Arhiiv

Kokku 428 postitust

Vabaduse tee (nr 428/ 21.2.2020)

Vabadus on siht ja igatsus, kuid vabadus on ka teekond. Rasketel aegadel, kui kas välised olud või sisemised kammitsused meid tagasi hoiavad ja aheldavad, unistame priiuse kallist annist. Kui aga see igatsetud vabadus meil käes on, siis mõistame, et see ei ole pärale jõudmise paik, mida rõõmsalt nautima jääda, vaid see on siht, mida tuleb […]

Pühadus (nr 427/ 14.2.2020)

Üks olulisemaid omadusi, mille Piibel Jumalale omistab, on Tema pühadus. Püha on miski, mis erineb tavalisest ehk argisest, millel on eriline vägi ja millega kokkupuutumine muudab inimest, tehes ka inimesest püha. Just sellist Jumalast lähtuvat pühadust mõeldakse Piiblis, kui seal öeldakse Iisraelile, et ta peab olema oma Jumalale püha rahvas või kui Paulus kõneleb kristlastest […]

Välja valitud (nr 426/ 7.2.2020)

Kaasaegne maailm seab meie ette meeletul hulgal erinevaid valikuid. Igal päeval teeme kümneid suuremaid ja väiksemaid, tähtsamaid ja vähemtähtsamaid valikuid, mis puudutavad meie harjumisi, tegevusi, suhteid, mõttemaailma ja väärtushinnanguid. Valides midagi või kedagi keskendume me oma valikutele, eraldame midagi enesele olulist ülejäänust. Mitte ainult meie ei vali, ka teised meie ümber valivad ja kõik need […]

Kes on ristiinimene? (nr 425/ 31.1.2020)

Kas mõiste ristiinimene tähistab inimese ristitud olemist, usklikkust, kuulumist kirikusse või isikuomadusi? Eesti õigekeelsussõnaraamat seletab lühidalt, et ristiinimene on korralik inimene. Mida võiksime mõista nõnda, et see on inimene, kes räägib, käitub ja tegutseb teisi inimesi arvestades. Ehk teisisõnu, ristiinimene on inimene, kes järgib teadlikult või teadmata Jeesuse sõnu vastuses variseri küsimusele, milline käsk on […]

Valgus ja selgus (nr 424/ 24.1.2020)

Et elus orienteeruda ja näha sügavamat alust ja mõtet, vajame me valgust ja selgust. Mis on valguse ja selguse allikas? Kristliku usu tunnistuse kohaselt on selleks – viimselt ja kõige sügavamas mõttes – rõõmusõnum Jumala imetabasest, armu täis kohalolust meie keskel. Valguse ja selguse allikas on aga ka meie mõistus, mis lubab meil elu ja selle […]

Traditsiooni tõlgendamine (nr 423/ 17.1.2020)

Kes on Piibli uurimise tõsiselt ette võtnud, sel ei hakka kunagi igav. Ikka ja jälle avanevad uued perspektiivid, meie igapäevaelu „mõistlikud lahendused“ seatakse küsimärgi alla.  Tänases artiklis arutleb õigeusu teoloog dr Eleni Kasselouri-Hatzivassiliadi Piibli üle õigeusu kirikus ja teoloogias nentides, et õigeusu arusaama järgi on Jumala Sõna eeskätt kogemus ja elu Jeesuses Kristuses. Ühtlasi tõdeb ta, et […]

Loota on parem kui meelt heita (nr 422/ 10.1.2020)

Foto: Ergo Naab. Alanud on uus aasta ja me kõik läheme sellele vastu oma lootuste ja ootustega. Loodame kõik, et uus aasta tuleb parem kui eelmine. Lootus ei ole lollide lohutus, nagu ütlevad küünikud, vaid midagi suurt, ülevat ja kaunist. Kristlastena teame me, et Jumal on lootuse Jumal, kes annab meile jõudu loota ka kõige […]

Anno Domini 2020 (nr 421/ 3.1.2020)

Rõõmurikast, lootusrikast, armastusrikast uut Issanda aastat! – soovib ajakirja Kirik & Teoloogia kolleegium. Andku Looja meile tarkust kasutada meile kingitud aega arukalt ning kaitsku ja hoidku meid, kinkigu meile avarad südamed ja avagu taipamise väravad! “Kuidas anda ennast Issanda teenistusse, et need mõtted, millega järgmist aastat kokku võtame, et nendega saaks tõdeda, me oleme kasutanud […]

Jõulud – jumalik armastuslugu (nr 420/ 27.12.2019)

Foto: Johann-Christian Põder Taani mõtleja Søren Kierkegaard on jutustanud oma „Filosoofilistes pudemetes“ ühe meeldejääva jõululoo (Tartu 2008, tõlk. Jaan Pärnamäe, lk 34-40). Ta ütleb, et tihti räägitakse õnnetust armastusest kui armastusest, kus armastajad üksteist ei saa. Aga on ka teistsugust õnnetut armastust – armastust, kus armastajad üksteisest aru ei saa, üksteist ei mõista. Viimane iseloomustab […]

Arm, armastus ja andeksandmine (nr 419/ 20.12.2019)

Foto: Ergo Naab Tänase numbriga lõpetame Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimuse „Evangeelsed käsitused religioonide paljususest Euroopas“ avaldamise. Dokumendis seisab: „Kristlased usuvad Kolmainu Jumalasse, kes on radikaalselt armuline.” Tänases tekstisosas vaadeldakse religioonide paljusust käsitlevaid piiblitekste ning kirjeldatakse lõpetuseks päris praktiliselt dialoogikultuuri ja kuidas seda kirikute erinevates tegevusvaldkondades arendada. Uurimusdokumendis sedastatakse: “Jumala radikaalne arm annab meile vabaduse […]

Iganädalane uudiskiri

English