Jutlused ja mõtisklused

Kokku 537 postitust

Jutlus esimeseks advendipühapäevaks (Rm 13:11–14)

„Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega! Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses, […]

Kuningas Kristuse püha – surnutemälestuspüha jutlus (Mt 25:31–34)

„Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile  ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige […]

Valvsuse aeg, tegus aeg (1Ts 5:2–11) 

„Te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek“, siis langeb äkiline hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku. Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. Teie kõik olete ju […]

Usklik süda on alandlik (Jh 6:31-36)

„Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: „Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.“ Nad vastasid talle: „Me oleme Aabrahami järglased ega ole iial kedagi orjanud, kuidas sina siis ütled: Te saate vabaks?“ Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb […]

Kutse (Am 7:10–15)

„Läkitanud siis Bet-Eli preester Amasja Iisraeli kuninga Jerobeami juurde, öeldes: „Aamos peab plaani sinu vastu Iisraeli koja keskel. Ei jaksa maa taluda kõiki tema sõnu. Sest nõnda ütles Aamos: „Mõõga läbi sureb Jerobeam ja Iisrael küüditatakse kindlasti oma maalt.“ Ütelnud siis Amasja Aamosele: „Nägija, mine, põgene Juudamaale ja söö seal leiba ja seal ennusta! Ja […]

Kristlus on ränk

Mida ütles Jeesus puhtas eesti keeles? Ta ei öelnud, et armasta rahvust. Ta ütles puhtas ja ilusas eesti keeles, et armastatagu vaenlast (Mt 5:44). Mida ütles Jeesus puhtas eesti keeles? Ta ei öelnud, et armasta riiki. Ta ütles puhtas ja ilusas eesti keeles: armasta vaenlast (Mt 5:44). Mida tähendab armastada vaenlast? Oma särk on ihule […]

Issanda orjad ja orjatarid

„Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime! Issand on kõrge üle kõigi rahvaste“ (Ps 113:1, 4). Kas teate, mis oluline vahe peaks olema viletsal popsil ja õigel peremehel? Õige peremees teab oma õigusi ja kohustusi. Paha pops teab oma õigusi. Kellega meie sarnaneme? Vana Testamendi laulik ütleb: „Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime! Issand on kõrge […]

Jumala hoolitsus (Mt 6:19–24)

„Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad! Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Silm on ihu lamp. Kui su silm […]

Väljapoole sirutumine (Mt 11:25-26)

“Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.” (Matteuse 11:25–26) Kallid kaasteelised! Me alustame täna siin Toomkiriku võlvide all, Jumala Sõna ja sakramendi osaduses, lauldes ja […]

Lesknaise ohvriand (Mk 12:41–44)

„Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: „Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English