ISSN 2228-1975
Search

Luterlike kirikute üleilmse osaduskonna ja rooma-katoliku kiriku liturgiline töörühm kohtub Tallinnas

18.-21. detsembril toimub Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis Luterliku Maailmaliidu (LML) ja Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Nõukogu (KÜEPN) ühise liturgilise töörühma koosolek. Töörühma eesmärgiks on ette valmistada liturgilised materjalid reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise puhul peetavateks oikumeenilisteks jumalateenistusteks.

Jumalateenistuse ülesehitus on seotud käesoleval aastal valminud luterlaste ja katoliiklaste ühisdokumendiga „Konfliktist osaduseni“ (From Conflict to Communion, Vom Konflikt zur Gemeinschaft) ja koosneb kolmest põhiosast: Rõõm selle üle, et ristimises oleme me kristlastena ühendatud; kahetsus ja meeleparandus vastastikuste eelarvamuste ja sajanditepikkuse lahutatuse üle; ning ühine tunnistus, mida me oleme kristlastena kutsutud maailma ees andma.

Rooma-katoliku kirikut esindavad Susan Wood USA-st, prof Martin Stuflesser Saksamaalt, prof James Puglisi Roomast ning Mons. Matthias Türk KÜEPN-st. Luterlasi esindavad Wanda Deifelt Brasiiliast, Päivi Jussila Soomest, Peter Bartimawus Nigeeriast ja Anne Burghardt (EELK) LML-st.

 

Vt Anne Burghardt, Luterliku reformatsiooni 500. aastapäev ja Luterlik Maailmaliit (K&T nr 80/ 21.6.2013).

Soovitatud:

English