ISSN 2228-1975
Search

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi

Aidake meil jõudsalt edasi tegutseda ja veelgi paremaks muutuda!
Sobivaim viis meid toetada on kanda annetus arveldusarvele:

MTÜ Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium,
EE272200221054798066 (Swedbank).
Ei loe, kas üks või tuhat, iga annetus on sisult suur!

Nii nagu  eelmine aasta, kutsub Kirik & Teoloogia ka sellel aastal üles oma lugejaid toetama ajakirja ilmumist rahaliselt. Möödunud aastal kogunes palju annetusi ning nendest oli meile suur abi!

Kirik & Teoloogia saab ilmuda vaid tänu vabatahtlike tööle – nii kolleegiumi liikmed kui ajakirja kaasautorid teevad tööd tasuta. Praegu on ajakirjaga seotud kolm kohta, mis saavad väikest rahalist toetust: keeletoimetajad, tegevtoimetaja ning ajakirja tehniline tugi. Kuna tegemist on vaid veebis ilmuva ajakirjaga, mille süsteemi on vaja pidevalt uuendada ja parandada, ning ka ise soovime lehte tehniliselt parendada, siis on tehnilise toe kulutused kõige suuremad.

Lisaks eelnevalt nimetatule on kulutused seotud ka raamatupidamisega ning võimalusel soovime ka ajakirja reklaamida ning lugudele Facebookis hoogu anda.

Alates 2017. aastast on MTÜ Kirik & Teoloogia ka tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas.

 

Lootusrikkalt ning tänades

Kirik & Teoloogia toimetus

 

Vt ka Tänu ja palve Kirik & Teoloogia lugejale.

Soovitatud:

English