Toimetus

Toimetus has written 1224 posts for K&T

Kristlik usk ja religioonide paljusus (nr 417/ 6.12.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Advendiajal (adventus = ld k tulemine) ehk Kristuse tulemisajal on väga kohane mõtelda järele kristliku usu suhte üle religioonide paljususse. Koostöös Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete komisjoniga avaldab Kirik & Teoloogia läbi kolme ajakirja numbri Alar Helsteini tõlgitud Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimuse „Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas“. Tõlkele […]

EELK Usuteaduse Instituudi täiendusõppe kursus „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“ 18.12.2019. Uued liitujad teretulnud!

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“ Kursuse viib läbi EELK UI süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder. Koolitusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöölised, teoloogia ja seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised. Ehkki kristlik jumalateenistus on sündmus, mis toimub kolmainu Jumala nimel, paistab kolmainuõpetus jääma teoloogilises mõtlemises sageli pigem […]

On aeg sündida ja aeg surra (nr 416/ 29.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Ilusat advendiaja algust, armas ristirahvas ja mitte. Kõik, kes ootate Kristust, rahu teile. Auväärne Katrin-Helena Melder, EELK Järva praostkonna praost, kuulutab meile täna suurt rõõmu oma 1. advendi jutlusega, mille aluseks on Sakarja 9:9–10. Jeesus on Rahukuningas, Ta valitseb merest mereni, st et igat inimest! Jeesus on merede valitseja, Temas käes on […]

EELK Usuteaduse Instituut kutsub rahvusvahelisele konverentsile „Shalom – rahu, rõõm ja lepitus“ 6. detsembril 2019

Nigulapäeval, 6. detsembril 2019, korraldab EELK Usuteaduse Instituut konverentsi “Shalom – rahu, rõõm ja lepitus”. Konverents toimub instituudi ruumides aadressil Pühavaimu 6. Osalejatel palutakse registreeruda hiljemalt 2. detsembriks 2019 juuresoleval registreerimisvormil siin >> Konverents on tasuta. KAVA: 09.00-09.30 Tervituskohv, registreerimine 09.30-09.45 Konverentsi avamine, tervitussõnad 09.45-10.15 Kirik kui lepitaja (peapiiskop Urmas Viilma) 10.15-11.00 Rahu ja lepitus […]

Kirik ja maailm (nr 415/ 22.11.2019)

Foto: Kerstin Kask Mis on kirik, seda on sõnaselgelt öelnud Martin Luther: “Usutunnistus laseb selgelt mõista, mis on kirik, nimelt pühade osadus, see on hulk ehk kogum selliseid inimesi, kes on kristlased ja kuulavad Jumalat.” Ja samas küsib Luther: “Mille järgi võib siis aga inimeste seas siin maailmas ära tunda kristlikku püha rahvast?” Tõepoolest, küsimus […]

Tähistatakse Berliini müüri langemist

9. novembril 1989 üllatas maailma uudis, et Berliini müür oli kokku varisenud. See oli õnnelik uudis. See oli uudis täis lootust ja üllatust, kuigi seda oli kaua oodatud. Sündmused, mis eelnesid müüri kokkuvarisemisele, muutsid tõeliselt maastikku Euroopas. Kirikud palvetasid ja töötasid kümneid aastaid piiride avamise ja inimõiguste austamise eest. Siis saabus meile mõistmine, et uus […]

Halastust ja armastust (nr 414/ 15.11.2019)

Elul kristlasena on avar ja igavikuline perspektiiv, mis ulatub kaugemale siinsest maisest elust.  Võrreldes igavikuga, mille Jumal on tõotanud oma rahvale, tundub see kõik ühelt poolt nii ajutine ja üürike, aga on teiselt poolt ülimalt kaaluka tähendusega, mis puudutab inimese saatust igavikus.  Sama näeme ka Jeesuse jutustatud tähendamissõnas kohtupäevast, mis on järgmise nädala Igavikupühapäeva EELK […]

Luterlik Maailmaliit korraldas Tallinnas rahvusvahelise lepituse ja rahuloome teemalise koolituse

Foto: Luterlik Maailmaliit 4. – 8. novembril 2019 toimus Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis Luterliku Maailmaliidu (LML) poolt läbi viidud koolitus Peace Messengers ehk Rahusaadikud. Koolitus, mis oli suunatud liikmeskirikute noortele vanuses 18 – 30, keskendus konfliktilahendusele ning rühmade ja üksikisikute lepitamisele. Esimene samalaadne koolitus viidi läbi 2017. a Jeruusalemmas. Koolitus põhines LML-i koostatud koolitusmaterjalil, mis on ingliskeelsena kättesaadav aadressil https://www.lutheranworld.org/content/resource-peace-messengers-training-manuals. Lähikuudel ilmub materjal ka eesti keeles. Koolitusmaterjal on üles ehitatud moodulitena, mida on võimalik […]

Ligimene igas inimeses (nr 413/ 8.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Ebavõrdsus, mis tuleneb nii ühiskondlikest – eelkõige majanduslikest – ja looduslikest oludest, on maailma mastaabis eriti märgatav. Eesti on üsna heal kohal – loodus annab meie maanurgas piisavalt vilja ja vett. Samuti ei ole siinsed majandusprobleemid sellele tasemel, et me peaksime võitlema vaesusega. Nii võib kirjeldada nii Eesti kui Euroopa olukorda üldiselt. […]

Luterlik Maailmaliit osaleb ÜRO kliimakonverentsil COP25

Foto: LML/Sean Hawkey Luterlik Maailmaliit (LML) ootab 2019. aastal ÜRO kliimakonverentsi e COP25, mis on oluline kliimamuutuste üle peetava dialoogi ja kliimamuutustele pühendumise platvorm. LML saadab konverentsile noorte kliimaaktivistide delegatsiooni, mis esindab kirikute osadust. Elena Cedillo, kliimaõigluse programmijuht, kõneles tulevasest konverentsis LML-i infoosakonnaga. Vajalik ja oluline platvorm LML sai eelmisel nädalal COP-i büroost uudise, et […]

Reformatsioon 500
English