ISSN 2228-1975
Search

Suletud ja avatud silmad (nr 479/ 12.2.2021)

Kas ei peaks me rääkima „nägemise eetikast“? Sellest, kuidas me iseennast, teisi ja erinevaid elusituatsioone näeme – või ei näe. On ju ka kannatuse ja häda ignoreerimine või ebaõiglusest kõrvale vaatamine nägemise viisid. Nägemine on seega alati seotud ka mittenägemisega – me võime küll näha, aga siiski olla justkui suletud silmadega. See paneb meid küsima tõeliselt avatud silmade ja õige nägemise järele. Kuidas võiksime näha, kui meie nägemine on vaatamine kõrvale ja mööda, mittenägemine?

Me näeme oma elusituatsioone erinevalt – sõltuvalt arusaamast, kogemusest ja vaatenurgast. Nägemine puudutab seejuures ka kristluse olemust. Kierkegaard ütles kord: „Kristlane peab mõistma kõike teisiti kui mittekristlane.“ See „teisiti“ ei ole mingi privileeg või eriline voorus, vaid lihtsalt elu nägemine Jumala kohalolu valguses. Kuidas saada aga avatud silmi?

Tänases numbris ilmub Luterliku Maailmaliidu väljaandest „Resisting Exclusion. Global theological responses to populism” („Seistes vastu ühiskondlikule välistamisele. Teoloogilisi vastuseid populismile kogu maailmast“) tõlgitud populismiteemalise artikli teine osa. Autorid Zoltán Ádám ja András Bozóki annavad meile hea võimaluse mõelda järele populismi ohtude ning populismi ja kristluse seoste üle. Artikkel aitab meil Ungari näite najal mõista, milline on radikaalse parempopulismi välistav silmavaade ja ärgitab mõtlema, millist „nägemist“ ühiskond ja kirik vajavad, et taolistele arengutele vastu seista.

Tänase arvamusloo autoriks on Eesti Rooma-Katoliku Kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paas, kes kirjutab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) inimeste vendluse päevast ning Rooma paavsti ja suurimaami videosilla teel toimunud kohtumisest. ÜRO peasekretäri António Guterres ütles hiljuti toimunud tähtpäeval: „Tähistamaks rahvusvahelist inimeste vendluse päeva, pühendugem enam kultuurilise ja religioosse sallivuse edendamisele, vastastikusele mõistmisele ja dialoogile.“ Videosilla kaudu toimunud avakõnes kutsus paavst Franciscus üles vendlusele, üksteise austamisele ja „avatud südamega kuulamisele“. Ka nendes üleskutsetes väljendatud põhimõtted nõuavad avatud silmi ja „nägemise eetikat“ – silmavaadet, mis näeb kõikides inimestes vendi ja õdesid, on valmis aga samas austama erinevaid mõistmisi ja vaatenurki.

Kuidas meie silmad võivad avaneda Jumala kohalolu märkamiseks, räägib tänases numbris ilmuv jutlus. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja Margus Suvi keskendub loole sellest, kuidas Jeesus Jeerikost välja minnes kaks pimedat nägijateks tegi – kuidas nad kogesid Jumala tervendavat ja elumuutvat puudutust. Uut nägemist ja uusi silmi vajame me aga kõik: „Lõpuks, olgu meiegi silmad avatud nägema elu ehedamalt ja Issandat, kes meiega alati kaasas on.“

Head lugemist!


Tänases numbris:

Zoltán Ádám ja András Bozóki, Radikaalne parempoolne populism ja natsionaliseeritud religioon Ungaris, 2. osa.

Marge-Marie Paas, ÜRO inimeste vendluse päev. Rooma paavsti ja suurimaami kohtumine videosilla vahendusel.

Margus Suvi, Silmavalgus almuse asemel (Mt 20:29–34).

Kirikute Maailmanõukogu assamblee teema rõhutab „südame oikumeeniat“.

Juhtkirja foto: Ergo Naab


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English