatsejatega.

Aare Luup, Tähendusrikas elu (Mt 16:24–27).

Kaks kandidaati Luterliku Maailmaliidu peasekretäri kohale.


Nr 496/ 11.6.2021 Mida või keda on vaja?

Randar Tasmuth, Usuteaduslik haridus aspektide paljususe ja sihiteadlikkuse pinges.

Katrin Johanson, Kuidas mõtestada kirikuelu ja usuelu seost?

Allan Kährik, Armastusest, armumisest ja kutsest Jumala riiki (Hs 33:30–33; Lk 9:57–62).

Usujuhid kutsuvad G7 üles lõpetama vaktsiinide ebaõiglane jagamine.


Nr 497/ 18.6.2021 Mõtestatud usk

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/14: viies pühapäev pärast nelipüha Lk 13:1–5.

Thomas-Andreas Põder, Usuteaduslik haridus luterlikus vaates.

Liisa Maria Murdvee, Asjade evangeelium. III osa.

Sündmus “Antirassistlik Kristuses” avab südame meeleparanduseks.


Nr 498/ 25.6.2021 Sest taevariik on lähedal


Nr 499/ 2.7.2021 Armastuse kihid

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/15: seitsmes pühapäev pärast nelipüha Lk 6:27–31.

Külli Suurevälja, Matrjoška. Essee usuelu ja kirikuelu seose mõtestamisest.

Liisa Maria Murdvee, Asjade evangeelium. IV osa.

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid.

K&T toimetuskolleegiumi suvepuhkus 2.07- 6.08.2021.a.


Nr 500/ 6.8.2021 Teoloogia vajalikkusest

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/16: kaheteistkümnes pühapäev pärast nelipüha Mt 23:1–12.

Urmas Nõmmik, Heebrea Piibli teaduse kohast tänapäeva religiooniuuringutes.

Katri Aaslav-Tepandi, Seal, kus sünnib kirgastumine (Lk 9:28–36).

Kirikute Maailmanõukogu toetab lastevastase vägivalla peatamise algatust.


Nr 501/ 13.8.2021 Vaimu virgutamise viise

Anne Burghardt, Rahvusvaheline pilguheit: luterlik haridus maailmas.

Jane Vain, Palveränd on sild.

Thomas-Andreas Põder, Ustavus Jumala andide kasutamisel – Issanda tulemise ootus (Lk 12:35–48).

Luterlik Maailmaliit avaldas pöördumise seoses suhetega Läti Evangeelse Luterliku kirikuga.


Nr 502/ 20.8.2021 Aegumatu tõde

Ergo Naab, Filantroopia näidisaspektid Iiobi testamendis: peatükkide 9–15 tõlge ja kommentaar.

Anneli Pärlin, Väärtuste harmoonia poliitikas.

Mart Salumäe, Et kasvaksime alandlikus armastuses (Ap 26:12–23).

Kirikute Maailmanõukogu avaldas austust endise peasekretäri Philip Potteri elule.


Nr 503/ 27.8.2021 Rahu, igatsus ja teadus uue õppeaasta alguses

Anu Põldsam, Judaistika – kellele ja milleks?

Kristina Viin, Kustumatust igatsusest. Mõtisklus armastuse, setude ja usu üle.

Katri Aaslav-Tepandi, Rahu kiirgus (Mt 5:38.45).

Konverents „Kuhu lähed, Eesti teoloogia?” 1. oktoobril 2021.


Nr 504/ 3.9.2021 Objektiiv ja subjektiiv

Jaan Lahe, Paul Tillichi käsitus Jumalast.

Ergo Naab, Mis toimub Uue Testamendi teaduses tänapäeval?

Ülle Reimann, Lesknaise ohvriand (Mk 12:41–44).

Usuteaduskonna õppejõud tutvustavad Paul Tillichi pärandit.


Nr 505/ 10.9.2021 Kiirustage, seltsimehed unetud

Jaan Lahe, Paul Tillichi käsitus Jumalast (2. osa).

Jaan Lahe, Kuus küsimust juubilarile: intervjuu Marko Tiitusega.

Marko Tiitus, Väljapoole sirutumine (Mt 11:2526).

Loengusari TÜ usuteaduskonna õppejõudude ja vilistlastega.


Nr 506/ 17.9.2021 Vesi meie vahel

EELK, EELK perikoopide abimaterjal 4/17: seitsmeteistkümnes pühapäev pärast nelipüha Jh 5:19–21.

Bianca Mikovitš, Vesi meie vahel.

Joona Toivanen, Jumala hoolitsus (Mt 6:19–24).

Ilmus Alar Laatsi monograafia idakristlastest.


Nr 507/ 24.9.2021 Mineviku varjud olevikus

Helen Viilup, Vanglakaplanite rolliteadlikkus kinni peetavate isikute radikaliseerumise märkamisel ja sellele reageerimisel.

Tiit Maasikmäe, Kirikust ja hingehoiust meie ajal eestlasest luterlase pilgu läbi.

Jaan Tammsalu, Issanda orjad ja orjatarid.

Euroopa piirkondlik eelkogu Kirikute Maailmanõukogu 11. assambleeks.

Kutse veebiseminarile “Kirik ja põllumajandus 21. sajandil” 5. oktoobril 2021.


Nr 508/ 1.10.2021 Meid on juba päris palju

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/18: lõikustänupüha Jh 6:25–35.

Katri Aaslav-Tepandi, Aruanne „hingehoiu“ kaplanaadilt.

Orenti Kampus, Kristlus on ränk.

Enne ÜRO kliimamuutuste konverentsi panustavad Euroopa kirikud kliimaõiglusesse.


Nr 509/ 8.10.2021 Kogumise aeg

Urmas Nõmmik, Kuhu lähed, Eesti Vana Testamendi / Heebrea Piibli teadus?

Hindrek Taavet Taimla, Vastus U. Nõmmiku ettekandele „Kuhu lähed, Eesti Vana Testamendi / Heebrea Piibli teadus?“.

Kadri Ugur, Vanaisa tundmatud valikud.

Eberhard Jüngel on surnud.

Christoph Schwöbel on surnud.


Nr 510/ 15.10.2021 Allikatest kantuna

Randar Tasmuth, Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus Uue Testamendi teaduse vaatevinklist.

Ain Riistan, Vastus R. Tasmuthi ettekandele „Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus Uue Testamendi teaduse vaatevinklist“

Alice Vijard, Igavene armastus – igavene andestus.

Kirikute Maailmanõukogu konverents usukogukondade rollist tervise ja tervendamise küsimustes.


Nr 511/ 22.10.2021 Aja lood – meie lood

EELK perikoopide abimaterjal 4/19: usupuhastuspüha Jh 8:31–36.

Meelis Friedenthal, Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus kirikuloo vaatevinklist.

Riho Saard, Vastus M. Friedenthali ettekandele „Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus kirikuloo vaatevinklist“

Poola kirik hääletas naiste pastoriks ordineerimise poolt.


Nr 512/29.10.2021 Jumala saadikud

EELK perikoopide abimaterjal 4/20: kahekümne neljas pühapäev pärast nelipüha Mt 17:24–27.

Jaan Lahe, Kristlikust õpetusest ja kiriku seisukohtadest usupuhastuspüha eelõhtul.

Urmas Nõmmik, Kutse (Am 7:10–15).

LML tegi veebis kättesaadavaks sarja videoloenguid teoloogiast.


Nr 513/ 5.11.2021 Hallis sügises

Doris Diana Orr, Õpetussõnade raamatu esimese kogumiku 1–9 vahetekstidest.

Miina Piir, Kristlase õigus vaenata?

Laur Lilleoja, Elust, usust, usuelust – kuuendat korda.

Volli Nugis, Usklik süda on alandlik (Jh 6:31-36).

Registreerimine konverentsile Eesti elanike maailmapilt „Elust, usust ja usuelust 2020“ uuringu valguses.


Nr 514/ 12.11.2021 Vaade olevikku Jumala läbi

Thomas-Andreas Põder, Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus süstemaatilise teoloogia vaatevinklist.

Roland Karo, Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Vastus T.-A- Põderi ettekandele süstemaatilise teoloogia perspektiivist.

Kerstin Kask, Valvsuse aeg, tegus aeg (1Ts 5:2–11).

Etioopia: solidaarsus kiriku ja inimestega, kes igatsevad rahu järele.


Nr 515/ 19.11.2021 Hariduse mõttest

Kaido Soom, Kuhu lähed, praktiline teoloogia?

Kreet Aun, Milleks on ühiskonnal vaja haridust?

Urmas Nagel, Kuningas Kristuse püha – surnutemälestuspüha jutlus (Mt 25:31–34).

Luterliku Maailmaliidu uus peasekretär Anne Burghardt seati ametisse.


Nr 516/ 26.11.2021 Religiooniuuringud ja luterliku kiriku juhtimisprobleem advendiaja lävel

Indrek Peedu, Religiooniuuringud, nüüd ja edaspidi.

Thomas-Andreas Põder, Korruptsioonist ja ebaõiglusest EELK (majanduslikus) juhtimises. Repliik kirikukogu eelõhtul.

Jane Vain, Jutlus esimeseks advendipühapäevaks (Rm 13:11-14).

16 päeva: Luterlik Maailmaliit tugevdab kohustusi soolise vägivalla lõpetamiseks.


Nr 517/ 3.12.2021 Lagune tuhandeks killuks

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 5/1: kolmas advent 1Kr 4:1–5.

Orenti Kampus, Kõne Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäeval.

Kristina Viin, Palve.

Usupõhiste perspektiivide tunnustamine ümberasustatud isikute kaitsmisel.


Nr 518/ 10.12.2021 Hinge aed

Jaan Lahe, Mis on gnostitsism?

Liina Kilemit, Eesti Kirikute Nõukogu värskeimast religioonisotsioloogilisest küsitlusest varasemate taustal.

Jaanus Noormägi, Olgu Su taskud täis õnnistust (Mt 5:9).

Tammsaare muuseumis esitleti Anton Hansen Tammsaare näidendi „Juudit“ uut väljaannet.


Nr 519/ 17.12.2021 Mu olemine, mu kutsumus, mu kohustus

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 5/2: esimene jõulupüha 1Jh 4:9–16.

Jaan Lahe, EELK Usuteaduse Instituudi missioonist ühiskonnas ja kirikus.

Piret Brigita Riim, Misjonär ma olen.

Konkurss EELK Usuteaduse Instituudi rektori ametikohale.

Euroopa kirikud kutsuvad inimesi üles vaktsineerima COVID-19 viiruse vastu.


Nr 520/ 24.12.2021 Jõulud on rõõmusõnum!

Jaanus Noormägi ja Ilona Merzin, Jõulujutlus (Lk 2:6–7).


Nr 521/ 31.12.2021 Peatükki sulgedes

Silja Härm, Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsed valikud usundiõpetuse õpetamisel.

Igor Ahmedov, Värske leerilapse kogemus.

Elo Süld, Sinu patt, mina maksan (Fl 4:4-7).

Mälestades peapiiskop Desmond Tutu elu

Soovitatud:

English