ISSN 2228-1975
Search

Osalemisest ja mõistmisest (nr 328/ 23.3.2018)

Foto: Giotto di Bondone [Public domain], via Wikimedia Commons

Oleme sammumas viimaseid paastuaja päevi. Saabuvate sündmuste eelmäng on palmilehtedega protsessioon, mis saadab Jeesuse sisenemist Jeruusalemma. Seda sündmust kordavad need protsessioonid, mis sisenevad kirikutesse eelseisval pühapäeval.

„Martin Luther on „Saksa missas“ ja 1530. aasta Augsburgi riigipäeva saadikutele saadetud manitsuses selliste tavade suhtes kriitiline: need peavad taanduma sõna ja sakramendi ees, nimetades neid „tembutamiseks“,“ kirjutab palmipuude püha perikoopide abimaterjalis Joel Siim. Ometi on need kombed säilinud. Inimene tahab olla osaline. Selline protsessioonis osalemine aitab inimesel sisse elada sündmustesse, mida me meenutame.

Protsessioon või ristikäik, jalutuskäik kõledas ja külmas varakevadises ilmas, mis nõuab eneseületust ja ilma talumist, on sümboolne enese proovile panek, mis aitab inimesel olla ühenduses sündmustega, mis on hoomamatud ja samas olulised, nii et me soovime neid sügavuti mõista. Palmipuudepüha perikoopi Fl 2:5–11 avab meie tänases numbris Elo Süld.

Tänases numbris avaldame ka teise käsitluse ülestõusmisnädala perikoopide kohta. EELK Usuteaduse Instituudi piibliteaduste professor ja ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige dr Jaan Lahe käsitleb Ülestõusmispüha perikoopi 1Kr 5:6–8, mille seos ülestõusmispühadega tundub kauge või otsitud. Ometi on apostel Paulus selles kasutanud kujundit, mis joonistab kujundlikult välja erinevuse ülestõusmisele eelneva aja ja selle järgse aja vahel. Palmipuudepüha ja Ülesõusmispüha perikoope avavatesse kirjutistesse on tõlgendusloolised ja liturgilised kommentaarid kirjutanud Harju-Madise koguduse õpetaja Joel Siim.

Tänases jutluses mõtiskleb Riho Altnurme kivide ja müüride ning kivideks ja müürideks olemise üle. Eesti keel on rikas kujunditest, mis seotud kivide ja müüridega – nurgakivi panemine, müüri taha pugemine, nende kujunditega on loodud laule nii eesti keeles kui teistes keeltes. Jeesus on meile selles meie ehitatavas müüris kui nurgakivi. Küsigem endalt, millist rolli täidab minu-nimeline kivi selles müüris?

 

Tänases numbris:

EELK perikoopide abimaterjal 9: palmipuudepüha (Fl 2:5–11).

EELK perikoopide abimaterjal 11: Esimene ülestõusmispüha (1Kr 5:6–8).

Riho Altnurme, Elagem Jumala valitud rahvana (1Pt 2:4–10).

Saksamaa luterliku piiskoppidekonverentsi kevadkohtumine keskendus teoloogilisele dialoogile islamiga.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English