Jutlused ja mõtisklused

Kokku 531 postitust

Issanda orjad ja orjatarid

„Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime! Issand on kõrge üle kõigi rahvaste“ (Ps 113:1, 4). Kas teate, mis oluline vahe peaks olema viletsal popsil ja õigel peremehel? Õige peremees teab oma õigusi ja kohustusi. Paha pops teab oma õigusi. Kellega meie sarnaneme? Vana Testamendi laulik ütleb: „Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime! Issand on kõrge […]

Jumala hoolitsus (Mt 6:19–24)

„Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad! Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Silm on ihu lamp. Kui su silm […]

Väljapoole sirutumine (Mt 11:25-26)

“Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.” (Matteuse 11:25–26) Kallid kaasteelised! Me alustame täna siin Toomkiriku võlvide all, Jumala Sõna ja sakramendi osaduses, lauldes ja […]

Lesknaise ohvriand (Mk 12:41–44)

„Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: „Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani […]

Rahu kiirgus (Mt 5:38–45)

„Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu!Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette!Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki – jäta talle ka kuub!Ja kui keegi sunnib sind […]

Et kasvaksime alandlikus armastuses (Ap 26:12–23)

Armu ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Mul on suur rõõm tervitada sind, Haapsalu kogudus, EELK Toronto Peetri koguduse poolt ja ühtlasi tuua tervitusi EELK Põhja-Ameerika praostkonnast ning sellel aastal esimest korda öelda edasi tervitused Kanada Evangeelsest Luterlikust Kirikust. 24. juunil 2021 sain kinnituskirja selle kohta, et nii Toronto Peetri kogudus kui […]

Ustavus Jumala andide kasutamisel – Issanda tulemise ootus (Lk 12:35–48)

Kallid õed ja vennad Kristuses! Tänase jutluse aluseks on meie kirikukalendris salmid 42–48 Luuka evangeeliumi 12. peatükist. „Ja Issand ütles: „Kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona? Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta […]

Seal, kus sünnib kirgastumine (Lk 9:28–36)

„Ent arvata kaheksa päeva pärast neid kõnesid sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele palvetama. Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Ja ennäe, kaks meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eelija, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema eluotsast, sellest, mis tal Jeruusalemmas […]

Asjade evangeelium. IV osa.

IV osa Abimehed   Kaigas   Oo Kaigas, asjalik asi, paljumõtteline sõber, Sisutihe Tümitaja, Otstarbega Aimdus, rahu olgu Sinuga.   Kahvel   Tõstja, viija, panija, kandja, kinnipidaja, lahutaja, segaja, eraldaja, rahu olgu Sinuga.     Käärid   Kes mõistaks ära Su otstarbe, Abimees, Sa lahutaja, kes Sa asjadesse sekkud, tükke teed, terav rahu olgu Sinuga. […]

Asjade evangeelium. III osa

III osa Iluasjad Ehe   Kes Sa meile ehteks olles ise ehtetu olles ehe oled, rahu olgu Sinuga.   Vaip   Oo hunnitu Tikitu, imeline Heegeldatu, kahar Kootu. Soe Mahtuja, kes Sa meie taldadele sooja teed, rahu olgu Sinuga.   Tuulelohe   Sa kirev Lookleja, Sa vooludes ujuja, Sa nööri otsas liigutatu, Sa mängurõõmupööraja, Tuuletuse […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English