Esiletõstetud lood

Kokku 1500 postitust

Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus Uue Testamendi teaduse vaatevinklist

Lugupeetud konverentsil osalejad, oma ettekande esimeses osas heidan lühikese pilgu valdkonna mõnedele tunnusjoontele viimastel aastakümnetel ja seejärel vaatlen Uue Testamendi teaduse olukorda Eestis. Kolmandas osas peatun küsimuse juures, missugune on Uue Testamendi teaduse suhe teiste õppetoolidega. Lõpuks kutsun üles mõtlema meie jaoks olulise küsimuse üle – kuidas saab Uue Testamendi teadus olla meile eluliselt värskendav […]

Vastus R. Tasmuthi ettekandele „Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus Uue Testamendi teaduse vaatevinklist“

Kui Randar Tasmuth rääkis eelnevas Uue Testamendi uurimise probleemidest ja võimalustest, siis mina räägin oma vastuses inimestest. Sest teadus, ükskõik mis teadus, käib ikka inimesi pidi ja nende kaudu. Ja räägin ka arvudest, sest ülikool on juba selline koht, kus numbritega mõõdetakse kõike, mida mõõta saab. Niisiis, seisuga sügis 2021 on Eestis akadeemiliselt Uue Testamendi […]

Igavene armastus – igavene andestus

Nii nagu paljusid eesti teolooge ja loomeinimesi, tabas mindki oma õpingute alguses vaimustus Uku Masingu mõttehiilgusest ja tema käsitlus „elusamusest“. Ühelt poolt kogu aade, mis oli ühtaegu väga selge ja ilus, muutus aga oma paljususes keerukaks ja vastuoluliseks selle poole päriselt püüeldes. Eelkõige just inimeste ja armastuse tõttu, ning ma ei kahtle – ka oma ettekujutuste ning kangekaelsuse […]

Kuhu lähed, Eesti Vana Testamendi / Heebrea Piibli teadus?

Vana Testamendi / Heebrea Piibli teaduse ülesanne teoloogia raames. Viimaste aastakümnete arengud Alustuseks küsin, kust me tuleme. Tuleme suuresti protestantliku teoloogia kontekstist ning selles on Vana Testamendi teadusel koos Uue Testamendi teadusega oma kindel roll. Piibel on kristliku usu alus ning selle lugemine ja tõlgendamine ehk eksegeetika on vältimatu sisend süstemaatilisele teoloogiale, dogmaatikale, ning sealtkaudu […]

Vastus U. Nõmmiku ettekandele „Kuhu lähed, Eesti Vana Testamendi / Heebrea Piibli teadus?“

Esimesed kommentaarid tuginevad laiemale kontekstile kui Eesti oma. Dogmadest iseseisev eksegees kõlab justkui väga objektiivselt. Seejuures peaks aga Vana Testamendi teadus vältima sarnasesse ämbrisse astumist nagu Uue Testamendi teadus ajaloolise Jeesuse uurimisega, milles see objektiivselt ja dogmadest lahus rekonstrueeritud Jeesus oli lõpuks väga kahtlaselt selle ajastu nägu, milles uurimisprotsess toimus, olgu vormijaks siis valgustusideed või […]

Vanaisa tundmatud valikud

On aeg valida ja olla valitud. Valida välja, olla välja− või äravalitu, olla valitud valitsema, olla valitud ja valida valitseja. Valida vastutajad, ise vastutada. Lasta ennast valida ja siis valijate ees vastutada. Kristlastena meelitame me ennast mõttega, et Lunastaja on meid valinud paljude kutsutute seast. Ja et meil on võimalus toimida nagu Maarja Magdalast, kes […]

EELK perikoopide abimaterjal 4/18: lõikustänupüha Jh 6:25–35

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sari keskendub Piibli tekstidele (nn perikoopidele), mida loetakse ja millele jutlustatakse käimasoleva kirikuaasta tähtsamatel pühapäevadel ja pühadel. Tekstikäsitluste sari on unikaalne eestikeelne lugemisvara kõigile, kes huvitatud piiblitekstide tõlgendamisest (eksegeesist), aga ka sellest, kuidas neid on kasutatud ja kasutatakse jumalateenistuse kontekstis. EELK töötegijatele saavad jutluste koostamist või Piibli üle toimuvaid […]

Aruanne „hingehoiu“ kaplanaadilt

Enne veel, kui alustan aruannet, selgitan oma lähtepunkti. Töös haiglakaplanina ja sotsiaalministeeriumi vanemkaplanina  puutun igapäevaselt kokku hingehoiutöö sisu selgitamisega, initsieerimise ja korraldamisega, olles samal ajal korraga nö eesliinil kui ka staabis. Mõlemad ülesanded täiendavad üksteist, inspireerivad ja on kohati segavad. Mõnikord on tunne, et ööpäev  on liiga lühike ja silmapiiril eesmärgid–tulemused liig kaugel. Jah, hingehoiust […]

Kristlus on ränk

Mida ütles Jeesus puhtas eesti keeles? Ta ei öelnud, et armasta rahvust. Ta ütles puhtas ja ilusas eesti keeles, et armastatagu vaenlast (Mt 5:44). Mida ütles Jeesus puhtas eesti keeles? Ta ei öelnud, et armasta riiki. Ta ütles puhtas ja ilusas eesti keeles: armasta vaenlast (Mt 5:44). Mida tähendab armastada vaenlast? Oma särk on ihule […]

Vanglakaplanite rolliteadlikkus kinni peetavate isikute radikaliseerumise märkamisel ja sellele reageerimisel

Sissejuhatus Artikli aluseks on 2021. aasta juunis Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudis kaitstud magistritöö „Vanglakaplanite rolliteadlikkus kinni peetavate isikute radikaliseerumise märkamisel ja sellele reageerimisel“. Töö eesmärk oli välja selgitada, millised Eesti vanglakaplanite pädevused vajavad arendamist, toetamaks nende rolli vanglaradikaliseerumise märkamisel ja sellele reageerimisel. Selleks anti töös esmalt teemakohasele teaduskirjandusele toetudes uuritavast valdkonnast teoreetiline ülevaade, mis toetas ja […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English