Toimetus

Toimetus has written 1330 posts for K&T

Ole valvas ja hoia (nr 467/ 20.11.2020)

Ole valvas! Hoia! – Need sõnad on meie praeguse ajahetke üleskutsed, hoiatused, soovitused, suunised, mida loeme meediast, kuuleme raadiost, vaatame televisioonist. Inimkonna ajaloos ja rahvaste elus on ikka ja ajast aega perioode, mil puruneb illusioon inimese elu turvalisusest, kujutlusest, et saame põhiasjades oma elu ja sündmuseid juhtida, kus me oleme abitud ja meist suuremate jõudude […]

Kirikute Maailmanõukogu kutsub tungivalt üles tagama õiglusele ja Mägi-Karabahhi elanike inimõigustele tuginevat püsivat rahu

Foto: KMN/Marianne Ejdersten Kirikute Maailmanõukogu (KMN) täitevkomitee tegi rahumeelsusele ja tarkusele üles kutsuva avalduse pärast Aserbaidžaani, Armeenia ja Venemaa juhtide vahel välja kuulutatud kokkulepet, mis lõpetas Mägi-Karabahhi/Artsahhi eest kuue nädala jooksul peetud intensiivse võitluse. Tervitades verevalamise ja hävitamise lõppu, kutsus täitevkomitee üles püüdlema „püsiva rahu poole, mis oleks rajatud õiglusele ja Mägi-Karabahhi/Artsahhi ja laiema piirkonna […]

“Mina olen meetod” (nr 466/ 13.11.2020)

„Ja Tema õpilased (täpsemalt: üliõpilased) küsisid Temalt: „Õpetaja, ütle meile, kuidas (kreeka keeles: methodos) me peaksime lugema pühi kirju?” Ja Ta vastas ning ütles neile: „Mina olen Meetod.”” (Evangeelium evangeeliumi järgi.)  Mis on elu? Jeesus. Mis on elumõte? Jeesus. Mis oli enne elu? Jeesus. Mis on pärast elu? Jeesus. „Mina olen algus ja ots,” ütleb Jumal, […]

Evangeelne Kirik Saksamaal võttis vastu tulevikustrateegia

Evangeelne Kirik Saksamaal pidas eelneval nädalavahetusel 12. kirikukogu 7. istungit. Sellel kirikukogu istungil langetati kaugeleulatuvaid otsuseid evangeelse kiriku tuleviku üle. Kirikukogu toimus koroona pandeemia tõttu esimest korda ajaloos digitaalselt ja selle motoks oli „Kirik on tulevik“. Esmalt kinnitas kirikukogu suure häälteenamusega strateegiadokumendi „Välja avarusse – kirik kindlal alusel“, mis tegeleb ühiskondlike muutuse teemaga ja annab […]

Jätkuvalt uuenev kirik (nr 465/ 6.11.2020)

Äsja tähistasime usupuhastuspüha, mis meenutab meile reformatsiooni algust, 31. oktoobrit 1517. aastal, mil Martin Luther avaldas oma teesid indulgentside kohta. Kindlasti ei teadnud ta, mis sellest välja kasvab. Tulemuseks ei olnud vaid tavapärane ülikooliväitlus, mida Luther lootis, vaid muutused, mis viisid täiesti uue usulise liikumise ja viimaks ka uute kirikute tekkimiseni. Lutheri reformatoorne avastus, et […]

Norra kirik: kristlik sionism on teoloogiliselt vastuvõetamatu

Norra kiriku piiskopliku konverentsi 30. oktoobril avaldatud avalduses kristliku sionismi kohta öeldi, et kristlik sionism on teoloogiliselt vastuvõetamatu ja inimõigustega vastuolus. Õiglane ja jätkusuutlik rahu Iisraelis ja Palestiinas peab austama rahvusvahelist õigust ning tagama mõlema rahva julgeoleku ja õigused, märgitakse avalduses. “Selles, kuidas piiblis olevaid tõotatud maa lubadusi tuleks tõlgendada, on lahkarvamusi,” seisab avalduses. “Kuid […]

Julgus muutuda ja muuta (nr 464/ 30.10.2020)

Kui palju peab ja saab kirik muutuda? Aga inimene ja ühiskond? Mis on muutuste eeldused, põhjused ja eesmärgid? – need on igihaljad küsimused, millele kaasaegses maailmas tuleb ausalt ja läbimõeldult vastata päevast päeva. Usupuhastuspüha – reformatsiooni aastapäevaga ühenduses kutsub Tartu ülikooli usuteaduskonna prof Anne Kull mõtestama kiriku tänast tegevust, muutusi ja kirikliku teenimise rõhuasetusi, arvestades […]

Postmark kui austusavaldus reformatsiooni sündmustes osalenud naistele

Reformatsiooni naistele pühendatud mälestusmark, mille kujundas Susann Stefanizen ja mida tutvustati avalikkusele Hannoveri turukirikus Saksamaal. Foto: Föderaalne rahandusministeerium Lisaks meestele nagu Martin Luther ja Philipp Melanchthon oli 500 aastat tagasi reformatsiooni elluviimisel paljudel naistel abistav roll. Seda tähistatakse nende auks välja antud mälestuspostmargiga, mis on Saksa postiteenistuses saadaval alates oktoobri algusest. Mark kujutab kolme eri […]

Tõsiseid küsimusi, kuni vandenõuni välja (nr 463/ 23.10.2020)

Mida kirjutatakse kauges tulevikus ajaloo- või kirikuloo õpikutes praeguse ajastu kohta Eestis või siin Euroopa nurgakeses? Oma turbulentsuse poolest ei erine praegune ilmselt kuigivõrd varasematest ega tulevastest. Keerukate arutelude ja muutuste keskel tundub alati, et vanasti oli rohi rohelisem ja taevas sinisem, aga tulevikust tagasi vaadates on praegune aeg ilmselt üks paljudest aegadest, mil kõik […]

Digitaalsele vaenukõnele reageerimiseks on vaja kriitilist mõtlemist ja kriitilist klikkimist

Foto: CEC Hiljuti ilmus uus raport ja „tööriistakast“ teemal, kuidas käia ümber vihkamist sisaldava online-sisuga – autoriks Maailma Kristliku Kommunikatsiooni Ühingu (World Association for Christian Communication, WACC) Euroopa haru. Raporti pealkiri on „Eemaldades sotsiaalmeedia lõhesid: juhtnöör üksikisikutele ja kogukondadele online-vihkamisega ümberkäimiseks“ ja seda esitleti 13. oktoobril toimunud webinari raames. Esitlusel kirjeldas Euroopa Kirikute Konverentsi (CEC) […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English