ISSN 2228-1975
Search

Terves kehas terve vaim? (nr 540/ 13.5.2022)

Tänases numbris avaldame teise osa Arthur Võõbuse Vana Testamendi tekstikriitika konspektist, mille toimetas Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Urmas Nõmmik. Arthur Võõbus edastab oma vaate Septuaginta kohta, mis on teadolevat vanim terviklik Heebrea piibli tõlge kreeka keelde ning samuti kahe ladina versiooni kohta − Vetus Latina ja Vulgata. Ladina versioonid on Kirik & Teoloogia lugejale juba tuttavad. Me oleme avaldanud Võõbuse Uue Testamendi tekstikriitika käsitluse, vt siit. Erilist tähelepanu pälvib Võõbuse käsitlus Origenesest ja tema Hexaplast ning Süüria versioon, mis on ka tänapäeval nii ida- kui läänesüürlaste ametlik Piibli versioon. Lugejal on samuti võimalus tutvuda Syro-Hexapla versiooni tekkelooga.

Meil on hea meel avaldada Tartu Miina Härma Gümnaasiumi 11.a klassi õpilase ja 2021-2022 õppeaasta usundiõpetuse olümpiaadil teise koha pälvinud Gerli Raagi olümpiaadiessee. Väljend „terves kehas terve vaim“ on paljudele tuttav. Kas see, et sellele eelneb fraas „me peaksime paluma jumalaid“ võib olla tuttav või mitte? Gerli Raag kirjutab sellest, kuidas fraas on meieni jõudnud, millised on terve keha ja vaimu käsitlused erinevates maailmausundites, mida terve keha ja vaimu dialektika üldse tähendab. Kas terves kehas on ilmtingimata terve vaim? Või kas terve vaimuga kaasneb ilmtingimata terve keha?

„Kristus on läinud sisse templi kõige pühamasse paika, tuues ohvriks iseenese, räägib kiri heebrealastele. Ta kannatas kõigi meie eest, räägib Paulus. Tema jüngrid ega kaasaegsed ei mõistnud Tema kannatuse põhjust. Nii tõdeb kirikukäsiraamat ja seda tõdeb ka Pühakiri.“ Nõnda kirjutab oma jutluses Aare Luup. Meie aga püüame alati ebaõnne, kurja ja raskusi kuidagi ära seletada. Aare Luup hoiatab, et ei tohi tekitada muinasjutte, isegi hea tahte põhjal tekitatud „pealiskaudsed lohutavad klišeed ongi ohtlikud just seetõttu, et kui neid kellelegi puistame, siis võtame temalt ära õiguse leinata.“ Aare Luubil on õigus, ükskõik kas tegu on meie lähedasega või meile uue lähedasega, Ukraina sõjapõgenikuga. Öeldes heatahtlikult „see on Jumala tahe“, võime tekitada rohkem valu ja ebaselgust.

Tänases numbris avaldame samuti EELK perikoopide abimaterjali, mis on pühendatud ülestõusmisaja kuuenda pühapäeva tekstile Efesose kirja 3:14-21 põhjal.

Meil on suur rõõm jagada teiega uudist Poolast, kus ordineeriti hingekarjaseks esimesed 9 naist.

Head lugemist!


Tänases numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 5/11: ülestõusmisaja kuues pühapäev Ef 3:14-21.

Arthur Võõbus, Vana Testamendi tekstikriitika, 2.

Gerli Raag, olümpiaadiessee: Mens sana in corpore sano.

Aare Luup, Kannatuse eesmärgitusest (Hb 9:11–15).

Luterlik Maailmaliit, Poolas ordineeriti hingekarjaseks esimesed 9 naist


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2020. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English