Arvamused

Kokku 510 postitust

EELK identiteedist

26.–27. novembril 2019 Tallinnas toimunud EELK XXX kirikukogu kolmandast istungjärgust on möödas üle nelja kuu. Selle aja jooksul on siin ja seal vaagitud nimetatud istungjärgul käsitletud EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muudatusi. Põhjuse selleks on andnud viimaste vastuvõtmise nurjumine ettevalmistatud täispaketina. Õigusreformist on kirjutatud artikleid (nt siinsamas veebiajakirjas Kirik & Teoloogia), sellest on juttu olnud peapiiskopi […]

Olümpiaadiessee: Kuidas me kõik lõpuks otsa saame

Elu ring on paratamatu ning kannab, nagu kaubarong, algusest lõpuni kõik, mida me enda ümber näha võime. Samas  on ka asju, mille kestma jäämise nimel peaksime tegema kõik, mis on vähegi meie võimuses. Võtame näiteks meie imekauni planeedi Maa. Ta on küll ühest küljest võimsam ja tugevam kui ükskõik kes meie seast, kuid teisest küljest […]

Kiriku seadus ja kiriku kogu – mida veel öelda oleks?

EELK põhikirja ja kirikuseadustiku võimalik muutmine ja selleks esitatud (või veel esitatavad) muudatusettepanekud on leidnud märkimisväärsemat tähelepanu kiriklikus ja teoloogilises meediaruumis, eriti alates EELK kirikukogu sügisesest istungjärgust mullu novembris. Sellel, nagu mäletame, ei leidnud piisavat (ehk kahe kolmandikulist) toetust pakettidena esitatud ettepanekud põhikirja muutmiseks. Seetõttu jäi ka seonduvate ja kaasnevate kirikuseadustiku muudatuste hääletamine küsitavaks. Olen […]

EELK põhikirjareform

Viimasel kirikukogu istungjärgul, kus põhikirja reformikomisjon võttis kiriku põhikirja reformi eelnõu tagasi, kuna sai aru, et selleks ei ole võimalik saada 2/3 hääleenamust, võis reformi ettevalmistanutele tunduda, et nende mitme aasta töö on prügikasti visatud. Ma arvan aga, et tagasivõtmise otsus oli õige. Olen kindel, et reformi osas võib kompromissidele jõuda, aga selleks on vaja […]

Kirik kui perekond

EELK viimasel, Tallinnas toimunud kirikukogu istungil arutati ja hääletati muuhulgas EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muudatusettepanekuid, mis takerdusid 2/3 hääleenamuse nõude saavutamise taha. Selle põhjusi ja tagamaid on enda vaatenurgast valgustanud antud väljaaande lehekülgedel seni peamiselt protsessi suhtes valdavalt kriitiliselt meelestatud kirikukogu saadikud ja teoloogid. Seni toimunud arenguid on kokkuvõtvalt käsitlenud samas kirikukogu saadik ja õiguskomisjini […]

Kas oleme ennast nurka värvimas?

Õigusreform kui protsess jätkub, kuigi liiga libedalt pole see sujunud. Kirikukogul sai õigusreformi komisjon mõningase tagasilöögi ja reformi läbiviijad kinnitavad ka ise, et nende eelnõu(de)l olid vormivead ja seletuskiri oli kohati puudulik. Siinkirjutaja ei hakka protsessi ennast kommenteerima, ega ka konkreetseid norme analüüsima, seda enam et Kirik & Teoloogia on olnud paljudele kirjutamishuvilistele tänuväärne poodium […]

Õigusreformist ja piiskopkondadest evangeelse luterliku dogmaatika vaatevinklist

Ettekanne konverentsil „EELK identiteet?“ Tartu Pastoraadis, 19.02.2020 (seal kanti ette lühendatud kujul: video 1, 2, 3). – Toim. Austatud kuulajad, kallid õed ja vennad Kristuses! Tänan korraldajaid ettepaneku eest osaleda tänasel konverentsil. Mul on hea meel kõneleda meie kiriku usuteaduse instituudi süstemaatilise teoloogia õppetooli juhatajana ja lisada tänastele ettekannetele ja aruteludele evangeelse luterliku dogmaatika vaatevinkel. […]

Muljeid Luterliku Maailmaliidu konsultatsioonilt „Me usume Pühasse Vaimusse: üleilmseid vaateid luterlikule identiteedile“

23.–28. oktoobrini 2019 toimus Etioopias Addis Abebas Luterliku Maailmaliidu korraldatud konsultatsioon, mille eesmärgiks oli arutleda pneumatoloogilisest vaatevinklist selle üle, mida tähendab luterlaseks olemine tänapäeval. Konsultatsioonist võtsid osa teoloogid ja kirikuliikmed kogu maailmast. Korraldajad olid seadnud eesmärgiks panna toimunud arutelude tulemusel kokku küsimused, mille alusel sõnastatakse uurimisküsimused luterlike identiteetide uurimiseks või, nagu konverentsi vältel täpsustati, luterliku […]

Algab suur Iiobi raamatu uurimise projekt Tartus

Jaanuaris 2020 selgus rõõmus asjaolu nii Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja Eesti piibliteaduse kui ka allakirjutanu jaoks. Eesti Teadusagentuur otsustas rahastada 2019. aasta personaalsete uurimistoetuste taotlusvoorus taotletud rühmagranti PRG938 „Piibli Iiobi raamatu tekkelugu nn Iiobi kirjanduse taustal“. Varemgi on Eesti piibliteaduslikke projekte toetatud – selliseid projekte on juhtinud Kalle Kasemaa, Peeter Roosimaa, Randar Tasmuth ja allakirjutanu […]

Õigusreformist Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus

EELK õigusreform võeti käsile 2016. aastal, kui moodustati õigusreformi komisjon peapiiskop emeeritus Andres Põderi juhtimisel. Üleskutse esitada ettepanekuid EELK põhikirja ja seadustiku parandusteks ja muudatusteks esitati kogu EELK-le – vaimulikele, koguduste nõukogude ja juhatuste liikmetele. Õigusloome protsessi arengutest on teinud kokkuvõtteid ja tutvustusi õigusreformi komisjoni esimees Andres Põder, sekretär Illimar Toomet ning paljud teised, kes […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English