Toimetus

Toimetus has written 1386 posts for K&T

Uskuda ja kuulutada (nr 491/ 7.5.2021)

Meie tänane argipäev on elada sotsiaalses isolatsioonis. Ligimesearmastuse tõendina talume me kodus istumist, kaugtööd ja e-õpet. Paljud kurdavad, et kannatavad selle all. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Lääne praostkonna vikaarõpetaja Kristel Engman ütleb 2017. aasta emadepäeva jutluses: „Tänapäeva inimesi iseloomustab soovimatus kannatada. Kristlikus sõnastuses – ristist hoiduda. Matteuse evangeeliumis ütleb aga Kristus: „Kes ei võta […]

Euroopa päev: Kirikud kiidavad üheskoos Euroopa Tuleviku konverentsi käivitamist

Tervitades Euroopa Tuleviku konverentsi avamist Euroopa päeval, esitasid Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) president õp Christian Krieger ja roomakatoliku kiriku Euroopa Liidu Piiskoppide Konverentside Komisjoni (ELPKK) president kardinal Jean-Claude Hollerich SJ järgmise ühisavalduse. Sel aastal tähistab Euroopa päev, 9. mai Euroopa Tuleviku konverentsi käivitamist. Konverents on hea uudis. Euroopa Kirikute Konverents (EKK) ja Euroopa Liidu Piiskoppide […]

TEADE: EELK Usuteaduse Instituudi rahvaülikool alustab veebikursustega

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut alustab mais rahvaülikooli formaadis e-kursuste sarja, mille raames on teoloogiast, kirikuloost ning kiriku ja ühiskonna suhetest huvitatud inimestel võimalik oma teadmisi täiendada ning üksteisega mõtteid vahetada. Koolitustele registreeruda ja nende eest tasuda on võimalik instituudi uuenenud kodulehe vahendusel, vt www.eelkui.ee. Lisainfo: kerstin.kask@eelk.ee Mis saab inimesest pärast surma? Surm ja sealpoolsus religioonides […]

Vabastatud Jumala armust (nr 490/ 30.4.2021)

Hea on endale meelde tuletada kristliku usu keskseid sõnumeid ja üks neist on kindlasti sõnum vabadusest ja vabastusest, mille Jumal inimesele on kinkinud. Hea sõnum on ka see, et see ongi oma olemuselt kingitus ja selle vastuvõtmiseks ei ole vaja suuremat jõupingutust inimese poolt. Usalda, et Jumal on hea ja raske taak on sinu õlgadelt […]

Teoloogiadoktor Urmas Nõmmik valiti Tartu Ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika professoriks

Tartu ülikooli senat valis Vana Testamendi ja semitistika professoriks Urmas Nõmmiku. „Professori ametikohale avaldas soovi kandideerida üks kandidaat ja tema kandidatuuri pidas rahvusvaheline ekspertkomisjon igati sobivaks, leides, et Nõmmik ületab sellele ametikohale seatud nõudeid. Eksperdid hindasid kõrgelt Nõmmiku teadustööd, tõstes eriti esile tema panust metodoloogia arendamisel. Nõmmiku peamised uurimisvaldkonnad on seotud Heebrea Piibli ja judaismi […]

Luterliku identiteedi alus: vabadus, armastus, teenimine

Luterliku Maailmaliidu (LML) loodud uurimisprogramm kutsub kõiki liikmeskirikuid üles tegelema usukogemustega ja jagama neid erinevates kultuurikontekstides. Luterlikke põhiväärtusi nagu vabadus, armastus ja ligimese teenimine on üha enam vaja vastutunnistusena ühiskonnas üha suurenevatele tõrjutuse ja ebaõigluse narratiividele. See visioon peitub käimasoleva luterliku identiteedi uurimise protsessi taga, millega kutsutakse kirikuid üles osalema ülemaailmses arutelus selle üle, kuidas […]

Kuidas me käitume ja mida me tahame (nr 489/ 23.4.2021)

Alatihti on raske, isegi väga raske leppida sellega, kuidas teised käituvad või mida nad tahavad. Mõnikord tundub, et üsna üheselt hinnatavas olukorras käitub teine inimene risti vastupidi selgele loogikale. Teise käitumine tundub lausa võimatu, justkui üldse mitte inimese oma. Tegelikkus on tõepoolest keeruline. Käitumismustreid on palju ja tahtmisi veelgi rohkem. Tihti ei oska me teise […]

Meenutus arhiivist: „Kommunikatsioonihäire ja koostöö – arutelu EELK põhikirja ja kirikuseadustiku reformist“ (Kadri Lääs)

Järgmisel nädalal toimub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kevadine kirikukogu, millel tulevad taas jutuks kirikuseadustiku ja põhikirja muutmised. Seetõttu avaldame uuesti Kirik & Teoloogias avaldatud kirikureformi-teemaliste arvamuslugude kokkuvõtte Kadri Lääsi sulest (30. oktoober 2020). Vaata meeldetuletuseks ka Thomas-Andreas Põderi Kirjutist Eesti Kiriku veergudel („Luterliku kiriku eluvormi reformiprotsessist“).   Mõne nädala pärast koguneb taas EELK Kirikukogu, et […]

Kirikute Maailmanõukogu tähistab ülemaailmset immuniseerimisnädalat julgustades vaktsineerima

Erakorralised jõupingutused COVID-19 vastaste vaktsiinide väljatöötamiseks ja massiliste vaktsineerimisprogrammide väljatöötamiseks annavad lootust miljonitele inimestele kogu maailmas. Kogu pandeemia jooksul on rahvatervise organisatsioonid teinud tihedat koostööd valitsusväliste ja usupõhiste organisatsioonidega. See on muutnud nii vaktsiinide kohta faktiteabe avalikkuse ette toomist kui ka inimeste vaktsineerimisega solidaarset käitumist. Iga-aastasel ülemaailmsel immuniseerimisnädalal, UNICEFi algatusel, mis toimub tänavu 24. – […]

Tee, tõde ja elu (nr 488/ 16.4.2021)

Me võime olla teel – ja olla ikkagi teelt eksinud. Me võime elada – ja tunda end ikkagi elust võõrandunult. Meie inimlik teekond ja elu vajab ikka ja jälle elementaarset katkestust ja uuenemist. Katkestust, mis muudaks meie tee tõelisemaks ja meie elu elusamaks. Selliseid inimlikke eluseoste katkestusi, uue tee ja elu perspektiive võime kogeda vahel […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English