ISSN 2228-1975
Search

Tänu ja palve Kirik & Teoloogia lugejale

kjtTäname Sind, hea Kirik & Teoloogia lugeja, kes Sa oled meiega kaasas olnud kõik need aastad, kuud ja nädalad. Tahame eriliselt  tänada neid inimesi, kes on meie ajakirja ilmumise heaks raha annetanud, mis on kaasa aidanud Kirik & Teoloogia iganädalasele ilmumisele. Teatame Sulle, et Sa oled astunud annetamisega samasse ritta Eesti Vabariigi siseministeeriumiga, mis kodanikuühenduste toetamise raames on aidanud katta toimetuse kõige vajalisemaid toimetusi.

Tänu Sinule saame kolleegiumiga ühiselt igareedese uue ajakirjanumbri ilmutamiseks veebitoimetuses rõõmsalt ettevalmistusi teha, oma aega ja energiat panustada, et meie pea kolmesaja autori uurimusi, mõtteid ja arutlusi jagada.

Oleme viimasel poolaastal Sulle meelde tuletanud, et edasiseks paremaks ajakirja ilmutamiseks vajame rahalisi ressursse. Senini saime hakkama kolleegiumiliikmete vabatahtliku tööga. Suund ajakirja professionaliseerumisele ja uutele vajalikele rubriikidele muudab väljaandmisprotsessi keerukamaks ja aeganõudvamaks ning eeldab rahaliste ressursside olemasolu. Selgitame Sulle, miks oleme hakanud paluma annetusi.

Töö, mis me teeme, et Kirik & Teoloogia igareedeselt ilmuks ning millistel  tingimustel meie kolleegium ja meie autorid ajakirja teevad, on tasuta, vabatahtlik.  See tähendab, et  tasuta saadavad meile kaastöid autorid, tasuta töötavad päevatoimetajad ja kolleegium. Pisukest tänuhonorari on saanud vaid keeletoimetajad. Milles me töö siis seisab? Ühistel koosolekutel teeme kolleegiumiga pikemaajalise plaani, koostame graafiku, kus on kirjas, mis ajal, kes mida teeb, milliseid artikleid vajame, milliseid autoreid palume kirjutada, mis on olemas, mis on puudu  ning kellele meist jääb ühe või teise autoriga sidepidamine. Oleme ise vaheldumisi iganädalase  ajakirjanumbri väljaandjad. Väljaandmisprotsess kestab  terve nädala, laupäevast reedeni. Sinna mahuvad keeletoimetamised, arutlused, vastastikused julgustamised. See on intensiivne iganädalane omavaheline suhtlemine ja teatud küsimustes seisukoha kujundamine. Nüüdseks oleme kolleegiumis endi seast valinud ka tegevtoimetaja, kelle ülesandeks on jälgida ja aidata nädalatoimetajaid, pidada sidet arvukate autoritega, vaadata, et kogu protsess toimiks ning kõik artiklid oleksid olemas ja toimetatud. Tema ka vastutab, et igal reedel ajakiri tõepoolest valmiks ja veebikeskkonda üles pandaks. Tegevtoimetaja töömaht on oluliselt suuremaks kujunenud, nii et oleme kaalunud temale väikese rahalise kompensatsiooni maksmist. Keeletoimetajad on kolm kolleegiumiliiget, kes teevad seda tööd lisaülesandena. Juhtkirjad ja uudised on roteeruvate nädalatoimetajate ülesandeks. Meie toimetus töötab veebikeskkonnas, sest oma tööde ja tegemiste tõttu on meil raske füüsiliselt kokku saada. Kes elab Nõmmel, kes Uudekülas, Tartus, Brüsselis, Genfis, Kopenhaagenis, kes Kosel, Sauel, Tallinnas, Rägaveres. Vaatamata lahutavatele  tuhandetele kilomeetritele ühendab meid aga tahe ja rõõm ühisest loomisest, ajakirja tegemisest. Ja lootus, et see läheb ka Sulle korda. Et Sa saad jõudu ja rõõmu elamiseks, mõtlemisainet ning inspiratsiooni neist lugemistest.

Oleme nüüdseks ajakirjast loonud ka mobiiliversiooni. Edasised väljaandmise ülesanded ongi peamiselt tehnilised: jõudumööda uuendada veebikeskkonda, mis vajab tõsist ümbertegemist ja see, et meie lood saaks digitaliseeritud, juhuks kui virtuaalreaalsus mingitel ootamatutel  tingimustel kokku kukub.

Me ei saa muidugi oma abipalves öelda, et kui Sa ei toeta, siis ajakiri ei ilmu, ikka ilmub, aga tänu Sinu annetusele saame ajakirja edasi välja anda, saame seda paremini teha.

Lootusrikkalt!

Sinu Kirik & Teoloogia

MTÜ Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium, EE272200221054798066 (Swedbank).

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English