ISSN 2228-1975
Search

Toeta

Armas lugeja! Täname, et oled valinud lugeda veebiajakirja Kirik & Teoloogia! Ajakiri on ilmunud igal reedel alates aastast 2011 ja kvartaliajakirjana alates aastast 2022. Selle toimetus koosneb vabatahtlikest, kelle panus teeb võimalikuks ajakirja ilmumise. Sinul, hea lugeja, on samuti võimalik olla osaline selles ettevõtmises ja anda oma panus, et ajakiri võiks jätkuvalt ilmuda ning elavdada teoloogilise mõttevahetuse toimumist nii Eesti luterlikus kirikus kui ka siinses kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt. Oleme väga tänulikud, kui Sa aitad ajakirjal ilmuda! 

Selleks, et panustada palun tee oma annetus:  

Ajakirja missiooniks on ehitada ning tugevdada silda Eesti ning teiste maade teoloogia vahel tõlketöö ning oikumeeniliste ettevõtmiste ja sündmuste kajastamise kaudu. Kirik & Teoloogia soovib olla viljakas platvorm religiooni, kultuuri, teaduse ja ühiskonna seoseid käsitleva mõttevahetuse jaoks. 

Täname ka Sind, hea Kirik & Teoloogia püsilugeja, kes Sa oled meiega kaasas olnud kõik need aastad, kuud ja nädalad. Just oma lugejate pärast kanname hoolt, et veebipõhine kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) ilmuks ning pakuks huvitavat lugemist, ärgitaks kaasa mõtlema ja annaks võimaluse osa saada laias maailmas mõeldust ja kirjutatust. 

Armas lugeja, palume Sul sõlmida püsikorraldus meie ajakirja heaks ning annetada iga kuu kas 3, 5 või 10 eurot. 

Annetuse püsikorralduse märksõnaga „toetus“ palume teha kontole: 

Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium, Swedbank, a/a EE272200221054798066. 

Nii ühekordset kui igakuist toetust kasutame järgmistel eesmärkidel: 

  • ajakirja veebikodu ülevalhoidmine ja tänu sellele ajakirja jätkuv ilmumine; 
  • väljaande tehnilise külje arendamine, kättesaadavuse ja loetavuse parendamine erinevates arvutites ja nutiseadmetes. 
  • Artiklite, arvamuslugude, jutluste ja uudiste keeleline ning tehniline toimetamine; tekstide tõlkimine. 

Iga annetus on meie ajakirja töö jätkumiseks äärmiselt oluline. Oleme iga annetuse ja püsiannetuse eest väga tänulikud. Tänu Sinu annetusele saame ajakirja tehniliselt ja sisuliselt parema ja kvaliteetsemana välja anda. 

Lootusrikkalt 

Sinu 
Kirik & Teoloogia toimetus

English