ISSN 2228-1975
Search

Võime valida vastus (nr 547/ 5.8.2022)

Suur suvi on endiselt väljas meie ümber, kogu loodus lõhnab, kuumab ja viljub. Kirik&Teoloogia on suvepuhkuselt tagasi ning jagab teiega mõtteid inimese valikuvabadusest ja võimalusest valikut teha.

Meie veergudel ilmub taas perikoobi käsitlus, kust seekord saame lugeda 1Pt 4:7–11 tõlgenduse ja konteksti kohta. Iga jutlustaja saab ise valida lähenemisnurga ja tõlgenduse sellele tekstile. EELK perikoopide abimaterjal kümnenda pühapäeva kirjakoha kohta pärast nelipüha kõneleb võimalustest, kuidas me käsitleme meile antud juhiseid ja meie peale pandud kohustusi. Kuidas me käitume evangeeliumite tõdede ja suunistega raskustes ja keerulistel aegadel meie oma eludes ning siis, kui meie ümber on maailmas väljakutsetega täidetud ajad?

„Koonduslaagris piinu ja õudusi kogenud Viktor E. Frankl jõudis kannatuste kaudu olulise tõdemuseni: stiimuli ja reaktsiooni vahel on ruum. See ruum on meie võime valida oma vastus. Me oleme vabad valima oma vastust igas olukorras,“ ütleb Triin Simson jutluses „Tõde ja eksitus“. Lõpu lähenedes, rasketel aegadel on igal inimesel igal hetkel võimalus teha oma valik. Kohustuste, teenimise, palvetamise, rääkimise ja vaikimise, tõe ja vale eristamise vallas. See on meist igaühe vabadus.

Eerik Jõks jagab meiega viimase kümne aastaga kogunenud tõdemusi ja väljakutseid, mis seotud eestikeelse kirikulauluga. Ka kirikulaulude  süvahoovustes saame teha valikuid. Valikuid selle kohta, millise ande, positsiooni ja võimekusega inimesed neid laulda saavad, laulda oskavad ja laulda tohivad, millise saatega me kirikulaule laulame, kui sügavalt hoiame me kinni meie kultuuriruumi mõjutanud suurkeelte mõjust kirikulaulude keelele ja muusikale.

Head lugemist!

Tänases numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 5/17: kümnes pühapäev pärast nelipüha 1Pt 4:7–11.

Eerik Jõks, Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes.

Triin Simson, Tõde ja eksitus (5Ms 13:1–5; 1Jh 4:1–6; Mt 7:15–23).

Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna kirikud toetavad koos kliimaõiglust.

Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English