ISSN 2228-1975
Search

Ilmunud on kogumiku „Üheskoos kirik“ I osa

EELK Usuteaduse Instituudi toimetiste sarjas on ilmunud uus kogumik „Üheskoos kirik“.

Kogumik „Üheskoos kirik“ koondab Luterliku Maailmaliidu, Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas ja Porvoo Osaduse õpetuskõneluste ja teoloogiliste uurimusprotsesside olulisi tulemusi. Need kolm kirikuosadust on oikumeenilisel maastikul Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) päriskodu.

Uue kirikuaasta alguseks on saabunud trükikojast kaheosalise teoloogiliste dokumentide kogumiku I osa, mis kannab alapealkirja „Kirik – Pühakiri – armulaud – amet“ ja selle koostajad on Thomas-Andreas Põder, Kadri Lääs ja Kadri-Eliisabet Põder (368 lk, kõva köide). Aasta pärast on kavas välja anda ka kogumiku II osa alapealkirjaga „Misjon – diakoonia – avalikkus – religioonid“.

Tervikuna pakub teos põneva vaatenurgaga ja mitmemõõtmelise sissejuhatuse kristlikku vaimsusesse, mis avab ja toetab inimelu eluna osaduses, trotsides ja teisendades suhete vältimise, pärssimise ja lõhkumise tungi.

„Üheskoos kirik“ talletab teoloogilist tööd kirikute, ühiskonna ja maailma jaoks, mida on tehtud ühiselt – kirikosadusena ehk üheskoos kirikuna. Kõik liikmeskirikud on siin kaasosalised ja kaasvastutajad, sihiseadjad ja kujundajad, edendajad ja vastuvõtjad. 

Raamat on abiks teoloogia üliõpilastele, vaimulikele, suuremat teadlikkust ja süvenemist otsivatele koguduseliikmetele ja kaastöölistele, kuid ka kõigile, kes ei ole kirikuliikmed, ent soovivad saada aru, mis siis ikkagi on kristluse, kiriku ja kristliku usu jaoks tähtis, mida need tähendavad ja tõotavad. 

Kogumiku koostamise idee tõstatus ühenduses ajakirja Kirik & Teoloogia asutamise ettevalmistamisega enam kui kümme aastat tagasi ning oli üks olulistest kaalutlustest, miks taolist foorumit vaja on. Aastate vältel toimunud kirikuosaduste teoloogiliste ühistekstide tõlkimise, toimetamise ja ajakirja veergudel avaldamise protsessi võib pidada kogumiku peamiseks ettevalmistuseks.

Teos on pühendatud Luterliku Maailmaliidu 75. aastapäevale (2022), Leuenbergi konkordia 50. juubelile (2023) ning Porvoo ühisavalduse 30. aastapäevale (2022).  Raamatut saab osta Rahva Raamatu, Apollo, Krisostomuse ja Raamatukoi raamatupoodidest, EELK Usuteaduse Instituudi (UI) raamatukogust ja EELK Konsistooriumist, samuti UI kodulehel e-poest. Lähiajal jõuab see müügile ka Pauluse ja Utoopia raamatupoodidesse Tartus.

Soovitatud:

English