ISSN 2228-1975
Search

Ergo Naab kaitses doktoritöö

Ergo Naab (keskel) koos juhendajatega (Foto: Ain Riistan)

13. novembril kaitses Ergo Naab Tallinna Ülikoolis doktoritöö „Ülendamismotiiv ja eshatoloogia presentne aspekt Corpus Paulinum’is: religioonilooline ja kultuuriteoreetiline käsitlus“. Tema põhjalikust teemat avavast sissejuhatusest ja viiest teadusartiklist (ilmunud ajakirjades Tuna, Usuteaduslik Ajakiri ja Akadeemia) koosnevat tööd juhendasid EELK Usuteaduse Instituudi dekaan prof dr Randar Tasmuth ja Tallinna Ülikooli religiooni- ja kultuuriuuringute dotsent dr Jaan Lahe. Oponentideks olid Ida-Soome Ülikooli Vana Testamendi teadlane dotsent dr Marko Marttila ja TÜ emeriitdotsent dr Peeter Roosimaa.

Ergo Naab on sündinud 1971. a Haapsalus. Ta on õppinud EMK Teoloogilises Seminaris, EELK Usuteaduse Instituudis ning Tallinna Ülikoolis. Ergo Naab on Eesti Semiootika Seltsi ja Akadeemilise Teoloogia Seltsi liige ning töötab Eesti Piibliseltsis eestikeelse uue piibli tõlkeprojekti koordinaatorina, olles ka abiõppejõuks EELK Usuteaduse Instituudis. Nii Ergo Naab kui ka tema juhendaja Jaan Lahe on veebiajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikmed.

Ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegium õnnitleb Ergo Naabi doktoriks saamise puhul ja soovib talle palju edu ja kordaminekuid edaspidiseks.

Soovitatud:

English