ISSN 2228-1975
Search

Saksamaa luterliku piiskoppidekonverentsi kevadkohtumine keskendus teoloogilisele dialoogile islamiga

Saksamaa luterlik piiskopidekonverents kohtumas islami kogudusega Nürnbergis (foto: Islami Kogudus Nürnbergis)

17.–19. märtsil toimus Nürnbergis Baierimaal Saksamaa Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku (VELKD) piiskoppidekonverentsi kevadistung, kus tähelepanu keskmes oli kristluse dialoog islamiga.

Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku juhtiva piiskopi Gerhard Ulrichi sõnul annab piiskoppidekonverentsi kevadistung, kus arutatakse seekord selliseid teemasid nagu jumalamõistmine ja pühakirjamõistmine, oma eripärase ja olulise panuse religioonidevahelisse dialoogi. Sügavam arusaamine teisest religioonist ja ühtlasi omaenda usust saab toetada õnnestuvat ühist elu keset mitmekesisust.

Üks peaettekandjatest oli teoloogiaprofessor Susanne Heine Viini evangeelsest usuteaduskonnast. Tema sõnul taotlevad teoloogilistel alustel toimuvas religioonidevahelises dialoogis osapooled üksteisemõistmist nii, et igaüks lähtub omaenda enesemõistmisest ja sellest, mis on tema sõnumis keskne. Seega, kohtumine mitte ei ohusta identiteeti, vaid võib seda toetada ja kinnitada. „Üksteisega kõnelemine aitab kaasa üksteist austavale üheskoos elamisele ühiskonnas.“ Eesmärk on „õppida üksteist tundma, kõrvaldada vääritimõistmisi ja eelarvamusi, suhtuda üksteisesse lugupidamisega.“

Viini ülikooli evangeelse usuteaduskonna praktilise teoloogia ja religioonifilosoofia emeriitprofessor Susanne Heine ning Hamburgi ülikooli islami teoloogia professor Serdan Kurnaz pidasid ettekanded teemadel Piibel ja Koraan ning jumalamõistmine. Lisaks diskuteeriti omavahel ja piiskoppidekonverentsi liikmetega kesksete teoloogiliste küsimuste üle.

Islamiteoloogia professor Kurnaz andis ülevaade islami teoloogia alustest ja päevakajalistest vaidlusküsimustest. „Islami teoloogias on kujunemas teadlikkus sellest, et leiduda võib erinevaid teoloogilisi mudeleid ja erinevaid hermeneutilisi tõlgenduspositsioone, ning sellest, et need võivad üksteist rikastada.“ Hädavajalik olevat sellest paljususest teadlikuks saamine: „Islamit ainsuses ei ole olemas.“

Ettekandjad rõhutasid, et religioonidevahelises dialoogis ei ole tegu osapoolte absoluutsustaotluste kaitsmisega. „Vaimne identiteet tähendab oma usus veendunud olemist“ ja ei saa eitada, et ka teisel on oma usuveendumus. Kui usk on veendumus ja mitte ära õpitud teadmine, siis ei saa religioonidevahelise dialoogi mõte seisneda mitte iseenda absoluutsuse nõude esitamises, vaid selles, et erinevad religioonid elaksid üheskoos rahus.

Ühiselt külastati Nürnbergi islamikogudust ning pöörati tähelepanu islami hingehoiu, matusekultuuri ja usuõpetuse teemadele. Ekskursioonil oli saatjateks Baieri Evangeelse Luterliku Kiriku islamireferent dr Rainer Oechseln ning Baieri Evangeelse Luterliku Kiriku kristlaste ja moslemite dialoogikesksuse Sild (Brücke – Köprü) juhataja dr Thomas Amberg.

18. märtsil Nürnbergi püha Lorenzi kirikus toimunud oikumeeniline jumalateenistus viidi läbi üheskoos vanakatoliku kogudusega. Jutlustas VELKD juhtiv piiskop Gerhard Ulrich, armulaualiturgiat juhtis Saksamaa vanakatoliiklaste piiskop dr Matthias Ring. Tervituskõne pidas Baieri Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop ja Saksamaa Evangeelse Kiriku nõukogu eesistuja prof dr Heinrich Bedford-Strohm, kes kutsus kõiki religioossed kogukondi astuma ühiselt välja inimsuse nimel. Religioossed kogukonnad peavad „avalikult võtma sõna, kui jumalanäoliseks loodud inimese väärikust tallatakse jalgade alla. Kuulekus riigile ei tohi kunagi muutuda ülimuslikumaks vastutusest inimsuse ja inimõiguste ees.“

Saksamaa Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoppidekonverentsi kuuluvad seitsme liikmeskiriku piiskopid ning veel kuus kirikute juhtkonda kuuluvat ordineeritud liiget. Lisaks piiskoppidekonverentsi liikmetele osalesid Nürnbergi konverentsil külalistena ka luterlikud piiskopid Soomest, Gruusiast, Islandilt, Hollandist, Norrast ja Välis-Läti Evangeelsest Luterlikust Kirikust.

 

Allikas: velkd.de

Vt ka Heinrich Bedford-Strohm, Grusswort zur VELKD-Bischofskonferenz am 18.3.18 in Nürnberg.

Soovitatud:

English