Arvamused

Kokku 584 postitust

Korruptsioonist ja ebaõiglusest EELK (majanduslikus) juhtimises. Repliik kirikukogu eelõhtul

Tuleva nädala alguses (29.–30.11.2021) toimuvale kirikukogule on esitatud otsustamiseks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) majandusliku juhtimise valdkonda kuuluv eelnõu, mis teeb teise nurga alt puust ja punaseks EELK juhtimise ja „arendamise“ viimaste aastate teoloogilis-sisulise fundamentaalprobleemi, mille süvenemist EELK elus ja kaalu võib-olla mõni ei ole veel tajunud või mõistnud. Arutamisele tulev eelnõu on majanduslik peegelpilt […]

Milleks on ühiskonnal vaja haridust?

Aeg on praegu selline, mis soodustab järelemõtlemist. „Aeg liigestest on lahti,“ nagu ütleb William Shakespeare näidendis „Hamlet“. Olen õpetajana, e-õppe ajal ja tavaliste koolitundide kõrvalt mõelnud sellele, millal haridus tekkis ning miks on ta meil just niisugune, nagu ta on. See lugu ei räägi hariduse ajaloost. Ma reastan siia mõtted, miks minu kui tavalise õpetaja arvates on haridus  ühiskonna jaoks vajalik, miks […]

Kristlase õigus vaenata?

Lugesin Postimehest osa Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku preestrite ja koguduseliikmete pöördumist peapiiskopi ja piiskoppide poole, et nad ometi midagi ette võtaks õpetaja Meelis Sülla suhtes, kes julgeb Inglismaal Jumalat ja kogudust teenida. Milline jultumus! Meie teda ei ordineerinud ja Meie ei luba tal preestriametit pidada, aga näe, Meelis Süld ei kuula Meid – nõnda on […]

Elust, usust, usuelust – kuuendat korda

Eestlaste usulisi identiteete ja vaimseid praktikaid on viimase kolme kümnendi vältel ühel või teisel viisil mõõdetud üsna paljudes sotsiaal- ning religiooniuuringutes, millest mitmes mõttes üheks olulisimaks võiks pidada küsitluste sarja “Elust, usust ja usuelust”. Antud küsitlus toimus esmakordselt Dr Hans Hanseni initsiatiivil 1995. aastal ning seda on edaspidi korratud iga viie aasta tagant. 2020. aastal […]

Kristlikust õpetusest ja kiriku seisukohtadest usupuhastuspüha eelõhtul

Pühapäeval on usupuhastuspüha, mis meenutab 31. oktoobrit 1517. aastal, mil Luther avaldas oma teesid patukaristuse kustutuskirjade (indulgentside) kohta. Sellest sai alguse tema reformatoorne kriitika, mille objektide hulk laienes üha. Indulgentside müügile lisandus kriitika arusaama suhtes, et vaid paavstil on meelevald otsustada õige piiblitõlgenduse üle, samuti kriitika katoliikliku armulauakäsitluse ja munkluse aadressil. Kriitika eesmärgiks oli lootus […]

Igavene armastus – igavene andestus

Nii nagu paljusid eesti teolooge ja loomeinimesi, tabas mindki oma õpingute alguses vaimustus Uku Masingu mõttehiilgusest ja tema käsitlus „elusamusest“. Ühelt poolt kogu aade, mis oli ühtaegu väga selge ja ilus, muutus aga oma paljususes keerukaks ja vastuoluliseks selle poole päriselt püüeldes. Eelkõige just inimeste ja armastuse tõttu, ning ma ei kahtle – ka oma ettekujutuste ning kangekaelsuse […]

Vanaisa tundmatud valikud

On aeg valida ja olla valitud. Valida välja, olla välja− või äravalitu, olla valitud valitsema, olla valitud ja valida valitseja. Valida vastutajad, ise vastutada. Lasta ennast valida ja siis valijate ees vastutada. Kristlastena meelitame me ennast mõttega, et Lunastaja on meid valinud paljude kutsutute seast. Ja et meil on võimalus toimida nagu Maarja Magdalast, kes […]

Kirikust ja hingehoiust meie ajal eestlasest luterlase pilgu läbi

Kirik, mõiste, mille nimetamine praeguse aja keskmisele eestlasele ehk kõige esimese pildina pika ja sihvaka, üldjuhul terava ning ristiga tipneva torniga ehitise silmade ette toob, pole kaugeltki mitte määratletav pelgalt vaid inseneriteadustele omaste terminite ja kriteeriumite alusel. Muidugi, hooned kiriku näol on ju olemas, koos sinna juurde kuuluvate lahutamatute koostisosade, vundamentide, müüride, tornide, omanäolise sisekujunduse […]

Vesi meie vahel

See võis olla kuskil 1970. aasta paiku, kui Lehte Hainsalu tuli kirjanike liidust koosolekult. Lumi veel palitukrael sulamata, kirjutas ta koju jõudes püstijalu luuletuse „Teisel pool vett“. Urmas Alender laulis selle hiljem endale saatuse lauluks. Aga siis kui Lehte Hainsalu neid ridu kirja pani, ei mõelnud ta üldse laevaõnnetusele. Tema oli läinud kirjanike liitu koosolekule, […]

Kuus küsimust juubilarile: intervjuu Marko Tiitusega

Oled olnud EELKs tegev alates 1980-ndate lõpust. Mis on kirikus ja Eesti ühiskonas nende rohkem kui 30 aastaga muutunud? Muutunud on eelkõige ühiskond, mis moodustab kiriku kuulutus- ja teenimiskeskkonna ning taustsüsteemi. Nõukogulikust stagneerunud totalitarismist, rahvusliku ärkamise idealismist ja 90. aastate varakapitalismist läbi tulnuna on Eesti juba 30 aastat iseseisev, demokraatlik ja läänelikke väärtusi järgiv riik. […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English