ISSN 2228-1975
Search

Inimesed pole müügiks (nr 80/ 21.6.2013)

Foto: Kerstin Kask
Foto: Kerstin Kask

Aastal 2017 ootab kogu maailma evangeelseid kristlasi ning ühiskondlikku ja kultuurilist avalikkust ees tähtis sündmus: reformatsioonist, mille alguseks peetakse kokkuleppeliselt Martin Lutheri 95 teesi 1517. aastal, möödub 500 aastat. Juubel on nii tähtis, et ei saa see piirduda ainult aastaga 2017 ja selleks valmistutakse juba praegu. 70,5 miljonit luterlast ühendava Luterliku Maailmaliidu jaoks keskenduvad juubelisündmused aastatele 2015–2017. Selle osaduskonna oikumeeniliste suhete sekretär ja Kirik & Teoloogia toimetuse liige Anne Burghardt kirjutab tänases numbris maailmaliidu kavadest seoses reformatsiooni sünnipäevaga. Eestigi luterlaste (ja tegelikult kogu ühiskonna) jaoks on 2017. aasta teema „Vabastatud Jumala armust“ või aastate 2015–2017 alateemad, vastavalt „Lunastus pole müügiks“, „Inimesed pole müügiks“ ja „Loodu pole müügiks“, eluliselt olulised.

Aga reformatsiooni juubeli kõrval on meil viimastel aastatel olnud juttu ka Eesti- ja Liivimaast kui Maarjamaast. Kristliku kiriku algus Eestis on tihedalt seotud just selle tähistusega. 13. sajandi alguse ristiusustajad olid veendunud, et täidavad püha ülesannet, kui siinmail paganaid ristivad, aga ka allutavad. Nagu kirjutab tänases artiklis Eesti Humanitaarinstituudi kultuuriajaloo dotsent ja Ajaloo Instituudi vanemteadur Marek Tamm, on Maarjamaa nimetus tihedalt seotud ristisõdade ideoloogiaga. Maarjamaa nimetus polnud omal ajal unikaalne, sest Maarja-kultuse kontekst oli palju laiem. Mida sellest järeldada, sõltub lugejast.

Kui siinse maa elanikud ristiti 13. sajandi alguses ning reformatsioon haaras neid alates 16. sajandist, siis 21. sajandil pole kristlaseks olemisega, aga ka meie rahva elukorraldusega seotud mured kuhugi kadunud. Saabuv võidupüha on suurepärane hetk järele mõelda, paremast unistada ja eesmärke seada. EELK Toronto Peetri koguduse õpetaja Mart Salumäe võidupüha jutlus ongi ajendatud murest Eesti käekäigu pärast ning unistusest paremast Eestist. Meie „usk on sihikindel, arukalt ja hoolivalt tegutsemine, et meie unistus ka täituks,“ kirjutab Salumäe.

Pole lunastus, inimesed ega loodu müügiks, siis on paratamatu järeldus, et ka meiegi pole müügiks.

 

Tänases numbris:

Marek Tamm, Liivimaa sakraliseerimine: Maarjamma sünd ristisõja rüpest.

Anne Burghardt, Luterliku reformatsiooni 500. aastapäev ja Luterlik Maailmaliit.

Mart Salumäe, Tõeline usk on argine asi (Ps 15).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

 

Soovitatud:

English