ISSN 2228-1975
Search

Ladina-Ameerika kirikud teevad jõupingutusi naistevastase vägivalla tõkestamiseks

Koos koroonaviiruse juhtumite järsu tõusuga Ladina-Ameerika riikides suureneb seal ka naistevastane vägivald.

Arvatakse, et Peruus on COVID-19 karantiini ajal kadunuks jäänud üle 900 naise, 70% neist on alaealised. Kardetakse, et paljud neist on juba surnud. Enne pandeemiat teatasid Peruu võimud keskmiselt viiest kadumisest päevas, kuid ameti hinnangul tõusis see arv piirangute perioodil kaheksale.

Naistevastase vägivalla sagenemise ärahoidmisel tegutsevad paljude riikide kirikud esirinnas. Aprillis allkirjastasid Kirikute Maailmanõukogu (KMN) saadikud ühisavalduse, milles kutsutakse üles teadvustama ja kaitsma COVID-19 „topeltpandeemiate“ ja soolise vägivalla eest.

„Kuna riigid reageerivad COVID-19-le vajalike liikumis- ja tegevuspiirangute kehtestamisega, helistab rohkem inimesi vägivalla valvetelefonidele ja otsib muul viisil abi,“ seisab avalduses. „Inimeste koondamiste ja töökohtade kaotuse tagajärjed ning juba niigi ühiskonna äärealadele jäänud inimeste haavatavus on kõik tõsised probleemid.“

KMN-i liikmeskirikud aitavad haavatavaid naisi ülesehitaval moel.


Vägivalla vaba kodu

Aprillis lõi Brasiilia Evangeelne Luterliku Konfessiooni Kirik kampaania „Vägivallatu kodu jaoks“, et aidata kirikutel väärikat elu edendada ning kodu- ja perevägivallast jagu saada.

Kampaania on loodud koostöös Faculdades EST soolise võrdõiguslikkuse ja religiooni programmiga. Selle eesmärk on muuta kogukond tundlikumaks ja murda vaikus, mis muudab kodudes esineva vägivalla nähtamatuks. Ühtlasi püüab see naised kokku viia ressurssidega, mis neid aitavad ja kaitsevad, eriti praegusel sotsiaalse isolatsiooni perioodil.

„Lisaks e-kaartide avaldamisele sotsiaalvõrgustikes ja raadiosaadetes töötame ka kohalike tugivõrgustike loomise nimel ja pakume väljaõpet, et hätta sattunud naisi nõustada ja vastu võtta,“ ütles õpetaja Carmen Michel Siegle, kes juhib soo, põlvkondade ja rahvuste töörühma Brasiilia Evangeelse Luterliku Konfessiooni Kiriku juures.

Brasiilia Evangeelse Luterliku Konfessiooni Kirik märgib evangeeliumile tuginedes, et naistevastane vägivald on patt ning kiriku ülesandeks on naiste vastuvõtmine, toetamine ja mitte üksinda jätmine hetkel, kui nad seda kõige rohkem vajavad.

Inimesi kutsutakse kampaaniaga liituma, jagades teavet ning palvetades ja hoolitsedes vägivaldses olukorras olevate naiste ja nende perede elu eest, et nende elu saaks Jumala jõul muuta.


Hoolimise lülid

Kohustuslik või vabatahtlik sotsiaalne distants on tekitanud oma kodudes püsivatele naistele suuremat ohtu.

Colombia naiste vaatluskeskus näitas 4206 kõne võrra suurenenud perevägivallast teatamiste arvu, st 228 protsendilist tõusu ajavahemikul 25. märtsist 28. maini.

„Mitmes Ladina-Ameerika riigis on erinevate algatuste kaudu mitmeid meetmeid tarvitusele võetud, näiteks on välja antud käsiraamatud, tööle pandud hädaabitelefonid, vastu võetud seadusandlikud dekreedid jne. Naistekaitseorganisatsioonid töötavad pidevalt selle nimel, et leida moodusi naiste kaitsmiseks ja tekitada valvsust vägivaldsete olukordade suhtes,“ ütles Colombia presbüterlaste kiriku president Gloria Ulloa, kes teenib Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna Luterliku Maailmaliidu presidendina.


Kuulavad valvurid

River Plate’i Evangeelne Kirik lõi 3. juunil Argentiinas, Uruguays ja Paraguays pastoraalse kuulamise valvurite süsteemi, mis koosneb 15 naissoost vabatahtlikust, kes vastavad kõnedele, et kuulata ära naiste lood ja pakkuda tuge naistele, kes soovivad jagada oma lugu ja mõelda oma olukorrale.

Rühma kuuluvad kogenud pastorid, spetsialistid ja tudengid. Río de la Plata Evangeelne Kirik, Evangeelne Luterlik Ühendatud Kirik, Fundación Hora de Obrar ja noorte koordinatsioonimeeskond ECoJ on toeks seadmete kasutamisel ja vabatahtlike meeskonnal. Nendega saab tasuta ja konfidentsiaalselt kontakti võtta mis tahes internetiühendusega seadme kaudu.

Seade on osa #ProtestantesActivandoDerechos kampaaniast, mille eesmärk on teavitada ja teadvustada naiste, tüdrukute ja noorukite õigustest isolatsiooni ajal. „Protestantlikust usust püüame me teha nähtavaks olulise uuendava ja vabastava rolli, mille me usklike naistena rakendame soolise õigluse eest võitlemisse oma kirikutes ja väljaspool,” seisab asutajaliikmete avalduses.


Toetades sisserändajaid

Argentiina pagulaste ja sisserändajate komisjon (CAREF), mille 1973. aastal lõid Argentiina protestantlikud kirikud KMN-i mandaadi alusel, et reageerida Tšiili poliitiliste põgenike massilisele sissevoolule sõjaväelise riigipöörde tagajärjel, on töötanud aastaid soolise võrdõiguslikkuse ja rändega seotud küsimustega, mille üks osa on ka vägivaldses olukorras olevad pagulasnaised.

Diskrimineerimine, institutsionaalne vägivald ja eelarvamused vastutavate ametnike poolt on veel üks takistus, millega nimetatud ühiskonnagrupp kokku peab puutuma. „Kõik on COVID-19 kontekstis veelgi enam raskendatud, kuna juurdepääs tervishoiu- ja kodanikukaitseasutustele ning tugivõrgustikele on mitmel viisil takistatud,“ ütles CAREF-i tegevdirektor Gabriela Liguori.

Liguori sõnas, et CAREF-i eesmärk on tagada, et olenemata isiku sisserändestaatusest oleks tal kõigile õigustele võrdne ligipääs.

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English