ISSN 2228-1975
Search

Kristlus on ränk

Mida ütles Jeesus puhtas eesti keeles? Ta ei öelnud, et armasta rahvust. Ta ütles puhtas ja ilusas eesti keeles, et armastatagu vaenlast (Mt 5:44).

Mida ütles Jeesus puhtas eesti keeles? Ta ei öelnud, et armasta riiki. Ta ütles puhtas ja ilusas eesti keeles: armasta vaenlast (Mt 5:44).

Mida tähendab armastada vaenlast? Oma särk on ihule kõige lähemal, veri on paksem kui vesi. See tähendab, et vaenlase särk on sinu ihule kõige lähemal ja tema veri on sulle paksem kui vesi.

Kristlus on väga ränk perekonnale, mida oleme harjunud pidama, sest minu särk on minu ihule kõige lähemal ja meie veri on paksem kui vesi.

Kristlus on väga ränk rahvusriigile, sest meie särk on meie ihule kõige lähemal ja meie „veri” on kõige paksem.

See on üsna maffia moodi, kus kõige olulisem on perekond! See tähendab oma särk ja oma veri pluss mõned adopteeritud.

Kristlus on väga ränk. Ta ei võimalda mitte mingisugust nii nimetatud traditsioonilist perekonda ega traditsioonilist rahvusriiki. See lausa välistab need.

Kristlus on ränk. Ta mõistab hukka kristliku kiriku. Kas ta mõistab hukka iseenda? Ei. Kiriku, mis nimetab ja peab end kristlikuks. Kirikuajaloo lugemine on ränk. Mida kõike mittekristlikku pole kristlik kirik toime saatnud, ära teinud ja tänasel päeval teeb? Kõike on korda saatnud, ära teinud ja teeb.

Mida ütles Jeesus puhtas eesti keeles? Ta ei öelnud, et nii nimetatud õiglast sõda võib pidada. Ta ütles puhtas ja ilusas eesti keeles, et armastatagu vaenlast (Mt 5:44). Ja mitte ükski sõda ei ole õiglane. Sõda on sõda, mis on tapmine ja sandistamine ja vägistamine nii füüsiliselt kui psüühiliselt. See on sõda. Oma õigluse võite võtta ja toimetada selle tagasi sinna pimedasse kohta, kus on ulgumine hammaste kiristamine, ja kus päike ei tõuse.

Tahate ühte kristlikku lauset? Aga palun, aastast 1929. Tsiteerin: „Vaenlasteks saavad patrioodid, sest kristlus on enam kui universaalne; vaenlasiks kapitalistid, sest kristlus on järsum kui iga sotsialism; vaenlasiks sotsialistid, sest kristlus tahab vendlust südame, mitte päevapalga järgi; vaenlasiks kommunistid, sest kristlus ei taha vägivalda. /…/ Ja maksev kord on meile samasugune ebajumal kui igavene Rooma, neil ei ole kriipsugi vahet.” (Uku Masing, „Jutlus tekstile Jh. 17,11-17 ja mõtteid selle teksti üle” – „Uku Masing ja Piibel, 2005:31-32.)

Väga ränk, väga ränk. Meie armas vabariik ja rahvusriik on kristluse jaoks ebajumal. See on nii kohutav, et kergem ja parem on hüljata kristlus. Või, nagu kombeks, teha lõputuid kompromisse, mis kaheldamatult on lõppenud ja lõpevad halvasti.

Kristlus kohaneb maailmaga? Niimoodi õpetatakse. Kohaneb, et ellu jääda? Ja mis on alles jäänud? Üks lause on alles jäänud. Oo, seda armastatakse üle kõige. Tsiteerin: „Andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma.” (Mt 22:21) Ja nagu me kiriku ajaloost oleme õppinud ja tänasel päeval võime õppida, tähendab see seda, et inimelu kuulub keisrile, aga Jumalale makske kümnist. Mida ütles Jeesus puhtas eesti keeles? Ta ütles arami keeles: „Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata.” (Mt 5:13) Täpselt.


Orenti Kampus (1973), mag. theol., on õigeusu vaimulik.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »
Jutlused ja mõtisklused

Eksimus ja uus elu (Mt 3: 1-2)

1. RESIGNATSIOON JA LOOTUS „Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!““ Need sõnad Matteuse evangeeliumi kolmandast peatükist

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English