ISSN 2228-1975
Search

Teoloogiline haridus Eestis ja kaugemal – Suurbritannia 

Dr Angus Paddison

Ajakirjas Kirik & Teoloogia on 2021. ja 2022. aastal ilmunud mitu arvamuslugu teoloogilise kõrghariduse ja akadeemilise teoloogia teemal. Need on tõukunud aruteludest EELK sees, kus ikka ja jälle kerkib üles küsimus, kas meil on ikka tarvis ordinatsiooni ettevalmistusena akadeemilist teoloogilist kõrgharidust. Sellistes aruteludes seatakse akadeemiline teoloogia sageli pingevälja praktilise kutsealase ettevalmistusega, millel on selge ja otsene väljund koguduse- ja misjonitöösse. Suur osa evangeelsetest kirikutest on säilitanud tänase päevani akadeemilise teoloogilise kvalifikatsiooni nõude õpetajaametisse ordineerimisel ja eeldavad kandidaatidelt teaduspõhiseid kutsealaseid teadmisi ning teoloogilist otsustusvõimet ja isikliku usulise identiteedi süvendamist.

Aeg-ajalt on hea vaadata, mida teevad meie sõsarkirikud ja oikumeenilised partnerid teoloogilise hariduse valdkonnas, millised küsimused ja uurimisteemad on seal hetkel aktuaalsed ning kui populaarne on üldse teoloogiaharidus. Selleks intervjueerib toimetus kõiki teoloogilist haridust andvaid kõrgkoole Eestis ning valitud teoloogiateaduskondi või -koole meie naaberriikides ja kaugemalgi. Sel korral vaatame Suurbritanniasse.

Palun tutvustage end ning oma õppeasutust.  

Dr Angus Paddison, asekantsleri kohusetäitja ja teoloogia dotsent, Winchesteri Ülikool. Winchesteri ülikool on riiklikult rahastatav ülikool, mis pakub kraade kunstides, humanitaarteadustes, hariduses, äris, õiguses ja tervisega seotud erialadel. Ülikooli asutas Inglismaa kirik 1840. aastal ja me võtame seda alust jätkuvalt väga tõsiselt.

Kuidas Te kirjeldaksite kiriku olukorda oma riigis? 

Luterlik kirik on Ühendkuningriigis vähemuse esindaja. Suurimad konfessioonid on Inglise kirik, mis on riigi poolt asutatud kirik ning millel on tugev side riigiga, ning Inglise ja Walesi roomakatoliku kirik.

Inglise kirik seisab silmitsi väheneva liikmeskonnaga ning on viimastel aastatel silmitsi seisnud mitmete maineprobleemidega seoses laste kaitsmisega. Ainult väike osa elanikkonnast käib kirikus regulaarselt ja ma ütleksin, et kiriku peamiseks ohuks on usulise kirjaoskamatuse suurenemine elanikkonna seas. Kirikul on oht, et suhtumine „kirikut ei külastata, kuid austatakse“ muutub suhtumiseks „kirikut ei austata ning ignoreeritakse“.

Palun kirjeldage kiriku ja akadeemilise teoloogia suhet.

Ühendkuningriigi ülikoolide teoloogia on enamasti riiklikult rahastatud teadusharu, mida saab õppida nagu kõiki teisi humanitaaraineid (nt ajalugu). Mõned ülikoolid „valideerivad“ teoloogiaharidust, mis keskendub vaimulike koolitamisele. Vaid väga vähesed teoloogilised akadeemilised ametikohad Ühendkuningriigis on praegu „seotud“ vaimulikku ametisse kuulumisega. Kuigi praktilise teoloogia valdkond on Ühendkuningriigis elav, ei iseloomustaks ma akadeemilise teoloogia ja kiriku suhet üldiselt tugevana. Kuna kirik vaatab sissepoole, tundub olevat vähem huvi teoloogia kui akadeemilise distsipliini toetamise vastu Ühendkuningriigi ülikoolides.

Kui palju uusi üliõpilasi alustab teoloogiaõpinguid igal aastal Teie institutsioonis? Mis on nende motivatsioonid?

Numbrid on väikesed, umbes 10 igal aastal. Suur osa neist on kristlased ja neil on soov mõista oma usku sügavamalt ja kriitilisemalt. Teisi tõmbab teoloogia kui humanitaaraine, mis on oma olemuselt interdistsiplinaarne. 

Kas Te oskate välja tuua, mis on üliõpilaste ja uurijate seas kõige populaarsemad uurimisteemad või uurimisvaldkonnad? 

Piibliuuringud, poliitiline teoloogia ja teoloogiline eetika on kõik elujõulised õppevaldkonnad.

Mis on Teie institutsioonis teoloogilise hariduse tugevused, millest teised võiksid õppida või inspireeritud saada?

Akadeemilise teoloogia olukord Ühendkuningriigis on märkimisväärselt tugev. Viimane hinnang Ühendkuningriigi ülikoolide teoloogilise uurimistöö kvaliteedile kinnitab, et tegemist on mitmekesise, nõudliku ja elava sektoriga. Ühendkuningriigis on teoloogiaalane uurimistöö elujõuline. The Society for the Study of Theology (Teoloogia Uurimise Selts), mis on Ühendkuningriigis asuv teoloogilist uurimistööd toetav ühing, on hiljuti end hinnanud ja seadnud end väga tahtlikult suurema kaasamise teele. See on võimaldanud ühingul, mis oli üsna traditsiooniline, muutuda mitmekesisemaks ja külalislahkemaks ning seega suudab ta paremini nihutada teoloogia piire. See on tõeliselt põnev!

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English