ISSN 2228-1975
Search

Kõne Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30.aastapäeval

Auväärsed inimesed, ilusad ja head!

Kristus ei tulnud looma Eesti Vabariiki.

Kristus ei tulnud kaitsma Eesti Vabariiki.

Kristus ei tulnud hoidma Eesti Vabariiki.

Kristus ei tulnud edendama Eesti Vabariiki.

Kristus ei tulnud selleks, et luua, kaitsta, hoida ja edendada Eesti Vabariiki.

Riik on vangla. Eesti Vabariik ehk Eesti Vabavangla. Vabavangla vabavanglate seas, vangla vanglate hulgas.

Eesti Vabariigi üks mõte, eesmärk ja ülesanne on eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamine läbi aegade. See tähendab vanglat ja ülekohut. See tähendab, et ollakse vangid ja ülekohtused. Ülekohtused, sest midagi saab säilitada ainult millegi arvelt. See on riiklikult lubatud ülekohus ja riiklik vangla, riik ongi vangla.

Eesti Vabariigi üks mõte, eesmärk ja ülesanne on siinsete inimeste kaitsmine ja hoidmine. Aga ka seda saab teha ainult kellegi arvelt.

Oh oleks meil ometi kuningriik, siis saaksime kõik hädade põhjused taandada talle ja süüdistada teda ja iga päev. Aga kahjuks on meil valitsejaks rahvas – me saame süüdistada ainult iseennast, igaüks iseennast isiklikult.

Meie oleme loonud selle vangla, mitte keegi teine, mitte Kristus ega Jumal. Kui vaadata Maad eemalt või kosmosest, kas on sealt näha mõnda riiki? Jumal ei ole loonud riike, mitte ühtegi neist. Kõik sellased kirjakohad on valetamine Jumala kohta.

Jumal ei kaitse mitte ühtegi riiki, sest iga riik on kellegi arvelt, kellegi elu arvelt.

Jumal ei loo mitte ühtegi riiki, sest iga riik on kellegi arvelt, kellegi elu arvelt.

Jumal ei loo vanglaid. Jumal ei loo ülekohut.

Kirik, Sa õnnetu, lõpeta Jumala kohta valetamine. Jumal ei anna riike.

Kirik, Sa õnnetu, lõpeta Jumala kohta valetamine. Jumal ei hoia riiki.

Kirik, Sa õnnetu, lõpeta Jumala kohta valetamine. Jumal ei õnnista mitte ühtegi sõda.

Jumal ei loo sõda!

Jumal ei tapa inimesi!

Jumal ei õnnista tapma mitte ühtegi inimest!

Jah, riik on ebajumal. Jah, ta on seda.

Ei, inimene, Sa ei ole vaba. Sa oled lammas. Sa lähed vut-vut-vut valima. Jah, Sa oled riigi ori. Jah, Sa oled iseenda ori.

Armsad orjad!

Riik on teie isand. Rahvus on teie isand. Keel on teie isand. Teie lipp on teie isand. Teie vabadus on teie isand. Olete oma vabaduse orjad. Teie vabadus on teie ebajumal.

Armsad vangid!

Mina vangid, perekonna vangid, mineviku vangid, ühiskonna vangid, traditsioonide vangid, riigi vangid. Jah, teie! Teie, kes räägite vabadusest, vaba olemisest. Mis vabadusest te räägite? Vabadusest tõsta ümber vangla mööblit kongis.

Armsad orjad!

Mina orjad, perekonna orjad, mineviku orjad, ühiskonna orjad, traditsioonide orjad, riigi orjad. Jah, teie! Enda välja mõeldud Jumala orjad! Jumalate orjad, ja nende vangid, iseenda orjad ja vangid. Teie, kes räägite vabadusest ja vaba olemisest. Mis vabadusest te räägite? Vabadusest valida endale isandaid, jumalaid, ja hüljata ning vahetada neid. Oo, te olete vabad orjamiseks!

Jah, viimased 30 aastat olete te olnud täpselt samasugused orjad ja vangid, nagu ennegi. Olete hüljanud isandaid, jumalaid ja jumalusi ning võtnud uusi.

Kirik on teid kutsunud ja meelitanud sellesse orjusesse ja vanglasse. Kirik, Sa õnnetu!

Kirik tsiteerib kirjakohta: „Sest Jumal on maailma nõnda armastanud, et Ta on andnud oma ainusündinud Poja, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” (Jh 3:16) Mis on selle sisu? Mida tähendab see igavene elu? Me teame, et me elame igavesti, see pole enam usu küsimus. Mida siin mõeldakse? Kas pole nii, et Kirik räägib siinkohal tulevasest elust Jumalaga? Kas pole nii?

Selle kirjakoha sisu aga on see, tsiteerin: „Mina usun, et on olemas üksainus Jumala Vaim (Jumala Poeg või Tütar, kuidas iganes oskate öelda), kes hulgub maad pidi ja lihastub hüüdma inimesi, et nad end Temale annaksid end lahti osta kosmose vanglast ehk tapamajast.” (Uku Masing „Budismist”, 1995:47.)

Kristus tuli, et me oleksime vabad! Vabad mitte mööbli ümber paigutamiseks vangikongis, vaid vabad. Vabad rahvusest, vabad riigist, vabad perekonnast, vabad ühiskonnast, vabad keelest, vabad minast, vabad Jumalast, vabad Kirikust, vabad jumalatest-jumalustest. Oo jaa, vabad Jumalast, keda sulle ette söödetakse. Jumalast, kellest on tehtud ühe pisikese kultuuri pisike osa. Sellisena esiteleb Teda Kirik. Tema ju tahab, et oleksid ori ja vang siinses. Ja ütleb, et niimoodi tahab Jumal. Sellest Jumalast hoia eemale, põgene selle juurest, hülga see.

Auväärsed inimesed, ilusad ja head!

Jumal õnnistagu teid ja hoidku teid! Ja kui võimalik, palun, ärge valetage.


Orenti Kampus (1973), mag. theol., on õigeusu vaimulik.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English