Uudised ja oikumeenia

Kokku 905 postitust

In memoriam: lahkus suur teoloog Hans Küng (1928-2021)

Foto: katholisch.de Teisipäeval, 6. aprillil 2021. a suri oma kodus Tübingenis suur teoloog ja ühiskonnategelane Hans Küng. Hans Küng kuulub 20. sajandi viljakamate teoloogide hulka, ta mõjutas ja inspireeris oma arvukate töödega paljusid inimesi. Tema kompromissitu ja kriitiline hääl kujundas ja mõjutas aastakümneid kiriklikku ja oikumeenilist maastikku ning ka ühiskonda laiemalt. Küng sündis 1928. aastal […]

„Õndsad on rahutegijad“. Vahendamise ja lepituse oskused kirikule

Luterlike kirikute üleilmse osaduse – Luterliku Maailmaliidu (LML) – väljaandel ilmus hiljuti inglise, hispaania ja portugali keeles liikmeskirikute tarbeks mõeldud abimaterjal Õndsad on rahutegijad, mille toimetajaks on LML-i Ladina-Ameerika, Kariibi ja Põhja-Ameerika piirkondade sekretär õp dr Patricia Cuyatti. Maailmaliidu kodulehel vabalt ligipääsetavas abimaterjalis esitavad nende teoloogid ja uurijad kirikutele oma kogemusi ja kaalutlusi praktilistest lähenemistest […]

Teade: oodatakse ettekandeid religioonisemiootika-teemalisse paneeli rahvusvahelisel kongressil “Juri Lotmani semiosfäär”.

10. maini 2021 oodatakse ettepanekuid ettekanneteks paneelis „Semiotics of Religion: Religion in the Semiosphere“ (Religioonisemiootika: Religioon semiosfääris), mis leiab aset Juri Lotmani 100. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvahelisel kongressil (vt jurilotman.ee/kongress). Kongress toimub Tallinnas ja Tartus 25.-28. veebruarini 2022. Paneeli korraldajateks on Thomas-Andreas Põder ja Matthew Kalkman. Lähema informatsiooni leiab allolevast failist.CfP_for_the_panel_on_semiotics_of_religion_-at_Lotman_100_congressLaadi alla

Ilmub Iiobi-teemaline Usuteadusliku Ajakirja erinumber

Lähipäevil tuleb trükipressi alt värske Usuteadusliku Ajakirja erinumber nr 1 (77) / 2020. Piibli Iiobi raamatu tekstide ja nende tõlgenduslooga seotud artikleid koondava ingliskeelse erinumbri teema on „Job Intertextually: Synchrony and Diachrony across Creative Debate“ („Iiob intertekstuaalselt: sünkroonsus ja diakroonsus loomingulises debatis“). Kogumiku koostajad on Diana Tomingas ja Urmas Nõmmik. Erinumbri ilmumist on toetanud Eesti […]

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas juhised „Üheskoos kirik pandeemia ajal – mõtisklused evangeelsest vaatevinklist“

Äsja on ilmunud ja tasuta internetis ligipääsetav (kuid ka paberkandjal tellitav) Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) ajakirja focus värske väljaanne (inglise keeles allalaaditav siit, saksa ja prantsuse tõlked on tulemas). Selle sisuks on EKOE nõukogu ülesandel EKOE eetikaekspertrühma poolt koostatud oluline abimaterjal „Üheskoos kirik pandeemia ajal – mõtisklused evangeelsest vaatevinklist“. Tekst aitab orienteeruda eetilistes küsimustes, […]

Euroopa Kirikute Konverents avaldas Covid-19 vastu vaktsineerimise teemal aruteludokumendi

Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) teaduse, uute tehnoloogiate ja kristliku eetika temaatiline töörühm koostas aruteludokumendi: „Koroonaviiruse COVID-19 vastu vaktsineerimise kristlikud perspektiivid“. Aruteludokumendis on esitatud argumendid lähtuvalt kolmest aspektist: usaldus, vastutus ja solidaarsus. Dokumendis esitatud põhiteesid ja argumentatsioon: Põhiteesid 1. Kristlikust vaatenurgast ei ole teadus ja tehnoloogia iseenesest ei hea ega kuri. Vaktsineerimine ja uued vaktsineerimismeetodid võivad […]

Ilmus Kirikute Maailmanõukogu religioonidevaheliste suhete ajakirja uus number

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) religioonidevahelistele suhetele keskenduva ajakirja „Current Dialogue“ (Aktuaalne dialoog) uus number keskendub Kristuse armastuse teemale. „Kristuse armastus viib maailma lepitusele ja ühtsusele“ on KMN-i järgmise täiskogu teema aastal 2022 ja ajakiri avab seda religioonidevahelisest perspektiivist. “Sellise teemafookuse ajendiks oli arusaam, et sarnase kristotsentrilise teema puhul võib varitseda oht, et seda mõistetakse universalistliku väitena,” […]

Dr Beate Gilles valiti Saksa Piiskoppide Konverentsi peasekretäriks

Teoloog dr Beate Gilles valiti Saksamaa Katoliku Kiriku Piiskoppide Konverentsi uueks peasekretäriks ja Saksamaa Piiskopkondade Liidu tegevjuhiks. Piiskopid otsustasid 23. veebruaril 2021 alanud kevadisel täiskogul, mis sedapuhku toimus virtuaalselt, valida Gillese prof dr Hans Langendörferi SJ mantlipärijaks, kes jäi jaanuaris 2021 pensionile pärast 24 aastat selles ametis. Saksa Piiskoppide Konverentsi president piiskop dr Georg Bätzing […]

Oikumeenilisel konverentsil mõtiskleti ökoteoloogiast

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) korraldatud kolmepäevane veebikonverents ning 11. – 13. veebruaril toimunud ökoteoloogia oikumeeniline ja frankofooniline seminar kogusid hääli mõtisklemaks teemal „Ökoloogiliste suhete ümbermõtestamine antropotseeniajastul”. Paljud rahvusvahelised esinejad käsitlesid küsimusi, näiteks kuidas inimese mõju loodusesse ohustab meie planeedi tulevikku ja millised on selle tagajärjed kristlikele teoloogilistele mõtisklustele ja tegevusele. Tunnistades, et inimeste ja ökosüsteemide keerukat […]

Kirikute Maailmanõukogu assamblee teema rõhutab „südame oikumeeniat“

Foto: Marcelo Schneider/KMN Maailmas, mis hüüab õigluse ja rahu järele, räägib Kirikute Maailmanõukogu (KMN) 2022. aasta assamblee teema „Kristuse armastus viib maailma leppimisele ja ühtsusele”  lootusest tulevikule, kus jagatakse ressursse, tegeletakse ebavõrdsusega ja et kõik saaks nautida inimväärikust. Erinevatest piirkondadest ja konfessionaalsetest traditsioonidest pärineva rahvusvahelise rühma töö tulemusena on tekst mõeldud kasutamiseks kogu maailma kirikutele ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English