ISSN 2228-1975
Search

Reformatsiooni juubeliga seotud tekstid ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik 2010-2017

Alates 31. oktoobrist 2014 on reformatsiooni juubeli logo abil tõstetud ajakirja Kirik & Teoloogia avalehel esile „Reformatsiooni juubeliga seotud tekste ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik 2010–2017“ (vt allpool). Sellesse nimekirja koondasin ma aastate vältel ühtekokku 305 ilmunud teksti kirjed, millele kursoriga vajutades jõuab teksti endani. Tekstid on rühmitatud temaatiliselt ja žanrite kaupa. Nimekirjas püüdsin võtta arvesse kõiki teemaga seotud kirjutisi. Kui keegi leiab, et miski on siiski jäänud kahe silma vahele, olen tänulik toimetuse aadressile saadetud paranduste eest (toimetus@kjt.ee). Süstematiseeritud koondnimekirja esiletõstmine reformatsiooni juubeli logo abil on peagi jõudmas lõpule. Selleks, et nimekiri  kajastuks edaspidi ajakirja registrites ja oleks lihtsalt leitav, ilmub see nüüd eraldi ka käesoleva aasta usupuhastuspüha erinumbri osana.


1. Mida ja kuidas tähistatakse reformatsiooni juubelil?
2. Reformatsiooni tähendusest
2.1 Artiklid
2.2 Arvamused 
2.3 Jutlused 
2.4 Juhtkirjad
2.5 Martin Lutheri kirjutised
3. Kajastusi reformatsiooni juubeliga seotud ettevõtmistest
3.1 Eestist
3.2 Luterlikust Maailmaliidust
3.3 Evangeelsete Kirikute Osadusest Euroopas
3.4 Teistelt maadelt

1. Mida ja kuidas tähistatakse reformatsiooni juubelil?

2. Reformatsiooni tähendusest

2.1 Artiklid

2.2 Arvamused

2.3 Jutlused

2.4 Juhtkirjad

2.5 Martin Lutheri kirjutised

3. Kajastusi reformatsiooni juubeliga seotud ettevõtmistest

3.1 Eestist

3.2 Luterlikust Maailmaliidust

3.3 Evangeelsete Kirikute Osadusest Euroopas

3.4 Teistelt maadelt

Soovitatud:

English