Toimetus

Toimetus has written 1220 posts for K&T

Kirik ja maailm (nr 415/ 22.11.2019)

Foto: Kerstin Kask Mis on kirik, seda on sõnaselgelt öelnud Martin Luther: “Usutunnistus laseb selgelt mõista, mis on kirik, nimelt pühade osadus, see on hulk ehk kogum selliseid inimesi, kes on kristlased ja kuulavad Jumalat.” Ja samas küsib Luther: “Mille järgi võib siis aga inimeste seas siin maailmas ära tunda kristlikku püha rahvast?” Tõepoolest, küsimus […]

Tähistatakse Berliini müüri langemist

9. novembril 1989 üllatas maailma uudis, et Berliini müür oli kokku varisenud. See oli õnnelik uudis. See oli uudis täis lootust ja üllatust, kuigi seda oli kaua oodatud. Sündmused, mis eelnesid müüri kokkuvarisemisele, muutsid tõeliselt maastikku Euroopas. Kirikud palvetasid ja töötasid kümneid aastaid piiride avamise ja inimõiguste austamise eest. Siis saabus meile mõistmine, et uus […]

Halastust ja armastust (nr 414/ 15.11.2019)

Elul kristlasena on avar ja igavikuline perspektiiv, mis ulatub kaugemale siinsest maisest elust.  Võrreldes igavikuga, mille Jumal on tõotanud oma rahvale, tundub see kõik ühelt poolt nii ajutine ja üürike, aga on teiselt poolt ülimalt kaaluka tähendusega, mis puudutab inimese saatust igavikus.  Sama näeme ka Jeesuse jutustatud tähendamissõnas kohtupäevast, mis on järgmise nädala Igavikupühapäeva EELK […]

Luterlik Maailmaliit korraldas Tallinnas rahvusvahelise lepituse ja rahuloome teemalise koolituse

Foto: Luterlik Maailmaliit 4. – 8. novembril 2019 toimus Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis Luterliku Maailmaliidu (LML) poolt läbi viidud koolitus Peace Messengers ehk Rahusaadikud. Koolitus, mis oli suunatud liikmeskirikute noortele vanuses 18 – 30, keskendus konfliktilahendusele ning rühmade ja üksikisikute lepitamisele. Esimene samalaadne koolitus viidi läbi 2017. a Jeruusalemmas. Koolitus põhines LML-i koostatud koolitusmaterjalil, mis on ingliskeelsena kättesaadav aadressil https://www.lutheranworld.org/content/resource-peace-messengers-training-manuals. Lähikuudel ilmub materjal ka eesti keeles. Koolitusmaterjal on üles ehitatud moodulitena, mida on võimalik […]

Ligimene igas inimeses (nr 413/ 8.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Ebavõrdsus, mis tuleneb nii ühiskondlikest – eelkõige majanduslikest – ja looduslikest oludest, on maailma mastaabis eriti märgatav. Eesti on üsna heal kohal – loodus annab meie maanurgas piisavalt vilja ja vett. Samuti ei ole siinsed majandusprobleemid sellele tasemel, et me peaksime võitlema vaesusega. Nii võib kirjeldada nii Eesti kui Euroopa olukorda üldiselt. […]

Luterlik Maailmaliit osaleb ÜRO kliimakonverentsil COP25

Foto: LML/Sean Hawkey Luterlik Maailmaliit (LML) ootab 2019. aastal ÜRO kliimakonverentsi e COP25, mis on oluline kliimamuutuste üle peetava dialoogi ja kliimamuutustele pühendumise platvorm. LML saadab konverentsile noorte kliimaaktivistide delegatsiooni, mis esindab kirikute osadust. Elena Cedillo, kliimaõigluse programmijuht, kõneles tulevasest konverentsis LML-i infoosakonnaga. Vajalik ja oluline platvorm LML sai eelmisel nädalal COP-i büroost uudise, et […]

Teekäijad (nr 412/ 1.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Seekordse Kirik & Teoloogia numbri lood räägivad teel käimisest, teel olemisest. Teel käimine elu metafoorina on kõnekas – osutab see liikumisele, elu dünaamilisusele, õppimisele, otsimisele, leidmisele. Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi annab ülevaate mõistetest „elu“ ja „igavene elu“. Ta kirjutab: „Käesoleva artikli eesmärgiks on avada mõistete „elu“ ἡ ζωή […]

Kirikud tähistasid usupuhastuspühal õigeksmõistuõpetuse ühisavalduse aastapäeva

31. oktoobril ehk usupuhastuspühal kogunesid kirikud kogu maailmas, et pühitseda oma luterlikku pärandit. Paljud neist tähistavad õigeksmõistuõpetuse ühiasavalduse 20. aastapäeva (Joint Declaration on the Doctrine of Justification (JDDJ). Dokumendis, mille allkirjastasid 31. oktoobril 1999 Luterliku Maailmaliidu (LML) juhid ja Augsburgi roomakatoliku kirik, ületati lõhestatus peamises teoloogilises küsimuses õigeksmõistust ehk päästest ainuüksi Jumala armu kaudu, mis […]

Uuenemine (nr 411/ 25.10.2019)

Uuenemine ja puhastumine on omane ja vajalik kõigele, mis elab, olgu selleks siis loodus, inimene või hoopis kogudus. Kui uuenemist ei toimu, võtab maad hääbumine ja viimaks kadumine. Uuenemine ei tähenda enamasti olnu hülgamist ja millegi sootuks uue tekkimist, vaid pigem olemasoleva ümberkorrastamist, uute vaadete ja võimaluste leidmist ning kasutuselevõtmist. Järgmisel nädalal tähistame usupuhastuspüha – […]

EKOE nõukogu avaldus: Kirikuosadus lõhenemiste aegadel

„Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.” (1Kr 13:13) Olles kogunenud oma istungile, rõhutab Euroopa Evangeelsete Kirikute Osaduse juhtorgan, nõukogu, kui oluline on kirikute jaoks hoida kokku ajal, mil riikide vahel luuakse piire ja toimuvad eraldumised. Kolmkümmend aastat pärast Berliini müüri langemist ja kommunistlike režiimide lõppu Kesk- ja Ida-Euroopas, […]

Reformatsioon 500
English