Arhiiv

Kokku 417 postitust

Kristlik usk ja religioonide paljusus (nr 417/ 6.12.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Advendiajal (adventus = ld k tulemine) ehk Kristuse tulemisajal on väga kohane mõtelda järele kristliku usu suhte üle religioonide paljususse. Koostöös Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete komisjoniga avaldab Kirik & Teoloogia läbi kolme ajakirja numbri Alar Helsteini tõlgitud Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimuse „Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas“. Tõlkele […]

On aeg sündida ja aeg surra (nr 416/ 29.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Ilusat advendiaja algust, armas ristirahvas ja mitte. Kõik, kes ootate Kristust, rahu teile. Auväärne Katrin-Helena Melder, EELK Järva praostkonna praost, kuulutab meile täna suurt rõõmu oma 1. advendi jutlusega, mille aluseks on Sakarja 9:9–10. Jeesus on Rahukuningas, Ta valitseb merest mereni, st et igat inimest! Jeesus on merede valitseja, Temas käes on […]

Kirik ja maailm (nr 415/ 22.11.2019)

Foto: Kerstin Kask Mis on kirik, seda on sõnaselgelt öelnud Martin Luther: “Usutunnistus laseb selgelt mõista, mis on kirik, nimelt pühade osadus, see on hulk ehk kogum selliseid inimesi, kes on kristlased ja kuulavad Jumalat.” Ja samas küsib Luther: “Mille järgi võib siis aga inimeste seas siin maailmas ära tunda kristlikku püha rahvast?” Tõepoolest, küsimus […]

Halastust ja armastust (nr 414/ 15.11.2019)

Elul kristlasena on avar ja igavikuline perspektiiv, mis ulatub kaugemale siinsest maisest elust.  Võrreldes igavikuga, mille Jumal on tõotanud oma rahvale, tundub see kõik ühelt poolt nii ajutine ja üürike, aga on teiselt poolt ülimalt kaaluka tähendusega, mis puudutab inimese saatust igavikus.  Sama näeme ka Jeesuse jutustatud tähendamissõnas kohtupäevast, mis on järgmise nädala Igavikupühapäeva EELK […]

Ligimene igas inimeses (nr 413/ 8.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Ebavõrdsus, mis tuleneb nii ühiskondlikest – eelkõige majanduslikest – ja looduslikest oludest, on maailma mastaabis eriti märgatav. Eesti on üsna heal kohal – loodus annab meie maanurgas piisavalt vilja ja vett. Samuti ei ole siinsed majandusprobleemid sellele tasemel, et me peaksime võitlema vaesusega. Nii võib kirjeldada nii Eesti kui Euroopa olukorda üldiselt. […]

Teekäijad (nr 412/ 1.11.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Seekordse Kirik & Teoloogia numbri lood räägivad teel käimisest, teel olemisest. Teel käimine elu metafoorina on kõnekas – osutab see liikumisele, elu dünaamilisusele, õppimisele, otsimisele, leidmisele. Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi annab ülevaate mõistetest „elu“ ja „igavene elu“. Ta kirjutab: „Käesoleva artikli eesmärgiks on avada mõistete „elu“ ἡ ζωή […]

Uuenemine (nr 411/ 25.10.2019)

Uuenemine ja puhastumine on omane ja vajalik kõigele, mis elab, olgu selleks siis loodus, inimene või hoopis kogudus. Kui uuenemist ei toimu, võtab maad hääbumine ja viimaks kadumine. Uuenemine ei tähenda enamasti olnu hülgamist ja millegi sootuks uue tekkimist, vaid pigem olemasoleva ümberkorrastamist, uute vaadete ja võimaluste leidmist ning kasutuselevõtmist. Järgmisel nädalal tähistame usupuhastuspüha – […]

Elu ja Piibli värvid (nr 410/ 18.10.2019)

Foto: Tõnu Tepandi Piibel on lääne tsivilisatsiooni ja kultuuri üks enim mõjutanud raamatuid.  Sajandeid on Piibel olnud mitte ainult kiriku vaid iga üksiku inimese elu juhis, väärtus- ja moraalikoodeks. Ning seda nii hingelistes-vaimsetes asjades kui ka intiimelu sfääris. Religioosse ja kultuurilise alustekstina mõjutab raamatute raamat ka tänapäeval miljardite inimeste elu ja seda isegi siis, kui Piiblisse […]

Elage hirmuta, armastage täna ja ärge unustage Jumalat (nr 409/ 11.10.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Täna, 11. oktoobril 2019 toimub Tartu Ülikooli peahoones konverents  „Seksuaalsus ja religioon – ühisosa otsides”. Et seksuaalsus ja religioon (kristlus?) on teineteisest eraldunud, on võimalik ja vajalik korraldada sääraseid dispuute. Usuteaduskonna juhataja dr Urmas Nõmmik teeb oma tänase arvamuslooga „Aeg rääkida seksuaalelu ja -tervise küsimustest” sellesse pisukese sissepõike. Ärge kartke!, armastage, see […]

Maa ja selle annid (nr 408/ 4.10.2019)

Vana Testament räägib meile sellest, kuidas Jumal lõi põrmust inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Loomulikult on see müüt, kuid müüdid ei ole ekslikud väljamõeldised, vaid lood, mis ütlevad midagi sügavat inimese, tema olemuse ja tema suhte kohta Jumalaga. Nii ka see lugu. Inimene on pärit põrmust ja ta pannakse Eedeni aeda […]

Reformatsioon 500
English