ISSN 2228-1975
Search

Sinu Sõna on tõde (nr 140/ 15.8.2014)

Evangelist Johannes
Foto: Anu Põldsam                                                                                                                Sinu Sõna on tõde (Jh 17:17)

 

Tõde võib mõista mitmeti. Tõde võib tunduda meile, inimestele põhjani hoomamatu ja sõnastamatu, nii igapäevases elus kui filosoofias, teaduses, muidugi ka teoloogilises mõtlemises. Ometi ei pääse me tõest, seda on meile vaja nagu õhku ja vett, et elada, tunda, uskuda, olla olemas. Siis järeldubki, et meie osaks ja ülesandeks siinses elus on püüd ja liikumine tõe poole. See on ka liikumine teadmise  poole iseendast, maailmast, Jumalast. Eesti teoloogi Elmar Salumaa sõnul on Jumal absoluutne, lõplik, viimne ja kõikehaarav tõde ise, Jumala ja tõe vahele võib panna võrdusmärgi. Kõikjal, kus Jumal end ilmutab, on olemas tõde.

Kaitseväe õhuseiredivisjoni kantselei juhataja, teoloog Angela Aljas vaatleb artiklis „Tõest sünoptilistes evangeeliumites ja Apostlite tegude raamatus“, kuidas sünoptiline traditsioon on kasutanud sõna „tõde“ ning kuidas ta seda mõistab. Aljas nendib, et „sünoptilises pärimustikus on sõna „tõde“ leidnud suhteliselt vähe kasutamist, eriti võrreldes näiteks sõnadega „tee“ ja „elu“. Sama tulemuse saame, kui võrdleme alētheia esinemist Johannesel ja Paulusel, kes kasutavad seda sõna ja selle vorme sagedamini kui kõik Uue Testamendi autorid kokku. See osutab tõe mõiste tähtsusele nende autorite teostes.“

Süvendades eelmistes numbrites käsitletud fundamentalismi ja algkristluse teemat, avaldame Pereraadio „Raadioakadeemias“ toimunud kõneluse dogmadest, kus osalisteks toonane Tartu Ülikooli teoloogiaüliõpilane Karolin Mägi ja süstemaatilise usuteaduse õppejõud, Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Thomas-Andreas Põder. „Selleks, et saada aru, mis asi dogma on, mis asi see ühine, jagatud usu tunnistamine või väljendamine on, tuleb mõtelda ja küsida selle kohta, kuidas see on alguse saanud. Dogma ehk õpetuse või doktriini algus on seotud sellega, et Jeesust kogeti kui ülestõusnut, kui elavat. Ühesõnaga, dogma või ühise jagatud usutunnistuse alguses seisab baasveendumus, baastunnistus „Jeesus on Kristus“, „Jeesus on ülestõusnud Issand“.“

Selle nädala jutluse autoriks on EELK Põltsamaa koguduse laste- ja noortetöö juht Ulvi Uutar. Tema  sõnul tuleb meil „kristlastena iga päev analüüsida, missugustest soovidest ja eesmärkidest on meie elu ja teod kantud. Kas me ehk oma innukas Jumala teenimises ei ole eksiteele sattunud? Või kas me ehk pole endale loonud müüte ja kujutelmi sellest, mida Jumal meilt ootab ja soovib? Kõige tähtsam on ehk see, et me ei muutuks Jeesuse jüngrite sarnaseks. Nende sarnaseks, kes elasid Temaga päevast päeva koos, kuid sellele vaatamata ei mõistnud, mis oli Jeesuse elu ja tegevuse tõeline eesmärk.“

 

Tänases numbris:

Angela Aljas, Tõest sünoptilistes evangeeliumites ja Apostlite tegude raamatus, 1. osa.

Karolin Mägi, Thomas-Andreas Põder, Kõnelus dogmadest.

Ulvi Uutar, Tõeline Jumala teenimine – müüdid ja tegelikkus (Rm 12:11).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English