ISSN 2228-1975
Search

Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu avaldus Euroopa kirikutele ja rahvastele

Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu, Novi Sad, Serbia, 31. mai–6. juuni

Te peate olema minu tunnistajad (Ap 1:8)

Euroopa Kirikute Konverentsi liikmeskirikud kogunesid Euroopa teede ristumiskohale idast ja läänest, põhjast ja lõunast. Me tulime visiooni ja lootusega Euroopa tulevikule. Me kogunesime Serbias, olles tänulikud meile osaks saanud külalislahkuse eest ning olles tunnistajateks väljakutsetele, millega kohalikud kirikud kokku puutuvad. Me kogunesime Euroopa jaoks ebakindlal ajal, mil paljud kogevad inimväärikuse kadu, ekspluateerimist, puudust ja võimu väärkasutamist. Me ühinesime palves Novi Sadis Doonau jõe kallastel, mille ühendavad sillad olid hävitatud konflikti ning taas üles ehitatud rahu ajal. Me tõime kaasa janu õigluse järele; sügava mure inimeste, meie kontinendi ja maailma pärast. Me tulime jagama rõõmusõnumit meie Issandast Jeesusest Kristusest, kes on tervenemise ja rahu tooja. Me kinnitame, et oleme kuulnud Kristuse käsku olla Tema tunnistajateks ning me otsustame lootusest kantud elu kasuks. Järgides Kristust ennast, tõotame ehitada sildu usu muutva väe läbi. Usu elava tunnistusena me vastame Kristuse kutsele ja kuulutame, et:

 

Me tunnistame Kristust,

 • kuulutades maailmale Kristuse pakutavat päästvat armastust ja armu
 • tulles kokku, et võtta vastu meile Jumala poolt kingitud oikumeenilise ühenduse rikkust ning sellest rõõmu tunda
 • kinnitades, et iga inimene on loodud Jumala näo järgi, mistõttu tal on kaasasündinud inimväärikus
 • olles inklusiivne kogukond, mis on pühendunud naiste ja meeste kasvamise toetamisele; mis on külalislahke ja kaitseb kõigi inimeste inimväärikust
 • olles eri põlvkondi ühendav kogukond, mis hindab noorte inimeste hääli, kes on meie olevik ning mitte pelgalt meie tulevik
 • näidates üles solidaarsust meie vendade ja õdedega Kristuses Euroopas ja väljaspool.

 

Me teenime Kristust, otsides ja viljeldes õiglust,

 • kutsudes üksikisikuid, institutsioone ja kirikuid üles tegutsema vägivalla, tagakiusamise ja diskrimineerimise lõpetamise nimel, pidades lugu usuvabadusest
 • otsides lepitust ning konfliktide rahumeelset lahendamist
 • toetades, võimestades ja kuulates neid, kelle hääled on meie kirikutes, meie kogukondades ja maailmas vaigistatud või keda neis marginaliseeritakse
 • hoolides Jumala loodust ning tegutsedes ökoloogilise ning kliimaõigluse ja meie planeedi jätkusuutliku tuleviku nimel.

 

Me teenime Kristust, näidates üles külalislahkust ning seda vastu võttes,

 • olles külalislahke kõigist uskudest põgenike ja võõramaalaste vastu
 • osaledes dialoogis, jagades oma kristlikku usku ning üksteiselt õppides
 • võttes sõna lahutatusest, väljaarvamisest ja marginaliseerimisest ülesaamise poolt, kaitstes inimõigusi ning kõigiga arvestavat ühiskondlik-majanduslikku õiglust
 • mõistes, et Jumal on loodud maailma läbi olnud külalislahke meie vastu, ning tegutsedes loodu terviklikkuse eest.

Me kutsume oma liikmeskirikuid ja kõiki inimesi üles ühinema meiega sellise Euroopa kujundamisel, kus me ehitame sildu kõigi hüvanguks nii meie mandril kui kogu maailmas.

Kuulutagem üheskoos: „Me saame olema Sinu tunnistajad.“

 

Allikas: EKK

Soovitatud:

English