Jutlused ja mõtisklused

Kokku 523 postitust

Asjade evangeelium. IV osa.

IV osa Abimehed   Kaigas   Oo Kaigas, asjalik asi, paljumõtteline sõber, Sisutihe Tümitaja, Otstarbega Aimdus, rahu olgu Sinuga.   Kahvel   Tõstja, viija, panija, kandja, kinnipidaja, lahutaja, segaja, eraldaja, rahu olgu Sinuga.     Käärid   Kes mõistaks ära Su otstarbe, Abimees, Sa lahutaja, kes Sa asjadesse sekkud, tükke teed, terav rahu olgu Sinuga. […]

Asjade evangeelium. III osa

III osa Iluasjad Ehe   Kes Sa meile ehteks olles ise ehtetu olles ehe oled, rahu olgu Sinuga.   Vaip   Oo hunnitu Tikitu, imeline Heegeldatu, kahar Kootu. Soe Mahtuja, kes Sa meie taldadele sooja teed, rahu olgu Sinuga.   Tuulelohe   Sa kirev Lookleja, Sa vooludes ujuja, Sa nööri otsas liigutatu, Sa mängurõõmupööraja, Tuuletuse […]

Armastusest, armumisest ja kutsest Jumala riiki (Hs 33:30–33; Lk 9:57–62)

„Ja sina, inimesepoeg! Su rahva lapsed räägivad sinust seinte ääres ja kodade lävel ning ütlevad isekeskis üksteisele nõnda: „Tulge ometi ja kuulake, milline sõna nüüd tuleb Issandalt!“ Nad tulevad su juurde, nagu rahval on viisiks tulla, ja nad istuvad su ees nagu minu rahvas ja kuulevad su sõnu, aga nad ei tee nende järgi; sest neil on meelitused suus, nad […]

Tähendusrikas elu (Mt 16:24–27)

„Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle! Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks […]

Asjade evangeelium. II osa

II osa Otstarbeta asjad Nipsasi Oo Tarbetu, Sa Olija, kes Sa meile rõõmu valmistajaks said. Kes Sa meie kodus oled ja tolmu kannad, Nii-Mõndagi-Meenutaja, rahu olgu Sinuga. Sokk Sa, Nukker Muserdaja, paariliseta üksik, Paaride Mälestusmärk, rahu olgu Sinuga. Vare Oh Vana Vare, Kõduneja metsa taga, Jumala seljataga Seisja, Minekuga Ühekssaaja, metsaga ühekssulajaks saaja, rahu olgu […]

Kuidas hoida usku? (Jh 17:18–23)

Jutluse aluseks on Jh 17:18–23, kus meie Issand Jeesus Kristus palvetab jüngrite eest: „Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et […]

Hämmastusest usuni (Ap 4:1–12)

„Sellal kui apostlid rahvale rääkisid, astusid nende juurde preestrid ja templipealik ja saduserid. Neid ärritas, et apostlid õpetasid rahvast ja kuulutasid surnuist ülestõusmist Jeesuses. Nad võtsid Peetruse ja Johannese kinni ja panid nad hommikuni vangimajja, sest oli juba õhtu. Aga paljud neist, kes olid Sõna kuulnud, hakkasid uskuma, ja mehi sai arvult umbes viis tuhat. Hommikul sündis, et nende […]

Teeniv armastus (Jh 17:6–10)

„Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad, ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis sina oled andnud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on […]

Misericordia Domini (Jh 10:1–10)

Head õed ja vennad Kristuses! Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Kuulakem Jumala Sõna, nagu selle leiame Johannese evangeeliumist:  „„Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema […]

Jutlus hea karja pühapäevaks (Jh 10:1–10)

„Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English