ISSN 2228-1975
Search

Lastes Jumalal kõnelda (nr 313/ 8.12.2017)

Foto: Karin Kallas

Kirik & Teoloogia seekordses numbris mõtiskletakse selle üle, kus ja kuidas Jumal inimesega kõneleb, inimest kõnetab. See võib toimuda eri viisidel, mitte ainult sõnadega. Inimeste jaoks seostub kõne tihti esmajoones sõnadega, kuid Jumala kõnelemist võime leida ka toimingutes, puudutustes, tajumises, mõtetes ja helides.

Avaldame Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) õpetuskõneluse tulemuse, kus käsitletakse armulauaõpetust ja armulauapraktikat. Euroopa Evangeelsed Kirikud kõnelevad ühiselt armulaua erinevatest tähendustest ja selle ühest keskmest – Jeesusest Kristusest. Armulaua mõistmisel otsustav on aga just see, et selles toimingus kõneleb ise Jumal inimesega.  Dokumendis arutletakse ka armulauapraktikaga seotud uute ja uuesti esile tõusnud vanade küsimuste üle, mida tingib muutuv ühiskond ja elukorraldus. Dokumendi on tõlkinud ning sellele on eessõna kirjutanud EKOE nõukogu liige ning Usuteaduse Instituudi professor Thomas-Andreas Põder. Dokument ilmub kahes osas.

2. detsembril toimus seminar, millega tähistati hingehoidliku koolitamise 25. aastapäeva Eestis. Avaldame sellel seminaril peetud Soome Luterliku Kiriku vaimuliku Kirsti Aalto ettekande. Aalto rääkis oma ettekandes hospiitsravist, leinast ja sureva inimese ning tema lähedaste toetamisest. Kuigi meditsiin võib anda paranemis- ja elulootust, siis jõuab alati kätte ka aeg, mil seda lootust enam ei ole. Aalto kirjutab, et siis on kristlasele lootuseks ja lohutuseks Jumal ning ligimene. Nad ei pea oma ligiolu märgiks kõnelema sõnadega, vaid võivad teha seda ka vaikusega. Ja juba ligiolu ise kõneleb surijale armastusest.

Kaplan Anna-Liisa Vaher jutlustab teise advendipüha jutluses Jumala leidmisest, tajumisest, tunnetamisest. Ta kasutab sellest kõneledes kujutlust uksest, mille taga on Jumal, kes ootab sisselaskmist. Inimene kipub ootama koputust, mingit märki, mis ütleks talle selgelt ja otsesõnu: „Mina olen sinu Jumal, võta mind vastu!“. Kuid ka selge märk võib kõlada kurtidele kõrvadele. Mitte tugev koputus ei ole see, mida inimene vajab, vaid lihtsalt ukse avamine, sest Jumal juba ootab teda.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Armulauaõpetusest ja -praktikast, 1. osa.

Kirsti Aalto, Mu hing nutab. Hospiitsravist.

Anna-Liisa Vaher, Ava uks Jumalale. Jutlus teiseks advendipühaks (Ilm 3:7–13).

Luterliku Maailmaliidu Euroopa kirikud pööravad uues programmis tähelepanu „hirmu õhustikule“.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English