ISSN 2228-1975
Search

Esimesed Euroopa reformatsioonilinnad selgunud

Reformationsstadt_Web_300-300Juba 37 linna 14-st Euroopa riigist on vastanud Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) üleskutsele ja kandideerinud „Euroopa reformatsioonilinna“ tiitlile. Nelja linna puhul on kandideerimisprotsess juba edukalt lõppenud: Emden Põhja-Saksamaal, Zürich Šveitsis, Lutheri-linn Wittenberg ja Soome ülikoolilinn Turku tohivad ihaldatud tiitlit kasutada ja  oma reformatsioonijuubeli ettevõtmised „Euroopa reformatsioonilinna“ nime alla koondada. Veel kuuel linnaga on läbirääkimised jõudnud nii kaugele, et tiitli omistamisega võib arvestada käesoleval suvel. „Sellega saab reformatsiooni euroopalik dimensioon mõjusal kombel nähtavaks,“ ütleb piiskop dr Michael Bünker, EKOE peasekretär. „Nii selles osas, mis puudutab tiitlite arvu, kui ka geograafilise raadiuse ja ettevõtmiste mitmekesisuse osas said meie ootused ületatud. 2017 saab olema üleeuroopaline.“ Kuna Euroopa reformatsioonilinnaks on võimalik kandideerida kuni juubeliaastani 2017, arvestatakse kokku enam kui 50 osaleva linnaga.

„Euroopa reformatsioonilinna“ projekti eesmärgiks on kirikute ja linnade partnerlus ning see võimaldab reformatsiooni 500. juubeliaasta ettevõtmiste omavahelist sidumist ja ühist meedias esitlemist. Ühistegevused hõlmavad seejuures selliseid valdkondi nagu kunst/kultuur ja turism, aga ka ajalugu ja vaimsus.

„Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas on eelkõige jumalateenistuslik osadus,“ rõhutab peasekretär Bünker. Et tõsta esile jumalateenistusliku sündmuse erilist tähendust ka ühenduses juubeliaastaga 2017, kuulutab EKOE 2014. aasta suvel välja üleeuroopalise reformatsioonilaulu konkursi. Vastava otsuse võttis EKOE nõukogu vastu juuni lõpus Kopenhaagenis, konkursi žürii saab rahvusvahelise koosseisu. „Selle konkursiga astume me teadliku sammu edasi koolide ja koguduste poole,“ selgitas Bünker. „Reformatsioonijuubel ei tohi ka Euroopa tasandil jääda vaid kirikute ja institutsioonide asjaks ning võidulaulu peaks 2017 lauldama paljudes keeltes ja jumalateenistustel!“

Nii „Euroopa reformatsioonilinn“ kui ka Euroopa reformatsioonilaulu konkurss on osaprojektid programmis „Europa reformata“, mille EKOE täiskogu algatas 2012. aastal reformatsiooni 500. juubeli jaoks. Aktuaalne informatsioon ja konkurssidega seotud dokumendid (alates suvest) on leitavad aadressil www.leuenberg.eu.

Vaata „Euroopa reformatsioonilinna“ projekti kohta lähemalt siit  (inglise k) ja siit (saksa k).

 

Allikas: www.protestantnews.eu

 

Soovitatud:

English