ISSN 2228-1975
Search

Tartus väljaantava rahvusvahelise semiootikaajakirja „Sign Systems Studies“ värske numbri teemaks on religioon ja semiootika 

Läinud kuul ilmus esmalt internetis kõigile vabalt ligipääsetavalt ja seejärel ka traditsioonilises trükiversioonis Tartu Ülikooli kirjastuse väljaantava ingliskeelse ajakirja Sign Systems Studies erinumber pealkirjaga „Religion in the semiosphere“ („Religioon semiosfääris“).  

Ajakiri, mida traditsiooniliselt tituleeritakse maailma vanimaks semiootikaajakirjaks, asutati Juri Lotmani eestvedamisel aastal 1964. Ta ise oli selle väljaandjaks surmani (1992). Värske ajakirjanumber on märkimisväärne, kuna aastakümnete pikkuse pausi järel on tähelepanu keskmes taas semiootika ja religioon.  Taas sõna on kohane, kuna iseäranis ajakirja ilmumise esimesel kümnendil olid religiooniga seotud artiklid väga olulisel kohal. Semiootika ja religiooni suhestamine kuulus ajakirja kesksete teemavaldkondade hulka.  

Tänaseks on semiootika ja religiooni uurimise suhe, aga ka kummagi osapoole iseloom mitmeti teisenenud. Nn religioonisemiootika avaral maastikul on suhestumine Lotmani teoreetilise ja analüütilise pärandiga, iseäranis tema hilisemate töödega, olnud pigem marginaalne. See tähendab, et kriitiliseks ja loovaks dialoogiks religioonifilosoofia, teoloogia ja teiste akadeemiliste religiooni uurimise viiside ning lotmanliku kultuurisemiootika traditsiooni(de) vahel on jätkuvalt vägagi palju ruumi. Leidub kaalukaid argumente selle poolt, et taolise dialoogi olulisus ei piirdu üksnes akadeemilise ruumiga, vaid võiks evida tähendust ka meie ühiskondliku kooselu (religioonidega ja religioonide vahelise suhestumisega) jaoks avaramalt. 

Erinumber „Religioon semiosfääris“ tõukub 15.–28. veebruaril 2022 Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis toimunud rahvusvahelisest kongressist „Juri Lotmani semiosfäär“, mis oli pühendatud Lotmani 100. sünniaastale. Toonase kongressiga ühenduses tehti avalik kutse religioonisemiootika paneeliks või n-ö alakonverentsiks, mis oli suunatud semiootika, religiooniuuringute, teoloogia, filosoofia ja kultuuriuuringute valdkonna teadlastele ja kutsus üles kandideerima religiooniga seotud ettekannetega, mis kätkevad otsest suhestumist Juri Lotmani intellektuaalse pärandiga, uurides, esitledes või ka kahtluse alla seades selle tähtsust religiooni uurimisele ja religiooni üle mõtlemisele 21. sajandil. Rahvusvaheline vastukaja kutsele oli rikkalik. Äsjailmunud erinumbri artiklid tõukuvad toonasest paneelist. Avaldamiseks valitud artiklid on oluliselt edasi arendatud ning läbinud põhjaliku eelretsensiooniprotsessi. 

Ajakirja erinumbri koostajateks on Thomas-Andreas Põder, EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professor ja Tartu Ülikooli religioonifilosoofia kaasprofessor (rõhuasetusega religioonisemiootikal), ning tema juhendamisel Tartu Ülikoolis doktoritööd kirjutav Matthew Louis Kalkman.  

Ehkki ajakiri on ingliskeelne, avaldatakse igas numbris artiklite kokkuvõtted  nii eesti kui veel ühes keeles. Ajakiri on kõige lihtsamini ligipääsetav ja loetav aadressil: https://ojs.utlib.ee/index.php/sss. Erinumber koos sissejuhatuse ja üheksa artikliga hõlmab 200 lehekülge. Autorid on Ameerika Ühendriikidest (2), Argentiinast (1), Bulgaariast (1), Itaaliast (2), Poolast (2), Rumeeniast (1) ja Eestist (1). 

Erinumbri toimetajate eriline tänu on suunatud ajakirja endisele peatoimetajale Kalevi Kullile, praegusele peatoimetajale Ott Puumeistrile ning erinumbri toimetamisse eriliselt panustanud Sign Systems Studies toimetuse liikmele Ene-Reet Soovikule. 

Soovitatud:

English