ISSN 2228-1975
Search

Ta kõnetab sind isiklikult (nr 383 / 12.4.2019)

Foto: Kreet Aun

Avaldame artiklite rubriigis Suure Reede (Lk 23:32–46) ja Ülestõusmispüha (Lk 24:1–12) perikoopide abimaterjalid. Need evangeeliumitekstid on üleskirjutused sellest, mida tunnistajad, algkoguduse liikmed, kogesid ja nägid ja kuulsid. Tunnistajate lood Suure Reede ja Ülestõusmispüha algatanud sündmustest on kokku kogutud ja kirja pandud evangeeliumidesse.

Suure Reede jumalateenistuse perikoobi aluseks on Luuka evangeeliumi lugu Jeesuse ristilöömisest. Luuka evangeelium jutustab Jeesuse kannatamise lugu väga loogiliselt, see, et Jeesus sureb, on tema kohtuprotsessi loogiline tulem. Kirjakoht pöörab erilist tähelepanu neile kahele erinevale röövlile, kes olid Jeesuse kõrval.

Ülestõusmispüha perikoobi abimaterjal avab Luuka evangeeliumi kirjeldust Jeesuse hauale minekust ja tühja haua leidmisele järgnevatest sündmustest. Evangeeliumikirjutaja Luukas rõhutab, et haua juures käinud naised kuulutavad saadud sõnumit apostlitele.

Algkoguduse tunnistajate räägitud lugude tähenduse üle mõtisklevad Kadri Lääs ja Annika Laats.

„Kirik ja Teoloogia“ toimetuskolleegiumi liige, teoloog Kadri Lääs kutsub meid mõtlema Jeesuse kannatusloole ja surmale. Jah, me teame, et ees ootab „õnnelik lõpp“, kuid igaühel meist tasub mõelda sellele, miks peaks Jumala Poeg kogema kannatuse rajal käimist ja läbikukkumist hukkamise läbi. Luterlik teoloogi Vitor Westhelle sõnadega: „See on tõepoolest imekspandav, et üks usk on rajatud suurima häbi kogemusele, et jumalus sureb ristil süüdimõistetud kurjategija surma.“

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Risti koguduse õpetaja Annika Laats vaeb ülestõusmise kogemust Jeesuse haua juures nuttes ahastava ja ülestõusmise teate saava Maarja Magdaleena vaatenurgast. Sellist teadet on raske kuulda võtta, veel raskem omaks võtta. Maarjat aitab see, kui Jeesus kutsub teda nimepidi: „Alles siis, kui Jeesus teda nimepidi hüüab – alles siis, kui kostab Jeesuse hüüd „Maarja!“ –, pöördub naine ülestõusnud Issanda poole ja taipab.“ Jeesus kutsus Maarjat nimepidi – see on kõige isiklikum pöördumine. Niimoodi isiklikult kõnetab Jeesus meist igaühte. Meist igaühe peale jääb vastutus ja võimalus mõista selle kõnetuse tähendust.

Head mõtestamist kõigile!


Tänases numbris:

EELK perikoopide abimaterjal 2/11: suur reede (Lk 23:32–46).

EELK perikoopide abimaterjal 2/12: ülestõusmispüha (Lk 24:1–12).

Kadri Lääs, Jumala tee inimese juurde viib Jumala juurde tagasi.

Annika Laats, Jumal pöördub sinu poole. Ülestõusmispühade jutlus (Jh 20:11–18).

Kiriku tegevus ja 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English