ISSN 2228-1975
Search

Ajakiri Kirik & Teoloogia muutub kvartalikirjaks

Hea ajakirja Kirik & Teoloogia lugeja!

Kui jätta kõrvale mõne viimase aasta puhkuselised juulikuud, on ajakiri Kirik & Teoloogia ilmunud järjepidevalt igal nädalal 548 numbrit järjest. Kui alustasime kaheksakesi ajakirjaga kümme ja pool aastat tagasi, unistasime, et ajakiri rikastab ja tervistab Eesti teoloogilist arutelukultuuri. Nüüd, juba palju suuremas kolleegiumis tõdeme, et Kirikust & Teoloogiast on kujunenud möödapääsmatult oluline teoloogilise arutelu platvorm.

Aga üks ajakirjanumber enam-vähem 548 nädalat järjest nõuab palju jõudu ja pühendumist. Toimetus on teinud seda tööd vabatahtlikult ning pidanud pingutama palju, et hoida kvaliteeti ja üksteist motiveerida. Mõnikord oleme olnud ka väsinud, aga siis ikkagi jälle edasi pingutanud, sest Sõna ja Vaim ei anna rahu. Teoloogiline mõte ei vaibu kunagi.

Hiljuti koos istunud kolleegium jõudis arusaamisele, et muudame ajakirja ilmumise formaati. Edaspidi ilmub Kirik & Teoloogia nädalakirja asemel kvartalikirjana. Avaldame seega palju suurema hulga kaastöödega ja reeglina temaatilise numbri neli korda aastas. Loodame sellega arendada sisu ja parandada kvaliteeti. Praegused rubriigid jätkavad, aga lisanduvad ka mõned uued.

Tänane Kirik & Teoloogia number on viimane nädalakiri. Esimese kvartalikirja (ikkagi järjekorranumbriga 549) loodame lugejateni tuua oktoobris.

Kolleegium kasutab siinset, ajakirja ajaloos pöördelisest momendist teavitavat juhtkirja ka selleks, et tänada kõiki meie tuhandeid lugejaid ja sadu kaasautoreid. Ilma teieta ajakirja poleks, teiega läheme edasi. Loodame, et lugejaid ja kaasautoreid tuleb juurde veel palju.

Ajakirja kolleegiumi tööd on aastate jooksul toetanud ka palju annetajaid, hea hulk lugejaid on püsiannetajaid. Soovime teile avaldada veel iseäranis suurt tänu, sest olete võtnud enda õlule need paratamatud tehnilised kulud, mis ühe netiajakirja juures tekivad. Täname ka siseministeeriumit, kelle aastatepikkune toetus aitas veel kuni eelmise aastani meie tööd jätkata.

Soovitatud:

English