ISSN 2228-1975
Search

Võimalus osaleda klassikaliste ja idamaiste keelte suvekoolis 2020

Sibiu Lucian Blaga ülikooli oikumeeniliste uuringute instituut korraldab juulis/augustis 2020 klassikalise ja idamaise keele (vanakreeka, ladina, vanaslaavi keelte) suvekooli. Kutsutud on Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) liikmeskirikute teoloogiatudengid. Muistsete keelte õppimise kõrval pakub suvekool ka võimalust kohtuda teiste riikide tudengitega.

Huvitatud isikud võivad korraldajatega otse ühendust võtta. Lisateavet leiate kaustast: Suvekooli klassikalised ja idamaised keeled!

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE, vt www.leuenberg.eu) on Euroopa tähtsaim evangeelsete kirikute osaduskond, kuhu kuulub 94 kirikut ligikaudu 50 miljoni liikmega. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on 1973. aastal alguse saanud kirikuosaduse liige alates 1975. aastast. Ühinenud Metodisti Kiriku Põhjala ja Balti piiskopi piirkonna kirikuna on kirikuosaduse liige alates 1997. aastast ka Eesti Metodisti Kirik.

EKOE teeb koostööd Sibiu Ida Evangeelse Teoloogia Keskusega (Center for Protestant Theology East; Zentrum für Evangelische Theologie Ost – ZETO). Oikumeeniliste uuringute instituut on üks selle kolmest osakonnast.

Soovitatud:

English