ISSN 2228-1975
Search

Elu ja surma küsimus (nr 60/ 1.2.2013)

Foto: Evelyn Nõmmik

 

EELK selleaastane vaimulike konverents on nüüdseks ajalugu. Konverentsi teemaks olnud misjon aga kaugeltki mitte. Misjoneerimise üle oli vaimulikel põhjust mitte ainult mõtelda, vaid saada selleks ka uut innustust. Innustust pakkus muu hulgas hulk ettekandeid, millest ajakiri Kirik & Teoloogia mõned ka ajapikku avaldab. Esimesena astub tänases numbris lugeja ette toimetuskolleegiumi liige Annika Laats, kes käsitleb misjonit süstemaatilise teoloogia vaatevinklist ning eelkõige käsu ja evangeeliumi vahekorra valguses. Laatsi arutlused avavad usu tuuma ja selle otsustavat tähendust inimeseksolemise jaoks. „Jumala Sõna on see, mis surmab ja teeb elavaks. Sageli sünnib see ühes ja samas sõnas koos, ning sageli on selleks sõnaks just sõna ristist.“

Misjonist Eesti kontekstis kirjutab tänases Kirik & Teoloogia arvamusloos ka vaimulike konverentsil osalenud Tartu Ülikooli teoloogiamagistrant, kirikuõpetaja ametiks valmistuv Joona Toivanen. Tema sõnul „sekulaarne maailm ei pruugi mõista ka Jumala pühadust, aga truuks jäämine iseendale, oma põhimõtetele ja õpetusele kõnetab samamoodi. Kristuse kirikul on sõnum, millel on kindel väärtus Eesti rahva jaoks.“

Eesti rahva kohta ning rahvusluse suhte kohta kristlusega küsib Kirik & Teoloogia tänases jutluses Eesti kaitseväe peakaplan Taavi Laanepere: „Kui kaugele saame või tohiksime me kristlastena oma rahvuse tähtsustamisega aga ikkagi minna?“ Vastus pole lihtne ning eks igaüks peab tabama tasakaalupunkti ühelt poolt rahvuse ja keele omanäolisuse ehk maailma mitmekesistaja ning teiselt poolt rahvusluse kui ebajumala vahel.

Toimetuskolleegiumil on hea meel avaldada veel teinegi arvamuslugu, samuti aktuaalsel teemal, mis on alates viimastest jõuludest köitnud piibliteadlaste ning Iisraeli ajaloolaste ja religiooniloolaste meeli. Postimehe online-uudisteski kajastatud templi ja kultusesemete leiul Motza nimelisest kohast Jeruusalemma lähedal on potentsiaali kuuluda kõige olulisemate arheoloogiliste leidude hulka Iisraelis. Seni avalikustatud fakte analüüsib Helsingi Ülikooli dotsent, arheoloog Raz Kletter.

 

Tänases numbris:

Annika Laats, Misjon – elu ja surma küsimus.

Joona Toivanen, Misjonitöö Eestis.

Raz Kletter, Uutest leidudest Motzas Iisraelis.

Taavi Laanepere, Valitud sugu (1Pt 2:9-10).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vt ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English