ISSN 2228-1975
Search

Püsivad väärtused (nr 548/ 12.8.2022)

Tänane Kirik & Teoloogia number 548 on viimane nädalakiri. Esimese kvartalikirja järjekorranumbriga 549 loodame lugejateni tuua oktoobris. Kirik & Teoloogia eesmärgiks on olnud need kümme aastat ja on jätkuvalt toetada ja elavdada teoloogilise mõttevahetuse toimumist ning aidata sellega kaasa teoloogilise otsustusvõime teravnemisele ja teoloogilise vastutustunde süvenemisele, seda nii Eesti kirikus kui ka siinses kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt. Tahame anda oma panuse, et kirik oleks Eesti ühiskonnas teoloogilisem ning sellisena ehedamalt ja tõelisemalt kirik.

Kolleegium kasutab siinset, ajakirja ajaloos pöördelisest momendist teavitavat juhtkirja ka selleks, et tänada kõiki meie tuhandeid lugejaid ja sadu kaasautoreid. Ilma teieta ajakirja poleks, teiega läheme edasi. Loodame, et lugejaid ja kaasautoreid tuleb juurde veel palju.

Ajakirja kolleegiumi tööd on aastate jooksul toetanud ka palju annetajaid, hea hulk lugejaid on püsiannetajaid. Soovime teile avaldada veel iseäranis suurt tänu, sest olete võtnud enda õlule need paratamatud tehnilised kulud, mis ühe netiajakirja juures tekivad. Täname ka siseministeeriumit, kelle aastatepikkune toetus aitas veel kuni eelmise aastani meie tööd jätkata.

Kirik & Teoloogia viimases nädalakirjas jätkame teoloogilise hariduse teemadel. 2021. ja 2022. aastal on ilmunud mitmeid arvamuslugusid teoloogilise kõrghariduse ja akadeemilise teoloogia teemal. Millist ülesannet kannab endas akadeemiline teoloogiline kõrgharidus, milline peab olema vaimulike ettevalmistus, mida üldse meie tänases kultuuri- ja haridusruumis tähendab teoloogiline kõrgharidus, millistest teadmistest ja kogemustest koosneb religioosne haritus. Millised küsimused ja uurimisteemad on seal hetkel aktuaalsed ning kui populaarne on üldse teoloogiaharidus. Selleks intervjueeris toimetus kõiki teoloogilist haridust andvaid kõrgkoole Eestis ning valitud teoloogiateaduskondi või -koole meie naaberriikides ja kaugemalgi. Sel korral tutvume kolme kõrgkooliga: Tartu Ülikooli usuteaduskonda tutvustab teaduskonna juhataja Roland Karo, Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku Teoloogilist Instituuti tutvustab instituudi juhataja Tauri Tölpt ja EELK Usuteaduse Instituuti tutvustab professor Priit Rohtmets.

Tänases numbris:

Teoloogiline haridus Baltimaades ja Skandinaavias – Tartu Ülikooli usuteaduskond. Intervjuu Roland Karoga.

Teoloogiline haridus Baltimaades ja Skandinaavias – Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut. Intervjuu Priit Rohtmetsaga.

Teoloogiline haridus Baltimaades ja Skandinaavias – Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku Teoloogiline Instituut. Intervjuu Tauri Tölptiga.

Ajakiri Kirik & Teoloogia muutub kvartalikirjaks.

Head lugemist!

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English