ISSN 2228-1975
Search

Rahvusvaheline reformatsiooni juubeli ettevalmistuskongress Zürichis

logo_kongress_fuer_web_neu_deKolmapäeval lõppes Zürichis neli päeva väldanud rahvusvaheline kongress „500 aastat reformatsiooni: väljakutsed ja tähendus täna“, mis oli pühendatud 2017. aastal tähistatavale reformatsiooni juubelile. Ülemaailmse – inglise, saksa ja prantsuse keeles toimunud – kongressi korraldajatena tegid koostööd Šveitsi Evangeelne Kirikute Liit (ŠEKL) ja Evangeelne Kirik Saksamaal (EKS).

Kongressile olid kutsutud Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas liikmeskirikute ja teiste partnerkirikute esindajad – nii kirikute juhtkonnast kui teoloogiafakulteetidest. Kokku oli osalejaid umbes 250, 35 maalt ja viielt kontinendilt. Ühiselt arutati selle üle, milline on ja on olnud reformatsiooni tähendus kiriku ja ühiskonna jaoks ning mis võimalused ja perspektiivid on seotud reformatsioonijuubeli tähistamisega.

„Avaakt õnnestus – me oleme ühiselt teel 2017. aastal tähistatava reformatsioonijuubeli poole,“ nentis kongressi lõpul toimunud pressikonverentsil õp dr Gottfried Locher, ŠEKL nõukogu president ja Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas kaaspresident. Locheri sõnul sidus kõrgetasemeline konverents veenval moel teoloogia, usu ja jumalateenistuse. Arvukalt esindatud kirikuvalitsused andvat tunnistust ühtsustahtest, mis ületab konfessionaalseid ja geograafilisi piire. „Reformatsioonikirikud üle maailma soovivad süvendada ja tugevada osadust,“ ütles ta. „Zürichi kongress on verstapost teel reformatoorse ühtsuse poole.“

Kongressiga seotud positiivne kogemus andvat kirikutele täiendava impulsi tähistada reformatsiooni juubelit „usu peona“. Locher: „Me ei tähista iseendid, vaid evangeeliumi avanemist. Keskmes ei ole mitte konfessioonide piirid, vaid usu alus: Kristus. Me tähistame juubelit kõigiga, kes koos meiega selle üle rõõmustavad, inimestega kõikidest konfessioonidest.“ Vajalik olevat reformatsiooni juubeliga seotud sõnumi viimine kaugemale kui seda on evangeelsete kirikute piirid ning anda vastuseid 21. sajandi mitmesugustele väljakutsetele.

Reformatsiooni juubeli tähistamisel ei tohi Locheri sõnul maha vaikida selle varjukülgi. Vastupidi: „Reformatsioonilugu on kirikulugu ning kirikulugu on alati olnud ambivalentne. Seda tuleb meil ilmtingimata möönda.“

Zürich 4
(foto:sekfeps)

Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut (EELK) esindasid kongressil kirikuvalitsuse poolt assessor praost Tiit Salumäe ja teoloogiafakulteedi poolt Tartu Ülikooli õppejõud õp Thomas-Andreas Põder. EELK õpetaja Anne Burghardt, kes töötab praegu Genfis Luterliku Maailmaliidu oikumeeniliste suhete sekretärina, pidas kongressil väga hea vastukaja osaliseks saanud ettekande reformatsiooni juubeliga seotud väljakutsetest ja võimalustest Luterliku Maailmaliidu perspektiivist.

Zürich 2
(foto: sekfeps)

Kongressi avajumalateenistuse järel pidas esimese ettekande reformatsiooni pärandist endine Canterbury peapiiskop ja anglikaani kirikute üleilmse osaduskonna juht Rowan Williams. Viimaseks ettekandjaks oli Vatikanist kardinal Kurt Koch, rooma-katoliku kiriku oikumeenia (kristlaste ühtsuse edendamise) osakonna juht, kes kõneles reformatsiooni juubelist rooma-katoliku kiriku perspektiivist. Nende kahe ettekande vahele mahtusid ettekanne Kirikute Maailmanõukogu peasekretär õp dr Olav F. Tveitilt, kes kõneles reformatsiooni pärandist ja selle tähendusest tänasele oikumeenilisele liikumisele, mitmed juhtivate teoloogiaprofessorite ettekanded ning valik kirikute esindajate ülevaateid reformatsiooni juubeliks valmistumisest. Erinevate tsentraalsete üksikteemadega tegelesid kongressi raames üheaegselt arvukad töörühmad. Ühised paneeldiskussioonid ning hommiku- ja lõunapalvused andsid kongressile selge rütmi. Kõiki kongressi materjale koondav kogumik avaldatakse tuleva aasta keskel. Kooostöös kongressi korraldajatega avaldab ajakiri Kirik & Teoloogia edaspidi mõned kongressi kaastööd ka eesti keeles. Esialgse valiku kongressil toimunust leiab sõnas, pildis ja videos siit.

Vt www.ekd.de

Soovitatud:

English