ISSN 2228-1975
Search

Läbi tunneli valgus (118 /14.3.2014)

IMG_1438
Foto: Johann-Christian Põder

Läbi pimeda tunneli paistab valgus. Lootuse valgus. Risti ja ülestõusmise valgus. Kannatusajal ulatame käe ka nendele, kes tunneli lõpus valgust ei näe. Kes murduvad. Kes muretsevad. Kes ei jõua. Ja anname tunnistust sellest, et ka kannatuses kannab meid valgus. See on kristluse sõnum.

Tänases jutluses avab EELK USA praostkondade vikaarõpetaja Nelli Vahter meid läbi kannatusaja kandvat ja juhtivat valgust ristimise tõotuse ja väe läbi. „Ristimise kaudu saadud arm on kindel ka siis, kui meie usk on ebakindel. Kui toetume ristimise tõotusele, ei pea me tegema meeleparandust omal jõul, vaid andestus tuleb meile Jumalalt“. Ka kannatus- ja paastuaega iseloomustav süvenemine, meeleparandus ja palve on viimselt kantud vastuvõturõõmust.

Sarnaselt võib otsustus- ja vaagimisprotsess, vastutustundlik arutelu olla justkui teekond läbi tunneli lootuse valguse poole, et peale jääb parim ja kohaseim, rõõmuga vastu võetud lahendus. Kevade vältel seatakse EELK sinoditel üles uue peapiiskopi kandidaadid ja ühele nende seast usaldatakse sügisel peapiiskopiameti vastutusrikas ülesanne. Oma panuse soovib anda sellesse protsessi ka ajakiri Kirik & Teoloogia, aidates erinevate kaastööde abil mõelda piiskopiameti ülesande ja tähenduse üle kirikus ning toetades nõnda ühist arutelu ning soovi ja lootust, et uus peapiiskop EELK-s oleks tõepoolest rõõmuga vastu võetud piiskop.

Tänases artiklis kirjutab kirikuajaloolane Priit Rohtmets Eesti Vabariigi iseseisvusaja esimese perioodi peapiiskopivalimistest, võttes lähivaatesse Jakob Kuke ja Hugo Bernhard Rahamäe. „Nii nagu kiriku põhikirja vastuvõtmisele, mis kiriku elus samuti teatud aja möödudes reeglina aset leiab, eelnevad ka kirikujuhi valimisele arutelud. Need annavad hea vaheraporti kirikus parajasti valitsevatest meeleoludest ja veelgi olulisemana sellest, millises suunas on kirik arenenud ja kuhu suunas soovitakse seda näha edasi liikumas. See on aeg, kui päevakajaliste teemade kõrval või nendega seoses käsitletakse ka põhimõttelisemat laadi küsimusi. Tavaliselt kuulub selle juurde ka vaade ajalukku.“

Eriline tähendus on kiriklikes aruteludes ja otsustusprotsessides Pühakirjal. Valga praost ja EELK UI piibliteaduste õppejõud Vallo Ehasalu kirjutab piiskopiametist Uues Testamendis ja algkristluses. Kuidas ikkagi on piiskopiamet kujunenud ja milline on selle algne tähendus?

Õnnistatud kannatusaega – ja head lugemist!

 

Tänases numbris:

Priit Rohtmets, Piiskopivalimistest ja piiskopiameti tähendusest EELKs Jakob Kuke ja Hugo Bernhard Rahamäe piiskopiks valimise ajal.

Vallo Ehasalu, Piiskopiametist Uues Testamendis ja algkristluses.

Nelli Vahter, Ristimise vägi (Jh 3:1-17).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English