ISSN 2228-1975
Search

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas rahastab „euro-orbude“ projekte

Foto: GAW Leipzig

Arvukalt lapsi Ida-Euroopas (ja mingil määral ka Lõuna-Euroopas) kasvab üles ilma vanemateta. Rahvusvaheline meedia on nimetanud need lapsed „euro-orbudeks“. Uuringud on näidanud, et rohkem kui pooled lapsed näiteks Moldova Vabariigis veedavad ajaliselt osa oma lapsepõlvest ilma oma ema või isata. MTÜ-d hindavad, et selline saatus saab osaks suurusjärgus poolele miljonile kuni miljonile lapsele sellistes Euroopa Liidu liikmesriikides nagu Rumeenia, Bulgaaria ja Poola. Caritas räägib rohkem kui üheksast miljonist „euro-orust“ Ukrainas.

„Euro-orvud“ kogevad vanemlikku armastust läbi regulaarsete ülekannete pangakontole või bärndiriiete pakkidena, mis saabuvad posti teel. Neil puudub vanemate lähedus ja seltskond. Skype-kuvad on vilets aseaine suudlustele ja kallistustele. Ei ole liialdus kirjeldada seda kui lapsi traumeerivat kogemust, sest see olukord jätab nad ilma hoolimisest, mis valmistab neid ette täiskasvanueluks. On olemas risk, et sellisel viisil „maha jäetud“ olemine muudab lapsed ärakasutamisele (seksuaalne vägivald jm) kättesaadavaks ja depressioonile vastuvõtlikuks ning nende laste üle puudub meditsiiniline järelevalve. Sageli kannatab ka nende laste haridus.

Kõigest hoolimata nõuab „euro-orbude“ keerukas temaatika eristavat lähenemist. On küllalt juhtumeid, kus need lapsed ja noorukid kasvavad üles nii, et nende eest kannavad hästi hoolt sugulased ja sellega kaasneb võrdluses kasvukeskkonnaga majanduslik kasu vanemate poolt muudes riikides teenitud töötasudest. Statistilisi andmeid tuleb samuti kohelda ettevaatlikult, sest rändtöötajate koduriikide andmestikud ei ole kõige usaldusväärsemad.

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) resolutsioon

Teema tõstatamiseks ja EKOE liikmeskirikute teadlikkuse tõstmiseks selle teema osas on EKOE nõukogu otsustanud toetada projekte erinevates riikides, mis kannavad hoolt laste ja noorte eest, keda on tabanud selline ohustav olukord.

Projektide rahastamise tingimused

EKOE liikmeskirikud saavad taotleda 10 000 euro suurust rahastamist aastas kolmeks aastaks, et ellu viia „euro-orbude“ toetamis projekte. Iga liikmeskirik saab rahastuse ühele projektile. Projekti kestus on kuni kolm aastat ja seda ei saa pikendada. Kui koostööd teevad kaks või enam liikmeskirikut, siis on võimelik kahekordne või mitmekordne rahastus. Taotluses peab olema esitatud selge, otsene ja veenev seos „euro-orbudega“.

Taotlused tuleb esitada Gustav Adolfi Sihtasutusele, adresseerituna: Gustav-Adolf-Werk e.V., Diaspora Agency of the Evangelical Church in Germany, Pistorisstrasse 6, 04229 Leipzig, Germany. Kindlasti peab kasutama ametlikku taotluse vormi, mille on ette valmistanud EKOE ja mis on kooskõlastatud personalidivisjoniga Roomas, Itaalias. Taotluse vormi saab alla laadida siit: geke-cpce(at)gustav-adolf-werk.de.

Taotlust esitav liikmeskirik peab tagama projekti erialase toetuse ning kirjeldama taotluses, kuidas see nõue saab täidetud. Projekti peab läbi viima kas liikmeskirik ise või selle hooldusorganisatsioon (diakooniaüksus).

Rahastamise kolmandal aastal tuleb korraldada kohtumine kõigi projekti juhtinud ja selle eest vastutanud isikute osavõtul kogemuste jagamise eesmärgiga ning selleks, et kanda tulemustest ette EKOE nõukogule ja koostada soovitused edasiste tööprotsesside jaoks.


Allikas: Community of Protestant Churches in Europe (CPCE)

Soovitatud:

English