Arvamused

Kokku 576 postitust

Vesi meie vahel

See võis olla kuskil 1970. aasta paiku, kui Lehte Hainsalu tuli kirjanike liidust koosolekult. Lumi veel palitukrael sulamata, kirjutas ta koju jõudes püstijalu luuletuse „Teisel pool vett“. Urmas Alender laulis selle hiljem endale saatuse lauluks. Aga siis kui Lehte Hainsalu neid ridu kirja pani, ei mõelnud ta üldse laevaõnnetusele. Tema oli läinud kirjanike liitu koosolekule, […]

Kuus küsimust juubilarile: intervjuu Marko Tiitusega

Oled olnud EELKs tegev alates 1980-ndate lõpust. Mis on kirikus ja Eesti ühiskonas nende rohkem kui 30 aastaga muutunud? Muutunud on eelkõige ühiskond, mis moodustab kiriku kuulutus- ja teenimiskeskkonna ning taustsüsteemi. Nõukogulikust stagneerunud totalitarismist, rahvusliku ärkamise idealismist ja 90. aastate varakapitalismist läbi tulnuna on Eesti juba 30 aastat iseseisev, demokraatlik ja läänelikke väärtusi järgiv riik. […]

Mis toimub Uue Testamendi teaduses tänapäeval?

Käesolev kirjatükk on tagasihoidlik katse tõukuda Kirik & Teoloogias ilmunud Urmas Nõmmiku arvamusloost „Heebrea Piibli teaduse kohast tänapäeva religiooniuuringutes“, kus ta, keskendudes küll Vana Testamendi teadusele, sedastab, et „piibliteadustes üldiselt toimub palju eesrindlikku, uurimused on mitmekesised ja interdistsiplinaarsed, ulatudes kaugele üle ühe või teise konfessiooni piiride“. Sooviksin järgnevalt keskenduda Uue Testamendi teadusele. Vaadates Uue Testamendi […]

Kustumatust igatsusest. Mõtisklus armastuse, setude ja usu üle

Kui olin laps ja Võrumaa külakeses toast õue joostes ei omanud mu arust erilist tähtsust, mis hilbud selga tõmmata, sain ikka aeg-ajalt kergelt nahutada: „Sa näet vällä nigu määneki potiseto!” Tol ajal oli setuks olemisel veel meie kandis halvustav tähendus. Võib-olla oli see tingitud ka võrukeste ja setude vastasseisust Tartu-Tallinn stiilis. Kuid juba neil aastatel […]

Väärtuste harmoonia poliitikas

Vähem kui kahe kuu pärast valitakse Eesti linnadele ja valdadele uued volikogud. Erakonnad ja valimisliidud panevad usinalt kokku valimisnimekirju, valijad on oma postkastidest juba leidnud valimisreklaami, poliitikute kõnede saatel avatakse mänguväljakuid ja kontserte ning tänavatel pakutakse pannkooke, pastakaid ja muudki. Vabad valimised, arvamuste paljusus ning oma mõtetele tähelepanu tõmbamine läbi eeltoodud tegevuste on demokraatlikule riigile […]

Palveränd on sild

Palverännak on tänapäeval, 21. sajandil, mitmekihiline ja mitmetähenduslik mõiste, mis võib tähendada lähtuvalt kontekstist sügavalt religioosset teekonda palve ja ristikandmisega kindlasse pühapaika, grupi inimeste rännakut kirikust kirikusse, sadade kilomeetrite pikkust seljakotirännakut kultuuriliste vahepeatustega Pirita-Vastseliina palverännuteel või jaakobiteel siin Eestimaal või Hispaanias. Ennast mittekristlaseks pidavate inimeste seas tähendab palverännak praegu eelkõige viimast.  Kolmteist aastat tagasi märtsikuu viimasel päeval […]

Heebrea Piibli teaduse kohast tänapäeva religiooniuuringutes

Pealkirjas äratavad lugeja tähelepanu loodetavasti kaks pisut provotseerivat nüanssi. Esiteks on siin paralleelselt kasutatud Vana Testamendi kristlikku tähistust ja Heebrea Piibli neutraalsemat tähistust. See märgib üht muutust 20. sajandi lõpu- ja 21. sajandi alguskümnendite piibliteadustes. Teiseks äratab ehk tähelepanu sõna „religiooniuuringutes“, selle asemel et kasutada meie kiriku-, kultuuri- ja haridusruumis levinud sõna „teoloogias“ või neutraalsemat […]

Matrjoška. Essee usuelu ja kirikuelu seose mõtestamisest.

19. sajandi viimase kümnendi paiku valmistas Moskva mänguasjatöökoja puunikerdaja Vassili Zvjozdotškin puust kujukesed, mida üksteise sisse varjule sai asetada – ikka väiksem sisse ja üha suurem teda katma, ja neid kihte oli üsna mitu. Sellisel moel moodustasid need omamoodi suhte- või seosesüsteemi, mille abil võiks kirjeldada mitmeid muidki seoseid, kus väiksem alati suurema hõlma alla […]

Kuidas mõtestada kirikuelu ja usuelu seost?

Et arutada mistahes teema üle, peab esmalt mõttelise vestluspartneri ehk lugejaga kokku leppima mõistete definitsioonis. Muidugi on siinkohal jäme ots kirjutaja kui aktiivse poole käes ja lugejal tuleb paratamatult leppida, et käesolevas tekstis käsitlen usueluna üksnes kristlusega kokkupuutes olevate inimestega seonduvat. Kitsamalt ennast kristlastena määratlevate inimeste usutunnistuse avaldumist elus ning laiemalt mõjusid, mida see ühiskonnale […]

Sama osa silmakirjatsejatega

Armu ja rahu teile meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ja Jeesus ütles: „Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi: ‘Mu isand viibib’, ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja jooma purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, ning jagab talle hoope ja annab talle […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English