ISSN 2228-1975

Orenti Kampus

March 18, 2022

Esiletõstetud lood
Orenti Kampus

Variser ja tölner (Lk 18:10-13) 

 Armsad.  Jeesus ütles mõistujutu: „Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Variser asutas enda eraldi seisma ja palvetas: ‘Oh Jumal,

Read More »
Arvamused
Orenti Kampus

Armsad

Kõik kristlastest piiskopid, preestrid, diakonid ja teoloogid üle kogu maailma. Palun õpetage oma jutlustes, usuõpetustundides, leeri- ja pühapäevakoolides, et kristlane ei tohi kanda relva. Ja

Read More »
Esiletõstetud lood
Orenti Kampus

Kristlus on ränk

Mida ütles Jeesus puhtas eesti keeles? Ta ei öelnud, et armasta rahvust. Ta ütles puhtas ja ilusas eesti keeles, et armastatagu vaenlast (Mt 5:44). Mida

Read More »
Arvamused
Orenti Kampus

Sama osa silmakirjatsejatega

Armu ja rahu teile meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ja Jeesus ütles: „Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi: ‘Mu isand viibib’, ning hakkaks

Read More »
Arvamused
Orenti Kampus

Peetrus, kas sa armastad mind?

„Kuhu olete, piibelehed, teel?Kuhu olete, karikakrad, teel?Kuhu olete, võõrasemad, teel?            Me läheme õitsema! Kuhu olete, kirsipuud, kõik teel?Kuhu olete, paplid-pärnad, teel?Kuhu olete, sookailud, teel?            Me

Read More »
Arvamused
Orenti Kampus

Abort ei ole patt

Sellest, kuidas abort ei ole patt. Miks tehakse aborti? Põhjused on loogilised, pragmaatilised ja võib öelda, et paratamatud. Need on põhjused, miks abort pole patt.

Read More »
Arvamused
Orenti Kampus

Õppida, õppida, õppida, õppida, õppida

Iga õige ja püha algus peab algama püha Koraani 1. suuraga:  „Armulise, helde Jumala nimel! Kiitus Jumalale, maailmade Isandale, armulisele, heldele, viimse kohtupäeva kuningale. Sind me kummardame ja Sind me hüüame

Read More »
English