ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu hermeneutika konverentsil arutleti Matteuse evangeeliumi üle

hermeneutics_0
Bruk Ayele Asale kõnelemas hermeneutika konverentsil. Foto: LWF/ I. Benesch

Tegeledes meie kaasaegsele kontekstile oluliste asjadega

Luterlik Maailmaliit korraldas 4.–10. septembrini Chicago Luterlikus Teoloogiakõrgkoolis kolmanda rahvusvahelise hermeneutika-alase konverentsi.

Antud konverentsi eesmärgiks on Matteuse evangeeliumi tekste uurides luua rahvusvaheline platvorm, mis võimaldaks luterlikel teoloogidel kõikjalt maailmast ühiselt pühakirja tekste uurida. See on ühtlasi oluliseks teetähiseks luterliku osaduskonna ühisel teekonnal reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise poole aastal 2017.

LML-i Luterliku Teoloogia ja Praktika Sekretär õp dr Kenneth Mtata ütles, et ettekandjad kasutasid Matteuse evangeeliumi lugemisel erinevaid „läätsesid“, mille kaudu tekstile läheneti – alates ravitsemisega seotud küsimustest keskkonda ja religioonidevahelist dialoogi puudutavate küsimusteni; globaalsest perspektiivist kohaliku perspektiivini.

„Igal puhul mõjutab lugeja perspektiivi pühakirja lugemine ning omaenda elulistele olukordadele tähelepanu pööramine. Keskusteludes on saanud selgeks, kui sügavalt on meie kontekstid vorminud meie arusaamu ning kui oluline on meie jaoks üksteise ärakuulamine,“ lisas Mtata.

 

Pühakiri transformeerib erinevaid kontekste

Bruk Ayele Asale Etioopia Evangeelsest Luterlikust Kirikust märkis, et „Martin Luther ja teised reformaatorid kõnelesid oma aja küsimustest, tuginedes igavesele Jumala Sõnale. Nad tegid selgeks, et Jumala Sõna on dünaamiline. Sarnaselt Lutherile ja teistele reformaatoritele peame me kõnelema küsimustest, mis on meie kaasegse konteksti jaoks olulised ning tegema seda Jumala dünaamilist Sõna kasutades, mis on sama eile, täna ja homme“.

Kenneth Mtata märkis, et luterlikud teoloogid keskendusid sellel konverentsil nii küsimusele, mis ulatuses võib kontekst mõjutada seda, kuidas Pühakirja loetakse, ning kuidas see, mil viisil Pühakirja loetakse, võib ja peaks muutma konteksti. Mtata lisas: „See rõhutab dialoogi kriitilist rolli ja tähendust“.

Viidates piibliteadlasele Mercedes Garcia Bachmanile, väitis Brasiilias tegutsev teoloog dr Felipe Gustavo Koch Buttelli, et „justnimelt eri häälte ja tõlgenduste pluraalsus on selgelt see punkt, mis on aluseks meie pluralistliku luterliku osaduskonna identiteedile. See osaduskond tunnistab siiani üht usku, tehes seda ometi erineval moel.

 

Ühine tunnistus

Mtata rõhutas, et osavõtjad on protsessi edenedes järjest enam veendunud, et kuigi kontekstuaalne tundlikkus on kesksel kohal Pühakirja asjakohasel mõistmisel, valitseb ometi selge vajadus reformatsiooni poolt kujundatud ühiste tõlgendusmaterjalide järele. „See ei sea küsimärgi alla konkreetse konteksti mõjusid, vaid pigem tugevdab luterlikku osaduskonda selle püüdlustes anda maailmale ühine tunnistus küsimustes, mis on kõikide jaoks aktuaalsed ning ilmutada kasvavat solidaarsust küsimustes, mis on olulisemad teatud osale osaduskonnast,“ lisas Mtata.

Prof Bernd Oberdorferi sõnul on „teoloogilise hermeneutika pidevaks ülesandeks“ juhtida tähelepanu eripära ja universaalsuse vahelisele pingele „reflekteeritud ja vastutusrikkal moel“.

 

Allikas: LML

Soovitatud:

English