Uudised ja oikumeenia

Kokku 821 postitust

EELK Usuteaduse Instituudi täiendusõppe kursus „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“ 18.12.2019. Uued liitujad teretulnud!

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“ Kursuse viib läbi EELK UI süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder. Koolitusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöölised, teoloogia ja seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised. Ehkki kristlik jumalateenistus on sündmus, mis toimub kolmainu Jumala nimel, paistab kolmainuõpetus jääma teoloogilises mõtlemises sageli pigem […]

EELK Usuteaduse Instituut kutsub rahvusvahelisele konverentsile „Shalom – rahu, rõõm ja lepitus“ 6. detsembril 2019

Nigulapäeval, 6. detsembril 2019, korraldab EELK Usuteaduse Instituut konverentsi “Shalom – rahu, rõõm ja lepitus”. Konverents toimub instituudi ruumides aadressil Pühavaimu 6. Osalejatel palutakse registreeruda hiljemalt 2. detsembriks 2019 juuresoleval registreerimisvormil siin >> Konverents on tasuta. KAVA: 09.00-09.30 Tervituskohv, registreerimine 09.30-09.45 Konverentsi avamine, tervitussõnad 09.45-10.15 Kirik kui lepitaja (peapiiskop Urmas Viilma) 10.15-11.00 Rahu ja lepitus […]

Tähistatakse Berliini müüri langemist

9. novembril 1989 üllatas maailma uudis, et Berliini müür oli kokku varisenud. See oli õnnelik uudis. See oli uudis täis lootust ja üllatust, kuigi seda oli kaua oodatud. Sündmused, mis eelnesid müüri kokkuvarisemisele, muutsid tõeliselt maastikku Euroopas. Kirikud palvetasid ja töötasid kümneid aastaid piiride avamise ja inimõiguste austamise eest. Siis saabus meile mõistmine, et uus […]

Luterlik Maailmaliit korraldas Tallinnas rahvusvahelise lepituse ja rahuloome teemalise koolituse

Foto: Luterlik Maailmaliit 4. – 8. novembril 2019 toimus Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis Luterliku Maailmaliidu (LML) poolt läbi viidud koolitus Peace Messengers ehk Rahusaadikud. Koolitus, mis oli suunatud liikmeskirikute noortele vanuses 18 – 30, keskendus konfliktilahendusele ning rühmade ja üksikisikute lepitamisele. Esimene samalaadne koolitus viidi läbi 2017. a Jeruusalemmas. Koolitus põhines LML-i koostatud koolitusmaterjalil, mis on ingliskeelsena kättesaadav aadressil https://www.lutheranworld.org/content/resource-peace-messengers-training-manuals. Lähikuudel ilmub materjal ka eesti keeles. Koolitusmaterjal on üles ehitatud moodulitena, mida on võimalik […]

Luterlik Maailmaliit osaleb ÜRO kliimakonverentsil COP25

Foto: LML/Sean Hawkey Luterlik Maailmaliit (LML) ootab 2019. aastal ÜRO kliimakonverentsi e COP25, mis on oluline kliimamuutuste üle peetava dialoogi ja kliimamuutustele pühendumise platvorm. LML saadab konverentsile noorte kliimaaktivistide delegatsiooni, mis esindab kirikute osadust. Elena Cedillo, kliimaõigluse programmijuht, kõneles tulevasest konverentsis LML-i infoosakonnaga. Vajalik ja oluline platvorm LML sai eelmisel nädalal COP-i büroost uudise, et […]

Kirikud tähistasid usupuhastuspühal õigeksmõistuõpetuse ühisavalduse aastapäeva

31. oktoobril ehk usupuhastuspühal kogunesid kirikud kogu maailmas, et pühitseda oma luterlikku pärandit. Paljud neist tähistavad õigeksmõistuõpetuse ühiasavalduse 20. aastapäeva (Joint Declaration on the Doctrine of Justification (JDDJ). Dokumendis, mille allkirjastasid 31. oktoobril 1999 Luterliku Maailmaliidu (LML) juhid ja Augsburgi roomakatoliku kirik, ületati lõhestatus peamises teoloogilises küsimuses õigeksmõistust ehk päästest ainuüksi Jumala armu kaudu, mis […]

EKOE nõukogu avaldus: Kirikuosadus lõhenemiste aegadel

„Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.” (1Kr 13:13) Olles kogunenud oma istungile, rõhutab Euroopa Evangeelsete Kirikute Osaduse juhtorgan, nõukogu, kui oluline on kirikute jaoks hoida kokku ajal, mil riikide vahel luuakse piire ja toimuvad eraldumised. Kolmkümmend aastat pärast Berliini müüri langemist ja kommunistlike režiimide lõppu Kesk- ja Ida-Euroopas, […]

Kirikute Maailmanõukogu mõistab hukka lepituspäeval toimunud sünagoogi rünnaku Saksamaal

Foto: Albin Hillert / Kirikute Maailmanõukogu Saksamaa linnas Halles leidis kolmapäeval aset relvastatud rünnak sünagoogi vastu, kui kümned jumalateenistusest osavõtjad pidasid jom kipúri ehk juutide paastu- ja lepituspäeva, mis järgneb roš ha-šanále ehk juutide uusaastapühale. Kirikute Maailmanõukogu (KMN) peasekretär õp dr Olav Fykse Tveit ütles, et „kallaletung näib olevat jultunud rassistliku antisemitismi väljendus, mis kahjuks […]

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“ Kursuse viib läbi EELK UI süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder. Koolitusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöölised, teoloogia ja seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised. Ehkki kristlik jumalateenistus on sündmus, mis toimub kolmainu Jumala nimel, paistab kolmainuõpetus jääma teoloogilises mõtlemises sageli pigem […]

10. oktoobril toimub Karen Armstrongi raamatu “Piibel. Biograafia” eestikeelse tõlke esitlus

Käesoleva aasta suvel ilmus eestikeelses tõlkes viljaka briti kirjaniku teos pealkirjaga „Piibel. Biograafia“. Armstrong on publitseerinud üle veerandsaja raamatu ja kirjutanud arvukalt artikleid paljudele väljaannetele. Teda peetakse üheks originaalsemaks ja omapärasemaks mõtlejaks tänapäeva maailmas, kes lähtub oma religiooniteemalistes uurimustes võrdlevast perspektiivist. Kuigi ta pole otseselt teoloog ega piibliteadlane, on tema teosed religioonide-teoloogia suunaga ja nõrgalt […]

Reformatsioon 500
English