Arvamused

Kokku 532 postitust

Esimesest ülesoomelisest teoloogia ja religiooniuuringute konverentsist

Septembrikuu 10. ja 11. päeval toimus Helsingis, kuid tänu netivõimalustele ka muudes paikades teoloogia ja religiooniuuringute ühine konverents. The first national Finnish conference of theology and religious studies, kinnitati mulle tihti uhkusega. Konverents, mis kandis soome keeles nime teologian ja uskonnontutkimuksen päivät, pidanuks toimuma küll märtsikuus teaduste maja ruumides, kuid lükati mõistetavatel põhjustel edasi. Enamus […]

Mõtisklus kristlikest väärtustest

Lähiajal on tõusnud avalikus arutelus jälle päevakajaliseks kristlikud väärtused. Sellekohased artiklid ilmusid ERR-is ja teistes väljaannetes. Arutelu käivitajaks oli küll uue poliitilise rühmituse loomine, kuid kommenteerijad on arendanud teemat eri suundades edasi. Arutelutaustal mõtisklen veidi selle üle, mis võiksid olla kristlikud väärtused, nende otstarve ning kuidas nad seostuvad Kristusega? Kuidas mõista kristlikke väärtusi? Millegi väärtustamine […]

Tartu Ülikooli usuteaduskonnast tiibeti budistliku tankamaalini

Seda, mis mind 2017. aasta sügisel Tartu Ülikooli usuteaduskonda astuma pani, mäletan vaid ähmaselt. Õieti polegi midagi mäletada, sest teadmatus-püsitus-sihitus olid minus nii üleüldiseks pärisosaks saanud, et oma tegudes ma mingit loogikat või selgust ei oodanudki. Ilmne on vaid see, et kui ma esimest korda Tartu Ülikooli peahoone uksest sisse astusin, ei omanud ma ühtegi […]

Ärgem jätkem end ilma õpetajast

Marko Tiitus Tänavusele teadmiste päevale eelneva esmaspäeva Vikerraadio hommikumõtiskluses rääkis Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku liige, näitleja ja lavastaja Indrek Sammul õpetajate rollist inimese eluteel. Sünnist surmani ümbritsevad meid õpetajad, kelle abil omandame eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Esimestel eluaastatel õpetavad ema ja isa meid tassist jooma ning lusikaga putru sööma, jalgrattal tasakaalu hoidma […]

Head taipamist!

Aasta 2020 jääb igaveseks meelde. Sel aastal jäi kogu maailm korraks täiesti seisma. Pidime mõne nädalaga orienteeruma ümber eneseisolatsioonile ja akadeemilises töös distantsõppele. Palju jõudu nõudis see eriline kevad. Paljudel läks elu keeruliseks. Aga mitte ainult. Tean ka neid, kelle akadeemilisele eneseteostamisele mõjus kodus istumine väga hästi. Ootamatutes oludes oli kaotajaid ja oli võitjaid.   Võiks arvata, et nüüd ei karda me enam midagi. Oleme […]

Teoloogia ja loodusteadused on andnud üksteisele palju

Kuidas uurida loodusteaduste ja teoloogia omavahelist suhet? Võib-olla oleks õige uurida näiteks teadlaste usuveendumusi? Selles essees aga otsitakse teistsugust lähenemisviisi. Kristluse ja loodusteaduste suhteid käsitleva keerulise diskussiooni üheks teemaks on küsimus sellest, mil viisil on kristlik usk, teoloogia ja kiriku praktika mõjutanud loodusteaduste arengut ning mil määral on loodusteadused mõjutanud teoloogilist mõtlemist. See teaduse ja […]

Professor Tarmo Kulmar – vivat!

Tarmo Kulmar jaki seljas Indias, Sikkimis Professor Tarmo Kulmarile mõeldes tuleb meelde roomlaste vanasõna aquila non captat muscas – „kotkas ei püüa kärbseid“. Kotkas, kelle tiibades on piisavalt jõudu, et tõusta teistest kõrgemale, näeb ilma palju avaramalt ja õilsamalt, ta pilk ulatub kaugusesse, kuhu mõne teise silmapiir eales ei ulatuks. Kärbestega, selle ilma tühja-tähja ja tüütustega […]

Õppida, õppida, õppida, õppida, õppida

Iga õige ja püha algus peab algama püha Koraani 1. suuraga:  „Armulise, helde Jumala nimel! Kiitus Jumalale, maailmade Isandale, armulisele, heldele, viimse kohtupäeva kuningale. Sind me kummardame ja Sind me hüüame appi. Juhi meid mööda õiget teed,nende teed, kelle peal on Su soosing,  mitte nende, kelle peal on Su viha,ja mitte ekslejate.”   Lenin oli inimvärdjas. Stalin ja Hitler olid inimvärdjad. See on fakt. Need inimvärdjad on olnud meile kõige […]

Tule ja mõõga simulaakrum

Tänapäeval on liikvel käibefraas, et eestlased on kõige usukaugem rahvas maailmas. See on küll teataval määral tõsi, sest eestlaste eneseidentifitseerimine mõne religiooni jälgijana on tõesti väga madal, kuid eestlaste spirituaalsus on siiski pigem kõrge, kui arvestada seda, et siinmail naudivad populaarsust nii erinevad esoteerilised praktikad nagu pendeldamine, kivikesed ja muu selline, kui ka telesaated, nagu […]

Kodukülastused ja eaka toetamine koguduses

Matteuse evangeeliumis on kirjutatud, et tuleb armastada oma Issandat ja oma ligimest nagu iseennast (Mt 22:37–39). Palju arutatakse Issanda armastamise üle, aga selles artiklis peatun just ligimesearmastusel. Kuidas soovime vananeda ja millisena näeme oma elu viimaseid aastaid? Kas tahame olla üksinda kodus, kui lapsed on pesast läinud, füüsiliselt võimetuna minema kirikusse, mures oma mineviku, oleviku […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English