ISSN 2228-1975
Search

Lähedus ja distants (nr 542/ 27.5.2022)

Tundlikkusel ja taipamisel on mitmeid vorme. Teoloogilise tundlikkuse ja taipamise puhul on oluline spontaansus, lähedus ja kirg, aga vajalik on ka kriitilist reflektsiooni võimaldav distants. Alles üheskoos aitavad need meil usu- ja elukogemusi, usu- ja elupraktikat lahti mõtestada, neid paremini mõista ja sõnastada. Sellise tundlikkuse arendamise juures mängib olulist rolli teoloogiline haridus, teoloogilise kompetentsuse nii isiklik kui ühiskondlik väärtustamine.

Tänases Kirik & Teoloogia numbris jätkub intervjuude sari teoloogiliste kõrgkoolide ja teaduskondade esindajatega, et saada väike sissevaade teoloogilise hariduse olukorda nii Eestis kui mujal. Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) rektor dr Einike Pilli tutvustab oma õppeasutuse arengut ja olukorda ning mõtiskleb teoloogilise hariduse, kiriku ja ühiskonna üle. Ta osutab, et KUS „püüab hoida tasakaalus Jumala Sõna ja Jumala Vaimu tegutsemist, akadeemilist taset ning praktilist koguduslikkust“.

Tänane artikkel on Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorandi Igor Ahmedovi sulest ja näitlikustab hästi teoloogilise tundlikkuse praktikat. Ta avab lähedust ja distantsi Jeesuse kohtumises Samaaria naisega. Uurides Jeesuse ja Samaaria naise teoloogilist kujundit Johannese evangeeliumis osutab ta, „et Samaaria naist tuleks mõista nii, et ta võib teksti eri etappidel esindada kirikut, Samaaria rahvast, paganaid või kõiki kolme korraga“.

Tänases jutluses kirjutab EELK Saarte praostkonna vikaarõpetaja Tiina Janno Jumala headest ja täiuslikest andidest ja eelkõige evangeeliumi rõõmu loovast kingitusest. Evangeeliumi valguses elu ja maailma nägemine on kantud tänust ja rõõmust ning ärgitab meid toimima, aga nõuab just seetõttu meilt ka probleemide rahulikku ja tarka kaalutlemist. Ka siin põimuvad lähedus ja distants: „Vajame rahu ja keskendunud lähteseisundit, et aktiivse toimimise periood oleks viljakas“. Just sellises produktiivses pinges olles ja elades võime olla tänulikud Jumalale tema andide eest!

Head lugemist!


Tänases numbris:

Igor Ahmedov, Jeesus ja naised – patriarh või feminist? Samaaria naise näide.

Teoloogiline haridus Eestis ja kaugemal – Kõrgem Usuteaduslik Seminar.

Tiina Janno, Tänu ja rõõm tõe sõnast (Jk 1:17–21).

Luterlik Maailmaliit avas Poolas kaks keskust põgenikele.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English