Jutlused ja mõtisklused

Kokku 437 postitust

Tänulikkuse tähtsus (5Ms 8:7–18)

„Sest Issand, su Jumal, viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vete maale, mis voolavad orgudes ja mägedes,  nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude ja mee maale,  maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu, maale, mille kivid on raud ja mille mägedest sa saad raiuda vaske.  Kui sa sööd ja su […]

Tõuse üles (Lk 7:11–16)

„Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks, ja temaga läksid kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast. Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut, oma ema ainsat poega, ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linnarahvast saatis teda. Ja kui Issand nägi ema, hakkas tal temast hale […]

Kandke üksteise eest hoolt (1Ts 5:16–24)

„Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu! Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele! Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! Ärge kustutage Vaimu, ärge põlastage prohvetiandi, katsuge […]

Samaarlane – minu vaenlane (Lk 10:25–37)

„Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: „Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?“ Jeesus aga ütles talle: „Mis Seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed sealt?“ Tema aga vastas: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma aruga, ning oma […]

Üks lugu tänulikkusest (1Ts 5:18)

„Tänage kõige eest – see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses.“ (1Ts 5:18) Kui ma eile kirikukalendri lahti tegin, et vaadata jutluse aluseks antud teksti, leidsin sealt lõigu Pauluse kirjast Tessaloonika kogudusele, mis sisaldas terve rea väga erinevaid üleskutseid: „Rõõmustage!“; „Palvetage lakkamatult“, aga tänase pühapäeva märksõnaks oli antud vaid üks sõna – „tänulikkus“. Et […]

Küsimus tõe järele (Mt 7:15–23)

„Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt? Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda  head vilja.Iga puu, mis ei […]

Kui mõtlen õppimisele

Õnnistatud kooliaasta algust, kallid õpilased ja õpetajad, üliõpilased ja õppejõud, vanemad ja vanavanemad, ristivanemad, õed ja vennad! Andku Jumal oma armu ja õnnistust, et kevadel võiksime vaadata tagasi käidud kooliteele ning tänada Teda, et kõik on hästi korda läinud. Oleme saanud targemaks ja paremaks. Meie usk ja armastus on kasvanud. Taas oleme kogenud Jumala õnnistust ja saanud talle lähemale.  […]

Ustavus Jumala andide kasutamisel (Lk 16:1-9)

„Aga Jeesus ütles ka jüngritele: „Oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud, nagu pillaks see tema vara. Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle: „Mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda!“ Aga mõisavalitseja mõtles endamisi: „Mis ma pean tegema, […]

Taabori mäe valgus

Issanda muutmise pühal, mis on õigeusukirikus üks kaheteistkümnest suurest pühast, meenutame me ajaloos toimunut, kus Jeesus võttis endaga kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele ‒ Tabori mäele üksindusse, kus Ta muudeti nende ees nii, et Ta pale säras otsekui päike, ja Ta rõivad said valgeks otsekui valgus. (Mt 17:1-9). Just selles imelises valguses […]

Hinnaline vääriskivi (Lk 6:36–42)

Jeesus ütles: „Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge mõist­ke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile antak­se andeks! Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputa­tud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse […]

Reformatsioon 500
English