ISSN 2228-1975
Search

“Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama” (Jh 4:24)

orenti1Mida see tähendab, et Jumalat peab vaimus ja tões kummardama? Alustame lihtsast, teeme asja lihtsaks. Jumal on Vaim ja Jumal on Tõde. Seega peab Jumalat kummardama Jumalas. Mida see tähendab?

Teiseks, mis on Tõde? Pilatus küsis Jeesuselt, et mis on tõde (Jh 18:38). Esiteks jätame meelde, et ainult Jumal on Tõde, ja ei miski muu. Ei õigeusk ega katoliiklus ega luterlus jne. Need on sümbolid, sümbolid Tõest. Või peegeldused või varjud. Aga Jumalal pole varju. Sümbol ei ole Tõde, süsteem või organisatsioon ei ole Tõde, ainult Jumal on Tõde. Kui me seda meeles peame, siis me ei eksi Teelt. Niisiis, alustuseks ja esmaks, Jumal on Tõde. Mis on veel tõde? See, et Jumal sai inimeseks ja et Jumal on kolmainus. See on tõde, mida kuulutab kristlik kirik, näiteks õigeusu ja katoliku ja luterlik, baptistidest rääkimata. Niisiis, kummarda Jumalat, kes on saanud inimeseks, ja kes on kolmainus. Kummarda Teda selles reaalsuses. Selles on väga palju. Teiseks, mis on tõde? Tõde on see, et Sa istud siin. Seega kummarda Jumalat siin ja praegu. Siin ja praegu igal oma eluhetkel. Ole kogu aeg kohal. Jumal on kogu aeg kohal. Ole ka Sina ja kummarda Teda. Sa ei pea Jumala kummardamiseks minema kirikusse või tegema midagi erilist. Sa ei pea ohverdama loomi või taimi või raha või asju või aega või iseennast. Alusta sellest. Alusta sellest, et Su südame hoiak oleks Jumala kummardamine. Et iga Su mõte ja sõna ja tegu ning tegemata jätmised oleksid Jumala kummardamine Pühas Vaimus. Aga kui Sa pingsalt jälgid oma südame hoiakut või mõtteid või sõnu või tegusid, et kas need on Jumalale meelepärased või mitte, kas need on Jumala kummardamine, siis Sa ei tegele, ei ole Jumala kummardamises, vaid iseenda arvustamises. Oled ametis võrdlemisega ja oma kullakalli Minaga. Kuidas üldse Su mõistus saaks taibata Jumalat! Jumalat, kes on „ärarääkimatu, mõistetamatu, nähtamatu, äraarvamatu” (Teenistusraamat, 2014:116.). Lihtsalt ela. Ole kohal. Maksimum, mis Sul võiks olla, olgu ainult tahe Jumalat kummardada. Las see tahe elab ja podiseb Su sees, küll ta juhatab Sind Teele. Oma eksimust ja eksimisi näed tagantjärele, vahel isegi tegemise momendil. Ja õnnis oled Sa siis, kui Sul pole enam tahet Jumalat kummardada, sest sel hetkel Sa tõesti teed seda. Mitte ei taha, vaid teed! Sündigu Sa selleks uuesti veest ja Vaimust ja Sa saad otsekui lapseks. Inimeseks, kellel ei ole piire vaimu ja mateeria vahel, inimese ja inimese vahel, elusa ja surnu, rassi ja rassi vahel, religiooni ja religiooni vahel, Jumala ja Jumala vahel, rahvuse ja rahvuse vahel, põliselaniku ja pagulase vahel, kristlase ja mittekristlase vahel. Pole head ega halba, õiget ega valet. On ainult vesi ja on ainult Vaim. Ainult Jumal ja Tema inimene. Pole piire ega süsteeme ega ideoloogiat ega organisatsiooni ega ülemusi ega alamaid. Elad igal hetkel ja igas kohas, siin, nüüd ja praegu kui oma esimest hetke. Mida teeb laps oma esimesel hetkel oma ema üsas? Muidugi kummardab Jumalat. Mida teie siis mõtlesite? Ei oma ema ega isa ega iseennast (Lk 14:26), vaid oma Loojat ja ütleb Talle: „Minu Issand ja minu Jumal.” (Jh 20:28) Ole niimoodi oma sureva elu lõpuni. Kas Sa suudad seda? Sündida igal hetkel uuesti. Minna tagasi oma ema ihusse (Jh 14:2–3) ja lausuda need uskumatud sõnad esimest korda ja viimast. Igal hetkel ja igas kohas, siin, nüüd ja praegu. See see on, mida Jeesus ütleb: „Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.” (Mt 5:8) Kummarda Jumalat puhta südamega. Ainult need kummardavadki, kes on uuesti sündinud! (Mt 18:3) Ülejäänud matkivad ja üritavad. Sina aga ole kohal igal hetkel ja igas kohas, nii see algab, sest Jumal on kogu aeg kohal. Ja aeg saab ajatuks. Kaob. Eelkõige Sinu psühholoogiline aeg, mälu, see, mis Sind kõige rohkem ja pidevalt kammitseb ja kurnab. Psühholoogiline aeg, Sinu patt, mida Su mälu Sinuga kaasas veab. Sina aga ole praegu, siin ja nüüd kohal Jumalat kummardamas ja isegi ajaline aeg saab ajatuks. Tee oma kohaloluga igas hetkes ja igas kohas ajalikust ajast Jumala aeg. Lase Jumalal seda teha! Lase ennast uuesti sünnitada Jumalal Jumala aega. Mis veel on tõde? Tõde on see, et Sa sured. See on meie elu tõsiasi. Seega kummarda Jumalat selles reaalsuses. Selles, et Sa oled surev ja sured. Surev, mitte ainult tulevikulises tähenduses, vaid juba praegu Sa sured. Vaata näiteks õigeusu palveid, kui palju seal palutakse Jumalalt head kristlikku surma ja et Jumal võtaks meid vastu. Seega viibi igal oma eluhetkel kui surmahetkel, surma reaalsuses ja kummarda selles Jumalat. Mis on veel tõde? Tõde on, et seesinane maailm saab oma lõpu. Ela sajaprotsendiliselt selles tõsiasjas ja kummarda Jumalat vaimus, Pühas Vaimus. Viimne tõde on, et Jeesus tuleb kohut mõistma inimeste üle. Nende tegude, tegemata jätmiste, sõnade, mõtete ja eelkõige südame hoiakute üle. Ela selles reaalsuses ja kummarda Jumalat Jumalas, Pühas Vaimus. Tõde on see, et Sa oled patune ehk elad Jumalast mööda. Hoia oma meel selles ja ära heida meelt, vaid ole kohal. Ole kohal just sellel hetkel, mil tuleb „vaikne, tasane sahin” (1Kn 19:12). Aga Sa ei tea, millal Ta tuleb. Ta tuleb kui varas öösel või päeval või hommikul või õhtul või keskpäeval (Lk 12:39–40). Ole oma kohal oma kohalolematuses, sest see on Su koht. Kui kasvõi korrakski tahad sellest lahkuda, siis pole Sa enam oma kohal, kui tuvi tahaks Su sisse laskuda (Mk 1:10) ja Sa ei saagi Jumalat kummardada tões ja vaimus ning kuulda Häält Sulle ütlevat, et Sa oled Jumala armas poeg või tütar, kellest Jumalal on hää meel (Mk 1:11). Aga mis on kummardamine? See on armastamine. Vastuarmastamine (1Jh 4:19). Vastus. Mitte sunnitud, mitte tegemise pärast, vaid nagu ikka armastamisega on. Niisiis, palugem: „Tule ja juhata meid tõe poole. Tule ja näita meid uute olevustena Kristuses. Tule ja anna meile vaikset surma puhta südametunnistusega. Tule ja ärata mind iga Sinu olevust armastama. Tule, sest Sinuga on igal pool Taevane Kuningriik. Tule ja õpeta meid Sind vaimus ja tões kummardama. Tule, Lohutaja Püha Vaim, ja ela meie sees!” (Kiituselaulust Pühale Vaimule.)

 

Orenti Kampus (1973) on õigeusu vaimulik, Tartu Ülikooli usuteaduskonna teoloogia magistrant ning Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »
Jutlused ja mõtisklused

Eksimus ja uus elu (Mt 3: 1-2)

1. RESIGNATSIOON JA LOOTUS „Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!““ Need sõnad Matteuse evangeeliumi kolmandast peatükist

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English