ISSN 2228-1975
Search

Meist

Populaarteadusliku kultuuriajakirja K&T eesmärgiks on toetada ja elavdada teoloogilise mõttevahetuse toimumist ning aidata sellega kaasa teoloogilise otsustusvõime teravnemisele ja teoloogilise vastutustunde süvenemisele, seda nii Eesti luterlikus kirikus kui ka siinses kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt. K&T tahab anda oma panuse, et kirik oleks Eesti ühiskonnas teoloogilisem ning sellisena ehedamalt ja tõelisemalt kirik. Uus number ilmub kord kvartalis.

Ajakirja annab välja MTÜ Kirik & Teoloogia kolleegium

Kontakt: toimetus@kjt.ee

Ajakirja kaastööde vormistamise juhend

MTÜ juhatus

Kirik & Teoloogia kolleegiumi liikmed

Toimetus

Populaarteaduslik kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia (loodud 2011, edaspidi K&T) on kasvanud välja vajadusest täita tühimik ajalehe Eesti Kirik ning kord aastas ilmuva Usuteadusliku Ajakirja vahel.

Ajakirja visioon

Teoloogia on alati seotud konkreetselt elatud usuga, mis kätkeb eripärast vaadet maailmale. Kristliku usu konkreetsuse juurde kuulub selle konkreetne kiriklik-usutunnistuslik kuju. K&T väljaandjad ja kaasautorid on peamiselt seotud luterliku kiriku ja traditsiooniga. Sisuliselt tähendab see, et K&T on evangeelse ehk evangeeliumile orienteeritud teoloogia ajakiri. See on teoloogia traditsioon, mille kõige tähtsamateks esindajateks Eestis olid 20. sajandil Elmar Salumaa (1908–1996) ja Uku Masing (1909–1985). Nagu nähtub juba ajakirja pealkirjast ja alapealkirjast, on K&T saanud impulsse mõlemalt. Samas, püüdes toetada Eesti kirikut ja teoloogiat tänasel päeval, ei ole avatus tulevikule vähem oluline kui side minevikuga. 

Teoloogia ülesandeks on usu ja kiriku ning nende kujunemise mõistmine, praeguse kuju kriitiline hindamine ning vahekorra selgitamine erinevate elunähtustega. Kuivõrd kristlik usk ja elu saab alguse ja leiab aset alati konkreetses ühiskonnas, kuulub teoloogia ülesannete hulka ka ajastu, kultuuri ja oleviku tõlgendamine. Teoloogia aitab kaasa kristliku usu ja elu vastutustundlikule kujundamisele. 

K&T peegeldab Eesti luterliku kiriku oikumeeniliselt avatud identiteeti, osalust ülemaailmses luterlike kirikute peres, liikmelisust Euroopa evangeelsete kirikute osaduses, Skandinaavia ja Balti luterlike ning Briti saarte anglikaani kirikute vahelises osaduses jne. 

K&T ei ole ajakiri kitsalt usuteadlastest teoloogidele, vaid on suunatud oma vormi ja stiili poolest kõigile, kes soovivad saada osa teoloogilisest mõttevahetusest, arutleda selle üle, milline on ja peaks olema evangeeliumist lähtuv eluvaade ja -viis tänapäeva maailmas ning näha, kuidas paistab maailm teoloogi vaatepunktist. 

Ajakirja kolleegiumi koosseisu kuuluvad Katri Aaslav-Tepandi (alates 2013), Igor Ahmedov (alates 2022), Kreet Aun (alates 2017), Anne Burghardt (alates 2011), Karin Kallas-Põder (alates 2014), Kerstin Kask (alates 2011), Annika Laats (2011–2017), Jaan Lahe (alates 2011), Kadri Lääs (alates 2011), Orenti Kampus (alates 2013), Ergo Naab (alates 2013), Urmas Nõmmik (alates 2011), Doris Diana Orr (alates 2022), Johann-Christian Põder (alates 2011), Thomas-Andreas Põder (alates 2011), Tauno Toompuu (2017–2021), Kristiina Vaiksalu (alates 2013), Kristina Viin (alates 2022) Katrin Viires (2013–2014).

Veel ajakirja kohta

English