ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu noorteprogramm – 10000 noort reformaatorit 2017. aastaks

lwf_logo_parent-ENG-smallReformatsiooni 500. aastapäeva puhul on Luterlik Maailmaliit (LML) algatanud noortele suunatud programmi „Noorte reformaatorite võrgustik“. Programmi rahvusvaheline juhtgrupp kohtus 26.09-01.10 Wittenbergis (Saksamaa), kus pandi paika programmi struktuur ja sisu põhijooned. Järgneva nelja aasta jooksul soovitakse käivitada rida projekte, mis on seotud reformatsiooni teemaga ja mille sihtrühmaks on 10000 noort LML-i liikmeskirikutest. Programm jagab ideid ja toetab projekte rahaliselt. Programmi keskseks ideeks on ülemaailmse võrgustiku loomine, mille raames toimub 2014. a esimene virtuaalne konverents ja 2015. a kohtumine Wittenbergis, kus on kutsutud osalema 175 noort täiskasvanut.

Uued väljakutsed noortele

Programmi fookus on noorte inimeste panusel kiriku kujundamisse, sest noored on kiriku tulevik. Kuid juhtgrupi liikme Lee Darius Zhen Yingi sõnul seisavad noored silmitsi seninägematute väljakutsetega: „Nende väljakutsetega kaasnevad ka suured võimalused, ja selleks vajamegi „pidevat reformatsiooni“.“

„Me tahame tuua uut elu ja energiat meie kirikutesse,“ kinnitas Monica Villareal USA-st. See ei tähenda, et kirikud peaks kartma kõige senise äramuutmist. „Me soovime muutuva maailma seada vastamisi meie luterliku identiteedi ja pärandiga.“ Nii võttis oma eesmärgi kokku programmi üheksaliikmeline juhtgrupp.

Internetikonverentsid ja isiklikud kohtumised

Programm näeb ette LML-i liikmeskirikute noorte võrgustiku ülesehitamist ning selle esimeseks sammuks on internetikeskkonna rajamine 2014. a kevadel, kus noored täiskasvanud saaksid vahetada mõtteid selle üle, mida tähendab nende jaoks täna luterlik identiteet, ja koostada ühiseid projekte, mis on seotud reformatsiooniga, mida nad oma kodukirikus sooviksid näha. Rahvusvaheline mõttevahetus oleks siin kesksel kohal. „Oma kohalike projektide tutvustamise kõrval tahame koostada ka ülemaailmse projekti,“ ütles 26-aastane Gints Lätist.

2014. a usupuhastuspühal toimub suur internetikonverents, kuhu on osalema kutsutud kõik aktiivsed internetikeskkonna kasutajad. Vaatamata sellele, et interneti kasutamine on noortele iseenesestmõistetav, plaanitakse 2015. a korraldada ka noorte reformaatorite kokkusaamine silmast silma – ülemaailmne noortekonverents Wittenbergis, kus osalevad 175 delegaati kõikidest LML-i liikmeskirikust.

Lisaks programmi juhtgrupile oodatakse programmi erinevates kohalikes projektides osalema 10000 noort inimest ja seda aastaks 2017.  Programmi esimesed tulemused peaksid olema näha 2017. a LML-i üldkogul, mis toimub Namiibias.

Programmi juhtgruppi kuulub üks esindaja igast LML-i regioonist ning kaks loomingulist nõunikku: Julia Braband (Saksamaa Evangeelne Kirik, Kesk- ja Lääne-Euroopa regioon), Gints Graudiņš (Läti Evangeelne Luterlik, Kesk- ja Ida-Euroopa regioon), Carolina Huth (Ühendatud Evangeelne Luterlik Kirik, Argentiina, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere regioon), Helvi Nasiwa Muremi (Namiibia Evangeelne Luterlik Kirik (ELCIN), Aafrika regioon), Karin Rubenson (Rootsi Kirik, Põhjamaade regioon), Monica Villarreal (Ameerika Evangeelne Luterlik Kirik, Põhja-Ameerika regioon), Lee Darius Zhen Ying (Singapuri Luterlik Kirik, Aasia regioon), loomingulised nõunikud Moti Daba Fufa (Etioopia Evangeelne Mekane Yesus Kirik) ja Pamela Schulz (Luteriku Usutunnistuse Evangeelne Kirik Brasiilias).

 

Allikas: www.lutheranworld.org

Soovitatud:

English