ISSN 2228-1975

Teade: kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele

Kirik & Teoloogias ilmunud lugudele viitamine on olnud mõnevõrra keeruline, kuna veebiväljaandes puuduvad leheküljenumbrid. Et oleks võimalik ühtlaselt ning täpsemalt viidata, pakume välja järgneva võimaluse: iga loo all on nupp, millega saab teksti teisendada PDF-formaati. Teisendades teksti vaikesätete järgi (teksti suurus 100%, images – full size, lehekülge suurus letter) PDF-vormi, on võimalik saada tekst leheküljenumbritega. Sel viisil on soovijail võimalik viidata ka leheküljenumbritele ning vajalik tekstikoht hõlpsamalt üles leida.

Soovitatud:

English

English