Toimetus

Toimetus has written 1261 posts for K&T

Tähenduste avamine (433/ 27.3.2020)

Foto: Karin Kallas-Põder Asjaolu, et igal sõnal, teol või sündmusel võib olla palju tähendusi, on üldtuntud. Teame seda oma kogemustest, jutuajamistest teistega, ühiskondlikest aruteludest jne. See, kas tähenduste rikkus annab aluse tüliks või annab võimaluse avardavaks dialoogiks, sõltub tähenduse kandjatest ja tähenduse loojatest. Kirik & Teoloogia toimetuse liige Ergo Naab kõneleb seekordses jutluses võimu ja […]

Aeg hingehoidliku, ettepoole vaatava ja praktilise kristluse jaoks: Kirikute Maailmanõukogu ja regionaalsete oikumeeniliste organisatsioonide ühine avaldus

„Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab.” (2Kr 1:3–4) Regionaalsete oikumeeniliste organisatsioonide ja Kirikute Maailmanõukogu esindajatena jagame me raskusi, millega meie kogudused üle maailma peavad […]

Uuenemine ja lepitamine (nr 432/ 20.3.2020)

Uuenemine, leptamine ja võimestamine on märksõnad, mille kaudu iseloomustatakse kirikliku misjoni eesmärki ja olemust Luterliku Maailmaliidu dokumendis „Misjon kontekstis:  uuenemine, lepitus, võimestamine“. Dokumendi misjoni praktikale keskenduvat osa saab lugeda tänases numbris. Misjonit kirjeldatakse selles dokumendis kui kaasteeliseks olemist Emmause teel rändajatele. Tänases koroonaviiruse poolt segi paisatud maailmas vajame uuenemist, lepitamist ja võimestamist rohkem kui veel […]

Kuidas olla koroonaviiruse ajal tõeliselt kirik

Luterlikud juhid kutsuvad kõiki kirikuid üles toetama seadusi ja määrusi, mis „edendavad ja kaitsevad elu” Ajal, mil koroonaviiruse (COVID-19) puhangu leviku piiramine on kogu maailmas järjest aktuaalsem, on Luterliku Maailmaliidu (LML) juhid kõigile liikmeskirikutele kirjutanud, kajastades parimaid viise enneolematutele väljakutsetele reageerimiseks ja rõhutades uute lähenemisviiside vajalikkust, et koguneda teenimiseks, säilitades samas puhangu ohjeldamiseks vajaliku vahemaa. […]

Rõõmusõnum loodule (nr 431/ 13.3.2020)

On kannatusaeg, mis tuletab meile meelde, et maailm kannatab. Ja ometi ei suuda ta sellega leppida. Ta otsib väljapääsu, igatseb oma olukorra muutumist. Sageli tundub, et seda väljapääsu ei ole ja maad võtab lootusetus. Ja siis, kui meeleheide on kõige suurem, kuuleb ta sõnumit Teisest Maailmast, Jumala sõnumit, mis ütleb: „Ära karda! Ma olen sind […]

Tiina-Erika Friedenthal kaitses doktoritöö

Tiina-Erika Friedenthal kaitses 9. märtsil tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö teemal „Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses“! Tiina töö juhendajateks olid dots Urmas Petti ja dots Liina Lukas, oponendiks dots emer Thomas Salumets. Kirik & Teoloogia toimetus soovib koos lugejatega palju õnne värskele doktorile! “Teatriga on alati […]

Võimalus osaleda klassikaliste ja idamaiste keelte suvekoolis 2020

Sibiu Lucian Blaga ülikooli oikumeeniliste uuringute instituut korraldab juulis/augustis 2020 klassikalise ja idamaise keele (vanakreeka, ladina, vanaslaavi keelte) suvekooli. Kutsutud on Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) liikmeskirikute teoloogiatudengid. Muistsete keelte õppimise kõrval pakub suvekool ka võimalust kohtuda teiste riikide tudengitega. Huvitatud isikud võivad korraldajatega otse ühendust võtta. Lisateavet leiate kaustast: Suvekooli klassikalised ja idamaised keeled! […]

Emmause teel (nr 430/ 6.3.2020)

Me oleme teel, teekäijad meile antud elu teerajal, igaüks eraldi ja kõik ühes, kõik inimesed ja rahvad. Meil igaühel on oma lugu kanda, oma rõõmud ja kurbused, oma hirmud ja lootused. Ei rända me oma teel õhutühjas ruumis, vaid alati koos kaasteelistega, omas ajas kõigi selle antuste ja võimalustega. Ja tihti me ei tunne oma […]

Liina Kilemit kaitses doktoritöö

Esmaspäeval, 2.märtsil 2020. a kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritööd Liina Kilemit, kes kirjutas töö teemal ”Kristlike kogudustega liitumise põhjustest“. Liina juhendajaks oli dr Lea Altnurme ning oponendiks dr Mikko Lagerspetz. Kirik & Teoloogia toimetus soovib koos lugejatega palju õnne värskele doktorile! Kirik & Teoloogia toimetus esitas värskele doktorile ka paar küsimust. Värske doktor ütles oma […]

Otsides ma pean su jälle leidma (nr 429/ 28.2.2020)

Alanud on Kristuse kannatusaeg. Ülestõusmispühadele eelnevale kannatusajale on meie kultuuriruumis hakatud üha enam viitama kui paastuajale. Ent sel perioodil ei peaks põhiline tähelepanu lasuma paastul, vaid Kristuse kannatuse meenutamisel.  Enne suurt reedet tuleks suunata mõtted meeleparandusele ja sisemisele soovile patust vabaneda. See saab juhtuda vaid süvenedes, endasse vaadates ja rahulikult järele mõeldes. Tänases jutluses keskendub […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English