ISSN 2228-1975
Search

Eripalgeline kristlus (nr 134/ 4.7.2014)

kristus lunastaja
Foto: fr.wallpaperswiki.org

 

Käimas on jalgpalli maailmameistrivõistlused Brasiilias. Enamus mänge leiab aset Rio de Janeiros, linnas, mille kuulsal Suhkrumäel kõrgub hiigelsuur Kristuse kuju. See on üks tuntumatest Kristuse kujudest üle maailma, mille eri paigus on tuhandeid väga erinevaid Kristuse kujusid.  Samuti leidub palju erinevaid arusaamu sellest, mis on kristlus, kuidas ta avaldub või võiks avalduda.

Jaan Lahe jätkab käesolevas Kirik & Teoloogia numbris arutlemist kristluse kohanemisvõimelisuse üle, leides, et ristiusu kohanemisvõime erinevate kultuuride ja ühiskondlike muutustega annab tunnistust ristiusu tugevusest. See, et ristiusu põhisisu ei ole tuletatav antiikkultuurist ega tollasest sotsiaalmajanduslikust olukorrast, on autori arvates ka põhjuseks, miks ristiusk kõnetab inimesi veel tänapäevalgi.

Milline on kohanemisvõime vahekord kristluse (või Kristuse) instrumentaliseerimise ja allutamisega „selle maailma reeglitele“? Isa  Orenti mõtiskleb selle üle, kuidas “kristluse” nime kasutamine ning kiriklik enesemääratlemine pannakse sageli hoopis „selle maailma reeglitest“ tuletatud eesmärkide teenistusse.

Lühikesed suvekuud on eestlaste hulgas armastatuim aeg abiellumiseks, nõnda on sel ajal ka Eestimaa kirikud tavapärasest sagedamini laulatusteks ehitud. Thomas-Andreas Põder pakub seetõttu lugemiseks laulatuskõne, mis kõneleb abielu kristlikust mõistmisest ning sellest, kuidas abielus saab kogetavaks ülim elu saladus.

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Jaan Lahe, Kohanemisvõimeline kristlus, 2.osa.

Orenti Mägi, Kasutu kristlus. Kasutu kirik.

Thomas-Andreas Põder, Käimine armastuses. Laulatus ja abielu (Ef 5:1–2).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English