Jutlused ja mõtisklused

Kokku 562 postitust

Perry Mason ja tõe vaim (1Jh 5:4–12)

Head teekaaslased – armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Kuulakem Jumala sõna nii, nagu selle leiame esimese Johannese kirja 5. peatüki salmidest 4–12: „Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. Kes on, kes võidab ära maailma? […]

Kannatuse eesmärgitusest (Hb 9:11–15)

„Aga kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb […]

Emadepäeva tervitus

Õnnitlen kõiki Eesti emasid, vanaemasid ja tulevasi emasid emadepäeva puhul! Emadepäev kuulub nende pühade hulka, millel ei ole piibellikku alust, kuid ometi on kristlased seda päeva pidanud oluliseks kui kodude ja emade püha. XVII sajandi alguses tähistati Inglismaal emadepäeva  paastuaja neljandal pühapäeval. See emadepäev oli teise tähendusega. Paljud noored läksid siis kodukihelkonnast välja tööd otsima. […]

Meie ühisosa on meie Isa

Filipi kirja 3. peatükis (s 4–14) kiitleb apostel Paulus oma rahvusliku ja religioosse päritolu üle. Talle ei ole see üldse ükskõik, kes ta on ja kust tuleb. Kuid Kristuse Jeesusega kohtudes muutub ta perspektiiv nii iseendale kui maailmale mõeldes. Usun, et Pauluse kogemus võib aidata meil täna üksteisele lähemale tulla ja ühisosa avastada.  „Kui keegi […]

Rist kõneleb uuest algusest

Minu nimi on Maarja ja ma sündisin väikeses Galilea külas Magdalas. Seepärast kutsutakse mind Maarja Magdaleenaks. Kasvasin peres, kus oli kõike küll ja mu vanemad armastasid mind väga. Ja mina neid ka. Aga ühel päeval hakkas mul järsku mängides halb. Ja siis juhtus seda üha sagedamini, mida vanemaks ma sain. Selleks ajaks, kui olin kasvanud […]

Kolm päeva pimedust ja valu

Kolm päeva pimedust ja valu Kolm päeva leina, magamata öid Kolm Ühes, püüa mõista, palu Kolm tuhat korda palu elu eest. Kolmkümmend hõbeseeklit Verepõllul Kolm korda salgab ustavaimgi meist Kolm kohtumõistjat – sõgeduses, hirmul, Et ei sarnane Ta ühegagi meist. Kolm unist valvajat nüüd magada ei taha Ei vaja leiba, piisab veest Kolm naist, kes […]

Ainult need, kellel ei ole midagi, saavad vastu võtta kõik (Mt 21:12–17)

Palmipuudepüha jutlus „Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile: „Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!“ Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid […]

Issand, vabasta meid hirmust (Js 41:10)

Js 41:10 Issand ütleb oma rahvale : Mina, Issand, olen esimene ja olen viimastegi juures seesama. Ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega!  Doris Kareva on kord mõtisklenud:  Mul on hirm nende piltide ees, […]

Teeniv armastus (Ef 5:1–2)

„Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale.“ (Ef 5:1–2) Inglise luuletaja John Donne on öelnud: „Ükski inimene ei ole saar, täiesti omaette: iga inimene on tükk mandrist, osa maismaast“. See tähendab teiste sõnadega, et […]

Variser ja tölner (Lk 18:10-13) 

 Armsad.  Jeesus ütles mõistujutu: „Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Variser asutas enda eraldi seisma ja palvetas: ‘Oh Jumal, ma tänan Sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: sulid, ülekohtused, abielurikkujad, või ka niisugune kui seesamune tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English