ISSN 2228-1975
Search

Rubriigid

Juhtkiri

Juhtkiri juhatab lugeja ajakirja teema juurde, valgustab kaastööde tausta ning seob need kokku tervikuks.

Artikkel

Artikkel on mingi teksti, nähtuse, sündmuse vms populaarteaduslik või analüüsiv käsitlus. See puudutab otse või kaude mõnda teoloogilist, religioosset või kultuurilist küsimust. Artikli maht on 1500–3000 sõna ning selles on reeglina viidatud allikatele ja muule kirjandusele ning koostatud ka kasutatud kirjanduse loend.

Arvamus

Arvamus edastab autori selgelt sõnastatud seisukohta või küsimust. Eeldatavasti on teemaks mõni kiriklik, teoloogiline või laiemalt religioosne ja kultuuriline nähtus. Arvamuse maht on 500–1500 sõna ning vajadusel on teksti sees viidatud allikatele.

Jutlus

Jutlus on kõne vormis evangeeliumi kuulutus, mille aluseks on mõni Piibli kirjakoht. Mõtisklus on ühe teoloogilise või religioosse küsimuse vaimulik valgustus. Jutluse või mõtiskluse maht on 1000–2000 sõna ning selle alguses on tsiteeritud aluseks olevat kirjakohta.

Teated

Teated on rubriik, mis kajastab nii kirikuelu sündmusi kui ka teoloogilise hariduse ja uurimistöö vallas toimuvat.

Teemaväline

Teemaväline rubriik koondab artikleid ja arvamusi mis on väljaspoolt ajakirja numbrit läbivat teemat.
English