Uudised ja oikumeenia

Kokku 814 postitust

Kirikute Maailmanõukogu mõistab hukka lepituspäeval toimunud sünagoogi rünnaku Saksamaal

Foto: Albin Hillert / Kirikute Maailmanõukogu Saksamaa linnas Halles leidis kolmapäeval aset relvastatud rünnak sünagoogi vastu, kui kümned jumalateenistusest osavõtjad pidasid jom kipúri ehk juutide paastu- ja lepituspäeva, mis järgneb roš ha-šanále ehk juutide uusaastapühale. Kirikute Maailmanõukogu (KMN) peasekretär õp dr Olav Fykse Tveit ütles, et „kallaletung näib olevat jultunud rassistliku antisemitismi väljendus, mis kahjuks […]

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“ Kursuse viib läbi EELK UI süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder. Koolitusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöölised, teoloogia ja seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised. Ehkki kristlik jumalateenistus on sündmus, mis toimub kolmainu Jumala nimel, paistab kolmainuõpetus jääma teoloogilises mõtlemises sageli pigem […]

10. oktoobril toimub Karen Armstrongi raamatu “Piibel. Biograafia” eestikeelse tõlke esitlus

Käesoleva aasta suvel ilmus eestikeelses tõlkes viljaka briti kirjaniku teos pealkirjaga „Piibel. Biograafia“. Armstrong on publitseerinud üle veerandsaja raamatu ja kirjutanud arvukalt artikleid paljudele väljaannetele. Teda peetakse üheks originaalsemaks ja omapärasemaks mõtlejaks tänapäeva maailmas, kes lähtub oma religiooniteemalistes uurimustes võrdlevast perspektiivist. Kuigi ta pole otseselt teoloog ega piibliteadlane, on tema teosed religioonide-teoloogia suunaga ja nõrgalt […]

Kurhessen-Waldecki maakirikus seatakse ametisse uus piiskop

Saksamaal Kasseli Martini kirikus seatakse 29. septembril 2019 pidulikult ametisse Kurhessen-Waldecki evangeelse maakiriku uus piiskop. Pärast 19-aastast ametiaega lahkub emerituuri piiskop dr Martin Hein ja ametisse seatakse dr Beate Hofmann. Käesoleva aasta mais valisid sinodiliikmed oma kevadisel koosolekul Hofgeismaris 55-aastase Betheli kirikliku kõrgkooli diakooniteaduse professori Hoffmanni suure häälteenamusega maakiriku uueks piiskopiks. Uue piiskopi pidulikku ametisseseadmise […]

Kirikute Maailmanõukogu ja Ühinenud Piibliseltside viljakas tippkohtumine Genfis

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) ja Ühinenud Piibliseltsid (ÜPS) korraldasid 18.–19. septembrini Genfis kahepäevase juhtkonna tippkohtumise. Mõlemad organisatsioonid jagasid värskeid uudiseid ja infot assambleede ettevalmistuste kohta, mis mõlemad mõlemad toimuvad 2021. aastal. Samuti uuriti uusi väljaandeid ja koostöövõimalusi. KMN-i peasekretär dr Olav Fykse Tveit võõrustas kolmandat ja väga viljakat juhtimisnõupidamist ja järeldas: „Kristluse ülemaailmse kohaloleku monumentaalne nihe […]

EELK Usuteaduse Instituut kutsub avalikule külalisloengule kristlikust teoloogiast kui teadusest

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema avalikul külalisloengul prof dr Sven Grosse (Basel) LUTERLIK TEOLOOGIA JA TEADUSTEOORIA 11. oktoober 13.15-15.15 Loeng toimub saksa keeles, küsimused ja diskussioon inglise keeles. Tõlgib prof dr Thomas-Andreas Põder. Mis on teoloogia kui teaduse – usuteaduse – ajendiks ja motiiviks? Orienteerudes piibellikule mõistele „tarkus“, selgitab loengu sissejuhatav esimene osa kristlikku vajadust […]

Utsjoel tähistati uue põhjasaamikeelse piiblitõlke ilmumist

Utsjoel tähistati uue põhjasaami keelse piiblitõlke ilmumist ning see võeti ametlikult Soome Evangeelses Luterlikus kirikus kasutusele. Pidulikul jumalateenistusel teenisid Soome peapiiskop Tapio Luoma, Oulu piisop Jukka Keskitalo, saamitöö sekretär Erva Niittyvuopion ja saamide vaimulik Mari Valjakan. Jumalateenistuse alguses andsid tõlketöörühma esindajad uue tõlke pidulikult piiskoppidele ja saami koguduse esindajatele üle . Põhjasaami keel on saami keeltest […]

Kiriklik kampaania andestust kujutava emoji leidmiseks

Soome kirik koos partneritega rõhutavad andestuse tähtsust ja otsivad uusi võimalusi sõnumi edastamiseks. Ekraanitõmmis kampaania veebilehelt forgivemoji.com Soome Evangeelne Luterlik Kirik (SELK) algatas meediakampaania andestust sümboliseeriva emoji leidmiseks. Selle kampaania ajal on võimalik saata ideid emoji kujunduseks ja hääletada oma lemmik-emoji poolt. Võidu-emoji saadetakse Unicode’i konsortsiumile ettepanekuga arvata see standardemojide hulka hiljemalt käesoleva aasta lõpuks.   […]

Maailma usundite rahu dialoogi 10. assamblee

Religioonid rahu heaks (Religions for Peace) koostöös sihtasutusega Maailma usundite ja kodanikuühiskonna rahu-dialoog (Foundation Peace Dialogue of the World Religions and Civil Society) kutsub 20. – 23. Augustil 2019. aastal kokku maailma usundite rahu 10. assamblee, mis on maailma kõige esinduslikum ja multireligioossem usukogukondade kogunemine. See toimub Saksamaa föderaalse välisministeeriumi ja Baieri riigi heldel toetusel. […]

Ilmusid Bultmanni valitud teosed

Mõne päeva eest ilmusid kirjastuses Ilmamaa, sarjas „Avatud Eesti Raamat“ (AER) Saksa teoloogi Rudolf Bultmanni valitud esseed. Kogumik, mis kannab pealkirja „Eksistents ja evangeelium“, sisaldab Bultmanni erinevatest aegadest pärinevaid tekste. Kogumiku on koostanud, tõlkinud ja kommenteerinud ning põhjaliku järelsõnaga varustanud ajakirja Kirik&Teoloogia toimetuskolleegiumi liige, teoloogiadoktor Jaan Lahe, kes on uurinud Bultmanni pärandit ligi kakskümmend aastat. […]

Reformatsioon 500
English