ISSN 2228-1975
Search

Kingitud vabadus (nr 98/ 25.10.2013)

 

Foto: Anne Burghardt
Foto: Anne Burghardt

 

Peatselt saabuv usupuhastuspüha – teine, mida tähistame koos Kirik & Teoloogiaga (vt nr 46/ 26.10.2012) – ärgitab meid küsima kristliku usu aluste järele, vaagima, mis on tõesti otsustav ja määrav, millele võime tugineda nii elus kui surmas. Usupuhastus tõi jõuliselt esile evangeeliumi rõõmsa sõnumi kui vabaduse sõnumi. Meile on kingitud vabadus! See on vabadus olla taas, kes olema peaksime – inimesed, kes elavad Jumala armastuses. Vabadus tähendab, et me oleme Jumala poolt tingimusteta vastu võetud ja õigeks mõistetud. Oleme kutsutud seda mõistma, ja muidugi enesekriitiliselt küsima, kas me oskame hinnata meile kingitud vabadust, kas me oleme vabaduse kirik?

Meil on eriline hea meel tänase usupuhastuspüha numbri artiklina avaldada Ulrich H. J. Körtneri värske ettekanne kristlikust usust kui „eksklusiivsest“ usust. Ta avab evangeelse teoloogia tänapäevast tähendust läbi nelja kuulsa usupuhastusliku „ainult“-vormeli (üksnes Kristus, üksnes armust, üksnes Pühakiri, üksnes usust). Ulrich H. J. Körtner on Viini Ülikooli evangeelse usuteaduskonna süstemaatilise usuteaduse professor ja tänapäeva üks viljakamaid teolooge. Tegemist on ühega peaettekannetest, mis peeti 6.–10. oktoobrini Zürichis toimunud rahvusvahelisel reformatsioonijuubeli ettevalmistuskongressil „500 aastat reformatsiooni: väljakutsed ja tähendus täna“ (vt Kirik & Teoloogia nr 96/ 11.10.2013).

Nii tänane arvamuslugu kui jutlus avavad omal moel reformatsiooni kütkestavat ja julgustavat tähendust. Arvamusloos kirjutab EELK Saksa Lunastaja koguduse õpetaja Matthias Burghardt, mis on tema jaoks usupuhastuspüha sõnum. Ta kirjutab meile kingitud vabaduse sisust: „Me oleme vabastatud selleks, et Kristusest rõõmu tunda!“ Ka tänane jutlus, mille on kirjutanud Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe, kinnitab: „Evangeelium, millest kõneleb meile usupuhastuspüha, on rõõmusõnum vabadusest“. Ta lisab, et reformatsioon ei ole „ühekordne ajalooline sündmus, vaid printsiip, mis kutsub üles igal ajal kiriku praktikaid ja õpetusi kriitiliselt läbi katsuma“. Nagu korduvad ülal fotol kuulsate reformaatorite kujutised, nii jätkub nende algatatud reformatoorne mõte tänapäeval ja edaspidigi.

Evangeelset meelt ja head rõõmusõnumi tähistamist soovib lugejale Kirik & Teoloogia kolleegium!

 

Tänases numbris:

Ulrich H. J. Körtner, Eksklusiivne usk. Reformatoorse teoloogia neljakordne „ainult“.

Matthias Burghardt, Usupuhastuspüha: vabastatud selleks, et Kristusest rõõmu tunda!

Jaan Lahe, Evangeelium on vabadus (Gl 5:1–6).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English