ISSN 2228-1975
Search

Puhkemise jõud (nr 124/ 25.4.2014)

April - Oktober 2013 059
Foto: Johann-Christian Põder

Kevadised pungad on õrnad ja haavatavad, vajades puhkemiseks ja kasvamiseks päikest ja vett. Nad vajavad midagi, mis on suurem kui nemad ise, mis neid hoiab ja kannab. Tänases Kirik & Teoloogia  artiklis joonistab Soome Luterliku Kiriku Haiglahingehoiu Keskuse endine peasekretär, vaimulik ja psühhoterapeut Kirsti Aalto näitlikku pildi puust, mille juured ja oksad on haiglavaimuliku rollid ning igal oksal on kolm haru – personal, patsiendid ja omaksed. See puu vajab kasvamiseks jõudu, vett ja toitu, milleks on usk, Jumal ja armastus. Ning valgust, milleks on lootus.  Haiglavaimuliku ja hingehoiu rolli haiglas vaagiv artikkel on rõõmustavaks jätkuks hingehoidu puudutavatele kirjutistele, mida oleme viimastes numbrites võinud lugejate ette tuua (Kirik & Teoloogia nr 121/ 4.4.2014 ja nr 123/ 18.4.2014).

Tänases numbris on võimalik lugeda ka järjekordset usundiõpetuse olümpiaadi esseed. Selle autoriks on Tartu Katoliku kooli õpilane Eeva Liisa Bender, kes arutleb õigeusu kiriku arengute üle Eestis. Ta tõukub viimase rahvaloenduse arvudest ja püüab hinnata neis kajastuva õigeusklike arvu kasvu põhjuseid. Bender kirjutab: „Just põhjuste otsimine tegi selle teema mulle huvitavaks, sest sellise suure muutuse taga ei tarvitse olla vaid üks põhjus. Ühiskonnas toimub alati erinevaid protsesse paralleelselt ja suuremad muudatused tekivad siis, kui mitu arengut ühes suunas liiguvad“.

Piiblist kui põlvkondade pärandist kirjutab tänases mõtiskluses Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson. Ta osutab seoses äsja möödunud pärandiaastaga ning pärandi hoidmise vajalikkusega: „Seda järjepidevust on mõistnud paljud Piibli autorid, tuletades ikka ja jälle meelde mineviku sündmusi – Jumala tegusid. Ja mitte ainult meelde tuletades, vaid kutsudes üles Jumalat selle eest tänama. Ja mitte ainult tänama, vaid ka õpetama. Vähe kasu on sellest, kui me ainult teame mineviku fakte. Meil on vaja mineviku kogemustest õppida, teha omad järeldused ja otsused ning jätkata oma teed“.

Head kevadist lugemist!

 

Tänases numbris:

Kirsti Aalto, Hingehoid erinevates kontekstides, hingehoidja roll haiglas.

Eeva Liisa Bender, Õigeusu tõus Eestis ja selle põhjused.

Jaan Bärenson, Piibel – põlvkondade pärand.

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English