Toimetus

Toimetus has written 1312 posts for K&T

Amo, ergo sum (nr 458/ 18.9.2020)

Armastan, järelikult olen. Olen olemas. Kui ma ei armasta, ei ole mind olemas. Ei ole mind inimesena olemas. Kas armastust saab uurida? Kirjeldada? Kas sellest kirjeldusest on kasu? Kas kirjeldus paneb mind armastama? Teeb mind armastajaks? Kui armastaja uurija ei ole armastaja, millised on siis uurija uurimistulemused? Mis nendega peale hakata? Ja me ei räägi […]

Veebiseminar uurib COVID-19 mõju ja vajadust hingehoidliku toe järele

Norra kiriku korraldatud veebiseminar COVID-19 pandeemia erinevatest mõjudest küsitles kirikuõpetajaid ja kirikujuhte maailma eri paigust. Õp dr Einar Tjelle juhitud seminar on esimene pikemast sarjast, mis pöörab tähelepanu kohalikele ja globaalsetele oludele seoses COVID-19 kriisiga. Tjelle on Norra kiriku oikumeeniliste suhete ja religioonidevahelise dialoogi koordinaator ning Oikumeeniliste ja Rahvusvaheliste suhete Nõukogu esimees. Simbabwe Kirikute Nõukogu […]

Riid ja rahu (nr 457/ 11.9.2020)

Maailmas on riidu palju. Tõesti palju. Selles ei pea veenma kedagi. On see siis vanamoelisel kombel õhtune uudistesaade, mis hiljemalt päeva lõpus tuju ära rikub, või tänapäeval pigem igatunnine sotsiaalmeedia, mis meid oluliselt stabiilsemalt riiulainel hoiab – igatahes on halb tuju garanteeritud sellele, kes ennast hoida ei oska. Kõige rohkem rikub tänapäeval tuju riid. Riidlevad […]

Läkitus Loomise Hooaja puhul

Foto: ceceurope.org  Euroopa Kirikute Konverentsi (CEC) president õp Christian Krieger ja Euroopa Piiskoppide Konverentsi (CCEE) presidendi kardinal Angelo Bagnascoga avaldasid “Loomise Hooaja” (Season of Creation) puhul järgmise läkituse.  1. septembrist kuni 4. oktoobrini tähistavad kristlased üle kogu maailma Loomise Hooaega, ja 1. septembril Loomise päeva. Jätkates eelmiste aastate traditsiooni, julgustavad CEC ja CCEE selle sündmuse puhul oma Euroopa liikmeskirikuid tähistama meie usu rikkust meie ühise kodu […]

Väärtustame õpetajaid (nr 456/ 4.9.2020)

Läbi aegade on väärtustatud õpetajaid ja vaimseid juhendajaid. Tavaliselt on nendeks inimesed või raamatud, kuid olles piisavalt avatud meelega, võib märgata, et kõik olukorrad õpetavad midagi. Uues Kirik & Teoloogia numbris pakutakse samuti võimalust õppida ja saada juhendamist. Tänases ajakirja Kirik & Teoloogia numbris avaldame järjekordse EELK perikoopide abimaterjali osa, mille aluseks on üsna keerukas […]

Usuteaduse Instituudis esitletakse uusi raamatuid

Kolmapäeval, 9. septembril kell 15.00 toimub Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6) kahe uue raamatu esitlus. Neist esimese autoriks on Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor ja ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe, teise autoriks Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna dekaan ja samuti piibliteaduste professor Randar Tasmuth. Jaan Lahe raamat „Sõnum Teisest Maailmast. Mis on kristluse põhisõnum?“ tutvustab ristiusu […]

Otsiva vaimu õnnistused (nr 455/ 28.8.2020)

Taipamine, mõistmine, arusaamine, ilmutus – need kõik on mõisted, mis iseloomustavad nii akadeemilist kui usulist eluvaldkonda. Juba Juri Lotmann selgitas, et tarkused liiguvad suunal tuntult tundmatu poole. Kui me kohtame mingisugust nähtust, mida me ei mõista või millest aru ei saa, siis selle uurimine ja mõista püüdmine on protsess, mis käib inimeseks olemise juurde, on […]

Luterliku Maailmaliidu liikmete statistika 2019

Dokumenti on kokku kogutud Luterliku Maailmaliidu liikmeskirikute liikmeskonna arvukuse 2019. aasta ülemaailmse statistilise uurimise tulemused. Dokumendis on ülevaatlikud andmed luterluse levikust maailmajagude kaupa ning detailsed andmed liikmeskirikute liikmete arvu kohta üksikutes riikides. Arvud edastavad LML liikmeskirikute, assotsieerunud kirikute, tunnustatud kirikute, koguduste ja kirikukogukondade liikmete arvu. Statistika põhineb andmetel, mis on peamiselt laekunud 2020. aasta mai […]

Jälle kooli! (nr 454/ 21.8.2020)

Vaid mõned nädalad on jäänud kooliaasta alguseni ja nii mõnedki, mitte ainult formaalharidust omandavad õppurid, teevad plaane, mida, kuidas ja kus õppida. Kooliaasta algus puudutab aga palju laiemat hulka inimesi, nii suuri kui väikeseid. Uue õppeaasta künnisel haarab ikka väike ärevus, mis paneb otsima uusi enesearendamise võimalusi.  Ilmuvad koolituspakkumised ja erinevad huviringid annavad endast teada.  […]

Ladina-Ameerika kirikud teevad jõupingutusi naistevastase vägivalla tõkestamiseks

Koos koroonaviiruse juhtumite järsu tõusuga Ladina-Ameerika riikides suureneb seal ka naistevastane vägivald. Arvatakse, et Peruus on COVID-19 karantiini ajal kadunuks jäänud üle 900 naise, 70% neist on alaealised. Kardetakse, et paljud neist on juba surnud. Enne pandeemiat teatasid Peruu võimud keskmiselt viiest kadumisest päevas, kuid ameti hinnangul tõusis see arv piirangute perioodil kaheksale. Naistevastase vägivalla […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English