ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu tähistab ülemaailmset immuniseerimisnädalat julgustades vaktsineerima

Erakorralised jõupingutused COVID-19 vastaste vaktsiinide väljatöötamiseks ja massiliste vaktsineerimisprogrammide väljatöötamiseks annavad lootust miljonitele inimestele kogu maailmas. Kogu pandeemia jooksul on rahvatervise organisatsioonid teinud tihedat koostööd valitsusväliste ja usupõhiste organisatsioonidega. See on muutnud nii vaktsiinide kohta faktiteabe avalikkuse ette toomist kui ka inimeste vaktsineerimisega solidaarset käitumist.

Iga-aastasel ülemaailmsel immuniseerimisnädalal, UNICEFi algatusel, mis toimub tänavu 24. – 30. aprillil, suurendab Kirikute Maailmanõukogu (KMN) oma toetust, nimetades kümme mõjukat liiget vaktsineerimisprogrammiga „300 Vaccination Champions“ liitumiseks. Eesmärk on mõjutada sotsiaalmeedia ajaveebe ja muid kanaleid, et tõsta teadlikkust vaktsineerimise abil immuniseerimise kriitilise rolli kohta elude päästmisel.

MKN peasekretäri kohusetäitja, prof prof Ioan Sauca julgustab igas olukorras vaimulikke ja liidreid vaktsineerimisprogrammidele kaalu andma: „Me peame tegema kõik endast oleneva, et kaitsta inimesi COVID-19 ja teiste potentsiaalselt surmaga lõppevate haiguste eest. Meie kohus on kasutada meile usaldatud mõju lisaks kohalike kirikute jõupingutustele. Meil on ülioluline roll üldsuse usalduse suurendamisel vaktsiinide vastu, eriti praegu,” ütleb ta.

Immuniseerimisnädala teema; „Vaktsiinid toovad meid lähemale“ on osa UNICEF-i laiemast strateegilisest prioriteedist immuniseerimise osas aastatel 2021–2025. Rõhk on tagada, et lapsed saaksid kogu maailmas asjakohaseid rutiinseid vaktsiine, ning inimeste koolitamine konkreetselt COVID-19 vaktsiinide osas.

Enne COVID-19 ei saanud ligi 14 miljonit last ühtegi vaktsiini ja paljud tervishoiutöötajad kardavad, et pandeemia puhkemise tõttu on see arv veelgi kasvanud, kuna inimesed kardavad regulaarset arstiabi otsida.

Sotsiaalmeediasõnumite, õppematerjalide ja esilugude kaudu liitub MKN UNICEF-i, Maailma Terviseorganisatsiooni ja teiste rühmadega üle kogu maailma, et propageerida elupäästvate rutiinsete immuniseerimiste tähtsust, aidata inimestel saada täpset teavet ja võidelda müütide ja väärinformatsiooniga.

„Osalemine üle kogu maailmses osaduses annab meile võimaluse maapiirkondades, kus kirik on sageli kohaliku kogukonna keskpunkt. Igapäevaelus osalemine suurendab usaldust ja hõlbustab tervise ja tervenemisega seotud sõnumitega inimesteni jõudmist, mis on üks meie programmilisi valdkondi,”selgitab Sauca.

Lähipäevil kuulutab KMN välja oma vaktsineerimise tšempionid. Nädala jooksul kutsutakse KMN liikmeskirikuid üles kasutama räsimärki #VaccinesWork koos fotodega, millel on kujutatud inimesi pärast COVID-19 vastase vaktsiini saamist ja kirjeldusega oma kogemusest vaktsineerimisega.

“Ootame usujuhtidelt nende kogemusi eesrindlike tervishoiutöötajate, kogukonna tervishoiutöötajate, vaktsiiniekspertide või õpetajatega, kes on saanud vaktsineeritud või ootavad pikisilmi selle saamist,” lõpetab Sauca.

Alates 2015. aastast on KMN teinud koostööd UNICEFiga, keskendudes lapse õiguste küsimustele.

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu.

Soovitatud:

English