ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu Nõukogu sõnum

lwf new logo

LML-i nõukogu käsitles 13. juunil k.a. toimunud eriistungil nõukogu dokumendi „Taotledes osaduse andi killustatud maailmas“ sisu. See dokument andis aluse heale ning lugupidavale diskussioonile, võimaldades nõukogu liikmetel väljendada oma muret, valu ja tulevikulootusi.

Nõukogu liikmetena soovime me toimunud arutelust tuua välja järgmised põhisõnumid:

  • Me kinnitame enda pühendumust olla kirikute osaduskond, millesse LML-i 143 liikmeskirikut on Jumala armust kutsutud.
  • Me jätkame rõõmu, õnnistuse ja anni tähistamist, mille aluseks on meie kokkukuulumine kirikute osaduskonnana. Me rõõmustame osaduskonna elujõulisuse üle, kui ta jätkab tunnistuse andmist õiglase, rahumeelse ja lepitatud maailma eest.
  • Me oleme mures saadud info pärast, mis puudutab osaduslike suhete katkemist meie kolme liikmeskiriku vahel. Me soovime aidata leevendada sellest tulenevat valu.

Seetõttu:

1. Palume me kõigil LML-i liikmeskirikutel palvetada nende kolme kiriku ja kogu osaduskonna eest, et omavahelised suhted saaks parandatud.

2. Kiidame me heaks LML-i peakorteri poolt pakutud protsessi olla nende kolme kiriku saatjaks.

3. Oleme me osaduskonnana endale võtnud koostöö kohustuse. Seepärast oleme me palunud võtta ette järgnevaid samme:

Et peasekretär jätkaks intensiivse kontakti võimaldamist kolme kiriku vahel, pakkudes liikmeskirikutele edaspidigi kohta ja meetodeid arutelu jätkamiseks.

Et peasekretär kaasaks liikmeskirikuid edasistesse teoloogilistesse aruteludesse selle üle, kuidas respekteerida LML-i liikmeskirikute autonoomiat otsuste langetamisel ja väljendamisel ning tegeleda sellest tulenevate erinevustega, pidades samaaegselt silmas nende poolt võetud kohustust elada ja töötada üheskoos kirikute osaduskonnana.

Käesolevaga usaldame me dokumendi „Taotledes osaduse andi killustatud maailmas“ LML-i liikmeskirikute kätte selle läbitöötamiseks.

Kiites Jumala külluslikke ande ja Jumala eluandvat Vaimu ning usaldades Jumala pidevat kohalolu ja tegutsemist meie juures, kinnitame me uuesti oma valmisolekut jätkata ühist teekonda.

 

Genf, 17. juuni 2013

 

(Tõlkinud Anne Burghardt.)

Soovitatud:

English