Toimetus

Toimetus has written 1238 posts for K&T

Valgus ja selgus (nr 424/ 24.1.2020)

Et elus orienteeruda ja näha sügavamat alust ja mõtet, vajame me valgust ja selgust. Mis on valguse ja selguse allikas? Kristliku usu tunnistuse kohaselt on selleks – viimselt ja kõige sügavamas mõttes – rõõmusõnum Jumala imetabasest, armu täis kohalolust meie keskel. Valguse ja selguse allikas on aga ka meie mõistus, mis lubab meil elu ja selle […]

KMN-i Usu ja kirikukorra komisjon kaardistab ühiseid aluseid nõukogu liikmeskirikutele

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) Usu ja kirikukorra komisjoni (Faith and Order Commission) kolm uurimisrühma tegid ettepaneku ülemaailmse konverentsi korraldamiseks. Eelnimetatud komisjoni ülesandeks on kaardistada ühised alused nõukogu liikmeskirikutele ning see toimub kolme uurimisrühma kaudu, mis keskenduvad vastavalt Õigluse ja rahu palverännakule (Pilgrimage of Justice and Peace), ekklesioloogiale ja moraaliga seotud otsustusprotsessidele. Bossey’ Oikumeenilises Instituudis kohtusid hiljuti […]

Traditsiooni tõlgendamine (nr 423/ 17.1.2020)

Kes on Piibli uurimise tõsiselt ette võtnud, sel ei hakka kunagi igav. Ikka ja jälle avanevad uued perspektiivid, meie igapäevaelu „mõistlikud lahendused“ seatakse küsimärgi alla.  Tänases artiklis arutleb õigeusu teoloog dr Eleni Kasselouri-Hatzivassiliadi Piibli üle õigeusu kirikus ja teoloogias nentides, et õigeusu arusaama järgi on Jumala Sõna eeskätt kogemus ja elu Jeesuses Kristuses. Ühtlasi tõdeb ta, et […]

Tšehhoslovakkia Hussiidi Kirik tähistab tänavu oma sajandat aastapäeva

Tšehhoslovakkia Hussiidi Kirik tähistas oma sajandat aastapäeva 11. jaanuaril peetud piduliku jumalateenistusega Prahas Püha Nikolause Kirikus. Selles hoones kuulutati 11. jaanuaril 1920. a välja Tšehhoslovakkia Hussiidi Kirik, mille rajamise juures mängis olulist rolli katoliiklik modernism. Katoliku kirikust välja kasvanud kirik mõistab end olevat Kyrillosele ja Methodiusele tagasiviidava pärandi ja tšehhi reformaatori Jan Husi õpetuse edasikandja. […]

Loota on parem kui meelt heita (nr 422/ 10.1.2020)

Foto: Ergo Naab. Alanud on uus aasta ja me kõik läheme sellele vastu oma lootuste ja ootustega. Loodame kõik, et uus aasta tuleb parem kui eelmine. Lootus ei ole lollide lohutus, nagu ütlevad küünikud, vaid midagi suurt, ülevat ja kaunist. Kristlastena teame me, et Jumal on lootuse Jumal, kes annab meile jõudu loota ka kõige […]

12. – 14. veebruaril toimub klimaatilist jätkusuutlikkust käsitlev interdistsiplinaarne konverents Norras

Vaimulikud, koolitajad ja teadlased arendavad praktilise koostöö võimalusi ja uurivad, milline on ökoloogilise jätkusuutlikkuse potentsiaal olla platvormiks dialoogis ja praktilises koostöös erineva usu ja traditsioonidega inimeste vahel. Kuidas saab selliseid jõupingutusi rakendada usu- ja rahvahariduses? Luterlik Maailmaliit (LML) on Norras Bergenis 12. – 14. veebruaril toimuva interdistsiplinaarse konverentsi „Ökoloogiline jätkusuutlikkus ja kliima usundis” ( Sustainability […]

Anno Domini 2020 (nr 421/ 3.1.2020)

Rõõmurikast, lootusrikast, armastusrikast uut Issanda aastat! – soovib ajakirja Kirik & Teoloogia kolleegium. Andku Looja meile tarkust kasutada meile kingitud aega arukalt ning kaitsku ja hoidku meid, kinkigu meile avarad südamed ja avagu taipamise väravad! “Kuidas anda ennast Issanda teenistusse, et need mõtted, millega järgmist aastat kokku võtame, et nendega saaks tõdeda, me oleme kasutanud […]

“Välistava populismi aegadel ei ole vaikimine kunagi valikuvariant”

Luterliku Maailmaliidu (LML) peasekretär õp dr Martin Junge kutsub uueaastatervituses liikmeskirikuid üles olema evangeeliumi tunnistajad kuulutades head sõnumit päästest, teenides oma ligimest, hoolitsedes Jumala loodu eest ja kaitstes rõhutuid. Arvestades „kasvava demagoogiaga“ peavad tema sõnul kirikud „teravdama oma vaimude eristamise võimet“, selleks et nad saaksid olla Jumala muutva kohalolu tunnistajad maailmas. „Välistava populismi aegadel ei […]

Jõulud – jumalik armastuslugu (nr 420/ 27.12.2019)

Foto: Johann-Christian Põder Taani mõtleja Søren Kierkegaard on jutustanud oma „Filosoofilistes pudemetes“ ühe meeldejääva jõululoo (Tartu 2008, tõlk. Jaan Pärnamäe, lk 34-40). Ta ütleb, et tihti räägitakse õnnetust armastusest kui armastusest, kus armastajad üksteist ei saa. Aga on ka teistsugust õnnetut armastust – armastust, kus armastajad üksteisest aru ei saa, üksteist ei mõista. Viimane iseloomustab […]

Arm, armastus ja andeksandmine (nr 419/ 20.12.2019)

Foto: Ergo Naab Tänase numbriga lõpetame Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimuse „Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas“ avaldamise. Dokumendis seisab: „Kristlased usuvad Kolmainu Jumalasse, kes on radikaalselt armuline.” Tänases tekstisosas vaadeldakse religioonide paljusust käsitlevaid piiblitekste ning kirjeldatakse lõpetuseks päris praktiliselt dialoogikultuuri ja kuidas seda kirikute erinevates tegevusvaldkondades arendada. Uurimusdokumendis sedastatakse: “Jumala radikaalne arm annab meile vabaduse […]

Iganädalane uudiskiri

English